Page 1


Chefredaktörer & Ansvariga utgivare Ludwig Lindström Karl-Henrik Johansson Munk

Kontakt info@yfm.se www.yfm.se

Text Karl-Henrik Johansson Munk Ludwig Lindström

Framsida YFM

BILDER Nilzon Media YFM Shutterstock Rollin’Snow

ANNONSÖRER Winning Boxing Club Winning Hälsa Stefan Mårtensson O’Learys Öresundsgruppen Munk Solutions Topp till Tå & Klinik LipoDerm Njutbar Rollin’Snow CWH Secondhand & Café Galerie Börjeson Fastigheter Saras Nagelfix Apart Förlag StudyAdvantage Häger Design

TRYCK FS Grafiska © 2013 Young Future Magazine HB. Alla Rättigheter Reserverade.

Kära Läsare!

D

too matter formed

eparate. Ask

u håller i det första numret av Ung Framtid Magasin, producerat av Young Future Magazine Handelsbolag. Det är ett nystartat företag av två gymnasieelever. Vi – Karl-Henrik Johansson Munk och Ludwig Lindström – har startat detta bolag och har arbetat intensivt för att nå ut till så många gymnasieelever som möjligt. Det började som ett projektarbete år 2011, då vi fick idén att producera ett magasin för gymnasieelever. Vi tyckte det var viktigt att alla kan få ta del av kunskap och underhållande läsning gratis. Slutprodukten blev lyckad och vi fick god respons. Med fortsatt efterfrågan för ett magasin på gymnasieskolor, skrivet av studenter, bestämde vi oss för att utveckla en produkt. Denna produkt – detta magasin – är nu färdigutvecklad och klar. Ett fullspäckat magasin med intressant, roligt och informativt innehåll som väntar dig nu att läsa. Vi är stolta att kunna presentera vårt magasin för dig och hoppas att du tycker om innehållet och får nytta av kunskapen. Berätta gärna vad du tycker om vårt magasin. Mejla din feedback direkt till oss :

info@yfm.se Trevlig läsning!

Ludwig Lindström & Karl-Henrik Johansson Munk

/Chefredaktörer & ansvariga utgivare

GLÖM INTE ATT GILLA OSS PÅ FACEBOOK! facebook.se/yfmagazine


Innehåll 10

Daystrading

Läs om vad daytrading är och hur det fungerar.

20 Hur man får ett jobb! Vi ger våra absolut bästa tips på hur du steg-för-steg gör för att få ett

04

jobb.

32 5 misstag en produktiv person gör

Aktier, fonder & obligationer

Få en inblick över de mest vanliga misstagen en produktiv person gör.

30 Att göra en budget Vi lär dig att bilda en klockren budget för att få bättre struktur och koll på din ekonomi.

12

36 Bad Gastein vs. Val Thorans

Börja månadsspara

Vem vinner? Vi graderar och testar de två skidorterna och utser en vinnare.

40 Jobba i Danmark Sugen på att jobba i Danmark? Vi delar med oss av vår erfarenhet för att du ska lyckas så bra som möjligt.

49

Vad händer i Malmö?

16

Jobba i Norge

44 CV-Guide Saknar du kunskap om att skriva ett bra CV? Vi har den perfekta mallen för hur ett bra CV ska se ut.

24

Intervju med iLecture 2013 UNG FRAMTID MAGASIN

3


Aktier, fonder & obligationer Detta är en djungel för den ovetande. En gång för alla ska vi reda ut de här tre begreppen och se vad det är för skillnad och likheter i dessa. Kanske vill man använda det som en grund till att investera eller bara är nyfiken på vad respektive term innebär.

Text: Ludwig Lindström & Karl-Henrik Johansson Munk Foto: Shutterstock

D

et är inte alltid så lätt att skilja på olika begrepp inom ekonomin, och det kan vi skriva under på. Men det är givet att man inte behöver hålla isär alla begrepp, såvida man inte är ekonom eller inom ett yrke där det krävs att man har kunskap om aktier, fonder eller obligationer. De viktigaste spar- och investeringsformerna enligt oss är aktier, fonder och obligationer. All kunskap är viktig och att veta skillnaden av vad det innebär kan vara en avgörande roll i ditt val av sparande och de pengar du väljer att investera med. AKTIER

Aktie: en andel i ett aktiebolag (viss ägarandel).

4 

När du investerar i aktier gäller det att ha någorlunda bra koll på börsen och ha rätt timing när man säljer och köper. Man måste även vara oberoende av det satsade kapitalet då man kan – om det vill sig illa förlora hela eller delar av det kapital du valt att satsa. Det finns flera olika faktorer som spelar in när det kommer till aktiekurserna. Varje företag har bl.a. en årsredovisning (den faktiska vinstutvecklingen), ett förväntat resultat, politiska beslut, investerarnas avkastningskrav etc. som avgör hur det går för ett företag. Det kan i princip gå hur som helst, oavsett det förväntade resultatet, då aktiemarknaden är dynamisk och allting kan hända. I jämförelse med fonder och

UNG FRAMTID MAGASIN 2013

obligationer, är enskilda aktier den spar/investeringsmetod som kan ge högst avkastning, men som det också medföljer störst risk med. Aktiers styrning handlar givetvis om hur många som handlar och köper inom ett specifikt företag och vad de tror om det. Exempelvis: efterfrågan och aktiens stigande kurs styrs av hur många som tror på att företaget kommer att bli lönsamt. Det är likadant om det går mindre bra för ett företag. Företaget säljer många av sina aktier och kursen sjunker. Tänk bara på att hög förväntan inte behöver betyda att börsen stiger eller att aktierna blir lönsamma. Så oavsett vad ekonomerna tror om en viss aktie, ska man alltid göra en egen bedömning och läsa på om företaget.


Tips på hur du kan tänka för att undvika risker:

- Investera enbart i aktier med pengar som du inte är rädd att förlora.

-

Tänk långsiktigt när du investerar och sprid gärna ut riskerna i olika företag.

- En ekonoms rekommendation är ingen garanti för hur aktien går.

- Paniksälj aldrig! Ett gott tips är att se över och kanske eventuellt köpa om börsen dimper tillräckligt mycket. Var lite strategisk och tänkt mer än ett steg i taget.

- Man kan aldrig veta när det är läge att sälja. Låt dig inte ryckas med av kraftig börsuppgång. Spara istället regelbundet och sälj vid flera olika tillfällen. På så sätt undviker du att köpa och sälja vid fel tillfälle.

- Ta ut vinsten i tid, oavsett hur svårt det är att pricka det ultimata säljläget. Känn efter och ta ett beslut.

Fonder

Fond: en rad olika värdepapper; en portfölj med olika typer av aktie- och räntebaserade värdepapper. Du äger i princip en del av fondens förmögenhet, precis som aktier. Det är dock inte du som styr över hur pengarna placeras. Det gör fondförvaltaren som i sin tur köper värdepapper för pengarna. Det är alltså fondförvaltarens skicklighet som styr och avgör hur bra avkastningen blir. Det finns olika fondpaket, som vi kan rekommendera. Du kan välja mellan bl.a. tillväxt, max, balans, medium m.fl. Detta innebär att du - istället för att köpa enskilda fonder - köper ett paket med ett flertal olika utspridda fonder. De olika paketen har olika typer av risker, beroende på hur mycket du vill satsa i förhållande till hur mycket du är beredd att vinna. Tillväxtpaketet har t.ex. inte speciellt låg risk, men har däremot god framtid. I tillväxtpaketet investerar man i tillväxtländer, så som bl.a. Kina,

Brasilien, Indien m.fl. Att i god tid satsa på länder som har ljus framtid 2020- är kanske att blicka långt fram, men som i slutändan bör leverera en hög avkastning. Tidvis kan utvecklingen svänga kraftigt och man kan inte förutse något, vilket är lite av tjusningen och spänningen i det hela. Ju högre risk ett fondpaket eller en enskild fond har, desto mer kan man vinna men givetvis också förlora. olika fondslag

Precis som aktier, är fonder en ren djungel för den som inte är speciallt insatt. Det finns olika former av fonder, men man brukar bara ta med dem tre vanliga och viktigaste fondtyperna.

- Aktiefond(er): En fond som placerar minst 85 % av fondförmögenheten i olika börsnoterade aktier. Man sprider risken genom att placera i minst 16 olika aktier. Vanligtvis innehåller fonderna flera aktier. Andelsägarna blir indirekt delägare i alla företag där fonden äger aktier.

2013 UNG FRAMTID MAGASIN

5


- Blandfond(er):

- Hedgefond(er): Friare plac-

Samlingsbegrepp för fonder som placerar 100 % i räntebärande värdepapper, så som obligationer och statsskuldväxlar. Man brukar skilja på långa och korta räntefonder. Långa räntefonder, även kallat p e n n i n g m a r k n a d s f o n d e r. Korta räntefonder kallas även för obligationsfonder. Obligationsfonder har mycket låg risk, därav låg avkastning.

eringsregler, med målsättning att alltid ge avkastning i t.ex. oroliga tider när aktiebörsen sjunker. Baserad på så kallad “hedging” - att man minskar eller försöker eliminera risken.

-

Blandfond(er): Detta är fonder som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper.

Övriga fondslag är:

-

Fond-i-Fond: Andelar i minst två andra fonder. Minskar risken i jämförelse med en enskild fond.

-

Indexfond(er): Aktie- och räntefonder. Målet är att fonden/fonderna ska utvecklar så nära ett index som möjligt.

-

Börshandlande fond(er) : ETF (Exchange Traded Fund): Handlas, precis som en aktie, över börsen.

-

Etikfonder/SRI-fond(er): Fonder med en speciell etik, dvs. inom en viss miljö. Det kan exempelvis vara att fonden har en viss policy eller etisk riktlinje att investera i ett företag som ägnar sig åt alkoholproduktion. t 6 

UNG FRAMTID MAGASIN 2013

Risker och avgifter

Med fonder sprider du riskerna, och anses därför generellt som tryggare, därav också mindre risk. Som tidigare nämnt har vissa fonder högre risk än andra. Områden som är oförutsägbara och som kan gå hur som helst, exempelvis nystartade företag eller utvecklingsområden (länder, produkter etc.) kallas för högriskfonder. Med tanke på att det är fondförvaltaren som har hand om fonden, där han/hon köper och säljer värdepapper för fondens pengar, medföljer också en avgift. Avgiften handlar bara om någon procent av det satsade kapitalet per år, och syftet är att den avgiften i slutändan ska kompensera och ge avkastning. Den avkastningen som visas är alltid inkl. avgift medräknad. Man brukar skilja mellan aktivt förvaltade fonder och indexfonder (passiva fonder). Aktivt förvaltade fonder har i regel högre avgift än indexfonder.


Obligationer

som är med och sparar.

Obligation: ett sätt att investera pengar i form av att låna ut till de som ger ut obligationen (ett så kallat räntebärande skuldebrev). Det finns olika institutioner och enstaka större företag som lånar pengar i form av att ge ut obligationer. I Sverige är det vanligtvis staten, banker och kommuner som lånar pengar. Fördelen med obligationer är att du aldrig kan förlora dina satsade pengar, utan får alltid det satsade kapitalet tillbaka när obligationen förfaller.

