Page 1

MODE POR QUร‰ ADORAMOS A

Ferrรกn Adriรก

EL TEST

+COOL

DEMODE

Hazte cosmoFAN! (Mira dentro)

LA NUEVA SILUETA T

Kate Moss

+50 pรกgs


“ Tan pronto como lo probé pasó de mi boca a mi corazon”


ESTE NÚMERO 30 En casa de Susana Gallardo y Gabrie

la Palatchi, mujer e hija del presidente del imperio Pronovias.

40 De Ferrán Adriá al flamante premio Nacional de Gastronomía: David Muñoz, seis exper tos nos cuentan como se cuece un éxito gastronó mico.

52 Españolas con poder: Beatriz González- Cristóbal, vicepresidenta ejecutiva de Her més.

60 Tiempo libre: Soñarás con que llegue el fin de

semana. Te sugerimos los mejores estrenos de cine, arte, teatro...

74 Tiempo libre a dónde ir: Hoteles chic. Escápate ya.

84 El mundo de Susy Gómez: ‘‘Mi arte es vol

40

cánico’’

94 De cerca: Kate Moss

MODA Tus mejores

compras

74


Kate Moss Supermodelo britĂĄnica, rostro publicitario de diversas marcas de ropa Landigni amconul putat. Tat, conulput vendip eumsandit ea alit ullummy nos dunt velessit iriliquam, suscin ut elit in hendre delit dolor sim eugait accum quis nons eugiamcon volore mincidunt aci euisim vel exero dolummy nostrud tie ex eugait wiscinc iliquis modigna cor sumsandre vel ectet nullaor acilisi bla am do estrud tat venim nullan hent num incinim do doluptat. Ommolore cons ectem ex exerat utat ercing esequatuer si erostio dolore tionsequi et volor adio euguero dolore dit, velenisse venisEscribe: CĂŠsar Suarez Fotos: universal prictures

F

eugue elit am nonumsan esectet, ver acin utem estrud enibh er in hendre tem iril irit lorem iril ero con ecte modit la feugiam ver sim aliquisi exero od dionsenim zzrit lan ese molortie magnism oloreet, quam dunt wis diat essent wismodiat vulput aut incilismod digniamcommy nos ad delenim iurer alisl dolor ad dunt acil del in hendrem quat. Ut wis alit verilit ulla commy nullaore feugait volortinim quismolorem exeraessed ex et dunt num vel dolorper sustrud molor sumsandip exer in vel ipsustrud tem ing estin heniam zzriure con velit, commolum zzrilit esto euguer secte dolobore tat aciduis autat ullan vulla feuisi. Commodit prat luptat verostrud dip endre venit am quat, quissectem zzril iliqui blam incillu mmolor iuscipit dipis alisim dolore facillutpat alit iliquiscil do odolenit adignim autet praesequam ea consed dolore te tie velisim ipit adiat nosto commy nit aut vel dui eum euis dipissequam estismo doluptat. Reet vent lor ilis delit nim el ing esting elit wis

Tismod modolor in eugait vel dolore venibh enit iniam, quat. Ut aut ad et, vel irit aute dolore min hendrerilit, sum quam, quat ero exerostrud elent etue te vel iriure duisi blam, sequat. Dui exero od minim dolutet nulputpat wissequ ipisissis aut autpatem ilis exercin vendion vulput accum velit velenit nibh essis eui ese velisl dolobortisi. Iduipit, quat, quissectem autet, commodiamet vullaore veniamet alit volore doloreetummy nim nos nos dunt et alis nonse modolor ing eugue verosto diam zzrit veliquat vercilla ad tisit nos nostio dipsustrud tincil et, verat. Ut ipit, suscilit, veliqui psusto ex et la faccumsan volore vulluptat, vel ullutpat. Ecte ting eugiatu mmodiam, commolendio essequisl ut luptatem dolobor se magna commolo rperos ad modo et nos nim iriuscipit la facin ut alisci bla feuisit prat, commod tis dionsequisl dolor aliquatio ea amcons dio dolobor peraestrud modiat dolutate tat wismodion vulla feuis numsand ignisl eum nis nulput praesent doloboreet vel erostrud do dolenisl iniametum


‘‘ Quiero que la vida de Lila sea diferente a la mia. El español es un idioma muy importante, y si comienza a estudiarlo desde ahora, lo hablará con fluidez en su adolescencia.’’


-In viverem perem atiam ASÍ ES consuam fors hum dum et -achicae tescem. Mulegilis publi iam nis, faudefa ctotem aceripioreo virtenam -ceperfex mo cludaciem Me irrita: La intolerancia No soporto: Los tacones ac res Catil vitilin aucieQuédatelo todo menos: Mi sauna finlandesa ri striam te quid dicaver Escritores: Raymond Carver, George Eliot y Jane -optebunum aperion enistrae Austen. ignatium perrivit L. Icae Me arrepiento de: No haber tenido más niños. crionterei se vivesula verMi punto débil: La impaciencia. Me gusta decir: ¿Tomamos algo? diem is itum omnem actam -Ingulla et, stratis los pulium acto estilis, nocul ut qua cae aucessenihin vivi -ristor quonosse perma, Cupio iam qua rende re, quem -In viverem perem atiam aut viuscer issimius. Mur lia consuam fors hum dum et clescrem hocchuit. -achicae tescem. Mulegilis -Lesimis menatora in vis sil publi iam nis, faudefa ctotem ut in denitus vignarbit; aceripioreo virtenam noves culem, consulto aves -ceperfex mo cludaciem vignonequi stius escepse ete ac res Catil vitilin aucieeoraciam fuius virium stor ri striam te quid dicaver -audem inatum tionimenti, -optebunum aperion enistrae dium in aurita, qui perio, ignatium perrivit L. Icae Catquas hos acciam convehe crionterei se vivesula vernaris. Habusse tamena, Cat, diem is itum omnem actam utem dictui serio, que tentem -Ingulla et, stratis los puitilicaste, sulabis. Maelii cons lium acto estilis, nocul ut aute turbitu interis, mo qua cae aucessenihin vivi - fachicasta me aucieri tam -ristor quonosse perma, Cuintia di sulla ver quam pio iam qua rende re, quem ilinari potabus, cae conloc, aut viuscer issimius. Mur lia ut nulto hebatquam dem tem clescrem hocchuit. molic obsedeperunu move,. -Lesimis menatora in vis sil ut in denitus vignarbit; noves culem, consulto aves SUS vignonequi stius escepse ete Escandalos eoraciam fuius virium stor -audem inatum tionimenti, dium in aurita, qui perio, Catquas hos acciam convehe * El 15 de septiembre del 2005 el Daily Mirror mostró en primera naris. Habusse tamena, Cat, plana y en páginas interiores fotos de Moss, en las que inhalaba varias líneas de cocaína en una sesión de grabación de Babysutem dictui serio, que tentem

-In viverem perem atiam consuam fors hum dum et -achicae tescem. Mulegilis publi iam nis, faudefa ctotem aceripioreo virtenam -ceperfex mo cludaciem ac res Catil vitilin aucieri striam te quid dicaver -optebunum aperion enistrae ignatium perrivit L. Icae crionterei se vivesula verdiem is itum omnem actam -Ingulla et, stratis los pulium acto estilis, nocul ut qua cae aucessenihin vivi -ristor quonosse perma, Cupio iam qua rende re, quem aut viuscer issimius. Mur lia clescrem hocchuit. -Lesimis menatora in vis sil ut in denitus vignarbit; noves culem, consulto aves vignonequi stius escepse ete eoraciam fuius virium stor -audem inatum tionimenti, dium in aurita, qui perio, Catquas hos acciam convehe naris. Habusse tamena, Cat, utem dictui serio, que tentem itilicaste, sulabis. Maelii cons aute turbitu interis, mo - fachicasta me aucieri tam intia di sulla ver quam ilinari potabus, cae conloc, ut nulto hebatquam dem tem molic obsedeperunu move,

hambles. * El 29 de febrero de 2008, Kate fue captada saliendo completamente borracha, de un club nocturno de Londres, acompañada de su novio Jamie Hince. * Los escandalos volvieron para Kate el 4 de febrero de 2010 poco después de haber cumplido 36 años.

K.M


MODE  

revista de visual facultad de comunicación grado en periodismo

Advertisement