Page 1

COMISIÓN ORGANIZADORA DO CONGRESO LOCAL ORDINARIO DO PARTIDO POPULAR DE ESGOS:

PRESIDENTE:

Don Jorge Pumar Tesouro.

VICEPRESIDENTE:

Dona Cristina Isabel Romero Fernández.

SECRETARIO:

Dona Mónica Mourelo Pérez.

VOGAIS:

Don Pablo Pérez Pérez. Don Luís Manuel Vergara Gómez.

Comisión organizadora do congreso  
Comisión organizadora do congreso  
Advertisement