Page 1

www.preloxl.com


empresa empresa

Xl é unha nova liña de negocio do grupo PRELO, que nace aproveitando a súa dilatada experiencia e orientación ao cliente, especializándose na impresión en gran formato e as súas aplicacións. O noso compromiso: - Innovación tecnolóxica - Persoalización - Vocación de servizo Xl es una nueva unidad de negocio del grupo PRELO, que nace aprovechando su dilatada experiencia y orientación al cliente, especializándose en la impresión en gran formato y sus aplicaciones. Nuestro compromiso: - Innovación tecnológica - Personalización - Vocación de servicio


instalacións instalaciones

Poñemos á súa disposición unhas modernas instalacións, a última tecnoloxía en impresión, así como os mellores profesionais. Iso permítenos poder ofrecerlle a mellor calidade, un servizo integral e totalmente personalizado, con axilidade e flexibilidade. Ponemos a su disposición unas modernas instalaciones, la última tecnología en impresión, así como los mejores profesionales. Ello nos permite poder ofrecerle la mejor calidad , un servicio integral y totalmente personalizado, con agilidad y flexibilidad.


servizos servicios

Contamos con Dpto. Técnico de Deseño de Interiores, preimpresión, talleres metálico e de carpintería, e equipos para instalacións en altura.

Contamos con Dpto. Técnico de Diseño de Interiores, preimpresión talleres metálico y de carpintería, y equipos para instalaciones en altura.


servizos servicios

Realizamos un traballo á medida axustándonos ás necesidades de cada cliente. Cada cliente é especial, a súa empresa única, ... polo tanto require un producto deseñado á medida, en función do espazo, o seu presuposto, e as súas preferencias.. Deixe que un profesional lle asesore, optimice o seu presuposto e de un valor engadido á imaxe da súa empresa.

Realizamos un trabajo a medida ajustándonos a las necesidades de cada cliente. Cada cliente es especial, su empresa única, ... por tanto requiere un producto diseñado a medida, en función del espacio, su presupuesto, y sus preferencias.. Deje que un profesional le asesore, optime su presupuesto y de un valor añadido a la imagen de su empresa.


impresión UV impresión UV

Grazas á utilización das últimas tecnoloxías, como a impresión UV, que permite imprimir en calquera tipo de material sen necesidade de que sexa liso, a impresión adquire novas dimensións e as aplicacións son infinitas. Gracias a la utilización de las últimas tecnologías, como la impresión UV, que permite imprimir en cualquier tipo de material sin necesidad de que sea liso, la impresión adquiere nuevas dimensiones y las aplicaciones son infinitas.


impresión gran formato

O tamaño non importa. As grandes impresións non son un problema, son o centro do noso traballo. En distintos materiais para distintas superficies, dámoslle forma as súas “grandes” ideas. El tamaño no importa. Las grandes impresiones no son un problema, son el centro de nuestro trabajo. En distintos materiales para distintas superficies, le damos forma a sus “grandes” ideas.


impresiรณn gran formato imaxe exterior imagen exterior

Un anuncio รก vista de todas as persoas que circulan pola rua. Fabricamos a estrutura ou o soporte necesario. E recomendรกmoslle o material axeitado que lle garanta a maior duraciรณn coa mellor calidade. Un anuncio a la vista de todas las personas que circulan por la calle. Fabricamos la estructura o el soporte necesario. Y le recomendamos el material adecuado que le garantice la mayor duraciรณn con la mejor calidad.


impresión gran formato imaxe interior imagen interior

Captar a atención dun cliente é difícil, optimizar o espazo necesario. Dar unha solución única e aproveitar calquera superficie para transmitir a súa imaxe é posible. Captar la atención de un cliente es difícil, optimizar el espacio necesario. Dar una solución única y aprovechar cualquier superficie para transmitir su imagen es posible.


impresión gran formato publicidade punto de venda publicidad punto de venta

Organice e anime o punto de venda coa publicidade axeitada ao espazo, aos seus produtos. A publicidade interior é o mellor impulso ao seu establecemento. Unha solución económica e sinxela para sinalizar promocións, produtos de tempada ... Organice y anime el punto de venta con la publicidad adecuada al espacio, a sus productos. La publicidad interior es el mejor impulso para su establecimiento. Una solución económica y sencilla para señalizar promociones, productos de temporada ...


rotulación

Segundo Cicerón, “o importante non é o que se dice, senón como se dice”. No eido da publicidade, esta máxima adquire todo o seu valor. Emprega os elementos que te rodean para comunicar e lembra que eles “falan por ti”. Según Cicerón, “lo importante no es lo que se dice, sino como se dice”. En el campo de la publicidad, esta máxima adquiere todo su valor. Utiliza los elementos que te rodean para comunicar y recuerda que ellos “hablan por ti”.


rotulación vehículos vehículos

O vehículo é un espazo publicitario móbil. Despraza a súa mensaxe, logotipo, slogan cara aos seus clientes. O resultado, cos profesionais axeitados e a calidade dos materiais, é espectacular. El vehículo es un espacio publicitario móvil. Desplaza su mensaje, logotipo, slogan hacia sus clientes. El resultado, con los profesionales adecuados y la calidad de los materiales, es espectacular.


rotulación valos vallas

Aproveitamos calquera espazo co soporte axeitado ou facilitámoslle a solución que garanta a mellor visibilidade. Contamos cos medios axeitados para o seu transporte e instalación. Aprovechamos cualquier espacio con el soporte adecuado o le facilitamos la solución que garantice la mejor visibilidad. Contamos con los medios adecuados para su transporte e instalación.


