Page 1

2.2 Renaixement

Il Veronese (1528-1588) Noces de Canà. Museu del Louvre 19.Ave Maria -Tomas Luis de Victoria

Situació general: Des de mitjan segle XV (Quattrocento) fins a la fi del segle XVI (Cinquecento), es produeix a Europa, especialment a Itàlia, una renovació artística, literaria, científica, cultural, etc.Aquest període es coneix amb el nom de Renaixement. El corrrent de pensament al voltant del qual gira el Renaixement es coneix amb el nom d´Humanisme i es caracteritza perquè filosòficament i literàriament considera l´home el centre de l´univers. El seu referent és la cultura clássica grega i romana (grecollatina), rebutja les formes medievals i té una visió harmònica i optimista de l´home i la naturalesa. També durant el Renaixement té lloc un gran avenç de les ciències experimentals, es produeixen progressos en medicina, s´inventen la brúixola i la imprenta, apareixen noves concepcions en astronomia i es realitzen descobriments geogràfics molt importants, com el d´Amèrica el 1492. En aquesta època els artistes s´emancipen i adquireixen una major rellevància la figura del compositor, que deixa de treballar únicament al servei de les institucions eclesiástica i nobles, passant a compondre també per als nous mecenes, senyors i burgesos que, per al seu entreteniment, demanen la seva pròpia música. Aquest fet contribueix a la creació de noves formes musicals.

C a n ç o n e r e n f o r m a d e c o r, manuscrit francès (c.1460) Biblioteca Nacional de París

Gutenberg: ................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ......................................................... ........................................................ ........................................................ I Ottaviano dei Petrucci:.................. ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................

21


Música: 2n Cicle de l’ESO

1. què és un madrigal:........... ............................................ ....................................................... ....................................................... .................................................. 2. Qui són John Calvino i Martí Luter

.............................................. .............................................. .............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. .............................................. ............................................. .............................................. .............................................

Al segle XVI té lloc el Cisma d´Occident, en què els partidaris de la doctrina de Martí Luter se separen de l´Església Católica per constituir la que es coneix com a Església Protestant. No obstant això, en l´àmbit musical té un fet important en l´evolució de la música religiosa, ja que el mateix Martí Lúter, a Alemanya, partint de melodies sencilles populars o conegudes, i canviant les lletres profanes per religiosas, en alemany, es va crear un repertori de cants anomenats corals, amb els quals tot el poble participés cantant a les celebracions protestants. La resposta de l´església católica davant la Reforma protestant fou el Concili de Trento (1545-1563), que va impulsar la Contrarrefoma, amb unes normes tan estrictes que van fer que els compositors no busquessin noves tècniques, sinó que perfeccionessin les ja existents. Una mostra de la polifonia religiosa católica del renaixement és la Missa del Papa Marcello de Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Tant els protestants com els catòlics utilitzen la música com un mitjà per dirigir-se a Déu.

La Pietat .M.Àngel. Roma Arxiu. Lluis Romo

Piazza dei Miracoli.isa. Arxiu Luis Romo 20.Qual donna -Cipriano de Rore 21.Ay triste que vengo -Juan de la Encina

22

El Naixement de Venus de Sandro Botticelli


Espai pels apunts

Piazza San Marco. Venezia. Arxiu L.Romo

David. Miguel Àngel Museo de l’Academia. Fiorenze. Arxiu L.Romo

22..Le chant d’oiseauMadrigal-Jannequin

23.Sanctus-Missa a 4William Byrd

2 4 . B r a u l e Orchesographie

25.Propiñan de Melyoranònim

23


Música: 2n Cicle de l’ESO

26.Exultate Deo -Giovanni de Palestrina

27.Qual mormorio soave - Marenzio

28.Cruda amarilli - G. de Wert

29.Branda - Ànonim

Volta de la Capilla sixtina. Roma

Creació d’Adam de Miquel Àngel Arxiu Luis R.

