Page 1

TAREFA MÓDULO 8 Autoavaliación do profesorado

Criterios avaliación

1

2

3

4

EMPEZANDO

PROGRESANDO

CONSEGUIDO

SUPERADO

Elementos avaliables

1

APRENDÍN DE FORMA AUTÓNOMA

Non son quen de traballar so/soa

Ás veces traballo so/soa pero necesito axuda constantemente

Traballo so/soa poucas veces necesito axuda

Axudo os demáis cando teñen problemas

2

ATOPO RECURSOS

Non son quen de manexar os recursos

Manexo páxinas e recursos dados pero non atopo actividades

Atopo recusos , manexo páxinas dadas e localizo actividades

Amplio con máis recursos e páxinas , atopando novos repositorios

3

EDITO CONTIDOS E PUBLICO NA WEB

Non edito, nin publico contidos

Edito con axuda contidos pero non me atrevo a publicar

Edito e publico na web do centro imaxes e texto

Edito e publico na web todo tipo de contidos.

4

EMPREGO O CORREO ELECTRÓNICO

Non emprego

Emprego o correo minimamente para comunicarse

Emprego o correo enviando enlaces e adxuntando archivos

Optimizo todas as potencialidades do correo

5

OPTIMIZA OS RECURSOS TIC O SEU ALCANCE

Non emprego os recursos tic

Empezo a empregar algún recurso esporadicamente

Optimizo os recursos que están o meu alcance

Optimizo os equipos o meu alcance e procuro incorporar novos recursos.

7

TRABALLO EN EQUIPO

Funcionamos por libre

Fago o traballo correspondente pero non me preocupo dos outros integrantes do grupo

Fago a m piñaarte do traballo e estou pendente do traballo dos demais

Fago o traballo e estou pendente de axudar a aqueles compañeiros co precisan

Puntuación numérica

Escaso aprendizaxe

Aprendizaxe medio

Bo aprendizaxe

Excelente aprendizaxe

04 – 7

8 -16

17 - 21

22 - 28

NOTA

avaliacion profe  

avaliacion profe

Advertisement