__MAIN_TEXT__

Page 1

COMISIÓN ORGANIZADORA DO CONGRESO LOCAL ORDINARIO DO PARTIDO POPULAR DE A RÚA:

PRESIDENTE:

Don Jorge Pumar Tesouro.

VICEPRESIDENTE:

Dona Cristina Isabel Romero Fernández.

SECRETARIO:

Dona Mónica Mourelo Pérez

VOGAIS:

Don Pablo Pérez Pérez. Don Luís Manuel Vergara Gómez.

Profile for Luis Manuel Vergara Gómez

Comisión organizadora do congreso  

Comisión organizadora do congreso  

Advertisement