Page 1

COMISIÓN ORGANIZADORA DO CONGRESO LOCAL ORDINARIO DO PARTIDO POPULAR DE BEARIZ:

PRESIDENTE:

Dona Cristina Isabel Romero Fernández.

VICEPRESIDENTE:

Don Jorge Pumar Tesouro.

SECRETARIO:

Dona Mónica Mourelo Pérez.

VOGAIS:

Don Pablo Pérez Pérez. Don Luís Manuel Vergara Gómez.

4comisión organizadora do congreso  
4comisión organizadora do congreso  
Advertisement