Page 1

COMISIÓN ORGANIZADORA DO CONGRESO LOCAL ORDINARIO DO PARTIDO POPULAR DE PORQUEIRA:

PRESIDENTE:

Don Jorge Pumar Tesouro.

VICEPRESIDENTE:

Dona Mónica Mourelo Pérez.

SECRETARIO:

Don Pablo Pérez Pérez.

VOGAIS:

Dona Cristina Isabel Romero Fernández.

Don Luís Manuel Vergara Gómez.

Comisión organizadora do congreso  
Comisión organizadora do congreso  
Advertisement