Page 1

Lui Piirsalu

WORKDAY

Funktsioon WORKDAY Funktsiooni kasutatakse, kui soovitakse makse- ja tarnetähtaegade, projekti valmimiseni või tellimuse täitmiseks kuluva lõppkuupäeva näitamiseks nädalalõpud või ka pühad välja jätta, arvestades ainult tööpäevi. Tööpäevade hulka ei kuulu nädalavahetused ja pühad, mida oleme funktsiooni argumentide täpsustamise aknas ette näidanud Holidays lahtris. Funktsioon toob välja arvu, mis näitab kuupäeva, millele eelneb või järgneb määratud arv tööpäevi. Microsoft Excel salvestab kuupäevad järjenumbrite jadana, võimaldades nende kasutamise arvutustes. Vaikimisi on 1. jaanuar 1900 järjenumber 1. Mis tähendab, et vastus esitatakse arvuna ja Format-Cell käsuga peame selle teisendama kuupäevaks.

Start_date – kuupäev, mis näitab alguskuupäeva, ehk on makseperioodi esimene päev. Days – enne või pärast alguskuupäeva olevate päevade arv (v.a. nädalalõpupäevad ja pühad), ehk siis tööpäevade arv. Päevade positiivne väärtus vihjab kuupäevale tulevikus ja negatiivne minevikus. Holidays – nimekiri ühest või mitmest kuupäevast, mis ei kuulu tööpäevade hulka nt riigipühad ja liikuvad pühad, need tuleb eraldi välja tuua, muidu funktsioon neid päevi pühadena ei arvesta


Lui Piirsalu

Vaata ka tutvustavat videot: http://www.youtube.com/watch?v=iK7k282HPKU

WORKDAY

Maksekuupäevad WORKDAY  

Maksekuupäevad WORKDAY Excelis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you