Page 1

BelgiĂŤ- Belgique P.B. 9040 SINT-AMANDSBERG 3/4926

de

SJCourant Info- & Contactblad van het Sint-Janscollege SINT-JANSCOLLEGE

Tijdschrift - juni 2009 verantw. uitg.: M. De Buck, Visitatiestraat 5, 9040 Sint-Amandsberg

Afgiftekantoor: Sint-Amandsberg 1 Hogeweg 108 9040 Gent


INHOUDSTAFEL EDITORIAAL · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

3

SINT-JANSCOLLEGE BOUWT EEN SPORTHAL · ·

4

EDUCATIEF Voordracht "De school als vrijplaats" door Luc Devoldere· · · · · · · · · · · · · ·

5

SJC-KRONIEKEN · · · · · · · · · · · · · · · ·

7

ACTIVITEITEN Dikke-truiendag · · · · · · · · · · · · · · · Gezond ontbijt · · · · · · · · · · · · · · · · 4HUW deed mee met de voetzoekers van WWF Dag van de veiligheid op campus Heiveld · · 100-dagen · · · · · · · · · · · · · · · · · · Kangoeroewedstrijd · · · · · · · · · · · · · Een acteur in de klas: Jef Demedts · · · · · · Campus Visitatie Kyotoot· · · · · · · · · · · Retoricabal · · · · · · · · · · · · · · · · · · Kleuter voor één voormiddag· · · · · · · · · Openschooldag · · · · · · · · · · · · · · ·

16 16 17 18 18 21 21 22 22 23 24

EXCURSIES Uitstap naar Technopolis · · · · · · · · · Biotoopstudie Molsbroek· · · · · · · · · Antwerpen - 4STW · · · · · · · · · · · · Vijfdejaars bezochten de Westhoek· · · · De Vlaamse Vallei · · · · · · · · · · · · Uitstap naar Lille met 4STW · · · · · · · Köln, die schöne Stadt am Rhein · · · · · Uitstap Brussel · · · · · · · · · · · · · · Sfeerbeelden in de zoo · · · · · · · · · · A trip to Canterbury · · · · · · · · · · · Biotoopstudie in het domein Puyenbroeck Een dag in Gent · · · · · · · · · · · · ·

· · · · · · · · · · · ·

25 25 26 27 28 28 29 29 30 31 32 33

SJC VALT IN DE PRIJZEN Vogelkastjes voor 6HUW1 · · · · · · · · · · SJC ontvangt de tweejaarlijkse Erfgoedprijs· ·

33 34

PROJECTEN EN SEMINARIES Performe(u)rs on stage · · · · · · · · · · · · Cultuurprojectweek Aquarel · · · · · · · · · SaVa? en 4HUW met senioren op museumbezoek 6HUW en SaVa? samen op de bres voor de Tinten SaVa? in actie · · · · · · · · · · · · · · · ·

35 36 39 40 40

2

de SJCourant

· · · · · · · · · · · ·

Goede ideeën delen · · · · · · · · · · · · · Seminarie Ecology-Diy · · · · · · · · · · · · Minionderneming N'Joy · · · · · · · · · · · Project 5HUW: uitdagingen van de 21ste eeuw BUITENLANDSE REIZEN De Hellasreis · · · · · · · · · · · · · Het Griekse eten · · · · · · · · · · · Skireis · · · · · · · · · · · · · · · Noord-Italië, méér dan een toffe reis · Praagse lente! · · · · · · · · · · · ·

· · · · ·

· · · · ·

· · · · ·

· · · · ·

41 42 43 45

45 46 47 48 50

SJC-LITERAIR De kleine Cervantes · · · · · · · · · · · · · 51 De geschiedenis van soldaat Jules Van De Kerckhove 52 PASTORAAL Correct&Go! · · · · · · · · · · · · · · · · · Leerlingen verkopen voor € 6000 damiaanstiften V-day · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Broederlijk Delenquiz · · · · · · · · · · · · ·

52 53 53 54

ONZE RADEN EN COMITÉS Leerlingenraad op CH en CV · · · · · · · · · Gentse scholierenkoepel · · · · · · · · · · ·

55 56

SJC-SPORTIEF Voetbalwedstrijd leerlingen-leerkrachten · Verslag sportdag 2de jaars · · · · · · · · Klassencompetities · · · · · · · · · · · · SVS-nieuws campus Visitatie · · · · · · ·

· · · ·

57 58 59 60

OUD-LEERLINGE IN DE KIJKER : Eline Berings · ·

62

OUD-LEERLINGENBOND Mijmeringen na 10 jaar Visitatie · · · · · Sint-Jans (Berchmans)college revisited · · Na 40 jaar terug op SJB: een unieke en deugddoende gebeurtenis· 40 jaar leerlingenreünie anders bekeken ·

· · · ·

· · · ·

63 64

· · · ·

65 66

VRAAGSTAART Annelies Van Kerrebroeck en Tim Bavré· · · ·

68

WEL EN WEE· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

70


EDITORIAAL In dit lijvige juninummer laten we je meegenieten van vijf maanden intensief onderwijs en bruisend leven op SJC. Het vergt heel wat energie, volharding en geduld om tijdig alle artikels op de redactie binnen te krijgen. Zowel leerlingen als leerkrachten hebben immers vaak leukere bezigheden dan verslagjes schrijven …, maar belofte maakt schuld. Ook deze keer mag het resultaat gezien worden. Een hot item bijt de spits af: de nieuwe sporthal komt eraan! Uiteraard zullen wij volgend schooljaar de vorderingen van dit bouwproject nauwgezet opvolgen. De door iedereen gesmaakte en pittig geschreven kronieken - die Hildegard Van Cauter tot diep in de nacht uit haar zoete slaap hielden en Griet Vandeveire op de rand van een creatieve inzinking brachten - nemen ons weer op sleeptouw doorheen het kloppend hart van de school. Je zou je wel eens afvragen of er nog wel gewone lesdagen zijn! Onze leerlingen en hun enthousiaste begeleiders zwermden niet allen uit naar alle uithoeken van Vlaanderen, maar zelfs tot ver buiten onze grenzen, naar Griekenland, Tsjechië en Italië. In de vele projecten en seminaries tonen onze leerlingen dat ze voeling hebben met de realiteit en de maatschappij. Door het tweejaarlijkse, groots opgezette en prima geslaagde cultuurproject 'Aquarel' werden de leerlingen van de eerste graad in het impressionisme ingewijd en daarvoor woonden ze zelfs een klassiek concert bij in een echte concertzaal. De sociale betrokkenheid van onze school is een blijvend engagement waarvoor talloze leerlingen zich belangeloos inzetten: SaVa?, Damiaanactie, Broederlijk Delenquiz … We zijn uiteraard trots op de sportprestaties van onze oud-leerlinge Eline Berings, die reeds internationale bekendheid geniet, maar ook enkele van onze huidige leerlingen behaalden een welverdiende medaille bij de SVS-competities. Alle oud-leerlingen zijn welkom op de jaarlijkse oud-leerlingendag. Hun talrijke aanwezigheid, zelfs na 30 en 40 jaar, bewijst dat zij hun 'oude' school een warm hart blijven toedragen. Op 30 juni zwaaien wij - met een bijna-gevoel van ouderlijke trots - de leerlingen van het zesde jaar en 4STW uit. We hopen dat zij met tevredenheid achteromkijken en de gemoedelijke positieve houding, die kenmerkend is voor onze school, meedragen in hun verdere leven. Aan alle leerlingen, oud-leerlingen, ouders, personeelsleden en sympathisanten wensen we veel leesgenot en een deugddoende en ontspannende vakantie! Namens de redactieploeg Rita De Beule

de SJCourant

3


SINT-JANSCOLLEGE BOUWT EEN SPORTHAL Toen het Sint-Jan Berchmanscollege en de O.L.V. Visitatie in 2000 fusioneerden tot een nieuwe school was het niet helemaal duidelijk welke toekomst het nieuwe onderwijscomplex te wachten stond. De eerste zorg was natuurlijk het pedagogisch project uit te dragen en het vertrouwen van ouders te krijgen voor de versmelting van twee rijke onderwijstradities in Sint-Amandsberg tot een nieuw geheel: het Sint-Janscollege. Nu stilaan 10 jaar verder kunnen we tevreden zijn over de afgelegde weg. De stabiliteit in het leerlingenaantal toont aan dat het vertrouwen in de nieuwe school een feit is. Bij de fusie werd geopteerd voor een eerstegraadsschool (1ste en 2de jaar Humaniora) in de Heiveldstraat en een bovenbouwschool (3de tot 6de jaar) in de Visitatiestraat: campus Heiveld en campus Visitatie werden begrippen die sindsdien vlot in de mond liggen. Van bij de start van de fusie werd echter ook nagedacht over de toekomst op gebied van infrastructuur. Daartoe werd in 2001 een 'masterplan' ingediend bij de subsidierende overheid, in de wetenschap dat het wel 10 jaar kon duren vooraleer de plannen hun uitvoering zouden krijgen. De aanvraag werd ingediend bij de bevoegde dienst in Brussel: DIGO (Dienst voor Investeringen Gesubsidieerd Onderwijs), inmiddels herdoopt tot AGIOn (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). Het masterplan omvatte o.a. de oprichting van een nieuw schoolgebouw in de Heiveldstraat en de realisatie van een sporthal voor de ca. 1000 leerlingen van de school. De nood aan een degelijke sportinfrastructuur was duidelijk. Campus Heiveld beschikt over een oude turnzaal, gebouwd in 1958, die enkel gebruikt wordt door het secundair onderwijs. De basisschool gebruikt een ruimte die aansluit bij de refter van de school, maar die eigenlijk niet geschikt is als turnzaal. Op campus Visitatie is er geen eigen infrastructuur voor lichamelijke op-

