Page 1

Externí příloha B Fakta z historie Facebooku, zdroj: DYER, Pam. Pamorama : marketing, life, social media [online]. MARCH 29, 2010 [cit. 2010-1119]. Amazing Facebook Facts [Infographic] | pamorama. Dostupné z WWW: <http://www.pamorama.net/2010/03/29/amazingfacebook-facts-infographic/>.


B  

Fakta z historie Facebooku, zdroj: DYER, Pam. Pamorama : marketing, life, social media [online]. MARCH 29, 2010 [cit. 2010-11- 19]. Amazing...

Advertisement