Issuu on Google+

Externí příloha A Fakta z historie Facebooku, zdroj: DYER, Pam. Pamorama : marketing, life, social media [online]. MARCH 29, 2010 [cit. 2010-11-19]. Amazing Facebook Facts [Infographic] | pamorama. Dostupné z WWW: <http://www.pamorama.net/2010/03/29/amazing-facebookfacts-infographic/>.A