4

de SJCourant

voeding. De lessen L.O. gaan o.a. door in de turnzaal van de Arteveldehogeschool, die vaak in twee ruimtes moet worden verdeeld. Er gaan ook lessen L.O. door in de stedelijke sporthal Rozebroeken (een kostelijk prijskaartje voor de school!) en de derdejaars komen turnen in de Heiveldstraat, waar de leerlingen van de eerste graad dan weer voor één van beide lesuren L.O. naar het zwembad trekken. De aanvraag in 2001 om een sporthal te bouwen was dus meer dan verantwoord. Het was alleen een kwestie van wachten … minstens 10 jaar lang. In 2005 creëerde de overheid echter de mogelijkheid om de wachttijd wat in te korten. Via de formule 'promotiebouw' maakte zij het mogelijk om een gedeelte van het masterplan vervroegd te realiseren. De Inrichtende Macht besloot deze piste te bewandelen en diende in oktober 2005 een dossier in bij DIGO met de vraag om de sporthal te bouwen langs de weg van 'promotiebouw'. De principiële goedkeuring werd al gegeven in december 2005. De procedure kon worden opgestart. 'Promotiebouw' hield in dat er een bouwheer moest worden gezocht die de sporthal voor de opdrachtgever (de Inrichtende Macht) zou realiseren. Die bouwheer werd,


na een lange en moeilijke (met procedurefouten als valkuilen bezaaide) administratieve weg, gevonden in Dexia. Een volgende stap was het aanduiden van een architect. De interesse voor het project bleek groot: niet minder dan 16 kandidaten boden zich aan. Na de onvermijdelijke selectierondes koos de Inrichtende Macht in september 2007 voor het architectenbureau Snoeck & Partners uit Kortrijk. Studie en ontwerp namen de nodige tijd in beslag, tot in het voorjaar 2008 de eerste tekeningen werden voorgelegd aan de opdrachtgever. Het ontwerp toont een sporthal met dubbele sportvloer (ter grootte van twee basketterreinen), zodat twee klassen tegelijk lessen kunnen volgen. Een derde, kleinere sportvloer zal ook dienst doen als polyvalente ruimte. Maar er lagen kapers op de kust ... De buren van de school hadden het niet zo begrepen op de inplanting van de nieuwe sporthal, aansluitend

bij de parking van de school en dicht bij de Heiveldstraat. Er groeide hevig protest en na enkele gesprekken met de buurtbewoners besliste de Inrichtende Macht om rekening te houden met hun bezwaren. Een nieuwe locatie werd gevonden op de tweede helft van het grote voetbalterrein, verder weg van de bebouwing in de Heiveldstraat. Uiteraard moesten de plannen hierdoor wat aangepast worden, kreeg ook de parking een nieuwe inplanting en … zorgde dat alles opnieuw voor onvermijdelijke vertraging. In juli 2008 werd uiteindelijk een bouwaanvraag ingediend bij de Stad Gent en was het wachten op deze belangrijke toelating van de dienst Stedenbouw om de werkzaamheden effectief te beginnen. We hoopten de bouwvergunning in november 2008 op zak te hebben … Ondertussen hadden we echter niet stilgezeten. De openbare aanbestedingen werden uitgeschreven en offertes werden ingewacht. De opening van de (tientallen) offertes

voor de verschillende aspecten van het project (ruwbouw, sanitaire installaties, verwarming en verluchting, elektriciteit, sportvloer, turntoestellen, akoestische scheidingswand en omgevingsaanleg) gebeurde op 14 januari 2009. Om de toewijzingen aan de aannemers officieel te kunnen doen moest natuurlijk nog de bouwvergunning in de bus vallen (dat gebeurde eind april 2009) en dienden alle juridische regelingen i.v.m. de grond (erfpachtregeling, recht van opstal …) in orde te worden gebracht. Maar nu zijn we zover. De werken gaan van start op 1 juli 2009 en een goed jaar later, op 1 september 2010, op de 10de verjaardag van het Sint-Janscollege, hopen we een mooie sporthal te kunnen aanbieden aan de leerlingen van onze school. Naast een hoogstaande geestelijke opleiding kunnen zij dan ook in optimale omstandigheden worden gevormd op lichamelijk en sportief vlak! Johan Ackerman

EDUCATIEF Voordracht "De school als vrijplaats" door Luc Devoldere Op dinsdagavond 26 mei verwelkomen we Luc Devoldere op ons college. De directieraad vroeg hem voor een gespreksavond rond het thema 'onderwijs'. De vooropgestelde titel 'De school als vrijplaats' werd aangevuld met 'Hoe kan de school zich beschermen tegen valse verwachtingen?'. Luc voorstellen aan het publiek is niet echt nodig. We kennen hem al jaren als echtgenoot van collega Hildegard Van Cauter en als geïnteresseerde aanwezige op onze collegefestiviteiten. Maar de traditie wil dat we het toch doen. Geboren in Kortrijk loopt hij er school tot en met de kandidaturen oude talen en wijsbegeerte. In Leuven wordt hij licentiaat in 1978 en datzelfde jaar start hij als leraar Latijn en Grieks in het Sint-Barbaracollege te Gent. Gedurende 18 jaar geeft hij met begeestering les over de Latijnse en Griekse literatuur, cultuur en filosofie. Zijn veelzijdige literaire en culturele publicaties leiden tot een nieuw hoofdstuk in zijn leven.

de SJCourant

5


Eerst adjunct-hoofdredacteur, naast Jozef Deleu, van Stichting Ons Erfdeel, en sedert 2002 hoofdredacteur en afgevaardigd-bestuurder van 'Ons Erfdeel VZW'. Luc is gepassioneerd lezer en gedreven schrijver van boeken en essays (waarmee hij regelmatig in de literaire prijzen valt!). Uit zijn veelzijdig werk maar ook uit de persoonlijke contacten leren we hem kennen als een persoonlijkheid met eruditie, als een intellectueel, vrijmoedig denker en cultuurcriticus. Zijn passie voor Italië bezorgt hem geregeld geestelijk voedsel en inspiratie. Maar ook wat er zoal gebeurt binnen het onderwijs blijft hem boeien en hij is bezorgd dat het onderwijs van vandaag al te zeer belaagd wordt door innoverende krachten die aan de essentie van onderwijs voorbij gaan. Een uiteenzetting van anderhalf uur samenvatten, is allerminst de bedoeling. We lichten er enkele fragmenten uit. Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïetenorde, ligt aan de basis van ons westers onderwijsmodel waarin via taal en literatuur de werkelijkheid wordt verwoord en aldus mensen worden gevormd, aanvankelijk in het Latijn, tot het Frans de functie van lingua franca overnam. Spinoza als wijsgeer en Newton als uitvinder leverden het bewijs dat filosofie en wetenschap samen een plaats verdienen in het onderwijs. Het Latijn en het Grieks zijn als vakken overeind gebleven binnen het ASO-aanbod hoewel het aantal lesuren drastisch is gereduceerd sedert het ontstaan van het eenheidstype (1989) dat door de uitgebreide keuzemogelijkheden voor verlammende versnippering heeft gezorgd. De term 'humaniora', door de spreker omschreven als een roepnaam met patine en als containerbegrip, wordt nog vaak terecht met kwaliteit en prestige geassocieerd. De sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen na WOII bevorderden de emancipatie van het individu binnen een klimaat van economische welvaart die alles mogelijk maakte. De overwinning van de kapitalistische vrijemarkteconomie op het communisme heeft het belang van consumptie dermate aangezwengeld dat zelfs kunst vervlakte tot ontspanning. Onder het motto 'cul-

6

de SJCourant

tuur is leven' werd cultuur gepropageerd als allesomvattend. De media en het levensritme zorgden voor de overgang naar een andere vorm van 'geletterdheid' waarbij informatie wordt geconsumeerd. De cultuurconsument wordt een zappende alleseter. Lezen zakt naar het niveau van ontspanning waarbij enkel ‘continuous partial attention’ nodig is. Die evolutie heeft uiteraard impact op de school. Het onderwijs wordt

Hoe kan een school zich beschermen tegen valse verwachtingen?

ondergeschikt aan de eisen van de markt. Het moet enkel producten afleveren die hun rol kunnen vervullen binnen het economisch denken. Vorming wordt vervangen door opleiding, opleiding die moet leiden tot duidelijk afgebakende doelen als bv. een lucratief beroep. Onderwijs wordt geïnstrumentaliseerd. Informatie wordt uitgespeeld tegen kennis. Alles moet kritisch worden geduid en beoordeeld terwijl het verwerven van feitenkennis overbodig wordt geacht. Ook vaardigheden worden uitgespeeld tegen kennis. 'Kennis an sich', de omschrijving van eruditie volgens de spreker, is uit

den boze en hij citeert hierbij de boutade van de dichter J.C.Bloem "Ik zou ontzaglijk geleerd willen zijn en er niets mee willen doen." De techniek van de communicatie heeft de kunst van de conversatie vervangen. Luc Devoldere poneert enkele stellingen ter overweging. Op de vraag wie of wat maakt de school tot wat zij is, klinkt zijn antwoord onomwonden: niet de leerlingen staan centraal, evenmin de leerkrachten (zij zijn wel onmisbaar als bemiddelaars, als gidsen) en evenmin de ouders. De school is de vrijplaats waar aan kennis- en cultuuroverdracht wordt gedaan. De werkelijkheid te kennen en te genieten staat centraal. De school moet zich dus niet primordiaal richten op de leefwereld van de leerlingen en moet dus ook niet hengelen naar de aanvaarding binnen die leefwereld. De leerkracht speelt wel een onvervangbare rol in de school, als hij maar competent is, enthousiasme uitstraalt en intellectuele openheid en eerlijkheid betoont. Want een leerling heeft recht op goed onderwijs. Michel De Buck


SJC-KRONIEKEN Muze, verhaal van het wedervaren van het SJC-volk. Talrijk waren ook nu weer de lotgevallen op school en (ver) daarbuiten. Zing vanaf februari, toen de woorden van de directeur bij de rapportuitreiking - "Het schooljaar is al half voorbij…!" - leerling én leerkracht aanmaande het jaarthema niet uit het oog te verliezen. Enthousiast zetten uw kroniekschrijvers zich dus aan het schrijven. Maandag 2 februari: op campus Heiveld wordt O.-L.-V.-Lichtmis uitgebreid gevierd met lekkere pannenkoeken, geschonken door een jarige bakker van dienst … Ja, we moeten ze koesteren, onze priesters… vooral als ze Jan Coppens heten. Merk op dat we zwijgen over campus Visitatie. Dinsdag 3 februari: de eerstes trekken naar de haven van Gent en ondervinden dat een les aardrijkskunde op het terrein zelf best interessant kan zijn. Hoe kan je het reilen en zeilen daar immers begrijpen zonder ter plaatse eens een kijkje te nemen? Woensdag 4 februari: een Franse film! En dan nog een over een erg oude, erg dode schrijver. Weinig leerlingen gaan dat uit eigen beweging zien, daarom doen we dat dus met onze zesdes in klasverband. En olala, die 'Molière', wat een 'coole gast'!

schateren ze het regelmatig uit met 'Deurdedeurdeur' in NTGent. Donderdag 12 februari: 't is niet ver, 't is in alle opzichten een voor deze tijd representatief bedrijf en dus drijft Greta Vandemoortele haar zesde economieklassen onvervaard naar Volvo Cars. Theorie en praktijk raken elkaar hier op overtuigende manier. Vrijdag 13 februari: na een drukke week van vergaderen (bijeenkomst van het oudercomité, schoolraad, CPBW en lokale directieraad om er maar enkele te noemen) staat de verwarming vandaag een graadje minder. Met de Dikke-truiendag wordt de milieuproblematiek

Maandag 9 februari: nog geen blaadje aan de bomen, maar op campus Visitatie hebben we al een 'groene week'. Lise Opsomer en haar seminaristen organiseren een quiz om de groenste leerkracht te vinden en delen gul beloningen en grenadine uit voor wie de brooddoos gebruikt en blikjes op het winkelrek laat.

ook bij de jeugd in de kijker gesteld. Tijdens de middagpauze staat er een heuse estafetteloop op het programma: amusement verzekerd en een ideale manier om de verkleumde ledematen weer op te warmen! Op CV eindigt de groene week met een bloedstollende slotshow: wie van de vijf finalisten mag verder door het leven als groenste leerkracht? Het is Bieke Vercruysse!

Woensdag 11 februari: volgens sommigen gewoon een ouderwetse deurenkomedie à la Feydeau, volgens anderen superieur meta-theater, onze leerlingen zal het een zorg zijn. Net als het grootste deel van het publiek

Dinsdag 17 februari: enkele collega's lopen merkbaar nerveuzer rond dan anders en alles wordt in gereedheid gebracht voor de belangrijkste avond van het schooljaar - volgens onze directeur dan toch en wie zijn wij om dat tegen te spreken. We verwelkomen onze toekomstige leerlingen en hun ouders en laten hen kennismaken met alle facetten van het Sint-Janscollege. We mogen best

de SJCourant

7


tevreden zijn want de opkomst is overweldigend en resulteert in een recordaantal inschrijvingen. Donderdag 19 februari: maar liefst 52 oud-leerlingen komen min of meer vrijwillig (want zeg maar eens neen wanneer Chris Merci begint te argumenteren) hun eigen ervaringen aan de universiteit, de hogeschool en in de beroepswereld met onze zesdes delen. Terwijl die, al naargelang hun temperament, met bijgestuurde dromen, (nog meer) twijfels en/of grote plannen naar huis keren, blijven ex-leerlingen en leerkrachten veel te lang napraten bij een en nog een glaasje wijn. 't Is voor de wereldwinkel dat we het doen.

derneming zijn! De werkgroep verkeersveiligheid van campus Heiveld heeft daarom een programma uitgewerkt waarbij onze leerlingen geconfronteerd worden met hun soms roekeloos fietsgedrag. Met een quiz wordt de kennis van het verkeersreglement opgefrist en in de vrachtwagen ontdekken de leerlingen het gevaar van de dode hoek. De politie maakt de eerstes en de

Vrijdag 20 februari: leerlingen en leerkrachten tellen de lesuren af, want om 16.05 uur start de krokusvakantie en daar hebben we dit jaar lang moeten op wachten. Vijfdes en zesdes krijgen alle kansen die feestelijk in te zetten met een concert 'Mahler & Schubert' in de Bijloke. Voorwaar, hemelse muziek. Zijn er toch wel die liever gaan skiĂŤn zeker? Maandag 2 maart: ouders en scholen hebben gemeen dat ze het moeilijk hebben met 'loslaten'. Deze week legt campus Visitatie zijn lot een beetje in handen van de leerlingenraad. Ze vult in het kader van het 'Droom-je-school'project de gangen met in te vullen droomwolkjes, een babbelbox, zelfgemaakte radio- en tv-spotjes en laat leerlingen op een zogenaamde 'Deftige Dag' in feestkledij en / of pak en das naar school komen. We zouden het eens moeten eisen! Dinsdag 3 maart: Dirk Ockerman is een ondernemer en doet dat met VPK Packaging. Aleida Van Gansbeke van 'Parts en Components' bewijst meteen dat ook in de zakenwereld ondernemen niet alleen voor mannen is, want zij komen voor 6EMT en 6EWi getuigen over het hoe, wat en waarom in hun bedrijven. Woensdag 4 maart: toegegeven, de planning kon beter, maar de leerlingen zijn er niet rouwig om: twee projectvoormiddagen na elkaar (en dus geen les!). Wie in de buurt van het Sint-Janscollege woont, heeft het misschien al aan den lijve ondervonden: zich vlak voor of na de schooluren op straat begeven, kan een gevaarlijke on-

8

de SJCourant

tweedes wegwijs op een aantal gevaarlijke kruispunten in de buurt. Ook de brandweer verleent haar medewerking en demonstreert in een spectaculaire oefening dat je je beter niet aan gevaarlijke spelletjes met spuitbussen waagt. Nu maar hopen dat al deze goede raad door de leerlingen ook in de praktijk wordt omgezet! Donderdag 5 maart: vandaag wordt op campus Heiveld het startsein gegeven voor de tweejaarlijkse cultuurweek, deze keer met als thema 'Aquarel'. In verschillende workshops maken de leerlingen tijdens de voormiddag kennis met de schilderkunst van o.a. Monet, Manet, Renoir en Degas. In de film 'The Impressionists' zien ze hoe deze schilders een nieuwe stijl ontdekten: het impressionisme. Bij de 'kijkwijzer' leren onze pupillen op een andere manier naar kunst kijken. Daarna mogen ze als echte kunstenaars zelf aan de slag. Onder de deskundige leiding van Brigitte Colman worden in de refter ondertussen enkele klassen aan het werk gezet met


kleurrijke hapjes en drankjes. Echte kunstwerken maken ze daarmee, waaraan iedereen zich tegoed doet tijdens de afsluitende receptie: een schitterende apotheose van een geslaagde voormiddag! Op CV heeft mevr. Van de Vyver ondertussen haar 5HUW onder de arm genomen voor een poëziewandeling doorheen Gent. Even de blik afwenden van vitrines en verstillen bij schoonheid op gevels en (kade)muren. 's Avonds hoopt Paul de Loore zijn pupillen in hogere sferen te brengen met Bachs 'Hohe Messe' in een uitvoering van het Collegium Vocale, maar de zesdes die vandaag al, een dag vroeger dan de anderen, hun rapport kregen sturen massaal hun kat, want morgen is het hun …

scholieren, meer dan soms gezond is voor hun studieresultaten, massaal bij. De voordracht voor de zesdes van het ACV over rechten en plichten van de jobstudent is voor sommigen dan ook gewoon een opfrissen van wat ze al lang weten, voor anderen nog altijd een oogopener. Donderdag 12 maart: in de namiddag gaan de eerstes en de tweedes naar het conservatorium in Gent voor het orgelpunt van de cultuurweek: een klassiek concert gebracht door het ensemble Arco Baleno. 's Avonds kunnen ook ouders en sympathisanten van de school genieten van de kamermuziek van Schumann, Debussy, Men-

Vrijdag 6 maart: …100 dagen! Na een meer dan geslaagde show vorig jaar hadden we onze verwachtingen al bijgesteld, want het gaat allemaal wel erg achteruit, nietwaar? Maar neen, want zie de loeders pakken ons helemaal in met een spitse, swingende en hoogst amusante show waarin een aantal leerkrachten met enig af-

delssohn-Bartholdy en Ravel. Oud-leerlinge Yanna Penson treedt op als gastsoliste aan de piano. Ontroerend mooi! Vrijdag 13 maart:het kost veel geld, het stinkt, het is ongezond, je moet het koukleumend op stoepen doen en toch blijven jongeren roken. Dr. Hollanders komt de vijfdes met overtuiging, cijfers en foto's van zwarte longen op het gezonde pad houden. grijzen zichzelf op de bühne zien staan tot groot jolijt van het jeugdig volkje en de 'gespaarde' collega's. Vergeven zijn die mindere cijfers van de laatste weken. Er was duidelijk ander werk aan de winkel. Maandag 9 maart: we willen ook onze medemensen in de derde wereld niet vergeten. Deze week wordt er tijdens de lessen godsdienst speciaal aandacht besteed aan de zinvolle projecten van Broederlijk Delen. Dingen die je beter niet deelt, behandelt Timo Devriendt in het project 'Maat in de shit' voor de vierdes. Een week lang zal hij, uitgaande van een voor hen zeer herkenbare realiteit, de vierdes een voor een aan- en inpakken met een preventieactie tegen al wat verslaaft en niet baat. Dinsdag 10 maart: gsm, de nieuwste I-pod, concerten, op reis gaan, modetrends allerhande … ze hebben één ding gemeen: ze kosten veel geld en dus klussen ook

Minionderneming N'joy kaapt op de slothappening voor Oost-Vlaamse mini's de nominatie voor actiefste mini weg evenals die voor het beste businessplan en financieel beleid. Een opsteker voor het hele team!

de SJCourant

9


Dinsdag 17 maart: het verschil tussen directie en leerkrachten wordt opnieuw pijnlijk duidelijk: terwijl leraars op een bij voorkeur vrije namiddag bijgeschoold worden, hebben directies daar drie dagen voor nodig. Het ACV komt ondertussen de vijfde economische op de hoogte stellen van de sociale (on)zekerheid. Grote, abstracte begrippen blijken heel dicht bij hun bed te staan.

kent, elk lesuur een andere leraar voor je neus! Echt afschrikwekkend lijkt dit alles niet te zijn, want de jongens en meisjes voelen zich duidelijk zeer snel thuis ‌ Dinsdag 31 maart: afgeborsteld staat een delegatie leerlingen vergezeld van Peter Parmentier en Paul de Loore, de onvermoeibare voortrekkers van het hele gedoe, te glunderen in NTGent waar ze voor onze school de

Donderdag 19 maart: droog brood en een soort soep, dat is het enige wat de overgrote meerderheid van de SJC-leerlingen deze middag op CV te eten krijgt en ze betalen er nog voor ook, want het is ten voordele van Broederlijk Delen. Maar omdat het klassikaal gebeurt met veel heen- en weergeloop met soepketels, kruimels op en onder de banken en opkuis achteraf, lijkt het meer een groot feest dan een opoffering. Vrijdag 20 maart: de wiskundige bollebozen van het tweede jaar krijgen deze namiddag de kans om zich te bewijzen in de Kangoeroewedstrijd wiskunde. De vragen bezorgen sommigen kopzorgen, voor anderen is het allemaal een fluitje van een cent. In ieder geval proficiat

tweejaarlijkse Erfgoedprijs (5000 euro!!) van de Provincie Oost-Vlaanderen mogen in ontvangst nemen. En dit natuurlijk voor alles wat zij al gepresteerd hebben tot redding en herwaardering van het Campo Santo. Meer hierover verder in dit blad en hou u maar al vast, want de betrokkenen zien de prijs vooral als een aansporing tot verdere actie. Mannen met plannen! Woensdag 1 april: 'Cosi fan tutte' 'Zo doen ze allemaal' en daarmee wordt de vrouwelijke kunne bedoeld en dat ze niet te vertrouwen zijn, zeker niet in standvastige trouw aan hun geliefde. Een geluk dat het voor de rest om een schitterende opera van Mozart gaat, want anders zouden we het niet verantwoord vinden onze muziekliefhebbers uit vijf en zes naar de Vlaamse Opera te sturen. Zo'n sexistische praat!

