Page 1

Lui Piirsalu, funktsioonid

Funktsioonide (valmis valemite) saamiseks asetame kursori soovitud tühja kohta ja klõpsame nuppu fx Name Box-i ja Formula Bar-i vahel. Lahtrisse pannakse võrdusmärk ja ilmub aken. Valemi korrigeerimiseks hiljem vajutame fx siis, kui kursor on vastuse peal, analoogselt Format Cell muutuste puhul.

Valime kategooria, (viimati kasutatud valemid jäävad meelde, nagu alati). Peale kategooria valimist valime juba konkreetse funktsiooni Select a funktion. Date&Time Funktsioon NOW toob lahtrisse hetke kuupäeva ja kellaaja, mis on muutuv – kui salvestatud file uuesti avada, on seal uus täpne aeg. Funktsiooni argumente pole vaja täpsustada, jääb üle vaid teist akent kinnitada OK. Kui juba kuupäev/kellaaeg juba lahtris, siis saab uuendust hetkeajale teha klahviga F9. Funktsioon TODAY toob lahtrisse hetke kuupäeva samuti muutuva suurusena.

1


Lui Piirsalu, funktsioonid

Funktsioon, nagu ka tavaline arvutamine algab võrdusmärgiga. Funktsioone saame sisestada tühja lahtrisse, sisestatud funktsiooni võime parandada kaheti: vajutades veelkord fx ja funktsiooni argumentide aknast või lihtsamini otse Formula Bar-ilt. Kui teame funktsiooni süntaksit ehk kirjutusviisi, võime selle otse lahtrisse kirjutada, näiteks =TODAY(), võib kirjutada ka väiketähtedega, seejuures sisestamisel programm püüab meid abistada ja juba võrdusmärki sisestades saame Name Box-ist valida viimaseid kasutatuid.

2


Lui Piirsalu, funktsioonid

ja juba esimest tähte sisestades pakutakse meile kõiki selle tähega algavaid, tasub sealt valida – on kiirem ja kindlasti ka õige. Lisaks ilmub fx kõrvale ka Enteri „linnuke”, millega sisestust kinnitades ei liigu kursor alla järgmisele reale, vaid jääb samasse lahtrisse. Kuhu kursor pärast Enteri klahvilööki liigub, saab osast Options seada, vaikeseade on alla.

3


Lui Piirsalu, funktsioonid

Tööpäevade vahe arvutamiseks kasutame Date&Time funktsiooni NETWORKDAYS. Tööpäevade hulka ei kuulu nädalalõpud, riiklike pühasid siin ei arvestata, need tuleb lisaks sisestada Holydays lahtrisse. Meie kuupäevad, mille vahet arvutame, asuvad töölehel ja ka lisapuhkepäevad, mis nädala sees, on töölehel järjestikku lahtrites sisestatud. Valime funktsiooni välja:

4


Lui Piirsalu, funktsioonid

Täpsustame funktsiooni argumendid, näidates ette vastavad kuupäevad. Kui lisapuhkepäevi või riiklike pühasid on 1, võime selle kuupäeva ka otse sisestada Holydays lahtrile, kui mitu, siis eelnevalt kirjeldatud moel.

Tahtes hiljem parandada argumente, läheme kursoriga täidetud lahtrile ja klõpsame uuesti nuppu fx. Kõikide päevade vahe arvutamiseks kasutame tavalist lahutamist. Sama ka kellaaegade vahe saamiseks.

WEEKDAY tekitab lahtrisse nädalapäeva järjekorranumbri, kui soovime meile omast formaati, siis peame teise, tüübilahtrisse sisestama 2, sel juhul on esmaspäev 1 ja pühapäev 7. Ülemisse lahtrisse näitame töölehelt vastavat kuupäeva. 5


Lui Piirsalu, funktsioonid

WEEKNUM analoogselt näitab vastava kuupäeva järgi mitmendas nädalas see on. Math&Trig: POWER - astendamine, võime ka ise kirjutada lahtrisse valemi kujul =2^3, kui tahame kahte näha kolmandas astmes, astendamise märgi arvude vahel saame AltGr-Ä. RAND genereerib juhusliku arvu 0 ja 1 vahel töölahtrisse. RANDBETWEEN aga selles vahemikus, mida me ette anname, arv võib ka negatiivne olla. Mõlemi puhul, nagu Excelis omane, teeb lehel värskenduse, ehk toob uue arvu F9. SQRT – ruutjuur. Kui soovime aga näiteks kuupjuurt, siis kasutame astendamise funktsiooni, astmeks paneme 1/3

6


Lui Piirsalu, funktsioonid

Ümardused

MROUND on rahaümardus. Selle abil saab teha nii viie, kümne, 50 sendi või kroonise täpsusega ümardamisi.

7


Lui Piirsalu, funktsioonid

CEILING ümardab ülespoole, FLOOR allapoole – samm, kas 0,5 või 0,1, nagu rahaümarduse puhul. ROUND – näitan, mitu kohta peale koma, 2 oleks kaks kohta peale koma, „0”, siis loomulikult täisarv. ROUNDUP ümardab ülesse poole, ROUNDDOWN allapoole. Statistical: MIN, MAX – väikseim, suurim AVERAGE – matemaatiline keskmine Loendamise valemid: COUNT COUNTA COUNTBLANK COUNTIF – tingimuslik lugemine, tingimus võib olla number või sõna (mitu just sellist sõna või numbrit on loendatavas alas), ehk jällegi >, = jne - mitu arvu alas on suuremad või võrdsed 10-st.

Text: Teksti kokkupanemise funktsiooni CONCATENATE saame asendada ka kujuga =A1&B1 näiteks ja kõrvutiolevad tulbad liidetakse sama moodi, Formula Bar-ilt võin valemit vaadata.

Funktsioonide kohta vaata ka infot kaustas Funktsioonid!

8

Funktsioonid  

Funktsioonid, fx, valemid

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you