Page 1

Sort&Filter grupp Sorteerimise käsud leiab ka Home vahekaardilt. Advanced Filter võimaldab lisatingimusi filtreerimiseks kasutajal endal seada.

Filter the list, in-place – filtreeritud andmed näidatakse lähtetabelis Copy to another location - filtreeritud andmed asutatakse mujale List range – lähtetabeli või andmete piirkond Criteeria range – kriteeriumipiirkond. Selleks näidatakse ette mingid lahtrid andmetega Copy to – filtreeritud tabeli või andmete asukoht, kui see on eelnevalt valitud mujale Unique record only - ainult unikaalsed kirjed, korduvad kirjed jäetakse välja Advanced filtri näited: Summa >2000 Kriteeriumi osas näitatakse mõlemad lahtrit ette, kusjuures Summa on filtreeritava tabeli pea üks väljadest. Pärast filtreerimist näidatakse ridasid, kus summa on suurem, kui 2000 Kaup jahu

Kuupäev >=1.11.12

Kuupäev <=16.11.12

Pärast sellise kriteeriumi rakendamist näidatakse jahu vahemikus 1-15 november


Vaata ka videot: http://www.youtube.com/watch?v=C_2cjh5Pd8o Tasub t채hele panna ka, et tavalisel filtril on veel alaosa AutoFilter, kust saab veel lisav천imalusi, s천ltuvalt, kas filtreerime numbreid v천i teksti


Data Tools grupp Käsku Text to Columns kasutame, kui meil on ühes lahtris kaks sõna ja tahame neid eraldi veergudes näha. Esmalt märgistame ala, mida tahame eraldada.

Seejärel vajutades töövahendit Text to Columns, avanevas aknas valida antud juhul Fixed Width Step 3 puhul pöörame tähelepanu ka nupule Advanced

Advanced Filter  

Advanced Filter, Data