aan alle deelnemers! Een proficiat verdienen ook de leerlingen van 5 HUW met hun 'School zonder racisme' -project dat ze overtuigd en overtuigend beleefd hebben en vandaag feestelijk afronden. Zaterdag 21 maart: traditioneel horen de oud-leerlingen bij het begin van de lente de roep van hun oude school en strijken ze een avond lang neer, verwonderd over elkaar, over ons en dat alles nog is zoals het is. Donderdag 26 maart: terwijl ook de laatste klassen van campus Heiveld vandaag hun eerste paasexamen voorgeschoteld krijgen, brengen de basisscholen van het Sint-Janscollege een bezoek aan de humaniora. In korte lesjes maken ze kennis met enkele nieuwe vakken zoals Latijn en proeven ze al eens van wat dat precies bete-

10

de SJCourant

Donderdag 2 april: we missen iets in de leraarskamer. Het blijkt de lach van Iris Haentjens te zijn die gespannen rondloopt, want vanavond moeten haar 'Performe(u)rs' on stage. Ook van dit 'BBC Bilingual, la vie comme elle est' vindt u een uitgebreid verslag verder in dit onvolprezen blad, want we beginnen zo te vermoeden dat u denkt dat we al het werk voor u gaan blijven doen. We kunnen u wel zeggen dat de thuisblijvers fout waren, de euforie bij deelnemers, begeleiders en publiek groot was en de 'diabolical laughter 'van Doctor Tanguy ons tot thuis achtervolgde. Vrijdag 3 april: het valt voor de leerlingen van de eerste graad niet mee om na twee dagen van evaluerende klassenraden voor de leerkrachten, vrijaf voor de leerlingen ĂŠn de laatste dag voor de paasvakantie vandaag naar


school te komen voor een 'gewone' lesdag. Gelukkig is het stralend weer en kan de geplande voetbalwedstrijd tussen leerkrachten en leerlingen ten voordele van Broederlijk Delen in de namiddag doorgaan. Uiteraard is de overwinning van de leraars verpletterend! Nog even naar de klas voor de uitreiking van het paasrapport en daarna: genieten van een welverdiende vakantie!

Maandag 20 april: op CV keren een paar leraars terug op hun stappen wanneer ze na de vakantie de leraarskamer binnenstappen, in de overtuiging dat ze in de verkeerde school zitten of in een ander tijdperk. Het blijkt enkel een kleurrijke 'restyling' te zijn - vakantiewerk van een paar handige en creatieve collega's. Op deze eerste schooldag van het derde trimester wordt de school verder overspoeld door een hele schare stagiairs van de Arteveldehogeschool. Ook zij voelen zich hier gauw op hun gemak en daarmee is nog maar eens bewezen hoe uitzonderlijk goed de collegiale sfeer op het Sint-Janscollege wel is ‌ Dinsdag 21 april: 4Wet en 4LatB mogen als eersten van de vierdes naar 'Dit is onze aarde' een spectaculaire tentoonstelling 'om te beleven' over duurzame ontwikkeling. De anderen volgen in de loop van de week. Eerste dag ook van een reeks klassenraden de komende twee weken. Gelukkig is een leraarshand snel gevuld en maken de koffiekoeken het nablijven een stuk zoeter.

Op CV blijven een grote groep zesdes zowaar zonder morren na. Ze krijgen dan ook de laatste instructies voor de al lang gedroomde Griekenlandreis. Maandag 6 april: 57 leerlingen en 5 begeleiders verzamelen voor wat nog altijd het hoogtepunt is van zes jaar studie, zes jaar schooluitstappen ook: de Griekenlandreis.

Donderdag 23 april: de leerlingen van de tweedes die in de loop van het schooljaar een hele resem jeugdboeken hebben verslonden - ze bestaan gelukkig nog, zulke jongeren! - gaan naar de Kopergietery in Gent voor de slotmanifestatie van de 'Kleine Cervantes'. Daar treden ze in debat met medeleerlingen en auteurs en kiezen ze het beste boek. De jonge juryleden bekronen dit jaar 'Dolores' van NoÍlla Elpers. Tweede wordt 'Candide' van Kristien Dieltiens en derde 'De adem van de godin' van Katrien Vervaele. Op school poseren alle klassen intussen voor de lens van de fotograaf. Een klasfoto is later altijd een mooie herinnering ‌ al zorgt verblindend zonlicht er voor dat we er dit jaar voor eeuwig overbelicht zullen op staan. En dat we daar later allemaal diepe betekenissen zullen aan vastknopen. Vrijdag 24 april: door een misverstand - naar verluidt bleek in maart het 'computerbrein' op onverklaarbare

We leggen hier een driedubbele lauwerkrans op het hoofd van Marc Decaestecker die dit jaar voor de twintigste keer(!) mee optrekt. We weten dat zo'n reis emotioneel hartverwarmend kan zijn, op vele vlakken nieuwe horizonten opent, maar ook hoe groot de verantwoordelijkheid is en hoe beestig vermoeiend het optrekken met dat jong geweld. Er wordt dan ook meestal zedig gezwegen wanneer de vraag naar opvolging wordt gesteld en vurig gehoopt dat Marc het nog graag en lang blijft doen.

de SJCourant

11


wijze naar het buitenland verdwenen - vindt de traditionele Broederlijk Delenquiz pas nu plaats. De leden van het oudercomité mogen weer fier zijn op hun prestatie en de winnende ploeg lijkt een abonnement te hebben op die eerste plaats, want ze doen het voor de derde keer op rij: Jos en Fabrice, laat hun namen hier gebeiteld staan.

een biotoopstudie in het Molsbroek: biologieles 'in het veld' heet dat. Dinsdag 5 mei: een mens kan niet genoeg geïnfor-

Maandag 27 april: het schooljaar gaat met rasse schreden vooruit, dringend tijd om de resultaten van zoon- of dochterlief te evalueren tijdens het oudercontact van vandaag en morgen. Veel tweedejaars zijn gelukkig zeer goed bezig, maar voor sommigen lijkt het meer dan 5 voor 12 … Woensdag 29 april: we waren er niet helemaal gerust in toen we de plannen hoorden: leerlingen van 4 HUW en SaVa? willen de senioren bij wie ze in de loop van het schooljaar regelmatig langs gaan, nu ook eens mee uit nemen. Prima idee. Alleen zouden wij zelf met onze beperkte fantasie nooit aan het SMAK denken. Zij dus wel en het werd allemaal nog heel gezellig, zodanig dat men er nog een museum bovenop deed. En de Leielandschappen van Emile Claus vielen bij de doelgroep nog meer in de smaak dan de conceptuele kunstwerken van de overkant. Vrijdag 1 mei: het feest van de arbeid vieren we met een welkome vrije dag. Even diep ademhalen voor wat zich aankondigt als nog een heel drukke maand. Sommigen doen dat die avond in de Bijloke in het gezelschap van veel hip schoon volk (zij die verloofd is met Helmut Lotti! De verloofde zelf!). Er staat dan ook een wereldcreatie op het menu: het eerste klassieke pianoconcerto van jazzwonder Jef Neve, door hem zelf virtuoos vertolkt aan de piano. En toch … als dan ook nog het concerto voor Orkest van Bela Bartok weerklinkt, moet Jef nog even een bank achteruit. Maandag 4 mei: de doorlichting van vorig schooljaar indachtig, maakt menig leerkracht zich verdienstelijk met het organiseren van verantwoorde uitstappen. Vandaag en morgen trekken enkele tweedes naar Lokeren voor

12

de SJCourant

meerd zijn. Daarom geeft de directeur aan de tweedejaars uitleg over de studierichtingen in de tweede graad. Ons jong volkje staat immers voor een niet onbelangrijke keuze … Op CV is het vreemd rustig, want onze dikbevolkte vijfdes zijn allemaal samen op uitstap naar de Westhoek: een memoriaal waarvan leerlingen van vandaag niet meer weten wat AVV-VVK betekent, een Duits en een Engels kerkhof en een loopgracht, evenveel littekens in het landschap als op de ziel van Europa. Woensdag 6 mei: drie dagen lang duikt 4 HUW onder in andere werelden, die niet eens altijd zo ver blijken te zijn: een circus, een kinderboerderij, de militaire school … De ervaringen worden achteraf gedeeld met de medeleerlingen. We benijden onze collega's LO wel eens het gebrek aan verbeterwerk, maar zien te weinig hoe ze op vrije woensdagnamiddagen en zaterdagen leerlingen begeleiden naar allerlei sportmanifestaties, gelukkig ook wel eens met mooie resultaten. Zo halen onze leerlingen (voor namen zie verder in dit nummer) vandaag maar liefst vijf maal zilver of goud op de provinciale atletiekwedstrijden outdoor. Na het grote succes van het Belgische kwartet in Peking doet vooral de gouden medaille van 'onze meisjes' op de 4x100 aflossing ons dromen. Donderdag 7 mei: na hun kinderen krijgen nu ook de ouders vandaag de tweede graad uiteengezet tijdens de infoavond op campus Visitatie. Wie dat wil, krijgt eerst een rondleiding door de voorlopig nog onbekende schoolgebouwen.


