__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

COMISIÓN ORGANIZADORA DO CONGRESO LOCAL ORDINARIO DO PARTIDO POPULAR DE LAZA:

PRESIDENTE:

Don Pablo Pérez Pérez.

VICEPRESIDENTE:

Dona Cristina Isabel Romero Fernández.

SECRETARIO:

Don Jorge Pumar Tesouro.

VOGAIS:

Dona Mónica Mourelo Pérez. Don Luís Manuel Vergara Gómez.

Profile for Luis Manuel Vergara Gómez

Comisión organizadora do congreso  

Comisión organizadora do congreso  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded