Page 1

1.-Climograma. 1.1 Describe a curva das temperaturas: cal é a máxima e en que mes se produce?,cal é a mínima?, que oscilación térmica anual existe?. 1.2 Describe as barras das precipitacións: como se reparten as chuvias?, destaca algún máximo ou mínimo. 1.3 Elabora un gráfico (climograma) con cada unha das táboas onde as temperaturas se representen por unha liña e as precipitacións por barras.

MESES XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ XUL AGO SET OUT NOV DEC

temp. ºC prec. l/m2 10 12 11 8 12 8 15 10 17 9 20 7 24 6 22 8 19 11 15 14 13 15 11 16

CLIMOGRAMA  

CLIMOGRAMA

Advertisement