Vrijdag 8 mei: er gingen veel vergaderingen (met 18 leden!) aan vooraf, om ter meest sponsors binnenhalen, reclameaffiches ontwerpen, in weer en wind massa's flyers uitdelen en dat allemaal voor een schoolbal. Wij, ouwe zeuren, kunnen daar betere doelen voor bedenken, maar kijk, het loont, want de sfeer zit er meteen in

's Avonds 'feest' iedereen 'mee met SJC' bij de barbecue en het vrij podium. Maandag 11 mei: Fernand Clemminck maakt het ongeziene zichtbaar wanneer hij die zesdes die wetenschappen of wiskunde als major hebben, rondleidt in de streek ten noorden van Gent, geologisch gekend als 'De Vlaamse Vallei'. Dinsdag 12 mei: 4STW bezoekt het in feite nabije, maar voor de meesten totaal onbekende Rijsel. Een stad die hen ondanks de regen van uur tot uur beter bevalt, vooral wanneer ze in de namiddag, weliswaar voorzien van een paar opdrachten, shoppingcenter Euralille mogen induiken.

vanaf de verzorgde receptie met al een 200 aanwezigen tot de heel late uurtjes in de hippe Culture Club waar maar liefst een dikke 900 feestelijk uitgedoste fuifnummers vooral veel vriendschap vieren. En dan doen ze ons nog onze verfijnde kritische zin inslikken door het grootste deel van de winst aan kind-en leerlinggerichte goede doelen te schenken. Zaterdag 9 mei: het werk van een leerkracht is nooit gedaan en dat geldt zeker ook dit weekend. Met vereende krachten wordt alles klaargezet voor de openschooldag. Is het moment misschien niet zo gunstig gekozen? Zit er wat sleet op de formule? We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de opkomst toch wat lager is dan vorige jaren. Laten we er maar van uitgaan dat de ouders al door de infoavond in februari zodanig overtuigd waren dat ze een tweede bezoek niet meer nodig achtten …

Donderdag 14 mei: 5 en 6HUW zetten drie dagen lang de school onderste boven, want er moet nog heel wat voorbereid voor hun grote projectvoorstelling zaterdag. En vanavond moet de zaal nog beschikbaar zijn voor de infoavond 'Wat na de tweede graad?' en er moet nog naar 'Good cop bad cop' worden gegaan van het immer interessante toneelgezelschap 'Kassys'. Nederlanders die speciaal naar Gent komen om met een voorstelling die balanceert tussen film en theater, fantasie en werkelijkheid, de toeschouwer te confronteren met zijn eigen sensatiezucht. Vrijdag 15 mei: er zijn vakken die iets aan hun reputatie verplicht zijn. Zo is er voor de leerlingen van de vijfdes met drie uur Duits op het programma traditioneel de beruchte uitstap naar Keulen. Vertrek om 5.45 uur, terug -als het goed gaat- vóór middernacht. Maar voor de rest zijn de goden onze dapperen goed gezind: terwijl het hier slecht weer is, schijnt daar de zon en tiens, wat een mooie stad is dat en er zijn daar interessante dingen te zien en tiens, tiens, wat een vriendelijke, beschaafde mensen en wat leuk als je daar kan mee praten. Zaterdag 16 mei: 5 en 6 HUW brengen hun projectvoorstellingen voor het publiek. Het vijfde jaar trotseert in een doorloopspektakel de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw en het zesde jaar vraagt zich af of vroeger alles beter was. Om meteen duidelijk te maken dat dat niet zo was, nodigen ze de toeschouwers uit de jaren '40 t.e.m. '80 te herbeleven. Leerkrachten figureren argeloos als typische specimina van de mens uit de twintigste eeuw. Zondag 17 mei: de jongerenabonnees van SJC worden in de Vlaamse Opera verwacht voor een bijzondere opvoering van 'Samson et Dalila', de opera van Camille Saint-Saëns omdat die zal geregisseerd worden door zowel een Palestijn als een Israëli. De moderne enscene-

de SJCourant

13


ring, de verborgen politieke boodschappen en de grote symbolische waarde zijn aan de meesten niet echt besteed, maar de romantische melodieën en de wulpse dansen maken veel goed. Maandag 18 en dinsdag 19 mei op CH: tijdens deze korte werkweek voor het verlengd weekend van Hemelvaart loopt campus Heiveld leeg. De eerstes sporen naar de zoo van Antwerpen. Door een blunder van de NMBS de trein is altijd een beetje reizen, weet je wel - blijken de plaatsen niet gereserveerd, maar gelukkig geraakt iedereen toch tijdig ter plaatse. Wat sommigen gehoopt hadden, een blik kunnen werpen op Kai Mook, de jongste 'parel' van de olifantenfamilie, gaat niet door. Het kalfje wordt nog enkele dagen rust gegund vooraleer het in levende lijve aan het publiek wordt voorgesteld. In Brussel bezoeken de eerstejaars het museum van oudheidkunde, waar de gidsen alweer ver te zoeken zijn. De begeleidende leerkrachten nemen die taak dan maar ter harte… Ook een verkennende zoektocht door het stadscentrum staat op het programma.

strandgenoegens , een sfeervolle zangstonde, een ongelooflijke discotheek, sprookjeskoepels en torens, een boswandeling en een heleboel esthetische 'waw'-momenten in Vicenza, Verona, Venetië en op zoveel plaatsen in Praag. Woensdag 20 mei: ook vandaag is er geen les op campus Heiveld. De eerstejaars gaan op excursie naar Puyenbroeck voor een biotoopstudie, terwijl de tweedes kennis maken met hun toekomstige leerkrachten en klaslokalen van campus Visitatie. Vrijdag 22mei: koninginnen, je hebt ze van allerlei slag, zoals iedereen die koningin Fabiola kent, zal beamen. Purcell en Händel schonken enkele legendarische 'Queens' bedwelmende aria's. In de Bijloke smachten enkele zesdejaars mee. Dinsdag 26 mei: de vierdes die vorige week nog niet naar Antwerpen mochten, begeven zich nu man- en vrouwmoedig naar de metropool en missen zo de historische zege van 6 HUW1 in de finale van de klassencompetitie voetbal.

De leerlingen van het tweede jaar mogen zich uitleven op de sportdag in Overmere. Halsbrekende toeren boven het water en in de bomen - hier kan je maar beter geen last hebben van hoogtevrees! In Canterbury converseren ze met de lokale bevolking en halen daarvoor hun beste Engels boven. Evi Van Heyste en Ann-Marie Warlop kijken al reikhalzend uit naar de vele kaartjes die in België voor hen zullen toekomen … Dinsdag 19 tot zondag 24 mei op CV: 't is over het water, historisch interessant, er woont een ander soort mensen en er worden olifanten geboren: de vierdes gaan op studiereis naar Antwerpen. De vijfdes gaan nog veel verder. Om 19 uur vertrekt de grootste groep naar Praag, de anderen naar Noord-Italië. Het worden dagen waar even geen einde lijkt aan te komen met tropische

14

de SJCourant

Woensdag 27 mei: is het Sint-Janscollege nog steeds een school op peil? Om dat te verifiëren werden 2MWa en 2MWd uitverkoren voor een screening van hun kennis wiskunde. Een collega offert hiervoor zelfs zijn vrije voormiddag op. Donderdag 28 mei: de leerkrachten van de tweedes buigen zich in een hele rist van klassenraden over de voorlopige studiekeuze van hun pappenheimers. Wie die keuze volgens ons beter herbekijkt, wordt nog eens voor een oudercontact uitgenodigd. Op CV houdt minionderneming N'joy haar slotvergadering voor alle aandeelhouders met hapje en drankje achteraf. En dat mag, want er werd goed gepresteerd. Bij nader inzien had u zelfs beter hier geïnvesteerd dan in de aandelen die Paul Dhoore u aanraadde. Een aandeel van N'joy steeg immers van 10 naar 17 euro …


Dinsdag 9 juni: onze derde graad weet:'vluchten kan niet meer' en dus buigen ze zich zuchtend onder het juk van de examens …

Vrijdag 29 mei: dit is zo'n dag dat we ons als school simpelweg 'goed' voelen. Een delegatie van de Damiaanactie komt ons een award overhandigen (en belooft ons een foto van de bijna heilige!) omdat SJC dit jaar pilootschool was voor de actie en maar liefst voor meer dan 6000 euro stiften verkocht. En we sluiten vier weken IK KYOTO af waarin 25 geregistreerde collega's 3311 km bij elkaar fietsten en zo 1094,81 kg CO2 uit de lucht hielden. Dan heb ik het nog niet over de treinende en carpoolende collega's of diegenen die wel zouden willen, maar … zoals ondergetekenden. Dinsdag 2 juni: na alweer een vrije dag ter gelegenheid van Pinksteren worden de ouders en leerlingen van het eerste jaar Klassieke Studiën vanavond op campus Heiveld onthaald voor een korte infoavond. Ook deze leerlingen staan immers voor een belangrijke studiekeuze. Kiezen ze in het tweede jaar voor de meerwaarde van het Grieks? Met veel enthousiasme duiden de leerkrachten klassieke talen de filosofie achter de Grieks-Latijnse richting en ook een getuigenis uit het zesde jaar probeert onze jongens en meisjes ervan te overtuigen niet te zwichten voor het 'directe nutsdenken' … Donderdag 4 juni: laatste toetsen, laatste lessen, laatste vergaderingen ook … Zo komt op CV de leerlingenraad nog eenmaal samen om de voorzitter of voorzitster voor volgend schooljaar te verkiezen. Bij het ter perse gaan van deze kronieken, weten we nog niet wie het gehaald heeft, maar we zeggen: hup X, hup! En terwijl leerkrachten in een eindsprint gewikkeld zijn om het jaarplan deftig af te ronden, eindwerken te verbeteren, examens op te stellen, kronieken te schrijven en allerhande lijsten te controleren, blijkt onze directie geteisterd te zijn door een onstuitbaar verlangen hun corps nog eens te verzamelen. Ze noemen het een personeelsvergadering, maar 't zal wel liefde zijn.

Woensdag 17 juni: op campus Heiveld bijten de leerlingen van 2GL de spits af met hun eerste proefwerk. De andere klassen krijgen nog iets langer les en volgen de komende dagen. Dinsdag 23 juni: laatste dag al van de examenreeks voor vier, vijf en zes. Er volgen nog inhaalproefwerken en voor de leraars het laatste nachtwerk en de delibererende klassenraden. Donderdag 25 juni: Alea iacta est! De examens zijn hopelijk goed verteerd en vandaag komen de eerstes en de tweedes welgezind naar school voor het inleveren van gehuurde boeken, schoolagenda en toetsen. Daar zijn ze ook weer vanaf! Vrijdag 26 juni: we wuiven onze zesdes uit met weemoed, trots en goede wensen. Op de receptie na de promotieplechtigheid willen sommigen er vooral snel vandoor gaan. Een heel leven wacht. Anderen drentelen, raken niet weg, weten al dat er niet alleen toekomst is, maar ook verleden. Dinsdag 30 juni: na het uitdelen van het rapport en het laatste oudercontact geven de leerkrachten de leerlingen, die ze een jaar lang hebben begeleid, uit handen en kunnen ook zij beginnen aan hun welverdiende vakantie… We hopen van u hetzelfde! Hildegard Van Cauter en Griet Vandeveire

de SJCourant

15


ACTIVITEITEN n DIKKE-TRUIENDAG

Op 13 februari ging de 15e editie van Dikke-truiendag van start. Het Sint-Janscollege was ook van de partij! Opdat niemand het zou vergeten, bouwden we een week voordien een podium met een dik geklede beer en hingen we affiches op om iedereen warm te maken voor deze dag.

