Issuu on Google+

AUTUMN LEAVES As recorded by hofei Transcribed by hofei

1

P = 76

I 44

VV V V V V VV V u u V

V V V V V V V Gtr I let ring

T A B

5

0

2

2

0 2

GK1 KK32 K0

1 2

1

3

3

0 3

1

3

2

2 3

3

2

3

0

3

let ring

T A B

13

0

2

2

2

0 2

2

1 2

0 0

c V I gVVV V V u V V V V let ring G 0 T K0 0 1 1 A KK12 2 B KK 2 0

cV c V 17 I VV V V V V V V

V

2

3

1

0

2

V gVV V V V VV V 2

0 1

2

2

2

0 1

2

0

V V V V V V V V V V

let ring

T A B

GK3 KK00 KK3

0

0

3

0

0

0

0 3

0

0

3 0 0

0

1 0

0

2

2

2

2

4

GK1 KK22 K0

1

sl.

c VV V V V Vu V V V GK2 KK20

2

2

1

0

1

2 0

2

2

1

2

1

0

V

2

V gV V

1 2

1

0

0

0

2

2

1

0

1

2

2

2

2

1

2

2

VV VV VV V V V V 0

VV VV V V V GK0 KK10 KK3

0

0

V V gV V V V V

c VV V V V V V VV V u

GK1 KK22 K0

2

0

c VV V V V V V VV V u

V V V gV gV V V 0

V V V V V V V

I V V V VV V VV V

0

2

1.

2

2. 9

0

0

GK0 KK00 KK3

0

3

GK3 KK23 K2

let ring

T A B

3

VV Vc V V V V VV V u

V V V V V V V

I

2

3

V V V V V V

c V VV VV V V V u V V

V

0

0

Generated using the Power Tab Editor by Brad Larsen. http://powertab.guitarnetwork.org

2

t

1 2

2

0 2

V eV fV

N.H. [12] 0

4

0

2

1 2


AUTUMN LEAVES - hofei

21

V V cV V V V u V I V T A B

25

Page 2 of 2

let ring 1

3

2

3

1

3

V V

2

2

0

I VVV V V V V V V V V GK3 KK23 K2

let ring

T A B

3

2

3 3

2

3

1

2

V V g V V 2

1

0

1

VVV VV VV V V V V V V

GK0 KK12 KK0

gVVV V V V V V V V GK0 KK12 2 1 1 2 0 KK0 2

2

1 2

2

2

1 2

gV

V V V V V V 2

2

3

2

VV V V V V V V V V 2 2 0

2

2

1

1

0

1

2

2

Generated using the Power Tab Editor by Brad Larsen. http://powertab.guitarnetwork.org

UU U U GK5 KK55 KK0

0 2

2

1


Autumn leaves