Page 1

1.-Climograma. 1.1 Describe a curva das temperaturas: cal é a máxima e en que mes se produce?,cal é a mínima?, que oscilación térmica anual existe?. 1.2 Describe as barras das precipitacións: como se reparten as chuvias?, destaca algún máximo ou mínimo. 1.3 Elabora un gráfico (climograma) con cada unha das táboas onde as temperaturas se representen por unha liña e as precipitacións por barras.

CLIMOGRAMA temp. ºC prec. l/m2 XAN 10 12 FEB 11 8 MAR 12 8 ABR 15 10 MAI 17 9 XUÑ 20 7 XUL 24 6 AGO 22 8 SET 19 11 OUT 15 14 NOV 13 15 DEC 11 16

preguntas climas  

preguntas climas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you