Omstreeks 9 uur ging de verwarming in alle klassen uit. Aangezien iedereen er zich had op voorzien en een dikkere trui had aangetrokken, merkten we er niet veel van. Om ons tijdens de middagpauze op te warmen hadden de MOS-leerkrachten een estafette georganiseerd. Elke klas vaardigde 3 leerlingen af die de klas vertegenwoordigden. De estafette bestond onder andere uit zakkenlopen, blikjes omverwerpen, afval sorteren en een kledingketting maken. De beste klassen moesten in de finale het snelst mogelijk een parcours afleggen. 1KSc

ging met de eer lopen en ontving een zak snoep. Enkele leerlingen die met de bus of de fiets kwamen, werden ook in de bloemetjes gezet met een zakje snoep. Tot slot liep er de wedstrijd "de warmst geklede leerling en leerkracht" met als winnaars Janne Colle en mevr. Warlop. Het was een zeer leuke dag en bovendien droeg SJC Heiveld zijn steentje bij tot een beter milieu. Fien Van Damme - 1KSc

n GEZOND ONTBIJT Eet 's morgens als een keizer, 's middags als een koning en 's avonds als een bedelaar. Zo luidt het devies van dokters en diĂŤtisten. Helaas laten wij die 'keizerlijke' maaltijd al te vaak aan ons voorbijgaan. Liever nog even in ons warme bed; de wekker op 'snooze'. Als we er eindelijk in slagen ons donsdeken open te slaan, begint de rush tegen de klok.

16

de SJCourant

Snel onder de douche, tanden poetsen, basketsloefkes aan en op weg. Met niets achter de kiezen ‌ Herkenbaar scenario? Nochtans mag je het belang van een gezond en stevig ontbijt niet onderschatten. Via het ontbijt wordt ons metabolisme in werking gesteld, dat op zijn beurt onze


hersenen stimuleert. Je dag beginnen met een lege maag, betekent gegarandeerd een verlies aan concentratie. En voor de calorieĂŤntellers onder ons: uit onderzoek is gebleken dat mensen die het ontbijt over-

gevarieerde tafel voorzetten met brood, cornflakes, muesli, yoghurt, vers fruit, ‌ Uit de reacties konden wij afleiden dat dit initiatief wel werd gesmaakt!

boterham met frambozenconfituur? De Werkgroep Gezonde Voeding Wij danken onze sponsors: CM, TMVW, Colruyt Lochristi, Campina Aalter, Keurslager Abel II Sint-Amandsberg, Bakkerij Duet Sint-Amandsberg, Bakkerij Audenaert Sint-Amandsberg, Bakkerij Duwijn Destelbergen, GB Sint-Amandsberg, SJC.

slaan, veel sneller aankomen dan regelmatige eters. Als je die skinny jeans wil blijven dragen, weet je wat je te doen staat! De werkgroep Gezonde Voeding besloot het goede voorbeeld te geven. Op donderdag 22 en dinsdag 27 januari werden de leerlingen vergast op een gezond en uitgebreid ontbijt. Er was voor ieder wat wils; dankzij onze sponsors konden wij een zeer

Hopelijk hebben de leerlingen zelf ondervonden dat een stevig ontbijt echt een verschil maakt. Dus morgen een kwartiertje vroeger uit de veren voor een dikbesmeerde

n 4HUW DEED MEE MET DE VOETZOEKERS VAN WWF Allemaal eten we, verplaatsen we ons, wonen we ergens ... Voor al deze activiteiten verbruiken we natuurlijke hulpbronnen. De ecologische voetafdruk geeft aan hoeveel aardoppervlakte er nodig is om onze manier van leven mogelijk te maken. De ecologische voetafdruk kan berekend worden voor de hele wereldbevolking, voor een land, voor een stad ... en dus ook voor een klas! Wij, van

4HUW, deden dat voor onze klas. Bij het berekenen van de voetafdruk kwamen volgende thema's aan bod: ruimte, energie, water, mobiliteit, afval, papier en voeding. We werden daarbij ondersteund door WWF. Om onze afdruk te verkleinen, hebben we een concreet actieplan opgesteld. Elke donderdag was een 'voorbeelddag'. De ene week aten we op die dag geen vlees, een ande-

re donderdag kwamen we allemaal met de fiets, aten we geen snoep of aten we fruit. Door deze kleine dingen konden we onze ecologische voetafdruk reeds sterk verkleinen en ondervonden we dat kleine daden soms grote gevolgen hebben. Volgend jaar doen we zeker weer mee!

de SJCourant

17


n DAG VAN DE VEILIGHEID OP CAMPUS HEIVELD Na onze succesvolle verkeersdag twee jaar geleden was het tijd voor een tweede editie. Even leek het in het water te vallen door het slechte weer maar gelukkig bleef het droog en kon alles normaal doorgaan. We zagen het dit jaar iets groter, dus doopten we onze dag "veiligheidsdag". De vaste waarden bleven: een verkeersquiz en een wandeling naar alle drukke verkeerspunten in de directe omgeving. Dit jaar voorzagen we een vrachtwagen van de Colruyt, waarmee we de leerlingen wezen op de gevaren van de dode hoek. Vervolgens hadden we ook een film gemaakt over het fietsgeAVS kwam het hele gebeuren filmen en 's avonds kwam onze school dan ook enkele minuutjes in beeld. We kunnen terugblikken op een leerrijke voormiddag en we kijken al uit naar de volgende editie. Tine De Vos

drag van onze eigen leerlingen. De politie voorzag onze film van commentaar en dit zorgde soms voor erg confronterende reacties bij de leerlingen. Ten slotte kwamen twee brandweermannen demonstreren waarom we voorzichtig moeten zijn met gasflessen. Spektakel verzekerd!

n 100-DAGEN 6 maart 2009 7 uur: de eerste leerlingen van het laatste jaar strompelden de school binnen. Er diende nog heel wat werk te gebeuren vooraleer de leerlingen van de andere jaren het schooldomein konden betreden en gastvrij ontvangen worden door de 6de jaars. Rond kwart voor acht waren ze er eindelijk klaar voor. Alle leerlingen werden vriendelijk verzocht om langs de Gerardstraat de school te betreden en het aangeduide parcours te volgen door de tuin en fietsenstal-

18

de SJCourant

ling. Bij het belsignaal was het tijd voor de jaarlijkse speech, de visie van de 6de jaars op hun school, want voor 1 dag was de school van hen. 8.45 uur: Terwijl de andere leerlingen in de lokalen genoten van de fantastische lessen, genoten de laatstejaars van een stevig ontbijt. Aansluitend werd nog de laatste hand gelegd aan de recreatiezaal om die af te werken als VTM-studio. 10.45 uur: de eerst keer de show opvoeren voor leerlingen van het 2de en 3de jaar. Met enige vertraging gin-


14.30 uur: tijd voor GOA: Grote Opkuis Actie! Iedereen stak de handen uit de mouwen en in een mum van tijd zag de school er weer uit alsof er niets was gebeurd. De rust was weergekeerd.

gen we van start. Opnieuw de doorlichting over de vloer. En die was allesbehalve tevreden over een aantal leerkrachten. Om hun imago wat op te krikken stelden diezelfde leerkrachten zich kandidaat voor verschillende VTMprogramma's: Boer zoekt vrouw, Zesde Zintuig, X-factor ... 12 uur: een overheerlijke maaltijd aangeboden door de 6des aan de leerkrachten. Een gezellig samenzijn. 13.20 uur: een tweede voorstelling van de show. Deze keer voor leerlingen van het 4de en 5de jaar.

Aan een dag als deze ging natuurlijk heel veel voorbereiding vooraf. Eind september werd de eerste vergadering gepland. Het thema kiezen is dan natuurlijk een eerste zaak die moet gebeuren. Dit heeft meestal wel wat voeten in de aarde. Daarna worden verschillende werkgroepen gemaakt: show, inkleding van de school, maaltijden, fuif ... Iedereen van de 6des die actief wenst deel te nemen aan de organisatie, krijgt hiertoe de kans. En telkens zijn er een aantal leerlingen die zich als "hoofdverantwoordelijke" opgeven en proberen, samen met mij, alles in goede banen te leiden. Dit jaar stonden onze 6de jaars voor een (volgens hen) bijna onmogelijke opdracht om de show van vorig jaar te evenaren. Ook ik was wat afwachtend en na vele weken en maanden repeteren en voorbereiden, bleek dat de 100-dagen dit jaar opnieuw een succes waren.

de SJCourant

19


Op de vraag of de show beter was dan vorig jaar, wens ik geen antwoord te geven. Het enige wat ik kan zeggen is dat ze elk in hun verhaal evenwaardig waren aan elkaar. Nog juist dit: bedankt aan alle 6des die hun steentje hebben bijgedragen tot het verwezenlijken van deze dag. Timothy Devriendt

100-dagen 2009 De eerste algemene vergadering van de 100-dagen verliep redelijk goed. Maar, zoals elk jaar, denk ik, was het thema een struikelblok. De keuze viel tussen Disney en VTM. We hadden nog een compromis voorgesteld, maar dat viel niet in goede aarde. Dus het verdict viel en het werd VTM. Ik had er op zich niet zo een goed oog in, omdat ik totaal niet wist hoe we het moesten aanpakken. Maar de 100-dagen leken toen nog ver weg, dus had ik het even uit mijn hoofd gezet. Het kwam wel steeds dichterbij ... Ons eerste probleem was de fuif. Het eerst gekozen thema sloeg niet direct aan. Maar één van de fuifverantwoordelijken kwam met het thema 'Around the world' op de proppen. De fuif zelf was een groot succes, maar de uitkomst van de winst was pijnlijk ... Als oplossing hebben we zakken snoep verkocht om toch wat meer geld te hebben om de 100-dagen zelf te financieren. De eerste voorstelling voor de ouders en ex-SJC'ers, op donderdagavond, verliep vlot. Alleen de oud-leerlingen verstonden de grapjes, wat logisch is aangezien de show over de leerkrachten ging.