rotulación locais

locales

A diferenciación e destacar a súa situación é imprescindible. A fachada e o escaparate son zonas con acceso aos seus clientes as 24 h. do día. Compoñen a imaxe principal do seu negocio. La diferenciación y destacar su ubicación es imprescindible. La fachada y el escaparate son zonas con acceso a sus clientes las 24 h. del día. Componen la imagen principal de su negocio.


rotulación rótulos rótulos

A cor, a luz, o tamaño, a ubicación, o material... Cada detalle é importante. O conxunto non pode pasar desapercibido. El color, la luz, el tamaño,la ubicación,el material … Cada detalle es importante. El conjunto no puede pasar desapercibido.


rotulación sinalización señalización

Non todos os camiños conducen a un mesmo lugar. As solucións de sinalización son necesarias, facilitan o acceso e aforran tempo. No todos los caminos conducen a un mismo lugar. Las soluciones de señalización son necesarias, facilitan el acceso y ahorran tiempo.


decoración

Damos vida ás paredes, detalles a un ambiente, amplitude ao espazo, carácter ao mobiliario, distintos materiais, distintas superficies; un obxectivo: Cada espazo debe ser único Damos vida a las paredes, detalles a un ambiente, amplitud al espacio, carácter al mobiliario, distintos materiales, distintas superficies; un objetivo: Cada espacio debe ser único.


decoración instalacións comerciais instalaciones comerciales

Dotar ao teu negocio de un carácter propio coa posibilidade de personalizar todos os elementos. Decoración exterior e interior, rótulo, toldos, actuacións no equipamento ... Ofrecemos unha solución integral. Dotar a tu negocio de un carácter propio con la posibilidad de personalizar todos los elementos. Decoración exterior e interior, rótulo, toldos, actuaciones en el equipamiento... Ofrecemos una solución integral.


decoraciรณn fogar hogar

Soluciรณns creativas para decorar. Armoniza o teu fogar e dalle personalidade, distinciรณn e elegancia. Crea un espazo cheo de sensaciรณns. Soluciones creativas para decorar. Armoniza tu hogar y dale personalidad, disticiรณn y elegancia. Crea un espacio lleno de sensaciones.


decoración interiorismo interiorismo

Deseñe cada espazo ao seu gusto. Amósenos o seu proxecto, a súa idea e nós farémola realidade. Diseñe cada espacio a su gusto. Muéstrenos su proyecto, su idea y nosotros la haremos realidad.


sistemas publicitarios

Leve a súa mensaxe aló donde vaia. Elementos de mobiliario urbán ou estructuras portátiles. A súa presenza garantida a carón da xente. Lleve su mensaje allá donde vaya. Elementos de mobiliario urbano o estructuras portátiles. Garantice su presencia al lado de la gente.


sistemas publicitarios stands stands

Sexa diferente. Que a sĂşa presenza nunha Feira ou Congreso non pase desapercibida. Non necesita adaptarse a un stand, adaptamos o stand ĂĄ suĂĄ empresa. Sea diferente. que su presencia en una Feria o Congreso no pase desapercibida. No necesita adaptarse a un stand, adaptamos el stand a su empresa.


sistemas publicitarios soportes publicitarios soportes publicitarios

Sistemas m贸biles para expresarse. Sinxelos na montaxe pero efectivos. Temos o adecuado a cada presentaci贸n. En venda e aluguer ou fabricado a medida. Sistemas m贸viles para expresarse. Sencillos en su montaje pero efectivos. Tenemos el adecuado a cada presentaci贸n. En venta y alquiler o fabricado a medida.


instalacións

En eventos especiais, acontecementos importantes, é donde mellor damos resposta ás necesidades dos nosos clientes. Integramos solucións diferentes adaptándonos a cada proxecto, garantindo os mellores resultados. Con flexibilidade e vocación de servizo todo é posible. En eventos especiales, acontecimientos importantes es donde mejor damos respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Integramos soluciones diferentes adaptándonos a cada proyecto, garantizando los mejores resultados. Con flexibilidad y vocación de servicio todo es posible.


instalacións exposicións exposiciones

O medio non é o fín .... pero é necesario que sexa axeitado a cada contido, a cada mensaxe, a cada proposta El medio no es el fín... pero es necesario que sea adecuado a cada contenido, a cada mensaje, a cada propuesta.


instalaci贸ns eventos eventos

Aproveite cada momento e cada lugar. Concertos, congresos, competici贸ns deportivas, non deixe de estar presente. Aproveche cada momento y cada lugar. Conciertos, congresos, competiciones deportivas, no deje de estar presente.


instalacións construccións a medida construcciones a medida

Cada dificultade que se nos plantexa é un reto. Unha oportunidade para realizar un traballo único. Cada dificultad que se nos plantea es un reto. Una oportunidad para realizar un trabajo único.


Pol. Ind. O CEAO AU

Rúa da Factoría Parcela 6.4 27003 LUGO

VÍA TO A-6

Av.

e ra

as a d Rú

tor ía

an Roys

ir ite Le

ra

ac a F a d Rú

NVI

ive no R enig Av. B

Riv no nig Be

as

AU T OVÍA A-6

NVI


Polígono Industrial O Ceao - Rúa da Factoría, parcela 6.4 - 27003 - Lugo Tfno. 982 872 512 - Fax. 982 801 723 - mail. info@preloxl.com www.preloxl.com

Catalogo XL  

Catalogo servicios XL

Catalogo XL  

Catalogo servicios XL

Advertisement