1. 1er previ del tema: El gest creador de Déu, donador de la vida, s’hi projecta a través del contacte elèctric dels dits.

24

El Renaixement va des de _____ al _____ (segles ___ i ___). Es produeix a Europa, especialment a ______, una renovació artística, literària, científica, cultural, etc...El seu punt més àlgid serà mitjan segle XV (___________) fins a la fi del segle XVI (___________). El corrrent de pensament al voltant del qual gira el Renaixement es coneix amb el nom d´__________________ i es caracteritza perquè filosòficament i literàriament considera ___________________________________________. El seu referent és la cultura _______________ i _________, rebutja les formes medievals i té una visió harmònica i optimista de l´home i la natura. També durant el Renaixement té lloc un gran avenç de les ________________ ________, es produeixen progressos en __________, s´inventen la ________ i la ___________, apareixen noves concepcions en astronomia i es realitzen descobriments geogràfics molt importants, com el d´_______________ el_______. Quan els artistes s’ ___________________ adquireixen una major rellevància la figura del compositor, que deixa de treballar únicament al servei de les institucions eclesiàstica i nobles, passant a compondre també per als nous_ ___________, senyors i burgesos que, per al seu entreteniment, demanen la seva pròpia música. Aquest fet contribueix a la creació de noves formes


musicals, com el _________________. Al segle XVI té lloc el Cisma d´Occident, en què els partidaris de la doctrina de __________________ i ________________ se separen de l´Església Católica per constituir la que es coneix com a ___________________________. No obstant això, en l´àmbit musical té un fet important en l´evolució de la música religiosa, ja que el mateix Martí Lúter, a Alemanya, partint de melodies sencilles populars o conegudes, i canviant les lletres profanes per religiosas, en alemany, es va crear un repertori de cants anomenats ____________, amb els quals tot el poble participés cantant a les celebracions protestants. La resposta de l´església católica davant la Reforma protestant fou el _____ _________________ (1545-1563), que va impulsar la _________________ ______, amb unes normes tan estrictes que van fer que els compositors no busquessin noves tècniques.

Partitura Original de G.de Palestrina. Arxiu Luis R.

2. Busca el nom de 6 compositors del Renaixement: 3. Qui és Tomàs Luis de Victoria?

4. Posa una creu a la resposta correcte: La música vocal del Renaixament està supeditada a la música instrumnetal La música profana encara es canta en llatí

V

F

El villancet és una forma que neix a Espanya Claudio Monteverdi només va escriure Madrigals França és el centre musical més important del Renaixement La religió protestant fa més accecible la música al poble El madrigal és una nova dansa del renaixement La imprenta apareix a l’Edat Mitjana Guillaume Dufay és un compositor del Renaixement. Home de Vitruvi de Leonardo da Vinci

25


Música: 2n Cicle de l’ESO

5. 2on previ sobre els apunts: 1.Interés per la cultura de _____________ i _____________(cultura grecollatina) gràcies als nous descobriments arqueològics. 2.Viatges a nous mons, és l´època de _________, ________, etc,.. 3. Apareix____________, corrent filosófica on l´home passa a ocupar el _________________(al contrari que a l´Edat Mitja que és Déu). 4. S’ inventa _______________, això afavorirà una major rapidesa alhora de propagar la cultura. 5. L´art més bé considerat és _________________, per aquesta raó a la música es faran més composicions vocals que no pas __________________. 6. La reforma protestant i la Contrareforma tindran molt a veure amb el _______________________ en aquella època. 7. Apareix la ________________ (més d´una línia melòdica) 8. La línia melòdica instrumental _____________________ com la veu. 9. S’utilitzen les formes d’ imitació (___________________) 10. Es retorna a un cant ________________ perquè el text sigui més entenedor 11. Apareix el _____________________, forma compositiva profana on la música està sotmesa al ____________-_________.

30.Hoy comamos y bebamos -Juan de la Encina

26

Renaixement 2.2  

Material xtra pels alumnes de 3r de l'eso

Advertisement