20

de SJCourant

Dan de 100-dagen zelf. De dag zelf leek op een mislukking af te stevenen: mensen die in het ziekenhuis beland waren, hun stem kwijt waren.. maar alles verliep vlot: het onthaal van de andere jaren, de speech en het ontbijt. De eerste show van de dag verliep goed, maar er was weinig respons van het publiek. Wat mij logisch lijkt, want de tweedejaars kennen de leerkrachten (nog!) niet. Over de middag konden de leerlingen gezellig kennismaken met de leerkrachten die hen al jaren teisterden met hun taken en toetsen. De beste voorstelling was natuurlijk voor de leerlingen van Campus Visitatie zelf. Zij snapten alle ‘fopjes en trekjes’ van de leerkrachten in kwestie. Maar aan alle mooie liedjes komt een eind: de opkuis. Deze ging heel goed vooruit aangezien de leerlingen naar huis mochten van zodra de opkuis voorbij was. Ik vond het wel jammer, want voor mij mocht die dag nog wat langer duren. Ik vond de 100-dagen zeer geslaagd en zou het niet anders gewild hebben. Tot slot wil ik nog beklemtonen dat zonder de steun van Timothy Devriendt die dag niet had kunnen uitgroeien tot dit grote succes. Melissa Vanthomme - 6HUW2 1 van de 3 hoofdverantwoordelijken 100-dagen


Wiskundige breinbrekers voor de eerste graad. Op vrijdagnamiddag 20 maart verzamelden 62 vrijwilligers van het tweede jaar in de eetzaal om deel te nemen aan de wiskunde-kangoeroe-wedstrijd. De leerlingen kregen een reeks meerkeuzevragen voorgeschoteld, waar ze, gewapend met potlood en papier, geconcentreerd tegenaan gingen. In onze school behaalden Kobe Hebbelinck, Vince Browaeys en Dorien Vreys de hoogste scores. Proficiat aan hen en aan alle andere deelnemers!

Welke score behaal jij? Probeer het uit en surf voor de vragen (puntentelling en antwoorden) naar www.math.ru.nl/kangoeroe of naar www.wiskundekangoeroe.be en ga aan de slag. (WizBRAIN of wallabi is de vragenreeks voor de eerste graad). Succes! Hilde Oosterlinck

n EEN ACTEUR IN DE KLAS: JEF DEMEDTS Op maandag 20 april 2009 kreeg een deel van de zesdejaars tijdens de les Nederlands het bezoek van Jef Demedts. De 73-jarige acteur, tot zijn eigen grote spijt vooral bekend door zijn rol in de VTM-soap "Familie", kwam honderduit vertellen over zijn eigen leven, de theaterwereld van vandaag en de evolutie van de voorbije 50 jaar. Al sinds jaar en dag is Jef Demedts een klinkende naam in de theaterwereld. Het was dan ook een eer hem in onze klas te mogen ontvangen. Verwacht werd dat hij bij het zien van het fragment uit "Het gezin van Paemel" allerlei toffe anekdotes zou bovenhalen over zijn carrière in de theaterwereld. Deze anekdotes kwamen echter pas later. In het begin van het gesprek toonde de voormalige directeur van het NTGent zich vooral verbitterd over de hedendaagse theaterwereld. Vooral het feit dat er in Vlaanderen geen vaste gezelschappen meer bestaan, zit hem hoog. Dit zorgt er namelijk voor dat steeds minder acteurs een vaste job hebben, wat de jaloezie en afgunst alleen maar voedt. Zijn relaas kwam er min of meer op neer dat acteurs vandaag de dag alle rollen moeten aannemen die hen worden aangeboden om het hoofd boven water te kunnen houden. Televisie is in dat opzicht een welgekomen bijverdienste, maar volgens Demedts zijn er slechts weinig Vlaamse acteurs die met plezier televisierollen spelen. De scène heeft een bepaalde aantrekkingskracht, waaraan tv nooit zal kunnen tippen.

Naarmate het gesprek vorderde, kwam onze gast toch meer en meer terug op de leuke herinneringen die hij aan het acteren overhield. Enkele ludieke anekdotes, met hemzelf, Robert Maes en Nand Buyl in de hoofdrollen, brachten de luisteraars aan het (glim)lachen. "Om te acteren is een bepaalde gave nodig" gaf Demedts ook nog mee. Niet iedereen heeft dat talent meegekregen, ook al zit de behoefte om toneel te spelen, om voor een bepaalde tijd niet zichzelf te hoeven zijn, wel ieder mens ingebakken. Wijze woorden van een man, van wie, op basis van een halve eeuw ervaring alleen al, kan gezegd worden dat hij weet waarover hij spreekt. Fabrice Gansbeke - 6GL

de SJCourant

21


n CAMPUS VISITATIE KYOTOOT: 3311 KILOMETER EN 1 TON CO2 UITGESPAARD Bijna 7 op 10 werknemers rijden in hun eentje met de auto naar het werk. Dat is niet alleen weinig efficient, het is ook belastend voor het milieu én een grote kost voor de werknemers zelf, voor bedrijven en voor de maatschappij. De campagne 'ik kyoto' wil werkgevers en werknemers overtuigen dat het ook anders kan. De deelnemende bedrijven da-

gen hun werknemers uit om van 4 tot 29 mei '09 op een milieuvriendelijke manier naar het werk te pendelen. Vier weken lang besparen zij samen tonnen CO2 door te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of al carpoolend te gaan werken. Campus Visitatie deed vol enthousiasme mee en fietste 3311 kilometer bij elkaar. Samen met enkele fiets- en

carpoolkilometers was dit een besparing van 1094,81 kilogram CO2. Als we weten dat een gemiddelde wagen 235 gram CO2 uitstoot per kilometer dan beseffen we dat we hard onze best deden. Campus Heiveld was dit jaar juist één dag te laat om zich in te schrijven, volgend jaar gaan we samen voor 2 ton.

n RETORICABAL Op vrijdag 8 mei vierden we in de bekende Culture Club de lustrumeditie van het retoricabal van onze zesdejaars. En dat gebeurde in stijl, mét de rode loper!

Er werd af en toe hevig gediscussieerd, het was niet altijd eenvoudig om de negentien balcomitéleden op dezelfde golflengte te krijgen. Iedereen wou een zo perfect mogelijk bal.

Begin september trok een groepje zesdejaars aan armen en mouwen van leerkrachten en directie: ook zij wilden hun eindejaarsbal organiseren, net als de zesdes van de vier voorbije jaren. Er was in het begin wat twijfel: kunnen de leerlingen dit alleen aan? Zullen er voldoende leerkrachten zijn om op de avond zelf te helpen? Voor ze de toestemming kregen, moesten de leerlingen eerst een volledig plan uitwerken en hun zaak bepleiten voor de directieraad. Hun ideeën waren zo concreet en hun gedrevenheid om hun droom waar te maken zo groot, dat het licht op groen gezet werd.

Maar het resultaat kan op zijn minst indrukwekkend genoemd worden.

Het balcomité bestond dit jaar uit negentien vrouwelijke zesdejaars. Ze hebben 6 maanden aan een stuk dj's aangeschreven, heel veel sponsors aangetrokken, een geschikte locatie gezocht en onderhandeld over het contract, een affiche ontworpen, de voordeligste drukker gezocht, de receptie voorbereid, een promotiecampagne op poten gezet en een straffe voorverkoop georganiseerd.

22

de SJCourant

Op de receptie waren bijna 200 genodigden aanwezig: zesdejaars, hun ouders en schoolpersoneel. Het was drummen, maar de versiering, de overvloed aan drank en hapjes (bereid door een lieve mama van één van onze zesdejaars) en het heerlijke muziekbandje zorgden voor een

sfeervolle receptie waar we elkaar konden ontmoeten in een ongedwongen sfeer. Op het bal zelf - dat in het teken van 'casino' stond - verwelkomden we 920 feestvierders, ruim 250 meer dan vorig jaar. Vooral leerlingen en oud-leerlingen waren van de partij, maar ook heel wat jongeren uit andere scholen. Op die manier is een retoricabal vast en zeker promotie voor onze school. De line-up van de dj's was perfect om de hele avond sfeer en ambiance te verzekeren. Het werd een onvergetelijk bal!


Een aanzienlijk deel van de opbrengst van het bal wordt net als de voorbije jaren besteed aan het goede doel. Dit jaar kozen de balcomitéleden voor volgende projecten: weekend- en vakantieactiviteiten voor gehandicapte kleuters in een MPI, Vredeseilanden en de Gentse sociale dienst vzw de Tinten. De resterende opbrengst wordt aan de school geschonken voor leerlinggerichte projecten in samenspraak met de leerlingenraad en de directieraad.

Bedankt Ariadne, Aurely, Céline, Charlotte, Gaëlle, Jasmin, Josephine, Kaatje, Kimberley, Laura, Loes, Pommeline, Shelley, Silke, Sofie, Yasmin, Yasmina voor jullie ideeën, jullie werklust en jullie niet aflatende energie. En een bijzondere dankjewel Laura en Roxanne, de voorzitters van het balcomité, voor jullie voortdurende enthousiaste engagement voor het bal. Het was een plezier om met jullie allemaal samen te werken! Een bal is volgens mij geslaagd als aan drie voorwaarden voldaan is: de leerlingen van het balcomité hebben zichzelf overstegen en zijn als groep vooruitgegaan, het bal zelf is stijvol én er is veel ambiance, én er kan opbrengst geschonken worden aan het goede doel. Het retoricabal 2008-2009 is op al deze domeinen méér dan geslaagd en deed onze school alle eer aan.

Ik zal me jullie blijven herinneren als de leerlingen die van de vijfde editie van het retoricabal een topeditie maakten. Ruben Verniest, begeleidende leerkracht

n KLEUTER VOOR ÉÉN VOORMIDDAG Op dinsdag 26 mei organiseerden de leerlingen van het derde jaar Humane Wetenschappen een sprookjesvoormiddag voor de kleuters van de derde kleuterklas. Juf Karolien gaf ons achteraf deze lovende commentaar: Jullie zorgden voor een leuke en speelse inkleding: de sfeerschepping was onmiddellijk gezet! De kleuters waren heel enthousiast over de hele voormiddag. Ik merk dat jullie vooral SAMEN hebben gewerkt. Alleen op deze manier kan je zo'n geslaagde voormiddag tot stand laten komen. De

kleuters vonden het heel plezant. Alleen aan hun enthousiasme kan je zien dat het zeker een geslaagde voormiddag was. Nog eens dank voor jullie grote inzet en deze onvergetelijke voormiddag!! Ik hoop dat jullie er ook zoveel van genoten hebben … Echt mooi om jullie zo bezig te zien. Niet gemakkelijk, hé, om met kleine kinderen te werken zonder ervaring te hebben? Goed gedaan!

de SJCourant

23


OPENSCHOOLDAG

Een schitterende dag en .... een schitterend weer!

