Page 1

820765 Luhacˇovice-Ludkovice-Provodov-Zlín

Platí od 15.6.2014 do 13.12.2014

Prˇepravu zajišt’uje : CˇSAD Vsetín a.s., provoz Luhacˇovice, Uherskobrodská 670, tel.577113790 ˇ SAD VSETÍN A.S. C

km

Tcˇ

0 0 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 8 8 6 9 9 7 10 10 8 11 11 9 12 12 10 14 14 11 12 0 〈 〈 0 〈 15 0 13 0 15 15 0 14 1 16 16 1 15 3 18 18 〈 16 3 18 18 〈 17 〈 18 3 18 5 19 5 20 7 20 7 22 7 21 7 22 9 22 9 24 10 23 10 25 11 24 11 26 11 25 11 26 12 26 12 27 14 27 14 29 〈 28 〈 〈 15 29 15 30 15 30 15 30 15 31 15 30

 14 17

1

od                             ↓ prˇ

Luhacˇovice,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . Luhacˇovice,u zámku . . . . . . . . . . . . . . . . . Luhacˇovice,provozovna . . . . . . . . . . . . . . Biskupice,rozc.0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biskupice,Obecní úrˇad . . . . . . . . . . . . . . . Ludkovice,Paseky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludkovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludkovice,prˇehrada . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludkovice,Pradlisko,rozc.Rˇetechov . . . . . Ludkovice,Pradlisko . . . . . . . . . . . . . . . . . Provodov,Maleniska . . . . . . . . . . . . . . . . . Provodov,Dvory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provodov,Obecní úrˇad . . . . . . . . . . . . . . . Provodov,rozc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provodov,Brˇezí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brˇezu˚vky,garáže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brˇezu˚vky,rest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brˇezu˚vky,Losky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brˇezu˚vky,Na hutích . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zlín,Kudlov,myslivna . . . . . . . . . . . . . . . . . Zlín,Kudlov,garáže . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zlín,Kudlov,Pru˚kop . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zlín,Kudlov,U Pomníku padlých . .  Zlín,Kudlov,Výhledy . . . . . . . . . . . .  Zlín,Kudlov,strˇed . . . . . . . . . . . . . .  Zlín,Kudlov,dolní konec . . . . . . . . .  Zlín,zimní lázneˇ . . . . . . . . . . . . . . . MHD Zlín,Školní . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zlín,Nám.Míru . . . . . . . . . . . . . . . .  Zlín,U Zámku . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zlín,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . . 

jede v pracovních dnech

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4 45 4 47 4 50 4 52 4 54 4 56 4 59 5 01 5 03 5 04  5 06 5 07 5 09 5 10 5 12 〈 5 15 5 17 5 20

9

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14 7 43  7 46 7 48 7 50 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

33

23... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

17

8 00 8 02 8 04 8 07 8 09 8 13 8 15 8 17 8 19 8 20 8 22 〈 〈 8 25 8 27 8 30 8 32 8 34 8 35 8 37 8 39 8 40 8 42 8 44    〈 8 48  8 50

jede v sobotu

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ...14

8 10 8 13 8 15 8 17 8 19 8 20 8 22 〈 〈 8 25 8 27 8 30 8 32 8 34 8 35 8 37 8 39 8 40 8 42 8 44   8 45 〈 8 48  8 50

7

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10 25 10 27 10 29 10 32 10 34 10 38 10 40 10 41 10 43 10 44 10 46 〈 〈 10 48 10 50 10 52 10 55 10 56 10 58 11 01 11 03 11 05 11 08 11 09    〈 11 13  11 15

13

11

† 14 12 30 12 45 12 32 12 47 12 34 12 49 12 36 12 51 12 38 12 54 12 41 12 58 12 43 13 00 12 45 13 02 12 46 13 04 12 48 13 06 12 50 13 08 〈 〈 〈 13 09 12 52 13 10 12 54 13 12 12 56 13 14 12 58 13 15 13 00 ... 13 02 ... 13 04 ... 13 05 ... 13 07 ... 13 08 ... 13 09 ...  ...  ...  ... 〈 ... 13 17 ...  ... 13 20 ... 6

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... †

17... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14 14 10 14 11 14 13 〈 〈 〈          〈 14 26  14 30

19

25... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

14 13 50 13 52 13 54 13 56 13 58 14 01 14 03 14 04 14 05 14 07 14 10 〈 〈 14 12  14 15 14 16 14 17 14 19 14 21 14 23 14 26 14 27     〈 14 31  14 35

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

† 17 50 17 52 17 54 17 57 17 59 18 03 18 05 18 06 18 08 18 09 18 12 〈 〈 18 15 18 16 18 18 18 20 18 21 18 23 18 25 18 27 18 29 18 30 18 31    〈 18 38  18 40

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

jede v nedeˇli a ve státem uznané svátky

nejede od 30.6. do 29.8., od 27.10. do 29.10. jede od 30.6. do 29.8., od 27.10. do 29.10.

