Page 1


dialektoj 24, (hindaj), 25, 31, 74, 76, 77 (londona), 83, 88, 92, 94, 96, 98-99, 104105, 107, 109; v. ankaü lingvo diferencigaj faktoroj 73-83, 84, 86, 95, 101, 108; v. ankaü lingvo -evoluo Dionizo el Halikarnaso 128 diskurso 114, 220, 230; v. ankaü parolado dispozicio (dispositio) 135136; v. ankaü retoriko Disraeli 130 D'Orsay 79 Drezen, E. 102 E

egaleco 84, k.s., 87, 185, 267 Egiptio 23 ejo 146-147, 153 k. 194-195 (akustiko), 166, 195-196 (komforto), 196 (spirito de), 197-199, 200, 201 (konvena), 210, 218, 223, 230, 235, 242; v. ankaü publiko Ekleziaj Patroj 21 ekonomiaj-sociaj faktoroj 76-83, 84-85; v. ankaü lingvo -evoluo ekspono v. paroladaj partoj elokucio 125, 127, 134-135, 239, 241

elokventeco 11, 79, 119-120 (kaj parolarto), 130 (politika), 189, 243; v. ankaü parolarto, parolado, retoriko embriologio 55 Emerson, R. W. 262 eminentuloj v. publiko -eminentuloj Empedoklo 184 enkonduko v. paroladaj partoj 226; v. paroladaj partoj

enunciatio

ankaü

eoceno 51 Epikuro 34, 37, 38, 184 Eskino 123 Esperanta parolarto v. parolarto Esperanto v. Internada Lingvo (la) Esperanto-kongresoj 5, 131, 178, 197, 257-260 (eduka signifo), 261 (parolado de Prof. Privat), 263, k.s., 269-270 Eünomio 63 Eüropo 23, 25, 54, 124 Eva 20, 22 Evangelio 230 Evening Standard 23 evolucio 51-57; v. ankaü Darwin exordium 226; v. ankaü paroladaj partoj 275


Retoriko  
Retoriko  

Verko pri retoriko, la arto esprimi sin per la lingvo. Originale verkita en Esperanto far Ivo Lapenna, kun aparta konsidero pri la esperantl...

Advertisement