Page 1

Lui Piirsalu

Sorteerimine, filtreerimine

Sorteerimine, ehk reastamine, kas kasvavas või kahanevas järjestuses, asub Home vahekaardi Editing grupis, aga ka Data vahekaardil Sort & Filter grupp. Soovitava tulba sorteerimiseks piisab kursori asetamisest soovitud veergu. Reastada saab kasvavalt või kahanevalt, teksti, kuupäevi, kellaaegu, numbreid.

Käsk Custom Sort.. võimaldab täpsemalt sorteerida, valida, kas sorteeritavas osas on tabeli pea - My Data has headers, mida siis loomulikult ei reastata, tegevus algab teisest reast alates. Ka võimalus valida, millise veeru järgi sorteeritakse jne.

1


Lui Piirsalu

Sorteerimine, filtreerimine

Filtreerimine Nupp Filter lülitab filtrit sisse-välja. Filtri sisselülitamiseks paiguta kursor suvalisse kohta tabelis, filter paigutatakse tabeli peasse, mille järgi saan pikemas tabelis või andmebaasis näidata soovitavat infot.

Valides nüüd, et soovime näha ainult kutseõppeasutusi ja rakenduskõrgkoole, nii just juhtubki ja et antud veergu on filtreeritud, näitab meile lehtrikujuline märk. Võime ka tabelit täpsustada ja mõnda teise veergu veel mõne filtreerimisargumendi asetada. Ka sinna ilmub „lehter”. Tegevuste tühistamiseks valin samast menüüst Select All ja ülevalt võin ka nupu Filter välja lülitada.

2


Lui Piirsalu

Sorteerimine, filtreerimine

Grupi vasakpoolsemate käskudega A-Z saan sorteerida, ehk reastada, kas numbreid või teksti. Piisab kursori asetamisest veergu. View vahekaardilt Freeze Panes aitab tabeli pead paigas hoida, ehk aken läheb tegelikult kaheks, kui panen märgistuse õigesse kohta, antud juhul vajame „jäätumiskohta” just sinna ja soovitav tükelduskoht tuleb rida ülespoole, kui kasutan esimest käsku Freeze Panes. Freeze Top Row jätab paigale ainult esimese rea ja Freeze First Column esimese veeru.

Käsu tühistab hiljem samast kohast leitav käsk Unfreeze… Sarnaselt käitub ka käsk Split, sel puhul saab tükelduskohta veel hiirega hiljem liigutada! Tuleb hiirega minna vahekoha joonele ja saamegi ülesse või allapoole korrigeerida.

3

Sorteerimine, filtreerimine ja Freeze Panes  
Sorteerimine, filtreerimine ja Freeze Panes  

Sorteerimine, filtreerimine ja Freeze Panes