Privatobligationer (vari det finns två olika sorter; kupongobligationer & nollkupongare): till skillnad från premieobligationer har privatobligationer alltid en fast förfallodag och löper alltifrån mellan ett till tio år.

två olika sorters

Kupongobligationer: räntan betalas ut en gång om året. Det vill säga; den bestämda räntan för det gånga året är det som betalas ut. Nollkupongare: är raka motsatsen. Räntan betalas ut när löptiden har gått ut.

ränterisk på 1000 kr. Allt som allt 11 000 kr i satsat kapital. Privatobligationen löper under 5 år. Efter de här fem åren står obligationen på 9000 kr. Då är staten, kommunen eller banken – vad du nu än har lånat ut till – så snälla att de betalar ditt satsade kapital på 10 000 kr för att du har varit hjälpsam och lånat ut pengar till staten. Ränterisken på 1000 kr går givetvis förlorade, men du får tillbaka ditt satsade kapital. Om nu obligationen skulle stå på 12 000 kr efter dessa fem år, så får du utbetalt 12 000 kr. (Ej inräknad infaltion) slutord

obligationer

Premieobligationer: när staten är i behov av att låna pengar, sker detta i en form som kallas för premieobligationer. Idag räknas det som lottsedlar; då du till skillnad från andra värdepapper - där du får ränta på pengarna - är med i en dragning med skattefria vinster – vanligtvis vinster på upp till 1 miljon kronor. Räntan samlas i en stor pott med alla

8 

Som med allt annat finns där risker med obligationer. Riskerna är givetvis inte lika stora som fonder och aktier, då du alltid får pengarna tillbaka. Men det finns något som kallas för ränterisk. Ränterisken är alltid ett satsat kapital eller en insats som kan gå förlorat. Ponera som såhär: Du satsar 10 000 kr i privatobligationer med en

UNG FRAMTID MAGASIN 2013

Kunskap är makt. Det finns inga genvägar för att införskaffa all nödvändig information för att få den kunskapsbas som krävs. Ibland måste man ta sig igenom ton av text för att komma fram till svaren. I detta fall valde vi att hålla oss till den mest nödvändiga informationen och hoppas att du har fått en viss grund till hur aktier, fonder och obligationer fungerar.


2013 UNG FRAMTID MAGASIN

9


Daytrading Om du har ett intresse för ekonomi eller rentav bara sett filmen Wall-Street, har du säkert hört talas om “Daytrading”. I denna artikeln kan du läsa om vad “Daytrading” är, vem som sysslar med det och vad det går ut på.der, ha

Text: Ludwig Lindström & Karl-Henrik Johansson Munk Grafik: YFM Daytrading har fått sitt uttryck från innebörden av att handla med mycket korta transaktioner av aktier. Alltså att köpa och sälja aktier under kort tid, allt under en dag. Där av namnet, Daytrading. När kännedomen om att man kunde tjäna pengar på aktier, även ifall markanden var dålig, blev Daytradning mycket populärt, då själva marknaden ibland är helt ointressant för de som daytradar. VaD ÄR DAYTRADING?

Daytrading är när man sysselsätter sig själv med att köpa och sälja aktier under mycket kort tid. De flesta aktier brukar svänga runt någon procent under en börsdag, vissa går upp och vissa går ner. En daytrader vill pricka in de som går upp och satsar därför höga belopp för att tjäna så mycket som möjligt på dessa få procentenheter. Många så kallat “daytraders” är personer som har valt 10 

att hoppa av sitt arbete och istället ägna sig full tid åt att daytrada. Vad gäller?

Daytrading är inte något som passar alla. Faktum är att det är bara en handfull människor som lyckas gå med vinst i slutändan med daytrading. Daytrading är ett väldigt riskfyllt arbete och det gäller verkligen att man har is i magen. För att kunna sysselsätta sig med daytrading behövs en mycket bra och snabb dator, snabbt internet och en bra mäklare med lågt courtage (courtage är den avgift som en mäklare tar när man köper aktier). Många daytraders har ofta många datorskärmar för att de skall kunna göra många saker samtidigt, t.ex. att läsa nyheter, läsa rapporter, se trender, samt hålla koll på aktierkurvor. För att lyckas som daytrader gäller det att man är konstant upplyst om vad som försegår

UNG FRAMTID MAGASIN 2013

både i vanliga världen och i den så kallade börsvärlden. Alltså att man läser många nyheter och håller koll på olika rapporteringar om företag. Det gäller att veta vad som händer och hur olika händelser kan påverka aktierkurvorna. Det svåra med att daytrada är att man är nere på mycket lägre marginaler än när man handlar vanligt med aktier. När man köper aktier brukar man tänkta på hur det kommer att gå för en aktie under en viss tid in i framtiden. Man tänker t.ex. att ifall ett visst företag har fått en order, ett fynd eller kanske uppfunnigt något nytt, kommer detta göra att företaget blir högre värderat och därmed kommer aktien att stiga på sikt (detta är dock mer långsiktigt). Med Daytrading spelar detta knappt någon roll, eftersom man vill göra sina affärer på bara någon timme eller kortare, inte flera månader. Trender


Ett av verktygen som daytraders använder sig av är att hitta så kallade ”trender”. Alltså att försöka se hur en aktie borde reagera och hur den har gjort det många gånger innan, där med hitta en så kallad trend. nackdelar & fördelar med daytrading

Det finns många nackdelar med Daytrading och själva yrket är väldigt riskfyllt. Nackdelar är att man måste sasta mycket kapital, alltså stora summor pengar för att göra en rimlig avkastning på kort sikt. Som en daytrader kan man inte bara ”stänga av” utan man måste konstant hålla sig informerad om omvärlden. Det vill säga; missar man något, någon typ av information, kan detta påverka ens resultat stort. Man satsar mycket pengar och kan göra väldigt stora förluster på mycket kort sikt. Bara genom ett knapptryck kan man förlora allt. Dock finns det även fördelar. Att hålla på med Daytrading är som att ha en egen firma. Man bestämmer själv ens arbetsrutiner, vart man vill jobba, hur man vill klä sig etc. Det är ingen som styr över en, då man kontrollerar helt själv ens handlingar. Även ifall man kan göra stora förluster, kan man även göra stora vinster, vilket är just varför många väljer att syssla med denna riskfyllda verksamhet.

HUR GÖR MAN FÖR att lyckas?

För att lyckas med daytrading och vara framgångsrik inom detta gäller det att man har väldigt mycket is i magen och framför allt diciplin. Man måste våga ta risker och veta att det kapitalet som man satsar, ska man också kunna förlora utan att det påverkar ens livssituation. En annan viktig del inom Daytrading är att ”tappa känslan” för pengar. Sysslar du med Daytrading kommer du att förlora stora summor pengar, det gäller därför att inte ta det allt för personligt. Man ska också ha en viss förmåga att fatta snabba beslut under press. Man ska istället se pengarna mer som bara siffror.

Lär dig av dina misstag

Detta är en annons

Håll dig uppdaterad

Några viktiga punkter som man bör tänka på om man vill lyckas inom daytrading är:

Se trender

Hitta en strategi som fungerar

2013 UNG FRAMTID MAGASIN

11


Att börja månadsspara Att börja månadsspara kan verka tråkigt, men något som kan underlätta att se annorlunda på dina utgifter och inkomster. Att känna till grunderna i hur man månadssparar kan resultera i en stadigare och bättre ekonomi.

Text: Ludwig Lindström & Karl-Henrik Johansson Munk Foto: Shutterstock

A

tt börja månadsspara är kanske inget man börjar fundera över om man inte har så stor inkomst, eller bara har sitt CSN på ca 1000 kr i månaden att klara sig på. Men att överväga att börja månadsspara kan bygga upp en buffert eller ett kapital för att få ekonomisk trygghet eller rentav valfrihet i vardagen. När man talar om att lägga undan pengar från sin lön eller sitt studiebidrag i månaden, handlar det om att ha ett syfte med vad man sparar undan pengar för. Det kan vara för att få en mer begränsad budget så att man inte gör av med alla pengar redan första veckan. Eller så kan det vara att man kanske har längre framtidsvisioner att spara till en ny TV eller kanske en resa.

12 

Det finns olika sätt att spara på. Att börja månadsspara på längre sikt i form av t.ex. aktier eller fonder tar du större risk, men har betydligt mer att vinna.

Man behöver egentligen inte ha någon speciell anledning till att spara pengar. Många sparar pengar bara för att ha det som en säkerhet eller för att känna sig trygg i sin ekonomi.

hur ska man tänka?

Oavsett hur stor summa du sparar kan även små summor snabbt växa till större – många bäckar små.

Man måste hitta ett eget syfte med sitt sparande och anpassa sparandet i form av att se över intresse, spartid och risk. Oavsett bank är minimumbeloppet per månad att spara 100 kr. Vill man under spartidens gång ändra sitt sparbelopp, sparform eller rentav göra ett uppehåll en månad, går detta att genomföra. Man har full kontroll och befogenhet över sitt eget sparande och sina egna pengar.

UNG FRAMTID MAGASIN 2013

Du kan välja att – oavsett bank – göra en automatisk överföring varje månad. Denna överföring kan du välja att förflytta till ditt särskilda sparkonto eller till där du väljer att spara i, antingen enskilda aktier eller fonder. Exempel: Månadssparar du 200 kr med en genomsnittlig avkastning


på 7 procent är efter 2 år värt 5 157 kr. Totalt sparat utan avkastning: 4 800 kr. Det går inte att ta avkastningen i procent och multiplicera med det totala kapitalet efter 2 år, då det är ränta på ränta. Sök efter “Sparkalkyl” på Google och ta första bästa. Skriv in ditt sparbelopp varje månad, spartid och hur stor avkastning i procent du får. koll på termer och dess innebörd

Avkastning Avkastning är en term inom ekonomi som står för vinst på kapital (pengar). Beroende på ditt sparande, medföljer också olika sorters avkastningar; höga & låga. Vanligtvis brukar risken med sparandet tala för hur stor avkastningen blir. Ju högre risk du tar, desto högre avkastning kan du få. Avkastning kan man säga säg är motstycket till ränta. Avkastning blir som en betalning till dig som tack för att du sparar inom en viss sparform och på ett visst sätt.

ha hyfsat låga räntor medan sparkonto har desto högre. Var därför noga med att inte ta ut för mycket pengar på ditt sparkonto då räntan växer och växer med tiden. Ha i stället ett vanligt lön- eller personkonto där dina löpande utgifter kommer från. Vilken bank ger bäst sparränta och vad ska man tänka på?

Vilken bank som ger bäst sparränta är upp till dig att ta reda på och vilken bank som passar dina villkor - beroende på hur du tänker använda och investera dina pengar. Vissa banker – inte alla men de flesta – har något som kallas för insättningsgaranti.

Sparränta Sparränta är det banken ger dig i form av en ersättning som tack för att du har valt att spara pengarna hos dem. Vanligtvis brukar vanliga personkonton och lönekonton

14 

UNG FRAMTID MAGASIN 2013

Insättningsgaranti innebär i praktiken att staten ger dig en garanti på att du får tillbaka dina insatta pengar om så banken skulle gå i konkurs eller om något annat skulle hända som skulle kunna påverka ditt sparkapital. Du ska därför - innan du väljer bank och sparmetod – analysera olika banker och ta reda på vilken som ger bäst avkastning (sparränta) och bäst villkor. Du kan tjäna betydliga summor om du väljer rätt bank och har ett hyfsat stort kapital. Det finns givetvis för- och nackdelar med alla banker, på ett eller annat sätt. Alla banker konkurrerar med varandra, och alla har sina strategier för att rekrytera så många kunder som möjligt. Banker som exempelvis inte har någon insättningsgaranti har vanligtvis svårt att rekrytera kunder. De har därför oftast en betydligt mer lönsam sparränta som ska försöka kompensera för garantin som de inte har möjlighet att erbjuda. Var därför extra noga med att läsa på om alla villkor på den bank du tänker välja att spara i.


Jobba i Norge När man går sista året på gymnasiet och sommaren nästan är framme, finns det ingen bättre känsla än att veta att man snart ska ta studenten. Känslan att veta att man mycket snart är klar med sina gymnasiestudier är fantastikt. Snart kan man äntligen börja jobba, resa och leva livet.