ˇ SAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních prˇepravních podmínkách jsou zverˇejneˇny ve vozidlech na lince. Na lince platí tarif vyhlášený C Na lince platí slevy pro držitele pru˚kazu ISIC. IDS - spoj 42 je v úseku Zlín,U Zámku - Zlín,Kudlov,U Pomníku padlých v systému integrované dopravy. 〈MHD

spoj jede po jiné trase spoj zastavuje jen pro nastupování možnost prˇestupu na meˇstskou hromadnou dopravuspoj prˇíslušnou zastávkou projíždí spoj zastavuje jen pro vystupování

22.05.14-102-820765 ≡  isybus ≡


820765 Luhacˇovice-Ludkovice-Provodov-Zlín

Platí od 15.6.2014 do 13.12.2014

Prˇepravu zajišt’uje : CˇSAD Vsetín a.s., provoz Luhacˇovice, Uherskobrodská 670, tel.577113790 ˇ SAD VSETÍN A.S. C

opacˇný smeˇr km Tcˇ 0 0 31 0 0 30 〈 〈 29 0 0 28 1 1 27 3 3 26 4 4 25 4 4 24 5 5 23 6 6 22 8 8 21 8 8 20 10 10 19 12 〈 18 0 12 〈 17 0 12 〈 16 2 14 14 15 3 15 15 14 3 〈 15 13 〈 12 16 11 18 10 19 9 20 8 21 7 22 6 25 5 26 4 28 3 29 2 30 1† 14 17 34od                             ↓ prˇ

Zlín,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . .  Zlín,U Zámku . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zlín,Nám.Míru . . . . . . . . . . . . . . . .  Zlín,Školní . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Zlín,zimní lázneˇ . . . . . . . . . . . . . . . MHD Zlín,Kudlov,dolní konec . . . . . . . . .  Zlín,Kudlov,strˇed . . . . . . . . . . . . . .  Zlín,Kudlov,Výhledy . . . . . . . . . . . .  Zlín,Kudlov,U Pomníku padlých . .  Zlín,Kudlov,Pru˚kop . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zlín,Kudlov,garáže . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zlín,Kudlov,myslivna . . . . . . . . . . . . . . . . . Brˇezu˚vky,Na hutích . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brˇezu˚vky,Losky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brˇezu˚vky,rest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brˇezu˚vky,garáže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provodov,Brˇezí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provodov,rozc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provodov,Obecní úrˇad . . . . . . . . . . . . . . . Provodov,Dvory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Provodov,Maleniska . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludkovice,Pradlisko . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludkovice,Pradlisko,rozc.Rˇetechov . . . . . Ludkovice,prˇehrada . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludkovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ludkovice,Paseky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biskupice,Obecní úrˇad . . . . . . . . . . . . . . . Biskupice,rozc.0.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luhacˇovice,provozovna . . . . . . . . . . . . . . Luhacˇovice,u zámku . . . . . . . . . . . . . . . . . Luhacˇovice,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . . . .

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2

8

5 15  〈     5 21 5 23 5 25 5 27 5 28 5 30 5 31 5 33 5 34 5 36 5 40 〈 〈 5 42 5 45 5 46 5 49 5 50 ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

6 25  〈     6 30 6 31 6 33 6 35 6 36 6 38 6 39 6 41 6 42 6 44 6 47 〈 〈 6 49 6 51 6 52 6 54 6 59 7 03 7 08 7 10 7 12 7 14 7 15

4

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14 7 33 7 35 7 38  7 40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

6 6

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

10

34 7 40  〈     7 45 7 46 7 48 7 50 7 51 7 53 7 55 7 57 7 59 8 01 8 03 〈 〈 8 05 8 07 8 08 8 09 8 10 8 11 8 14 8 16 8 19 8 21 8 25

