__MAIN_TEXT__

Page 1

COMISIÓN ORGANIZADORA DO CONGRESO LOCAL ORDINARIO DO PARTIDO POPULAR DE PADERNE DE ALLARIZ:

PRESIDENTE:

Dona Cristina Isabel Romero Fernández.

VICEPRESIDENTE:

Don Jorge Pumar Tesouro.

SECRETARIO:

Don Pablo Pérez Pérez

VOGAIS:

Dona Mónica Mourelo Pérez. Don Luís Manuel Vergara Gómez.

Profile for Luis Manuel Vergara Gómez

Comisión organizadora do congreso  

Comisión organizadora do congreso  

Advertisement