Text: Ludwig Lindström & Karl-Henrik Johansson Munk Grafikt: YFM & Wikipedia Foto: YFM

De första dagarna efter studenten går fort, och man har otroligt kul och ser fram emot en tid från plugget. Framtiden är ljus, men för tillfället lite suddigt. Det är mycket man vill göra. Man vill resa till alla världens hörn och uppleva allt det där man alltid drömt om. Man vill jobba, tjäna egna pengar och leva för sig själv. Dock finns det bara ett problem i dem flesta fallen; man saknar ett arbete. Som vi alla vet är det i dagens läge väldigt svårt att skaffa jobb som ungdom utan större arbetserfarenhet. De flesta arbetsgivare anställer nästan bara de som har god arbetserfarenhet, även när det gäller väldigt lågbetalda tjänster och simpla arbetsuppgifter. Lediga tjänster är för få och därmed är konkurrensen väldigt hög. När man då sitter där, med slutbetygen i handen och efter många timmars sökande och letande efter jobb, men fortfarande är arbetslös, kan det kännas tufft. Vi själva har varit i den sitsen då man gör allt för att få ett jobb. Man bryr sig inte om 16 

vad det är, vilka villkor man får eller vilken tid på dygnet. Bara det är ett jobb så att man kan få mer pengar i månaden än vad studiebidragen gav. Är du i denna position och väldigt gärna vill resa bort, tjäna mycket pengar, skaffa bra arbetserfarenhet och samtidigt ha väldigt roligt? Då rekommenderar vi att åka till Norge! I denna artikeln skriver vi allt du behöver veta för att jobba i Norge. Vi har personlig erfarenhet av det, och kan därmed ge tips och råd om hur du tar dig tillväga. start

När du har bestämt dig för att börja jobba i Norge och tjäna pengar är det dags att ta reda på vilka möjligheter du har. Vad man ska börja fråga sig själv är vart i Norge man vill jobba samt inom vilken yrkeskategori. Det är därför bra att börja gå in på nätet och leta efter lediga tjänster och hitta något passande. Gå gärna in på www.arbetsförmedlingen.se och

UNG FRAMTID MAGASIN 2013


leta runt bland lediga tjänster i Norge. Här råder det samma sak som i Sverige: skicka CV och försöka få kontakt med arbetsgivare. Detta kan man lyckas med på många sätt, antigen via kontakter eller att man helt enkelt reser upp till Norge och söker anställning på diverse arbetsplatser. kontakt

Om du har fått kontakt med en arbetsgivare, varit på en arbetsintervju och kanske till och med fått anställning eller provanställning. Är det då dags för att leta efter boende, ordna norskt personnummer, registrera sig på skatteverket och öppna norskt bankkonto. Detta kan också vara bra att ha gjort innan man tar kontakt med arbetsgivaren, dock brukar de flesta ha full förståelse att man inte har fixat detta förrän man är säker på att man har en anställning. registrera på skatteverket

Det första du bör göra när du väl är säker på att du ska bosätta dig i Norge och börja arbeta är att besöka skattekontoret som brukar finnas i kommunens byggnad. Detta brukar inte vara några svårigheter att hitta till, annars bara fråga dig runt. Vad du ska göra här är att registrera dig till det norska skatteverket och därmed få ett så kallat skattekort och ett norskt personnummer. Varför

är då detta nödvändigt? Detta för att du ska kunna skatta i Norge och för att din arbetsgivare ska kunna anställa dig, behöver de ett skattekort. På detta skattekort står din information, ditt norska personnummer samt hur mycket skatt du ska betala. Vad som är viktigt innan du besöker skattekontoret är att du tar med dig ditt pass, samt körkotrt om du har detta. Ta en kölapp och sedan förklara för handläggaren på skattekontoret vad ditt ärende är. De hjälper dig enkelt och fixar alla papper utan att du behöver tänka. De är vana vid att unga svenskar kommer över och börjar jobba. Du kommer att få fylla i en del papper som t.ex. var du ska jobba, vad du kommer jobba med, hur länge du tänker stanna, vart du bor och kommer ifrån etc. Efter denna procedur kommer du att inom en vecka få ett norskt personnummer samt skattekort i din brevlåda.

Sparbank1 och DNB. Vi på Ung Framtid Magasin rekommenderar starkt att du väljer DNB. Ta dig till närmsta DNBbankkontor och säg att du vill öppna ett bankkonto samt att du vill ha en internetbank och VISA-electronkort. Här får du visa dina papper som du fick från skattekontoret, alltså ditt norska personnummer. Säg även nu att du önskar att få legitimation på baksidan av ditt kreditkort. De kommer då ta en bild på dig och sedan kommer det synas en norsk legitimation med ditt namn och ditt norska personnummer

öppna bankkonto

Nästa viktiga moment innan du börjar arbeta är att öppna ett norskt bankkonto. Utan detta kan det bli komplicerat att få din lön och det är också så att många arbetsgivare kräver att man har ett norskt bankkonto. När det kommer till vilken bank du skall välja finns det främst två stycken att välja bland,

2013 UNG FRAMTID MAGASIN

17


på baksidan av ditt kreditkort. Detta kommer att underlätta de gånger du måste framföra legitimation i Norge.

skattekontoret, de hjälper dig gärna.

börja arbeta

Skriv antal timmar

När du har registrerat dig hos skatteverket, fått norskt personnummer och öppnat norsk bank är det bara till att visa detta för din arbetsgivare. Du kommer att få två stycken skattekort. Det översta skattekortet som skattar på procent skall du ge till din huvudarbetsgivare. Har du fler, alltså mer än ett jobb, ger du det andra skattekortet till övriga arbetsgivare; där skattar du på en tabell istället för i procent. Se till att du behåller originalet av skattekortet och att du ber din arbetsgivare att ta en kopia.

För att underlätta för dig själv och se till så att allt blir rätt med lön och skatt, rekommenderar vi att du skriver ner antal timmar som du har jobbat och sparar dina lönespecifikationer (dessa ska du få från din arbetsgivare). Om denne inte ger dig detta har du inget bevis på att du har jobbat och skattat. Sparar du dessa kan du jämföra dina timmar och se till att din lön blir rätt och du kan deklarera lättare när detta blir aktuellt.

Arbetsgivaren kommer att skriva ner dina uppgifter samt skriva in ditt kontonummer dit lönen kommer att överföras. Efter detta är du helt klar för att arbeta i Norge och tjäna pengar. Har du frågor eller är osäker på hur du skattar kan du alltid ta kontakt med

18 

tips

Dyr mat? En sak som Norge är väldigt känt för är att allting är lite dyrare. Mat, kläder och elektronik m.m. När man handlar mat och försöker leva så billigt som möjligt, för att man skall komma hem med så mycket pengar som möjligt. Vill man hitta det billigaste att äta och detta vet vi hur man gör. Faktum är att handlar man rätt

UNG FRAMTID MAGASIN 2013

produkter på rätt affär kan man komma undan väldigt rimligt. När vi var i Norge kom vi fram till att ICA var dyrast att handla på. Näst dyrast efter ICA var SPAR eller KIWIMatbutikk. KIWI och SPAR var väldigt lika i priset, men bland några produkter var KIWI snäppet billigare. Vi rekommenderar därför att man handlar på KIWI. Det är också viktigt att handla rätt produkter. Det billigaste produktmärket att handla är ett företag som heter ”First Price” och liknar Eldorado eller Euroshopper. Handlar man det mesta från First Price kan man ibland till och med få det billigare än i Sverige. Maten är faktiskt helt okej. Vissa produkter är mer smakrika än andra. Vi måste dock säga att First Price frysta lax som kostade 22 NOK för 4 stycken fileér var mycket goda. Detta var både väldigt billigt, mycket gott och framför allt nyttigt. Vi på Ung Framtid Magasin önskar dig all lycka i att söka jobb i Norge och hoppas att den här artikeln har varit till nytta och inspirerat dig.


Hur man får ett jobb! Du har just tagit studenten och är sugen på att börja arbeta och tjäna pengar. Vägen till ett jobb kan vara svårt. I denna artikeln kan du steg-för-steg läsa om hur du får ett jobb.

Text: Ludwig Lindström & Karl-Henrik Johansson Munk Foto: Shutterstock

OO

m det finns en sak gemensamt bland alla ungdomar är det att alla gärna vill ha ett jobb, där de har möjlighet att tjäna pengar och utvidga sin vardag. Denna önskan finns i alla åldrar; från grundskolan till gymnasiet. Dock är det mest självklart när man precis har tagit studenten, att man vill börja jobba och tjäna sina egna pengar. Om man skulle ställa frågan; ”Vad vill du göra efter studenten?” till en nyexaminerad student, är svaret nästan alltid: Jobba!

steg för steg

Tyvärr räcker det inte i dagens samhälle att bara ha viljan att jobba. Faktum är att det är relativt svårt att hitta jobb när man är nyexaminerad

student med brist på erfarenhet; speciellt i dagens ekonomiska situation. Det är dock inte helt omöjligt att slå sig in på arbetsmarknaden. Genom att följa ett par enkla steg, ökar du markant din möjlighet att få ett jobb. Det är kanske inte en skottsäker lösning, men en god hjälp på vägen.

STEG 1 Det allra första man bör göra innan man ger sig ut i djungeln och letar efter ett jobb är att skriva ett ordentligt CV. Detta kan vara det viktigaste momentet då detta kommer vara den avgörande faktorn för varför just arbetsgivaren ska anställa dig. Har du problem med att få till

20  UNG FRAMTID MAGASIN 2013

den där extra touchen på ditt CV? Läs då vår artikel om hur du skriver det perfekta CV:et (s. 44). Även här kan det vara bra att skriva ett ”Personligt brev”. Det personliga brevet ska så klart vara individuellt till den arbetsgivare som man söker till, men att ha en bra grund är aldrig fel.

STEG 2 När du nu har ett välskrivet och finslipat CV är det dags att börja leta efter ett jobb. Det första du ska börja leta bland är dina kontakter. Att få jobb via kontakter är nästan det vanligaste sättet. En


arbetsgivare ser ett stort plus om en person är rekomm e n d erad från någon av dennes e g n a ko n t a k t nät. Börja med att fråga dina föräldrar. Det finns kanske till och med arbetstillfällen på deras egna arbetsplats. Någon av deras kollegor kanske har någon i sitt kontaktnät som är i behov av extra arbetskraft och där med kan bli rekommenderad. Har föräldrarna inget spännande att erbjuda är det bara att kolla vidare i släkten. Får man inte några napp där heller så gå vidare. Hör med vänner, vänners vänner etc. Fråga gärna några av dina vänner som har jobb och ifall de behöver fler på just denna arbetsplats.

STEG 3 I många fall lyckas man inte få tag i något bland sina kontakter. Det är då dags att gå vidare till nästa steg och börja leta på internet efter lediga tjänster. Gå in på arbetsförmedlingens hemsida (www.arbetsförmedlingen.se), och sök efter alla lediga tjänster i just din stad och börja skicka in dina

ansökningar. Många stora kedjor som Mcdonalds, Lidle, Media Markt m.fl. har databaser där man skriver in sitt CV på. När de sen är i behov av att anställa finns man i deras system. Det viktiga här är att få ut sitt CV på så många ansökningar som möjligt. Kom ihåg att det är rätt sällan man får svar, så tappa inte hoppet. Ett bra tips är att ringa till just den arbetsgivaren som du tycker erbjuder bäst tjänst. Var tydlig, ordentlig och framförallt trevlig när du pratar med dem. Berätta att du är villig att börja jobba när som helst, att du tycker tjänsten verkar mycket spännande och att den passar just dig. Försök att få in lite bra meriter som att du är väldigt flexibel, ung, frisk och sugen på att jobba. När du ringer sticker du nämligen ut väldigt mycket från resten av de sökande. Det kan till och med vara så att du är den första som arbetsgivaren pratar med, resten är bara via mailkontakt. Detta ökar chansen för en eventuell arbetsintervju.

STEG 4

När du har registrerat ditt CV på många stora företag samt svarat på många jobbannonser finns det ingen tid eller mening att vänta svar. Det kan ta lång tid och i många fall får man inget svar över huvudtaget. Gör då så här; klä upp dig snyggt och ordentligt. Fräscha byxor/kjol/ jeans, skjorta, eventuell kavaj m.m. Tanken är att du ska se ordentlig, pigg och stråla med positiv energi. Se till att trycka upp många kopior av ditt CV och ge dig ut i stan. Gå runt till alla möjliga butiker, affärer, restauranger/ pubar m.m. Gå in och p re s e n tera dig s j ä l v, och säg att du söker e f t e r chefen eller eventuell ansvarig för att du söker jobb. Har du tur får du prata med honom/henne direkt och då har du redan skapat din första arbetsintervju. Börja då alltid med att skaka denne personens hand, ordentligt, men inte för hårt. Presentera dig själv och förklara att du söker jobb. Här är det upp till dig själv att försöka sälja in dig själv. Berätta om dina meriter och att du kan börja

2013 UNG FRAMTID MAGASIN

21


jobba när som helst. Har du tur får du en provanställning, ibland kan man till och med få praktikplats ett par veckor, som senare kanske leder till anställning. Ifall detta inte sker i första butiken du går in i, är det bara att fortsätta. Räkna med att få många bakslag. Viktigt att tänka på är att gå till de diverse arbetsplatserna på rätt tid. T.ex. är det bra att gå innan lunchen till en restaurang, då det är som minst folk och chansen att chefen har tid att prata med dig är större.

STEG 5 Om du nu fortfarande står tomhänt är det dags att tänka om. Den största anledningen till varför man inte blir anställd är p.g.a brist på erfarenhet. Arbetsgivaren vill hellre välja en person med erfarenhet framför en som precis har tagit studenten.

22 

Vad man då ska börja titta på är hur man skall avancera sig själv. Att fylla ut sitt CV med mer meriter, egenskaper och erfarenheter. Detta kan man göra på många sätt. Ett lämpligt sätt - istället för att be om anställning - kan vara att man efterhöra med olika arbetsgivare om man får lov till att praktisera (det vill säga att jobba utan att få betalt). Detta gör att du får arbetserfarenhet, du lär dig mycket och framtida arbetsgivare ser att du är driftig och jobbar hårt. Har man tur så kan man även få anställning om man gör bra ifrån sig under praktiken. Det kan vara så att någon anställd slutar och arbetsgivaren är i behov av personal. Oddsen är väldigt höga att han/hon väljer just dig, som redan kan allt och har jobbat på arbetsplatsen ett tag. Det är dock viktigt att inte praktisera för länge; ca två

UNG FRAMTID MAGASIN 2013

veckor är lagom, annars kan man bli utnyttjad. Är man inte sugen på att jobba gratis, kanske det kan vara bra att söka en liten kort utbildning. Det finns väldigt många och populära utbildningar till alla yrkeskategorier som t.ex. bartenderkurser, baristakurser m.m. Vill man varken praktisera, söka utbildning/kurs eller fortsätta oändligt jobbsökande är det dags att tänka utanför boxen. Det kan då vara värt att söka sig utomlands, som t.ex. Norge eller Danmark. Där är det mycket lättare att få jobb och man är mer eftertraktad då många arbetsgivare är i behov av arbetskraft. Läs gärna våra artiklar om hur du skaffar jobb i Norge (s. 16) eller i Danmark (s. 40).


Intervju med

iLecture Vi gör en utbildningsrevolution genom evolution. Grundarna Marcus Molin & Marcus Brännerud talar ut om deras revolutionerande utbildningssytem som byggts på blod, svett & tårar.

Text: Ludwig Lindström & Karl-Henrik Johansson Munk Foto: Shutterstock

M

arcus och Mar-

Hur föddes er affärsidé fram?

att vi har fasta installationer

cus

ni

Iden föddes fram våren 2009

i föreläsningssalar och alter-

berätta

när vi jobbade ihop på ett

nativ i fri miljö. Detta bety-

lite kort om ert

IT-företag som Key Account

der att en lärare kan sitta på

Managers. Vi sysslade med

Seychellerna i västra Indiska

marknadsföringsstrategier

oceanen och presentera för

iLecture är ett företag som ar-

och säkerhetsfrågor på in-

sina elever på Lunds univer-

betar med utbildningsutveck-

ternet i form av att hantera

sitet. Möjligheten finns där.

ling och förhöjd kvalitet inom

domänportföljer

utbildningsutveckling

och

företag så som kommuner

Varför iLecture?

tekniska tjänster, för att skapa

och landsting. Säkerhetsmäs-

Grundtanken

en spridning av kunskap via in-

sigt även på internet, där vi

är att höja kvalitetsnivån på

ternet på ett kontrollerat sätt.

höll koll på ifall ett företags

skolor och universitet, och

varumärke användes på fel

samtidigt göra det möjligt för

sätt på internet.

eleverna att få en större frihet

kulle

kunna

företag och vad ni gör?

Kort och gott kan man säga

till

stora med

iLecture

och möjlighet till att tillgo-

att iLecture är videoinspelade HD-kvalitet

När startade ni upp iLecture?

dogöra sig information som

genom internet och befintligt

Vi satte spaden i jorden janu-

de har rätt till.

närverk. Vi gör en utbildning-

ari 2010.

föreläsningar

i

Vanligtvis betalar man för en

srevolution genom evolution. Vi använder befintlig teknik

Hur fungerar iLecture?

utbildning. I Sverige betalar

och material, för ihop och pa-

iLecture bygger på att doku-

vi inte för allmän utbildning,

keterar det på ett nytt sätt

mentera och sprida föreläs-

men internationellt sätt be-

som ingen har tänkt på tidig-

ningar

och

talar eleven eller föräldrar för

are.

säkert sätt. Detta bygger på

utbildningen. Det är dyra pen-

24  UNG FRAMTID MAGASIN 2013

ett

enkelt


gar, och kan röra sig om en

en allt större bredd av åldrar

normal familj-kvalitet. De le-

halv miljon kronor per termin

och livssituationer som stu-

ver stressigt. Upp tidigt, olika

på vissa skolor som föräldrar

derar på högskola/universitet

aktiviteter, sjuka ungar, dagis;

eller stipendium betalar. Det

som t.ex. har barn, jobbar etc.

för att samtidig hinna med att

är många som har betalat och

och därav mycket kvalitetstid

plugga.

studerar – internationellt sett

som faller bort från studierna.

- som går miste om väldigt

Här har vi essensen av vad iL-

mycket information, om man

Exempelvis:

skulle bli sjuk, har barn eller

En student i 27-års åldern

annat som kommer i vägen.

som studerar till sjuksköter-

Följd: Studenten 27 år klarar

ska och som inte vet hur hon

sin utbildning med nöd och

Världen ser inte ut som den

/han ska hantera situationen

näppe och får sitt intyg och

gjorde för 50 år sedan. Idag

att hinna med föreläsningar

diplom. Men hur är hans/

är det inte bara 21 åriga sin-

och tentor och samtidigt ta

hennes egentliga kunskaps-

glar som studerar. Idag finns

hand om sina barn och ha en

nivå som färdigutbildad sjuk-

ecture gör i nytta.

sköterska när studenten inte har kunnat tillgodogöra sig all

FAKTA OM iLECTURE

information? Den kvalitetsökning som iLec-

Verksamhet: Utbildningstjänst

ture kan bidra till genom att stoppa in ett system i skolan,

målgrupp: Grundskola till universitet

där skolan kan garantera att

hemsida: www.ilecture.se

eleverna

VIsion: Höja kvalitetsnivån på skolor och universitet.

kan

tillgodogöra

sig all information. Samtidigt så höjer du – på dem som är fokuserade och närvarande –

2013 UNG FRAMTID MAGASIN

25


kvaliteten ännu mer. Du ger

Finns inte det här systemet

också skolan en möjlighet att

redan eller är ni helt unika?

”Tänk om man hade haft ett automatiskt system där alla föreläsningar blev inspelade

följa statistik genom att få feedback från eleverna via fo-

Som vi tidigare påpekade, så

för eleverna, tillgängliga på

rum, chatter m.m.

använder vi befintlig teknik

ett säkert sätt, för att tillgo-

Skolan kan garantera att

Man måste känna passion för det man gör. Man måste “ kunna säga till sig själv: Jag kan göra det här utan att få betalt.

dogöra

sig

informationen? Att t.ex. inför en

elever-

na har möjlighet att ta till sig

och befintligt material. Det

tenta reparera en föreläsning.

informationen. T.ex. en elev

finns många skolor idag som

Vilken nytta det hade varit för

missade en föreläsning men

filmar föreläsningar, men ur

det akademiska systemet.”

tog del av den efteråt via in-

ett kommersiellt syfte, fram-

ternet.

förallt i USA. Det är dock al-

Ex. Staffan cyklar runt i Lund

drig någon som har satt det

med en 30000 kr kamera på

Är det ni som filmar eller hur

i system att använda det för

pakethållaren, sätter sig själv

fungerar det rent praktiskt?

att tillgodogöra en nytta hos

och

iLecture sköts via en ganska

eleverna.

klassrummet, cyklar hem och

handhåller

kameran

i

redigerar den under 2 veckor

komplex databas som automatiskt sköter allting. Vi har

Hemligheten i vår affärsplan

och därefter blir den tillgän-

idag ett samarbete med Sony

är att ha ett komplett system

glig.

på hårdvara där företaget

som är flexibelt och skalbart,

hela tiden får tillgång till den

helt enkelt.

“Vilken tidsålder lever vi i?”

och programmera på. Detta

Berätta gärna lite mer om er

Sen började detta utvecklas i

betyder att de kameror som

grundidé och utvecklingen

full fart, med tanke på att vi

finns idag har vi broadcast-

därefter?

är två väldigt visionära män-

ingkvalitet på. Vi har möj-

Grundidén kom när vi var

niskor på gott och ont.

lighet att ha statiska kameror

på kundbesök på en skola.

i klassrummet som filmar. Det

Där berättade en lärare att

Vem använder iLecture?

kommer även att finnas andra

han hade suttit och tittat

Det är både offentliga och

modeller som finns i större

privata skolor och universitet.

föreläsningssalar

ningar på nätet, och sa att

Utbildningsföretag,

det är underligt att ingen

som har intern utbildningar

sätter

senaste tekniken att testa

som

t.ex.

automatiskt kan följa läraren.

videoinspelade

det

i

föreläs-

företag

system.

Han

m.fl. Inom alla yrkesgrupper i

riktigt

Fjärrstyrda modeller gör att vi

förklarade

vad

stort; från advokater till läkare

även kan erbjuda tilläggstjän-

han syftade på, så vi bör-

ska kunna oavsett ålder och

ster där vi t.ex. kan producera

jade fråga oss själva vad han

kön ta del av ny kunskap i eft-

en föreläsning efter önskemål.

menade med det. Vi började

erhand från färska föreläsnin-

Om det är en väldigt speciell

helt enkelt undersöka saken

gar för att hålla sig uppdat-

föreläsning kan vi distanspro-

och såg att skolorna spelade

erad.

ducera denna åt skolan om de

in föreläsningar ur ett kom-

vill ha en högre kvalitet.

mersiellt syfte. Vi började

Allting handlar om ”Transfer

spåna i banor:

knowledge”, där gränser sud-

26  UNG FRAMTID MAGASIN 2013

inte


das ut och att alla ska kunna

På det sätt som vi paketerar

filmade och inte förstår nyt-

dela information och sprida

våra tjänster, är iLecture något

tan med iLecture.

kunskap inom alla områden.

helt unikt. Det finns ingen på

”När det kommer till U-länder, där en stor

skala

inte

har

marknaden som tänkte som

Allting tar tid innan allt är på

vi gör. Givetvis kommer det

plats. Som innovatörer gäller

Allting måste generera pengar, men man ska aldrig

bygga in en girighet i det man gör. Då är man helt fel ute.

det att också ha is i magen och se

råd att bo

långsik-

i storstäderna och inte har

alltid att byggas vidare och

tigt. Rom byggdes inte på en

pengar till utbildning så ska

att vi i framtiden kommer att

dag.

iLecture vara där till hjälp. Alla

brottas

ska få möjligheten att ha till-

men inget som vi inte ser som

Vad är det som driver er?

gång till kunskap; för kunskap

en fördel. För vi vet att vi är

”Passion”,

är makt”, säger Molin.t

först och att vi har en genom-

bestämt. ”Man måste känna

tänkt affärsplan, att vi med

passion för det man gör. Man

I U-länderna som bl.a. Indien

glädje ser fram emot denna

måste kunna säga till sig själv:

och Kina är de mycket längre

kamp.

Jag kan göra det här utan att

med

konkurrenter, svarar

Molin

få betalt.”

komna inom detta än vad vi i Europa är. Mycket pekar på

Har ni tagit några risker?

att våra första kunder kom-

Risker finns där alltid. Resan

Pengar är bara ett medel och

mer att vara i Asien och inte

hittills har kantats av att allti-

inget som har drivit iLecture

i Sverige.

från personer som har låtas

till dit vi har kommit idag. Det

vara

investerar

som har drivit oss är innova-

Hur går det för iLecture?

som försökt lura oss på pen-

tionen och att skapa något

iLecture är fortfarande under

gar. Fördetta delägare som

unikt och nytt. Jobba och leva

prototypstadiet, där vi har

skulle

som

för något som är större än att

ett färdig-programmerat och

försöker sno idéer och kon-

bära lådor på ICA eller Coop.

fungerade system.

takter.

Att förbättra genom tankar

intresserad

programmera

och idéer. Att man sen kan Idag har vi samarbete med

”Att sedan göra något sådant

tjäna pengar på det är en bo-

Blekinge Tekniska Högskola

här innovativt projekt under

nus.

(BTH) som har hjälp oss att

en finanskris gör inte saken

utveckla och programmera

lättare”, säger Marcus Brän-

Vad som motiverar iLecture

fram den här första funktio-

nerud och skrattar.

är att dem har funnit en lucka i marknaden där de har något

nella prototypen. Andra utmaningar som man tampats

med

är

fantastiskt att erbjuda.

Dit hän vi har kommit idag

har

be-

är utan något eget kapital

teendeförändring hos män-

”Allting måste generera pen-

och byggt på bara luft, svett,

niskor. Lite som när touch-

gar, men man ska aldrig byg-

blod och tårar. Helt och hållet

telefonen kom, där många

ga in en girighet i det man

ideellt, dock betalat från egen

rynkade på näsan för att det

gör. Då är man helt fel ute”,

ficka.

var något nytt och annorlun-

påpekar Brännerud. ”Det är

Vilka är era konkurrenter?

da. Eller lärare som inte vill bli

väl det som skiljer en entre-

2013 UNG FRAMTID MAGASIN

27


prenör med hjärta i stället för

och började fokusera mig mer

test-föreläsningar. Att även få

hjärna. Man brinner för olika

på den marknaden.

möjlighet att sälja föreläsnin-

saker.”

gar; Tjäna pengar. Marcus Brännerud: Jag är ju

Man ser ett problem och löser

egentligen raka motsatsen till

Vi vill bli ett begrepp. När

det. Eller ser en möjlighet och

Molin vad det gäller studier.

du tänker på att använda en

förbättrar den.

Jag hoppade av gymnasiet

tjänst så ska iLecture vara det

Om man tror på något till-

och började jobba. Jag läste

självklara valet inom den aka-

räcklig mycket, finns det inget

1 års för att bli rörmokare på

demiska världen. Lite som när

som kan stoppa en.

Komvux men ville något mer.

mina barn springer runt och

När jag var 19 år gammal blev

jag ropar att – nu börjar Bo-

”Han som uppfann toalett-

jag försäljningschef och på

libompa, så svarar min äldsta

pappret uppfann ju inte det

den vägen är det. Jag har helt

dotter att vi ser det senare via

för att han ville tjäna pengar,

enkelt lärt mig av erfarenhet

SVTPlay.

utan för att han var skitig i

och livets skola.

gumpen”, säger Marcus Brän-

Vi kommer alltid att finns

nerud och kan knappt hålla

Hur ser framtiden ut för

som

sig för skratt.

företaget? Vad hoppas ni att

na och den övriga kunden.

uppnå?

Tekniker, support m.fl. kom-

Vad har ni sysslat med tidig-

Målsättningen är att alltid ha

mer alltid att behövas. Vi

are?

en humanitär tanke i det, och

levererar en kunskapsbank.

Marcus Molin: Jag är i grun-

att i framtiden alltid bli det

den Jazzmusiker. Men hittade

självklara valet;t att skolor ska

”En framtida vision är att an-

andra banor och började läsa

kunna marknadsföra sig till

vända

på Lunds universitet. Jag har

tilltänkta elever.

lärare. Vi har skisserna fär-

bl.a. läst beteendevetenskap,

support

sig

av

för

skolor-

holografiska

diga, men det är en senare

lite

Att hela tiden ligga i fram-

utveckling”, säger Brännerud

webb och internationella rela-

kant och jobba för att allt-

med glimten i ögat.

tioner under 7 års tid. Jag har

ing ska fungera och förmedla

alltid gillat innovation och IT,

kunskap för alla. Att kunna se

antropologi,

sociologi,

28  UNG FRAMTID MAGASIN 2013


Att göra en budget Här får du en inblick och nödvändig kunskap för att utforma en budget som underlättar din ekonomiska situation i livet. Lär dig att planera din ekonomi bättre månad efter månad och därefter försöka uppnå ett bättre ekonomiskt resultat.

Text: Ludwig Lindström & Karl-Henrik Johansson Munk Grafik: YFM

A

t t g ö ra e n budget handlar om att balansera dina inkomster med dina utgifter. Vanligtvis är det lättare att göra av med pengar än att tjäna dem. Detta gör att en budget är ett utmärkt verktyg för dig som vill balansera och slippa låna pengar. Oavsett hur mycket du än tjänar eller hur lite, är det alltid ett lönsamt val att föra budget över dina inkomster och utgifter. Med hjälp av en budget får du svart på vitt hur mycket du slösar och vad pengarna går till, samt vilka inkomster du har. Har du pengar över eller går du minus? Vanligtvis går man plus, minus, noll då det aldrig är svårt att hitta fickor i sina utgifter. Idag finns det kort till nästan vad som helst; allt från klädkort, bensinkort, matkort m.m. Använd kreditkort som mycket som möjligt för att effektivisera sammanställningarna

över dina utgifter. Observera att alltid ha koll på utgifterna av vad du har handlat för och handla aldrig mer än vad som finns på kortet; det vill säga handla inte på kredit. Har man väl börjat handla på kredit kan detta leda till en ovana som gör att du till slut tappar fattningen av hur mycket du handlar för och skulderna bara växer. Ett bra sätt är att försök sortera i pärmar och mappar för att ha bättre koll på dina utgifter och inkomster. Börjar med att räkna alla dina utgifter under en månad. fasta och rörliga utgifter

Det finns två olika sorters utgifter; fasta och rörliga utgifter. Fasta utgifter brukar tillhöra dem du får räkningar på. Det kan vara allt från internet, tv, försäkring, bilskatt etc.

30  UNG FRAMTID MAGASIN 2013

Rörliga utgifter tillhör sådant som är utöver vanliga räkningar och som kan variera från månad till månad, så som t.ex. bensin, nöjen, kläder, mat etc.

Vanliga utgifter:

-

Telefon

-

TV

-

Internet

-

Mat

-

Nöjen

-

Kläder och skor

-

Lån

-

Sparande

-

Resekostnader (bil, buss, taxi etc.)

Budgetera alla dina fasta utgifter – månadsvis - under ett år för att lättare kunna styra upp och få bättre koll på din ekonomi.


Tre steg till en bättre ekonomi

Exempel på upplägg (årsbudget)

Budgetera alla dina fasta utgifter – månadsvis - under ett år för att lättare kunna styra upp och få koll på din ekonomi. Detta gör att man kan få fram ett mönster över förbrukningen, som gör det lättare att organisera och sätta stopp för dåliga vanor. Sätt över din inkomst på ett separat konto för att täcka dina fasta utgifter. Detta görs enklast genom en automatisk överföring per månad. Ta gärna med lite extra, utöver dem budgeterade fasta utgifterna för att ha en marginal om något skulle tillkomma utöver det vanliga. Den viktigaste punkten är att inte glömma följa upp, och se hur det går. Alla fasta utgifter är inte något stort problem. Notera och skriv ner. Däremot när det kommer till dem rörliga utgifterna; är det extra viktigt att notera och följa upp. Varje person har sina småutgifter som - om det vill sig illa - växa sig stora på ett år. Ett gott tips är att bl.a. spara alla kvitton och lägga dem i en hög. Kanske t.o.m. skriva ner det månadsvis av alla shoppingrundor, restaurangbesök, utekvällar etc. Kom ihåg att ju mer noggrann du är desto mer tjänar du på det.

2013 UNG FRAMTID MAGASIN

31


5 misstag en produktiv människa gör När vi anser oss vara produktiva har vi oftast ramlat över några vanliga misstag som - i praktiken - faktiskt gör oss mindre produktiva.

Text: Ludwig Lindström & Karl-Henrik Johansson Munk Foto: Shutterstock

V

i människor försöker lura oss själva att vi är produktiva. Det komiska är att vi tar användning av 4 av 5 misstag utan att lägga märke till det.

gör det vi gör. Om vi gör saker som inte är betydelsefulla; vad är då meningen med att gör allting så effektivt och snabbt?Lösningen till de här misstagen är att bli medveten och känna igen när man gör dem.

Om det är det sista, var då säker på att det du gör är meningsfullt och inte något som ska göras bara för att få det gjort.1

Att inte ha en klar vision Vi på Ung Framtid Magasin vet hur det kan vara när man försöker vara produktiv och att bli fokuserade att göra saker snabbare och bättre att man ibland glömmer bort vad man egentligen gör. Man använder sig av tidssystem i form av kalendrar och ”Att-göra listor” som är överfyllda med saker som ska göras. Problemet är att vi har så överfyllda scheman och ”Att-göra listor” att vi hela tiden fokuserar på att få saker och ting gjorda, men glömmer bort varför vi

Fråga dig själv: Vill jag bara vara effektiv, eller både effektiv och verkande?

2

Multitasking ”göra flera saker samtidigt” Detta är ett typiskt misstag man gör i sin produktiva chargång, där man försöker få gjort flera saker under kortast möjliga tid. En person som pratar i telefon, skriver ett mail och samtidigt läser nyheterna på datorn har fallit i fällan för att vara allt annat än produktiv. De flesta produktiva människor vill kunna göra flera saker samtidigt; som kan tyckas framstå som något intelligent. Faktum

32  UNG FRAMTID MAGASIN 2013

med, så visar forskning på att den mänskliga hjärnan bara kan hantera en sak åt gången. Multitasking är kontraproduktivt (motsats till produktivt) eftersom att du varje gång skiftar fram och tillbaka är du tvungen att stanna upp och gå igenom det du gjorde senast. 

 Testa själv: Om du läser en tidning samtidigt som du pratar med en vän och surfar på internet, så gör du en av dessa aktiviteter efter varandra och inte parallellt. Samma sak gäller om du läser en bok och hamnar i andra tankar. Det slutar oftast med att du läser samma rad om och om igen. 3

Använder för många olika system och vektyg När det finns nya system för att bli mer produktiv, i form av appar, verktyg och tidshantering, vill man givetvis ta del och lära sig det. Problemet är bara att alla system och verktyg kräver


tid att lära sig produktivitetsteknik. Vad man oftast fastnar i är att göra det mer krångligt än vad det egentligen är.

Vi på Ung Framtid rekommenderar att ha högst 2-3 projekt eller målsättningar åt gången. Om det är ett stort projekt; håll det till 1.

Fråga dig själv: Hur mycket tid per dag lägger jag på att följa mina framsteg och produktivitet? Är allt jag skriver ner och dokumenterar relevant? Tips: Håll dig till ett fåtal tekniker som fungerar för dig och fortsätt att förfina dem för just din situation och ditt ändamål.

4

Tar på sig för många projekt Man får saker gjorda, det är ett som är säkert. Olyckligtvis; ju mer effektiva vi blir, desto mer saker gör vi. Kanske är det för att produktiva “själar” gillar utmaningar, eller att det är deras självsäkerhet som de inte kan hantera situationen. Alla vet själva hur det brukar bli när man blir överexalterad och vill mer än vad man egentligen kan hantera. Man får saker och ting gjorda och får många projekt i sin agenda. Problemet ligger i att man oftast inte kan hantera mer än kanske 1 eller 2 projekt åt gången och det blir vanligtvis förskjutningar och/eller sämre slutresultat. 

 Fråga dig själv: Hur många projekt jobbar du på just nu? Har du möjlighet och tid att slutföra projekten innan deadlinen?

34  UNG FRAMTID MAGASIN 2013

5

Sover inte tillräckligt Produktiva människor slukas upp av alla projekt och målsättningar att sömn inte är av prioritet. Att inte få tillräckligt med sömn är en av dem största misstagen en produktiv människa kan göra. Om hjärnan inte får sin vila blir det svårt att göra ett bra arbete. Bara för att vi har mer tid, innebär det inte att vi använder den på bästa sätt. Vi behöver inte ens gå in på hälsoriskerna med att inte få tillräckligt med sömn.

 Fråga dig själv: Hur mycket sömn får du per natt? Är sömn en hög prioritet för dig? Hur ofta offrar du sömnen för att få saker gjorda?
Det bästa sättet att få mer sömntimmar är att behandla det som ett projekt eller schema och göra det. Minst 7-8 timmar per natt. Slutord Ibland är det svårt att vara produktiv på rätt sätt i allt som ska göras. Vissa misstag lär man sig aldrig att hantera, och mycket grundar sig i att vi har arbetat på samma sätt för länge. Ta din tid, tänk över projekten, håll det simpelt, tänk på att värdesätta din fritid och sist men inte minst; få tillräckligt med sömn varje natt. Detta kommer att gynna båda dig och din produktiva sida.


Bad Gastein vs Text: Karl-Henrik Johansson Munk & Ludwig Lindström Foto: YFM & Rollin’Snow Vad är det bästa med vintern om inte att åka skidor? Gott häng, härlig skidåkning och grym After-ski är vad man helst sysselsätter sig med under sportlovsveckan. Vi på Ung Framtid Magasin har testat de två största och mest attraktiva skidorterna, Val Thorens (Frankrike) och Bad Gastein (Österrike). Vi ska i denna

B

BAD GASTEIN

ad Gastein är en väldigt trevlig skidort som ligger i Salzburg, Österrike. Med sina 5800 invånare är staden verkligen hemtrevlig och mysig. Staden ligger mitt i skidanläggningen och har gammal arkitektur och präglas med fina butiker och bagerier. Näringslivet domineras av turism, både på sommaren och på vintern. De flesta turister är från Tyskland men också från Skandinavien, framför allt svenskar. Vi på Ung Framtid Magasin var där under sportlovsveckan och hade en riktigt bra vecka med grym skidåkning och ordentlig fest. Vi reste med ett skidbolag som heter Rollin’ Snow (passa på att titta in deras annons i magasinet s.35). Nu är det dags att betygsätta denna vecka och se om den vinner över den franska skidorten Val Thorens.

artikeln gradera de båda skidorterna och presentera vilket av dem vi tycker att du ska besöka under sportlovet. I vår bedömning utgick vi från fem stycken kriterier: Skidåkning, After-ski, Nattklubb, Mat & dryck samt Pris.

Skidåkning

såg vi som ett minus.

När man reser till Bad Gastein har man tillgång till fyra olika system, Bad Gastein, Sportgastein, Bad Hofgastein och Dorfsgastein. Detta ger sammanlagt 203 km pister och hela 42 liftar, med brett utbud på både svarta och gröna pister. Skidåkningen i systemet Bad Gastein är brett och har bra funpark ”alltså hopp och rails”. Vad som saknas är hög höjd och offpist. Ibland när det har varit soligt kan backarna kännas hårda och snön något smält. Upplever man detta är det bara att ta bussen till Sportgastein som är helt gratis och tar ca en halvtimme. När vi var där upplevde vi toppklassisk skidåkning med långa, härliga och branta backar samt grym offpist. Sportgastein blev helt klart favoritanläggningen. Funparken i Bad Gastein var helt okej, det saknades dock stora och långa hopp. De flesta hoppen hade mycket ”kick” alltså att de skickar upp en högt, men inte långt. Detta

Vi ger Skidanläggningen betyget 3 av 5 möjliga!

36  UNG FRAMTID MAGASIN 2013

After-ski

När man har åkt skidor från tidig morgon till sen eftermiddag finns det inget bättre än att ta en kall öl på Afterskin. Detta är mindre klokt då man är i behov av rikligt med vatten, men man lär sig aldrig och börjar dricka öl ändå. När vi var i Bad Gastein hade de satt upp fyra olika scener med fyra djs som omringade en stor bar vid liftarna. Här samlades vad som såg ut att vara alla turister när liftarna stängdes och det drogs igång en ordentlig fest. Företaget som vi reste med (Rollin’Snow) var också på plats och peppade igång stämningen för alla resenärer. Många andra barer och klubbar i stan öppnade för afterski och kvällen hade börjat.

Fortsättning s. 38.


vs. Val Thorens V

Bedömningsområden

absolut bästa skidanläggningen när det kommer till just skidåkning. Med sin höga höjd garanteras mycket snö och mycket puder. Man kan åka väldigt länge om man tar sig till den högsta höjden och fortsätter hela vägen till den lägsta punkten. Vi upplevde nog våran livs bästa skidåkning i Val Thorens. Här vinner Val Thorens överlägset över Bad Gastein. I Val Thorens finns det grymma pister, bra offpist och mycket bra parkområde. Vad man ofta upplever i andra skidorter är att man snabbt lyckas up-

skidåkning

After-ski

Val Thorens kan vara den

När vi var i Val Thorens up

Skidåkning Afterskin Nattklubb Mat/dryck Pris

ptäcka alla skidbackarna och där med ”åkt allt”. I Val Thorens är detta mycket svårt, eftersom det är så stort. Kort sagt, Val Thorens har strålande skid-och snowboardåkning.

plevde vi mycket fest, det går det inte att säga emot. Folk beställde skumpa och dyra shots till höger och vänster. Var uppklädda med skjorta, kavaj och röda byxor. Vad man inte såg så mycket av var det klassika ”skidfestandet” där billig dricka serveras och man är inte så hemskt uppklädd, alltså afterski! Det fanns några ställen där afterski ändå firades, nämligen ”La Folie Douce” som låg mitt i backen, här var det bra tryck där folk dansade med bjäxor och hela kittet. I övrigt hade Val Thorens inte samma tryck som Bad Gastein när det kommer till just After-ski, där hela stan var i full rulle med festandet redan kl. fyra på eftermiddagen.

Vi ger Skidåkningen betyget 5 av 5 möjliga!

Vi ger After-skin betyget 3 av 5 möjliga!

VAL THORENS

al Thorens som ligger i de franska alperna är en mycket stor och välkänd skidort. Val Thorens är mycket internationell då över 70% av turisterna är från utlandet. Vi på YFM reste även här med resebolaget Rollin’Snow. Vad som gör Val Thorens väldigt speciellt och unikt är dess höga höjd; själva byn ligger på hela 2300m. Vilket redan är väldigt högt och den högsta punkt att komma till med lift är 3220m. De flesta backar i Val Thorens pekar mot nord och nordväst, vilket gör att solen inte står rakt på. I och med detta blir backarna inte för varma och snön blir perfekt för skidåkning. Den mycket höga höjden garanterar även mycket snö och låga temperaturer, vilket gör att skidunderlaget blir perfekt. Val Thorens är en av de tre skidanläggningarna som tillhör ”Les 3 Vallées”, som är Val Thorens, Les Menuires och St Martin. Detta utgör hela 330 pister och 180 liftar. Tillsammans blir det 600 km lång sträcka att åka skidor på.

Fortsättning s. 39.

2013 UNG FRAMTID MAGASIN

37


Bad Gastein får väldigt högt betyg när det kommer till afterski, tack vare sin billiga öl/ sprit, god stämning och högt tryck. Vi ger After-skin betyget 5 av 5 möjliga!

ute och det fanns mycket fin sådan. Man kan säga att det var mycket finare mat i Val Thorens, men man fick betala för det med. Samt att man hade råd att köpa mer dricka ute i Bad Gastein än i Val Thorans.

Nattklubb

Vi ger Mat/dryck betyget 3 av 5 möjliga!

BAD GASTEIN

Bad Gastein erbjuder ett brett utbud när det kommer till klubbandet. Det finns pubbar och natklubbar över hela stan. Vad som skiljer sig mest här från Val Thorens är att Bad Gastein också är en vanlig stad och inte bara en skidort. Därför finns det en lite mer annorlunda stämning och mer lokala barer. Ett stort plus är att de största klubbarna är innreda med klassiskt vinterkänsla, billig dricka och de är inte så hårda med åldersgränserna. Kebaben som man köpte som nattmaten var också väldigt god.

pris

Över lag är allt lite billigare i Bad Gastein, mat och dricka i affär, men speciellt om man äter ute. Priset på liftkort och skiduthyrning är också billigare. I det stora hela blir det även billigare att resa ner, då det är ca 20 timmar med buss till Bad Gastein och ca 24 timmar till Val Thorans. Vi ger Priset betyget 4 av 5 möjliga!

Vi ger Nattklubb betyget 4 av 5 möjliga!

Mat & dryck

När vi var i Bad Gastein bodde vi på ett vandrahem där frukost och middag var inkluderat. Denna mat var inte den bästa, men helt okej, påminde om en förbättrad skolmat. Dock upplevde vi att maten ute som man köpte till lunch i backen var mer åt ”snabbmats-hållet”. Alltså mer friterat och enkelt, det blev mycket snitzel och korvar. Dock var öl relativt billigt

38  UNG FRAMTID MAGASIN 2013

Poäng Bad Gastein

1: Skidåkning = 3/5 2: Afterskin = 5/5 3: Nattklubb = 4/5 4: Mat/dryck = 3/5 5: Pris = 4/5

Totalt = 19 av 25


Nattklubb

I Val Thorens ligger det en lång gata som går upp till slutet av byn, här finns det många nattklubbar. Alla är olika, några klassikt vinter/ skidaktiga, andra mer moderna och stilrena. En av de största klubbarna ”Le Malaysia” ligger under marken och brukar ha livekonserter, vilket gav ett väldigt tryck. Utbudet är stort; många grymma klubbar och bra tryck i dem alla. Ett minus här är att det är höga priser på dricka, de är hårda med åldersgränserna och nattmaten var inte lika god som i Bad Gastein. Vi ger Nattklubb betyget 4 av 5 möjliga! Mat & dryck

Vi ger Mat/dryck betyget 4 av 5 möjliga! Pris

Åker man till Val Thorens så får man räkna med att budgeten blir större och man får leva snålare. Detta går inte att undvika, Val Thorens är ett dyrare resemål än Bad Gastein. Dock får man istället kolla på valutan för pengarna. Det är inte så mycket dyrare ifall man lever billigt och äter baguetter. Med tanke på den

skidåkning som man får tycker vi att det äger upp för de extra tusenlapparna att åka till just Val Thorens.