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16

1814

2024 6

22

26

28

30

36

32

14 17 34   †  7 9 00 11 00 12 05 ... 13 20 14 30 14 40 15 40 ... 16 50 18 20 20 20  ...   ...        〈 〈 〈 ... 〈 〈 〈 〈 ... 〈 〈 〈  ...   ...           ...     ...       ...     ...     ...   ...        9 07 11 06 12 11 ... 13 26 14 35 14 47 15 50 ... 16 57 18 25 20 25 9 08 11 08 12 13 ... 13 27 14 36 14 48 15 51 ... 16 59 18 26 20 27 9 10 11 10 12 15 ... 13 29 14 37  15 53 ... 17 00 18 28 20 29 9 12 11 12 12 17 ... 13 31 14 39  15 55 ... 17 02 18 30 20 30 9 13 11 13 12 18 ... 13 32 14 40  15 56 ... 17 04 18 31 20 31 9 15 11 15 12 20  13 34 14 42  15 58 ... 17 07 18 33 20 33 9 17 11 17 12 21 14 13 36 14 44 〈 16 00 ... 17 09 18 35 20 34 9 18 11 18 12 23 13 25 13 37 14 45 〈 16 01 ... 17 10 18 38 20 35 9 20 11 20 12 25 13 26 13 39 14 47 〈 16 02 ... 17 12 18 39 20 37 9 21 11 21 12 27 13 27 13 41 14 49 14 57 16 04 ... 17 13 18 41 20 39 9 23 11 23 12 30  13 43 14 50 14 59 16 06 ... 17 15 18 43 20 40 〈 13 29 〈 〈 15 00 〈 ... 〈 〈 〈 〈 〈 ... 〈 〈 〈 〈 〈 ... 〈 ... 〈 〈 〈 9 25 11 25 12 32 ... 13 45 14 51 ... 16 08 ... 17 16 18 44 20 42 9 27 11 27 12 35 ... 13 47 14 53 ... 16 10 ... 17 18 18 46 20 44 9 28 11 28 12 36 ... 13 48 14 55 ... 16 11  17 19 18 47 20 45 9 30 11 30 12 38 ... 13 50 14 57 ... 16 13 14 17 20 18 49 20 48 9 33 11 33 12 40 ... 13 52 15 00 ... 16 15 17 05 17 22 18 50 20 50 9 35 11 35 12 42 ... 13 53 15 02 ... 16 17 17 06 17 23 18 52 20 51 9 38 11 38 12 46 ... 13 55 15 05 ... 16 20 17 09 17 27 18 55 20 54 9 39 11 39 12 48 ... 13 57 15 07 ... ... 17 11 17 29 18 57 20 56 9 41 11 41 12 51 ... 14 00 15 10 ... ... 17 13 17 32 19 00 20 58 9 43 11 43 12 53 ... 14 02 15 12 ... ... 17 14 17 34 19 03 20 59 9 45 11 45 12 55 ... 14 05 15 15 ... ... 17 15 17 35 19 05 21 00

jede v sobotu jede v pracovních dnech 6 jede v nedeˇli a ve státem uznané svátky nejede od 30.6. do 29.8., od 27.10. do 29.10. jede od 30.6. do 29.8., od 27.10. do 29.10. nejede 5.7. na spoj 26 navazuje v zastávce Biskupice,Obecní úrˇad spoj 31 linky 820415 do Luhacˇovice,aut.st.

6

7

42

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22 25 22 26 〈 22 27 22 28 22 30 22 31 22 32 22 33 22 34 22 35 22 36 22 37 22 39 22 40 22 41 22 43 22 44 〈 〈 22 46 22 48 22 50 22 53 22 55 22 56 23 00 23 02 23 06 23 07 23 10

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

jede v nedeˇli

ˇ SAD Vsetín a.s. Informace o tarifu a smluvních prˇepravních podmínkách jsou zverˇejneˇny ve vozidlech na lince. Na lince platí tarif vyhlášený C Na lince platí slevy pro držitele pru˚kazu ISIC. IDS - spoj 42 je v úseku Zlín,U Zámku - Zlín,Kudlov,U Pomníku padlých v systému integrované dopravy. 〈MHD

spoj jede po jiné trase spoj zastavuje jen pro nastupování možnost prˇestupu na meˇstskou hromadnou dopravuspoj prˇíslušnou zastávkou projíždí spoj zastavuje jen pro vystupování

22.05.14-102-820765 ≡  isybus ≡

820765  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you