Page 1

InformĂ tica 4ESO Luis Miguel Rodriguez Leon 4D


1.

Introducció(pag. 1)

2.

El món informàtic(pag.2)

3.

Diversos programes(pag.3)

4.

3.1

Heartbleed(pag.4)

3.2

Telegram i Whatsapp(pag.5,6,7)

Sistemes operatius(pag.8) 4.1

Linux(pag.8)

4.2

Windows (pag.9)

5.

Gmail(pag.10)

6.

Dispositius d'entrada i sortida(pag.11)

7.

Impressores tipus i característiques generals(pag.12)

8.

IPad y tablet PC (pag.13)

9.

Jocs en línia (pag.14)


1.

Introducció

Per començar una mica d'introducció, aquesta revista parla de diferents temes sobre la informàtica, comparació de programas, opinions sobre jocs en línia, dispositius i diversos temes més que he escollit, perquè m'han semblat bons per comentar-los. En la meva opinió, la informàtica a evolucionat moltíssim en aquests darrers anys, si et poses a pensar i reflexiones t'adones que sembla impossible que puguem parlar amb algú que està a milers de quilòmetres de tu, però no només és en el tema comunicacions, sinó en molts més. Els mòbils d'avui en dia són impressionants, tenen una programació excel · lent, és difícil pensar que pugui evolucionar més la tecnologia, però com sempre ens pot sorprendre.


1 2.

El món informàtic

La societat en la qual vivim ha canviat molt durant els últims anys, amb la tecnologia i informàtica tot és diferent. Abans la gent sortia al carrer a jugar amb una pilota o amb una pedra, ara tots en un banc asseguts amb el telèfon mòbil, jugant a aplicacions descarregades o xarxes socials. Amb això vull arribar a la conclusió que s'han perdut àmbits que feiem abans. En món informàtic també hem d'afegir que ha ajudat molt en el tema seguretat, per exemple, si t'entren a robar al teu domicili, pots tenir un dispositiu de seguretat amb càmeres i alarmes. També amb el teu mobil pots avisar ràpidament a la policia per si ha avida algun accident, cosa que abans es relentizaba molt.


2 3.

Diversos programes

En la informàtica hi ha molts programes de tots els tipus: comunicació, oci, treball, imatges, editor etc. La gent té molt entreteniment amb aquest tipus de programes, però tenen veritable seguretat aquests programes? Hi ha una quantitat de programes que són virus per al teu dispositiu, poreso has d'anar amb molt de compte a l'hora de descarregar aplicacions i programes ja que poden ser virus. També pots descarregar antivirus que et poden facilitar el tema virus com ara: McAfee, Avira, Kaspersky i molts més.


3 3.1

Heartbleed

Heartbleed, un importantíssim va fallar de seguretat en el programari de xifrat Open SSL, que està present des de la versió 1.0.1 llançada el 14 de març de 2012 i és usat en el protocol de comunicació segura d'Internet htpps, que pot comprometre tots els teus comptes . Potser es tracti de la decisió de seguretat més gran de la història d'Internet. Aprofitar-se d'aquesta fallada per apoderar d'usuaris i contrasenyes, o altres fins, no deixa empremta pel que no es pot saber que llocs han estat compromesos.

Empreses com Google, Facebook, Youtube, Twitter, Yahoo, Blogspot, Amazon, WordPress o Pinterest Utilització d'aquest tipus de servidors i han estat afectades, però ja han solucionat el problema. Els usuaris no podem fer res per evitar-ho ni solucionar-ho. La solució ha de venir dels propis llocs web afectats. L'únic que podem fer per protegir-nos és canviar les contrasenyes, encara que si el lloc no ha implementat encara una solució no servirà de molt perquè pot ser capturada de nou, en aquest cas cal canviar-les amb la major freqüència possible o esperar uns dies per fer-ho .


4 3.2

Telegram i WhaTsapp

Telegram és una aplicació de missaTgeria insTanTània que vol rivaliTzar amb WhaTsapp i, si poT ser, ocupar el seu lloc. Telegram ja esTà disponible per android en espanyol, els usuaris d'apple han de descarregar-la en anglès, de momenT. També hi ha versions no oficials per a WindoWs, mac i linux i WindoWs phone. ToTa app Té coses a favor i en conTra per consolidar o desaparèixer, especialmenT en un camp Tan saTuraT ja com el de la missaTgeria insTanTània. vegem les forTaleses i debiliTaTs de Telegram comparanT També amb WhaTsapp.


