Page 1

COMISIÓN ORGANIZADORA DO CONGRESO LOCAL EXTRAORDINARIO DE NOVAS XERACIÓNS DO PARTIDO POPULAR DE XINZO DE LIMIA: PRESIDENTE:

Dona Cristina Isabel Romero Fernández.

VICEPRESIDENTE:

Don Jorge Pumar Tesouro.

SECRETARIO:

Dona Mónica Mourelo Pérez.

VOGAIS:

Don Pablo Pérez Pérez. Don Luís Manuel Vergara Gómez.

4comisión organizadora do congreso  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you