Page 1

POLOHA KOMONECKÝCH STEZEK

KOMONECKÉ STEZKY – KOLEM KOLEM KOMONCE Jezdíš rád na kole? Opravdu rád? Pokud ano, vydej se v sedle tvého hliníkového či karbonového oře po Komoneckých stezkách, přírodních trailech po těch nejvytříbenějších bajkerských místech v Luhačovském Zálesí. Komonecké stezky vytvářejí síť atraktivních bajkových stezek v okolí nejvyššího vrcholu regionu – Komonce – dle nějž dostaly svůj název. Mimoto nabízejí celou řadu doprovodných služeb typu občerstvení, informačních míst, speciálně zřízených cyklopointů a mnoho dalších! Základ stezek tvoří hlavní obousměrný červený okruh o délce 15,2 km, jeho převýšení činí 730 m. Nese příznačný název – Kolem kolem Komonce (dále jen K3). Pravda, není to ježdění zrovna pro začátečníka, ale rozhodně to stojí za to! Rychlé sjezdy střídají prudké výjezdy, nádherná panoramata jsou po chvíli vyváženy úzkým trailem v lese, cestou míjíte spirituální poutní místo Malenisko i zbytky zříceniny středověkého hradu… Suverénně největším kouzlem K3 je vnitřní modrá síť vytříbených lesních pěšinek, které si rozhodně zaslouží Vaši pozornost. Legendární trail od Starého Světlova ke křížové cestě či ďábelsky kolmý sjezd z vrcholu Komonce, to si prostě nemůžete nechat ujít… Pozor, tyhle traily mají do pohodového šlapání hodně daleko! Většina z nich je pouze jednosměrná, o to větší požitek ti však nabízejí!

Design a úprava map: varhoo.cz

UBYTOVÁNÍ & STRAVOVÁNÍ & PARKING V nejbližším okolí Komoneckých stezek jsou Vám k dispozici následující ubytovací a stravovací zařízení. Tyto rovněž nabízejí parkovací kapacity v případě příjezdu osobním vozidlem. Hotel Vega Pozlovice 99, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 131 216, 577 134 135 Fax: 577 131 061 E-mail: recepce@hotelvega.cz Web: www.hotelvega.cz

Penzion U Kúdelků Podhradí 43, 763 26 Podhradí Tel: 723 601 718 Poutní hostinec Malenisko Provodov 198, 763 45 Provodov Tel: 577 994 054

1. Jezdi pouze po povolených cestách Jestliže je cesta označena jako zakázaná, nepoužívej ji. 2. Nezanechávej stopy Přizpůsob styl jízdy povrchu cesty tak, abys jej nepoškozoval. Jezdi jen po existujících cestách, nevytvářej nové. Nejezdi smykem. Nezanechávej po sobě odpadky. 3. Ovládej své kolo Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost. 4. Dávej přednost ostatním Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení dostatečně zpomal a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, zastav. Buď vstřícný a přátelský. Při míjení koní respektuj pokyny jezdce.

Součástí Komoneckých stezek je rovněž okruh Mlčačka, který o 2,4 km prodlužuje červený okruh v lokalitě mezi Starým Světlovem a Maleniskem. Rovněž tento trail je vzhledem ke své náročnosti jednosměrný, avšak výlet kolem skály Mlčačka za tvoji pozornost bezesporu stojí!

5. Buď ohleduplný ke zvířatům, rostlinám a majetku Neplaš zvířata a dávej jim dostatek prostoru k úniku. Nenič rostliny. Nepoškozuj přírodní útvary a soukromý majetek. Zavírej brány ohrad. Nepoškozuj zemědělské kultury, zvláště před sklizní.

Posledním střípkem do mozaiky Komoneckých stezek je obousměrný okruh Sehrad. Jak již z jeho názvu napovídá, po jeho trase se dostaneš až ke středověké zřícenině Sehradu včetně tajemného jezírka. Sjezd po staré přístupové cestě pak prověří tvé jezdecké schopnosti.

6. Jednej s rozmyslem Jezdi s takovým vybavením, abys byl soběstačný. Předvídej nebezpečné situace a změny počasí. Používej přilbu.

Takže nezapomeň na kolo, helmu a vyjeď…!

Zpomal, usměj se, pozdrav… Jsi vyslancem našeho sportu!

A kudy že vlastně vede cesta na Komonecké stezky? Pokud to vezmeš autem, tak nejlepší parkování pro nabízí buď parkoviště u Hotelu Vega anebo u poutního místa Malenisko. Zde stačí ponechat tvého čtyřkolého mazlíka, vytáhnout dvoukolou milenku (milence) a rychlostí Kulhavého jsi na stezkách. Komonecké stezky však disponují dostatkem přístupových cest i z jiných koutů, proto není problém k jejich trase dojet na kole třeba přímo z lázní Luhačovice.

MĚJ NA PAMĚTI! (LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, O.P.S.)

Pravda, všechny cesty vedou na úvod do kopce, ale výsledek bude stát za to, o tom nepochybuj!

1.Vyznačené trasy vedou po soukromých pozemích, chovej se dle toho!

Co na tebe dále čeká?

2. Na mnoha trasách Komoneckých stezek běžně probíhá hospodářská činnost, proto se stav stezek a lesních cest může výrazně měnit!

- speciální CykloPointy - infocentra pro bikery - bezplatné mapy - mytí kol, půjčovna a úschovna kol a základní servisní vybavení - možnost ubytování v hotelu i penzionu - testovací centrum GIANT

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova : Evropa investuje do venkovských oblastí

KODEX TERÉNNÍHO JEZDCE (ČEMBA)

3. Na všech trasách Komoneckých stezek se pohybuješ na vlastní nebezpečí, zodpovídáš za způsobené škody na majetku a zdraví! 4. Luhačovské Zálesí, o.p.s. nenese žádnou zodpovědnost za způsobené škody na majetku a zdraví!

Komonecké stezky

KOLEM KOLEM KOMONCE


JEDNOTLIVÉ TRASY

SEZNAM ROZCESTNÍKŮ

CYKLOPOINTY CykloPoint je specializované místo na trati Komoneckých stezek, kde si každý bajker může umýt a seřídit kolo, sehnat požadované informace, mapy, popřípadě přímo si půjčit kolo k testování.

Minimální standard CykloPointu: stojan na odložení kola wap / hadice s vodou pro umytí kola základní nářadí pro údržbu kola velkoformátová mapa Luhačovského Zálesí volně přístupné mapy Luhačovského Zálesí viditelné označení

CykloPointy na trase Komoneckých stezek: CykloPoint Vega – nástupní místo VEGA CykloPoint Malenisko – nástupní místo MALENISKO

TESTOVACÍ CENTRUM GIANT Testovací centrum je umístěno v centru města Luhačovic v rámci specializované prodejny BiFu. Některé modely je možni zapůjčit rovněž v rámci nabídky Hotelu Vega. BiFu – Stanislav Duháň Nádražní 298, 763 26 Luhačovice Tel.: 773 981 111 Email: obchod@bifu.cz Web: www.bifu.cz

KS_final  

-speciálníCykloPointy-infocentraprobikery -bezplatnémapy -mytíkol,půjčovnaaúschovnakolazákladníservisnívybavení -možnostubytovánív hoteluipe...