Resultat

Poäng Val Thorens

1: Skidåkning = 5/5 2: Afterskin = 3/5 3: Nattklubb = 4/5 4: Mat/dryck = 4/5 5: Pris = 3/5

Totalt = 19 av 25

Vad skall du nu välja för resemål inför sportlovet? Det finns många andra skidorter att välja på, men Bad Gastein eller Val Thorens är klara tungviktare i klassen. Vi kunde inte utse en klar vinnare här. De båda har sina för och nackdelar. Nu är det istället upp till dig som resenär att se vad som passar just dig. Är du ute efter en världsklassig skidåkning med god och fin mat? Då är nog Val Thorens det rätta resemålet för dig. Vill du istället kunna åka bra skidåkning, men även kunna festa stenhårt utan att det svider allt för mycket i plånboken är Bad Gastein det rätta resemålet för dig.

VAL THORENS

Skall du äta ute och inte är rädd för att det ska bränna i plånboken, har Val Thorens fina restauranger med god

mat. Det är mycket högre kvalité på maten i backarna också, där de istället för snabbmat har mer fina små stugliknande restauranger där man kan få en grym entrecote. Här vinner Val Thorens över Bad Gastein. Fint vin har de också, men inte lika god öl som i Bad Gastein, när det kommer till just dryck vinner Bad Gastein, på grund av priset.

Vi hoppas nu denna artikel hjälpte dig i ditt val om att planera en riktigt grym sportlovsvecka. 2013 UNG FRAMTID MAGASIN

39


Jobba i Danmark När det är svårt att få jobb i fastlandet, kan det vara värt att söka sig över bron till vårt kära grannland Danmark. I denna artikeln delar vi med oss av vår erfarenhet om hur man får jobb och att arbeta i Danmark.

Text: Ludwig Lindström & Karl-Henrik Johansson Munk Grafik: YFM Foto: Nilzon Media

D

et är några saker att tänka på innan du tar beslutet om att skaffa jobb i Danmark:

-

För det första måste du ha ett tillräckligt utrustat ordförråd att kunna förstå och föra dig under en dansk arbetsintervju. Ibland kan man ha tur och få en svensk arbetsgivare under intervjun, men förvänta dig inte detta. Arbetsgivaren ser direkt om du förstår vad han/hon pratar om, då du kommer att få en del frågor ställda till dig. Han/hon talar vanligtvis mycket om vad det innebär med jobbet och vad dina arbetsuppgifter kommer att bli.

-

Att du bor förhållandevis nära en tågstation. Du kan oftast aldrig veta arbetstiderna i förväg, vilket innebär att du måste anpassa dig efter jobbet och deras arbetstider.

Att skaffa ett jobb i Danmark kanske låter jobbigt, men det behöver inte bli det om man bara har rätt inställning, viljan och gör rätt. Att söka och verkligen få ett jobb i Danmark är enligt statistiken lättare än att få jobb i Sverige. Allting är dock inte självklart när det kommer till att skaffa danskt personnummer, danskt bankkonto, Öresundskort, skicka in ansökan m.m. Därför har vi på Ung Framtid Magasin tagit fram en komplett handledning om hur man tar sig från A till B och får det jobb man vill ha. Tänk på att detta är en handledning om hur man går tillväga. Vi kan inte garantera att du får jobbet genom att följa den här artikeln, då det är flera faktorer som spelar in i hur man får jobbet. Det finns flera olika sätt att ansöka om ett jobb i Danmark. Vanligtvis är det arbetsgivaren som söker en

40  UNG FRAMTID MAGASIN 2013


viss person med en viss kompetens, och lägger ut vad som krävs för att få jobbet. Oftast – såvida det inte är ett extremt krävande jobb som t.ex. advokat eller chef – kan man söka och få jobbet även fast man inte har de kraven som ställs. Det gäller bara att våga och visa det bästa av sig själv. olika sätt

Antingen beger man sig till Danmark med ett tiotal kopior av sitt CV och Personliga brev och går in på olika ställen runt om i Centrum och visar initiativ. Att visa initiativ är både bra för dig som person; att lära dig ta eget ansvar och för arbetsgivaren. Arbetsgivaren gillar att den som söker jobbet anstränger sig och visar att det är Du som är hungrig och vill ha jobbet. Man kan även skicka in ett flertal olika ansökningar via mail och därefter avvakta, men det är oftast inte lika uppskattat som att bege sig till själva platsen där man vill jobba Många gånger får man inte ens svar tillbaka på det man har sökt, vilket kan vara frustrerande när man är i behov av jobb och pengar. Motivationen om att man behöver pengar och vill ha ett jobb är oftast tillräcklig för att inte vara lat och skicka in ett CV och bara vänta.

Ett gott råd är att först ringa upp arbetsgivaren och höra om de är i behov av extra arbetskraft och därefter skicka in sitt CV och Personligt brev. Huvudsaken är att du gör jobbet och inte förväntar dig att arbetsgivaren ska göra jobbet åt dig – för det är något du i sådana fall nu måste lära dig att så fungerar det inte. Många svenskar rör sig till den närmaste stationen i Danmark för att söka jobb, nämligen Kastrup (Köpenhamns flygplats). Där finns gott om jobbmöjligheter och det är nära och bra från Malmö – endast 18 min med Öresundståget. På Kastrup ställs allt högre krav och det är ingen arbetsplats för den som inte orkar jobba så mycket. Det positiva med Kastrup är att det alltid finns jobb och möjlighet att arbeta över många dagar i veckan. Det finns inte utrymme för att gå runt och ta det lugnt dagarna ända. Kastrup är en plats som aldrig vilar och där är alltid ett massivt flöde av folk. Villkor

Du har inte lika bra villkor under ett danskt anställningsavtal som i Sverige (LAS = Lag om anställningsskydd) och du kan få sparken samma dag utan någon direkt vidare

anledning om så arbetsgivaren känner att det inte fungerar. Detta gör att du kanske i förväg bör fundera på om Danmark är något för dig och om du har arbetsviljan att visa vad du går för. Danska skatt

För att jobba i Danmark behöver du ett danskt personnummer/CPR-nr. Detta ordnar du på Danska SKAT, som ligger på Sluseholmen 8B i Köpenhamn. Glöm inte att ta med någon form av personbevis. NEM-ID & E-BOKs

Din lönesedel sänds automatiskt varje månad till din e-boks. Du har tillgång till din e-boks via internet med hjälp av ditt danska personnummer/CPR-nr och ditt NEM-ID. När du öppnar ett danskt lönekonto, får du samtidigt tillgång till din internetbank och även skickad information om NEM-ID. NEM-ID är ett kort med engångskoder, precis som en bankdosa. Är du bosatt i Danmark, kommer du automatiskt att få all nödvändig information om NEM-ID med posten. NEM-ID gör det möjligt för dig att logga in på din internetbank och din e-bok.

2013 UNG FRAMTID MAGASIN

41


Vad gör du när du har fått ett skattepersonnummer och Skattekort?

Danmark – Swedbank, Nordea, SEB m.fl. - för att öppna ett danskt bankkonto.

När du har fått ditt CPR-nr från Skattemyndigheten ska du bege dig till en valfri bank i

Tast Selv Kod

Du kommer att inom en till två veckor få en TastSelvkod, som du ska använda som nyckel till din personliga skattemapp på www.skat.dk/tastselv. Skattemappen är ditt digitala bindemedel, där dokument och kvitton från danska SKAT förvaras digitalt. Årsuppgörelse

Var uppmärksam på att när året är slut, kommer du att få en årsuppgörelse. Du kan ändra årsuppgörelsen i TastSelv med de skatteupplysningar som inte överförs automatiskt till årsuppgörelsen, ex. befordringsfradrag (ersättning för pendlare). Ändringar i årsuppgörelsen kan göras i din skattemapp. Kom ihåg att ändringar till årsuppgörelsen ska skickas till danska SKAT senast den 1 maj. 42  UNG FRAMTID MAGASIN 2013

Du får en viss kompensation från danska SKAT för din resa fram och tillbaka från Danmark. Är du bosatt i Malmö kostar ett Öresundskort ca 1900 kr per månad. Med månadskortet kan du ta dig fram och tillbaka från Malmö till Köpenhamn och även åka med alla bussar inom Malmö. Hur mycket du får i kompensation från danska SKAT, handlar om hur många kilometer det är från där du bor till ditt jobb. Förhoppningsvis har den här artikeln gett dig lite skinn på näsan för hur det kan fungera och som en hjälp inför att söka jobb i Danmark. Tänk på: att söka jobb handlar mycket om ens inställning och motivation; inte var jobbet är placerat någonstans eller vad det handlar om i stora drag. Nu är det upp till dig att ta steget längre och möta nya utmaningar och söka jobb i Danmark.


CV-Guiden Att börja skriva ett CV är vanligtvis någonting ansträngande och kräver en hel del tid och kraft. Vi på Ung Framtid Magasin har tagit reda på all nödvändig information värd att veta för att utforma ett perfekt CV.

Text: Ludwig Lindström & Karl-Henrik Johansson Munk Foto: Shutterstock

D

et första du bör göra är att brainstorma fram vad du främst ska fokusera på i ditt CV. Skriv ner allt du kommer på till en början och sålla därefter. Låt ditt skrivande ta ett par dagar och lägg gärna ifrån dig ditt CV någon dag så att själva texten får ”vila”. Om du lägger ifrån dig ditt skrivande i ett par dagar ser du det sen med “nya ögon” och kan på så vis upptäcka eventuella fel. Försök att skriva korta och koncisa meningar, samtidigt som du ska försöka få mycket sagt mellan raderna. Det är en konst att säga mycket med så få ord som möjligt och det kan ta ett tag innan man har fått in rytmen i hur man bäst vill strukturera det. Efter ett tag kan du göra det utan att behöva tänka på hur du skriver. Efter det att du är klar är det bra om någon annan än du själv kan korrekturläsa ditt CV. Vanligtvis brukar man bli ordblind av allt

skrivande, att man helt enkelt inte ser sina egna misstag i texten. Att någon annan läser igenom och kommenterar gör att innehållet blir allt mer hållbart och förståeligt. Det är därför viktigt att du låter en person som är ärligt mot dig läsa igenom och ge konstruktiv kritik. INNEHÅLL

1

Den första rubriken är oftast valfri men är egentligen till för att väcka ett första-intresse för rekryteraren eller chefen som läser igenom ditt CV. Exempel på rubrik kan t.ex. vara yrkesambitioner. Här kan du skriva ett stycke på 2-3 rader om ditt mål att utvecklas etc.

2

Andra och tredje rubriken brukar vanligtvis vara Utbildning, följt av Arbetslivserfarenheter. Detta brukar variera beroende på vilken som väger tyngst

44  UNG FRAMTID MAGASIN 2013

för dig. En nyexaminerad student sätter förmodligen Utbildningen främst följt av Arbetslivserfarenheter, då utbildningen är det mest aktuella och vise versa.

3 4

Den fjärde rubriken brukar vara Utmärkelser och/eller Förtroendeuppdrag i form av föreningsverksamhet, diplom, certifikat m.fl.

Femte och sjätte rubriken är oftast Språk och datakunskaper. Där nämner du vilka eller vilket språk du behärskar och hur bra du bemästrar det eller dem. Vilka program klarar du av och hur bra du kan programmen. Detta kan innefatta både mjukvara (program) och hårdvara (datorns komponenter).

5

Slutligen fyller du i med rubriken Övrigt s a m t R e f e re n s e r & B e t yg . U n d e r


rubriken ”Övriga meriter” kan du nämna om du har körkort och vilka behörighet. Här går det givetvis bra att även ange vardagliga intressen och lite av dina personliga egenskaper. Under Referenser & betyg behöver du inte nämna mer än att det ”Lämnas på begäran” eller ”Lämnas gärna om ni så önskar”. UNDVIK MISSAR

• Ett CV ska max vara 1-2 sidor.

Gör det lättläst och överskådligt.

Om du har tidshål, t.ex. mellan åren 2009 fram till 2011 i ditt CV, förklara gärna varför. Ex. Mellan året 2010 fram till 2011 hade jag ett uppehåll och vilade upp mig efter gymnasiet.