5 punTs forTs: -es poT comparTir ToT Tipus d'arxius amb emmagaTzemaTge en el núvol (fins a 1 gb), menTre que WhaTsapp que només permeT enviar sons, vídeos, ubicacions i imaTges. -és graTuïTa, i promeT ser-ho sempre perquè és de codi oberT. de manera que encara que es fes de pagamenT, la comuniTaT seguiria usanT el formaT original sense abonar res, clar que la quanTiTaT a pagar per WhaTsapp és Tan ridícula que l'acosTa a graTis, i sense publiciTaT. -el doble Tick significa que el missaTge ha esTaT llegiT, en WhaTsapp vol dir que el desTinaTari l'ha rebuT. però aquesTa és una arma de doble Tall ja que ho saben ambdues parTs. -i si ja han haguT problemes amb usuaris de WhaTsapp, veurem els que sorgeixin en Telegram per aquesT maTeix moTiu. -Telegram ofereix un sisTema de xifraT forT en la comunicació i "garanTeix" que els missaTges no queden regisTraTs en els seus servidors, de manera que els gesTors no Tenen la capaciTaT de poder accedir-hi i llegir-los, al conTrari que WhaTsapp. -Telegram També ofereix xaTs Temporals i secreTs, amb capaciTaT de auToborrarse després de passar el període de Temps escolliT per l'usuari. 6


en l’opinió WhaTsapp segueix esTanT per sobre de Telegram, el que li falTa a aquesTa aplicació és proTagonisme, line (una alTra aplicació d'aquesT esTil) inTenT posar-se per sobre aTraves d'anuncis, però no ho a aconseguiT ToT i aixo Té molTa genT que l'uTiliTza.

Estadistica

Whatsapp 75% Telegram 10% Viber 5% Line10%


7 4.

Sistemes operatius

En els sistemes operatius sabem que domina windows, però Linux també és un gran sistema. Expilcarem els dos sistemes.

4.1

Linux

Linux és el nucli del sistema operatiu GNU/Linux. Normalment, el nucli es distribueix amb el conjunt d'utilitats de GNU, entorns d'escriptori i altres aplicacions, formant un sistema operatiu complet.

També de Linux es pot provar el seu funcionament ja que tots o la majoria fem servir windows, li podem donar una oportunitat a un altre sistema. 8 4.2

Windows


Microsoft Windows és una sèrie de sistemes operatius i interfícies gràfiques d'’usuari produïts per Microsoft. Microsoft va introduir per primera vegada un entorn operatiu anomenat Windows el novembre de 1985.

En opinió de la gent windows s'utilitza molt més per a ordinadors, en cambio no a estat tant l'èxit en mòbils, android aquesta per davant en aquest tema, amb millors aplicacions que Windows phone.

9


Gmail, el correu electrònic que fa poc es a unit a google, aquest tipus de correu és un dels millors amb diferència, ràpid i segur, fàcil de distribuir i ordenar, i sobretot la varietat de fitxers que pots utilitzar com ara word, creació de webs, disseny, editor, etc.

En la comunicació entre un sistema de processament d'informació, com ara un ordinador, i el món exterior, possiblement un humà o un altre sistema de processament d'informació. Hi ha dos tipus: Un dispositiu d'entrada és per exemple el teclat o el ratolí, els utilitzes la teva des de fora per escriure o moure a la pantalla és a dir dins de l'ordinador.

10

Una de les característiques més importants és que és fàcil contactar amb altres usuaris i molt senzill enviar correus que rebrà instantàniament

En canvi un dispositiu de sortida és per exemple una Impressora, ja que fa la seva funció de dins cap a fora.


11

TabletPC es tradueix com ordinador portàtil en forma de tauleta, concepte creat per Microsoft ®

ÉsL’iPad un dispositiu electromecànic, és una tauleta táctil desenvolupadaque per té la funció de rebre informació digital procedent de l'ordinador; Apple Inc emmagatzemar-la i processar-la per immediatament Telèfons intel.ligents plasmar en color o en blanc i negre en un medi físic. Generalment utilitza cartutxos de tinta, tinta en pols o cintes entintades.

13


Aquí deixem diversos tipus de jocs que estan molt bé, minijocs és la web que més domina, al costat de Armor Games. La majoria són d'estratègia, acció i oci :


Jocs en línia, una varietat immensa de jocs de tots els tipus corren per la xarxa, els jocs en línia són els que més dominen ja que la gent arriba a gastar diners per jugari, la veritat és que hi ha molts que estan treballats hi ha la gent li agrada això.

14

Informatica revista  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you