• Ha alltid namn och kontak-

tuppgifter på samtliga sidor; vanligtvis i sidhuvud eller i sidfot.

• Fatta dig kort och ta bara

med relevant fakta som du vet har betydelse för den aktuella tjänsten. Arbetsgivaren fattar vanligtvis beslutet efter 30 sekunder.

På nästa sida hittar du ett komplett CV-exempel. Det finna hundra olika sätt att utforma ett CV på, men vi har tagit fram ett CV som faktiskt hjälper och som ger möjligheten att visa ett mer formellt “Jag“. Lycka nu till med utformandet av ditt CV. Vi hoppas att vi ger dig det rätta verktyget till att söka jobb.

2013 UNG FRAMTID MAGASIN

45


CV-EXEMPEL För- och efternamn Gatuadress 000 00 Postadress Tel: +46 (0)700 - 00 00 00

YRKESAMBITIONER Mitt mål är att utnyttja min personliga charm och innesittande kunskaper för att utvecklas både praktiskt och teoretisk. Jag vill få möjligheten att ständigt växa som person och på så vis lära mig nya saker, för att få bredare kunskap om yrket. UTBILDNING Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning fördjupad ekonomi Cybergymnasiet, Malmö.

2008 – 2011

Arbetslivserfarenhet Young Future Magazine Handelsbolag 15 sep Startade ett handelsbolag tillsammans med en kollega, vars syfte är att bedriva gratis kunskap till gymnasieelever. Git Gay Galan Hade hand om service backstage – Nöjesteatern, Malmö

1 sep

HMSHost Denmark 14 maj 2012 – 14juli 2012 Logistik – Lager, varumottagelser, intern leverering – Kastrup, Danmark Klubb Savoy Inhoppare inom garderob - Malmö Webbdesign/Grafisk design Jobbar åt olika privatpersoner och egna företagare. Swedbank Stadion Extraarbetade i en av kioskerna under MFF matcherna - Malmö.

2011 – 2012 2011 – 2010 – 2011

MXI Corp. 2010 – Arbetar med nätverksmarknadsföring (världens första kallpressade kakao) - Xoçai. MediaTeam Frestena AB Hjälpte till med leveranser, enklare bokföringsuppdrag, samt diverse ströuppgifter - Kristianstad.

2010 – 2012

Euronics Sommaren 2009 Sommarjobbade som butiksbiträde, lagerarbetare och installatör – Malmö. Omslag/Etiketter 2007 – 2011 Drev en organisation/community som systemoperatör och designer på nätet. Uppgifter: Organiserade, gav support, underhöll, uppdaterade, layot (grafisk design) etc.

46  UNG FRAMTID MAGASIN 2013


Ideell verksamhet sommaren 2011

Peace & Love, Borlänge Arbetar i tre dagar som grind- och dikesvakt.

Magasin ”Företag” feb 2011 ”Företag” är ett ekonomibaserat magasin som jag, tillsammans med en annan, har skapat. Vårt mål var att lära ungdomar om ekonomi och dess fördelar. Eftersom ekonomi kan verka tråkigt har vi utformat vårt magasin för att man lättare ska förstå och finna tycka för ekonomi som något användbart, men även roligt och intressant.

sep 2010

Grafisk design-tävling Vann en omslagstävling i USA bland 10 skickliga designers. Utmärkelser

2011

Diplom/certifikat (diplomerad gymnasieekonom) Språk Svenska – Flytande i tal och skrift (modersmål) Engelska – Mycket goda kunskaper i tal, skrift och förståelse Tyska - Goda kunskaper i förståelse; grundläggande kunskaper i tal och skrift Datakunskaper Adobe: (InDesign, Photoshop etc.) – Mycket goda kunskaper Office 2010: (Word, Excel, PowerPoint, Outlook etc.) – Mycket goda kunskaper Kodning: (php, html etc.) – Goda kunskaper Övrigt: Kan administrera Wordpress & Invision Power Board. Övrigt Född: 1992-03-26 Körkort: B-behörighet, Truckkort AB Intressen: Resor, design, teknik, böcker, träning, ekonomi, musik, mode, vänner m.fl. Personliga egenskaper: Punktlig, flexibel, noggrann, utåtriktad, positiv, glad, lättlärd, målmedveten. Referenser & betyg Lämnas gärna om ni så önskar.

Sugen på att tjäna

500 kr

enkelt hemmifrån? Detta är en annons

(Skanna QR för information) 2013 UNG FRAMTID MAGASIN

47


Vad händer i Malmö?

Malmö är en av Sveriges mest växande kommun. Det byggs mycket i Malmö och visionerna för framtiden är höga. Många företag väljer att etablera sig i Malmö och med ett unikt läge som förbinder Öresesund är förhoppningarna höga.

Text: Ludwig Lindström & Karl-Henrik Johansson Munk Foto: Malmö Stad

D

u själv kanske märker att det byggs mycket och att det har hänt en del den senaste tiden. T.ex. City Tunneln, Entré, Malmö Arena, Emporia m.m. Stora byggnader kommer fram och staden växer. Vi på Ung Framtid Magasin tycker att detta är väldigt spännande. Vi vill att Malmö ska växa och bli en stor och vacker stad med många möjligheter. I denna artikel skriver vi därför om fem stycken byggprojekt som vi tycker låter spännande. Vissa av dem är redan igång och vissa är under planering.

av Malmös nya kongress- och konserthus, som har fått namnet Malmö Live.

world village of

Malmö Live är ett stort byggprojekt som kommer att vara öppet för allmänheten, och i byggnaden kommer det att finnas ett nytt stort konserthus för Malmö symfoniorkester. Här kommer det även att byggas plats för stora kongress-salar; allt under samma tak. Byggnaden som fördelas i tre volymer kommer det även att inneha ett hotell som byggs i form av ett höghus. Hur högt det blir är ännu inte klart, men det är sagt att det ska bli väldigt högt. Byggnaden kommer även att ha s.k. gröna tak med hela 500 kvadratmeter solcellspaneler.

FRAMTIDA BYGGPORJEKT MALMÖ LIVE (Malmö kongress och konserthus)

Den 27 juni 2012 togs det första spadtaget för bygget

nära till både Citytunneln och Centralstation.

Malmö Live är under konstruktion och kommer att stå klart år 2015. Byggnaden är placerad i området mellan Hovrätten och Sjömanskyrkan. Placering av byggnaden är tänkt till att vara en brygga mellan Västra Hamnen och centrum;

48  UNG FRAMTID MAGASIN 2013

woman sports

Om man cyklar på Fågelbacksgatan mot Davidshall kan man se en stor skyllt utanför Hästhagens idrottsplats där det visar upp byggprojektet; World Village Of Woman Sports. Detta projekt är i full gång med att finna finansiering för att starta byggprojektet. Det är tänkt att ligga bredvid Kronprinsen på Hästhagens idrottsplats och kommer att inneha nya bostäder med klimatsmart boende, lokaler för kongresser samt idrottsplats för alla engagerade i idrott med fokus på kvinnor. World Village Of Woman Sports kommer även att bli ett internationellt forskningsoch utvecklingscenter som har i syfte med att höja sta-


tusen för damidrott i världen.

Spårvagnar till Malmö

Det finns inget datum för när bygget kommer vara klart. Det förväntas dock att ta fart inom de närmsta åren. Det är Midroc Property Development AB som är byggoch fastighetsutvecklare för World Village Of Woman Sports. Detta företag var de som etablerade World Trade Center vid Bo01. De äger 50 % av projektet och verkar väldigt engagerade om att få starta byggandet.

Det har ryktats mycket om det, men hur blir det egentligen? Kommer vi att få se spårvagnar inom en snar framtid i Malmö?

Som det ser ut nu verkar det som att de första linjerna kommer att bli från (Rosengård - Västra Hamnen) samt (Lindängen - Västra hamnen). Detta ifall det blir ett klartecken för spårvagnar i Malmö.

Som det ser ut nu pekar all undersökning på att spårvagnar är det bästa valet för en förbättrad kollektivtrafik i Malmö. Spårvagnar är väldigt ekonomiska och framförallt miljövänliga, vilket passar bra för Malmö som strävar åt att bli en grön stad.

Vi på Ung Framtid Magasin tycker att satsningen på Spårvagnar är helt rätt och att det skulle gynna framtida generationer både ekonomiskt och miljövänligt. En spårvagnslinje skulle t.ex. kunna transportera tre gånger mer passagerare än en vanlig ledbuss.

Vad som pågår just nu är att den tekniska nämnden har inlett en förstudie och ett planprogram för den första etappen av spårväg i Malmö. Denna förstudie ska ge tillräckligt med underlag för att kunna påbörja en detaljplanering för byggande av spårväg. Studien ska också ge svar på vilka kostnader ett spårvagnssystem skulle medföra, men även vinster. Malmö kommun ska därefter förhandla med staten om medfinansiering samt själva strukturera en finansieringsplan för byggandet.

Varvstaden

Har du hört talas om Varvsstaden, eller kanske cyklat förbi det? Iallafall så är det ett gammalt industriområde mellan Västra hamnen och Malmö Högskola, precis vid Klaffbron. Det tillhörde gamla Kockums och har sedan en tid stått mycket stilla. Vi på Ung Framtid Magasin tycker att detta byggprojekt som planeras i Varvsstaden är det mest intressanta. Planen är att skapa en helt ny stadsdel med över 1500

2013 UNG FRAMTID MAGASIN

49


bostäder, 5000 nya arbetsplatser, skolor, förskolor, p-hus och framför allt publika attraktioner. Projektet är redan igång och med inflyttningen av SVT:s nya lokaler precis vid Klaffbron blev detta startskottet för Varvsstadens utveckling. Under 2012 kommer även Media Evolution City att färdigställas, som kommer att bli en mötesplats för mediaföretag. Utvecklingen av Varvsstaden kommer att pågå under en 20-årsperiod. Redan år 2014 kommer de första inflyttningarna till de nya bostäderna att äga rum. västra hamnen

Västra hamnen, som även är känt för namnet Bo01, har blivit kanske Malmös mest attraktiva stadsdel. Modern och klimatsmart design präglas

över hela stadsdelen och mer kommer det att bli. Visionerna för Västra Hamnen är stora, endast en tredjedel av området är bebyggt. Planen är att det inom 20 år ska bo ca 20 000 invånare, med hela 10 500 bostäder och 17 000 arbetsplatser. Det ska också rymmas fyra stycken skolor och ungefär 15 stycken förskolor. Vad som hänt hittills är att både den västra och östra delen av stadsdelen är bebyggd. Nu är planerna att bygga i den centrala delen och slutligen den främre, den s.k. Galeonen. Västra Hamnen är uppskattad av alla Malmöbor. På sommaren samlas vi alla vid djuphavsbadet och längst hela kustsidan, vid de s.k. ”helikopterplattorna”, ser man livsnjutare hela vägen till Espresso House. Det är en sådan här

50  UNG FRAMTID MAGASIN 2013

stadsdel som knyter samman befolkningen och är mycket viktigt för hållbar utveckling. Det kommer därför att bli mycket spännande att följa utvecklingen av Västra Hamnen. Malmö Stad säger på sin hemsida att visionerna för stadsdelen är stora och (”Tanken är att gatu- och parkstråk från Malmös innerstad ska löpa utan avbrott vidare genom Västra Hamnen och mynna ut i kontakten med Öresund”). Vi på Ung Framtid Magasin tycker att det ska bli intressant att följa utvecklingen av Västra Hamnen. Bredvid ICA-Maxi ser man nu det så kallade Masthuset, som är det första kontorshuset av många i området som kommer att rymma hela 6000 kvadratmeter kontor och 1800 kvadratmeter service. Detta är starten av flera, och vi väntar spänt på vad som händer härnäst.


Young Future Magazine Nr 1  
Young Future Magazine Nr 1  

The first number of the magazine Young Future Magazine Stay tuned! For more information, visit our website: www.yfm.se or visit us on F...

Advertisement