24

de SJCourant


EXCURSIES n UITSTAP NAAR TECHNOPOLIS

Op 3 maart 2009 was er voor alle derdes een studie-uitstap naar Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie. Dank zij reuzefiles op de E 17 konden we lang genieten van onze busreis naar Mechelen.

Voor de ingang van het museum stond een hefboom waarmee we konden proberen om een auto op te tillen. Eenmaal binnen werden we vergast op een spetterende show. We zagen ballonnetjes onderdompelen in vloeibare stikstof(-196°C ), vaste koolstofdioxide sublimeren naar gas. We zagen een zakdoek echt branden maar hij leek achteraf intact te zijn. Het bleef niet bij kijken alleen! Enkele klasgenoten vertegenwoordigden ons in een echte quiz en wij mochten hen aanmoedigen. Aan de hand van onze brochure werden we door de tentoonstelling "van snot tot prot" geleid. Hier leerden we allemaal dingen over de viezigheden van de mens. Wisten jullie dat we per dag 1 liter snot en 1,5 liter pipi produceren, 14 protjes en 15 boeren laten? Even stilstaan

bij de biologische en chemische werking leek toch niet zo makkelijk. We kregen een sleutel om in te loggen op een computer voor de natuurkunderally. Op deze computerschermen, verspreid over de hele ruimte kregen we 15 vragen over optica, drijven en druk. Om de juiste oplossing te vinden, moesten we eerst de proefjes doen. Na een goed antwoord werden we naar de volgende proef gestuurd. Na de natuurkunderally en zodra ons bundeltje volledig ingevuld was, mochten we vrij rondlopen in de tentoonstellingszaal en zelf de experimenten uitproberen die we het leukst vonden, bijvoorbeeld je haar laten rechtzetten door je hand op een bol te leggen, op een stalen kabel fietsen terwijl je hoog boven de grond hing en nog veel meer, binnen en buiten. Wij genoten van deze leerrijke, leuke en zeker geslaagde uitstap! Al spelend leren? Dat is echt iets voor ons. We hopen dat er nog veel dergelijke uitstappen zullen volgen. Kelly Verschueren, Vincent Cormenier, Francis De Munnynck en Sarah Debersaques - 3WET 1

n BIOTOOPSTUDIE MOLSBROEK Op 4 mei mochten we voor het vak biologie nog eens de wijde natuur intrekken. Het ging oostwaarts, richting Lokeren naar het Europees natuurreservaat Molsbroek. 2MWa werd begeleid door de leraar biologie, mijnheer Gentier. Samen met de klas 2MWb en mevrouw Demurie vertrokken we met de bus, om uitleg te krijgen over allerlei beestjes die in het water leven. En hoe konden we dit beter leren dan door zĂŠlf het net in de hand te nemen?

Elk groepje moest 4 namen van gevonden diertjes noteren op het bord. Op die manier kregen we een hele lijst en zagen we hoeveel leven er eigenlijk wel is in het water. Heel de klas was in de ban van speciale diertjes zoals kevertjes, salamandertjes en zelfs bloedzuigers, allemaal opgevist uit de poel. Er waren ook verschillende onbekende namen bij, zoals de geelgerande watertor en de zwemmende haftennimf. Een pauze en een drankje later

de SJCourant

25


was het tijd voor een kleine boswandeling doorheen het natuurreservaat. Onze gids wist heel wat te vertellen over een aantal planten die we zagen en we kregen ook uitleg over de noodzaak van een biologisch evenwicht. Daarna was het tijd om terug in de bus te stappen en huiswaarts te keren. Hoooo ‌ even wachten! Eerst nog een stinkend souvenirtje van de schoenen afkrabben! 2MWa vond het alvast een zeer leerrijke en boeiende uitstap, een uitstap die we ons nog lang zullen blijven herinneren! Inneke Van Engeland - Gwen Vanderpiete - 2MWa

n ANTWERPEN - 4STW

26

de SJCourant


n DE VIJFDEJAARS BEZOCHTEN DE WESTHOEK Dinsdag 5 mei trokken de vijfdejaars op excursie naar de Westhoek in verband met WO I. Onze eerste stop was Vladslo, waar het beeld van het bekende treurend ouderpaar, gemaakt door Käthe Kollwitz, centraal stond. Hoewel de Duitse begraafplaats veel eenvoud en melancholie uitstraalde, werd deze opgefleurd door het enthousiasme van de sympathieke gidsen en hun kennis van WO I, die even groot was als de Westhoek zelf.

Na Vladslo was de IJzertoren in Diksmuide aan de beurt. Onze gids René, trots op zijn Vlaamse afkomst maar niettemin teleurgesteld in de oorlog, vertelde er met hart en ziel over. Daarna was het aan ons om de IJzertoren te beklimmen, met de lift weliswaar: een prachtig uitzicht over Diksmuide en omstreken op 82 m hoogte. Op iedere verdieping werd een specifiek thema van de oorlog behandeld. Ook daar wist onze gids het ons met geuren en kleuren uit te leggen. Na vele reconstructies van loopgraven en verblijfplaatsen te hebben doorlopen, was het tijd voor de

middagpauze. Met de boterham in de hand keken we toe hoe men volop de tenten van het festival 'Ten Vrede' aan het opzetten was. Hoewel het middagpauze was, zat er bij sommigen onder ons de spanning in om

de IJzertoren nogmaals binnen te gaan en bovenaan te genieten van prachtige uitzichten. Daarna vertrokken we naar Tyne Cot, de Engelse Commonwealth militaire begraafplaats, niet ver van Zonnebeke. Daar werden we, in tegenstel-

ling tot de Duitse graven, overweldigd door de indrukwekkende oppervlakte met wel 12 000 grafstenen. René was ook daar van de partij en gaf een visuele reconstructie van de plaatselijke veldslag tussen de Engelsen en de Duitsers. Elke 10 minuten vroeg hij zich af waarom dit allemaal moeten gebeuren is … Om de drukke dag af te sluiten, gingen we nog naar Duitse loopgraven in het Bayernwald. Toen werd het tijd om weer de bus te nemen, richting het in WO I bezette Sint-Amandsberg. Rond 17.45 uur waren we terug thuis en konden we nog allemaal even nadenken hoe het er in die tijd moet uitgezien hebben ... Sander De Keere - 5LWi

de SJCourant

27


n DE VLAAMSE VALLEI Maandag 11 mei vertrokken we op excursie naar de Vlaamse Vallei. De bus was nog maar net vertrokken of we kwamen al aan in Ronsele - het eerste excursiepunt. We liepen naar een veld waar meneer Clemminck zijn interessante uitleg begon. Al snel had hij een assistent nodig die voor hem een wetenschappelijke boring wou doen. Kevin bood zich aan als 'vrijwilliger'. De boor ging door de aarde als door boter, maar dan wel met de hulp van Steve Lansey. Na weer een kort ritje met de bus kwamen we aan op excursiepunt twee, de Scheldepolders.

Meneer Clemminck vertelde opnieuw vol enthousiasme over het wijdse landschap terwijl wij vlijtig onze bundels invulden. Op naar het volgende punt: de dekzandrug van Maldegem-Stekene. We discussieerden over het bodemgebruik en de bodemtextuur en wandelden dan naar punt 4 - de Moervaartdepressie. (Een 'moergebied' is een plaats waar veen werd gedolven.) Hierna was het tijd voor onze boterhammetjes. Na een lekker ijsje of een stukje taart in het plaatselijk restaurantje vertrokken we opnieuw. Nog twee punten te gaan.

Bij excursiepunt nr. 5 hadden we het over de ontstaanwijze van het Land van Waas, waarvan de reliëfvorm een 'cuesta' is. (Dat is een asymmetrische reliëfvorm met een steil cuestafront en een zachthellende cuestarug.) Bij excursiepunt nr. 6 hadden we het over de Schelde en over haar oude Scheldeloop. De dag was al om! We hadden op korte tijd veel interessante dingen geleerd maar ook tijd gehad om op de wandelingen tussendoor onze 'taalvaardigheid' te oefenen! Rose Thys - 6WeWi

n UITSTAP NAAR LILLE MET 4 STW Dinsdag 12 mei bezochten de leerlingen van 4STW (samen met mevr. Haentjens en mevr. Callaert) de stad Lille (Rijsel). Hoewel de eerste indruk niet meteen meeviel door de grauwe wolken boven de stad, herzagen velen hun mening na een grondiger kennismaking met de stad. Lille, Culturele Europese hoofdstad in 2004, telt vandaag 226 000 inwoners en ligt op het kruispunt tussen Brussel, Parijs en Londen. Dit zie je het best in het station Lille Europe, een groot en modern TGV-station dat naast het oude station Lille Flandres ligt. In dit gebouw (Lille Europe) kan je "L'espace Piranésien" bewonderen, een metershoge frescodecoratie van het metrostation, die een aantal wereldsteden voorstelt. Na het verkennen van het station Lille Europe kregen alle leerlingen honger, en vooral, heel veel zin om in het overweldigende shoppingcenter Euralille een paar koopjes te doen. Met een paar opdrachtjes doken ze gewillig de gezellige winkeltjes in.

28

de SJCourant

's Namiddags stond een fotozoektocht op het programma. Veel leerlingen waren ondanks de regen snel overtuigd: "Hier willen we nog eens terugkomen". Met de foto's en gids bij de hand leerden ze meer over de (deels Vlaamse) geschiedenis van deze mooie stad. Gezellig keuvelend wandelden we door kleine straatjes, langs de kathedraal Notre-Dame de la Treille (met een van Frankrijks grootste orgels), La Vieille Bourse, le

Furet du Nord, la pâtisserie Meert ... Uiteindelijk verzamelden we terug voor het station Lille Flandres, met vermoeide voeten en jammer genoeg nog steeds in de regen, en na een laatste blik op de "anges et démons", tijdelijke tentoonstelling in de Rue Faidherbe, namen we de trein terug naar huis. Een geslaagde uitstap! Iris Haentjens


n KÖLN, DIE SCHÖNE STADT AM RHEIN 15. Mai. Nach einer kurzen Nachtruhe standen wir um 05.30 Uhr an der Schule, bereit um nach Köln abzufahren. Wir waren alle noch ein bißchen müde, aber als wir um 10 Uhr in Köln ankamen, waren wir alle sehr begeistert. Wir fingen mit einem Dombesuch an. Der Dom ist eine riesige Kathedrale im gotischen Stil; das Wahrzeichen der Stadt. Es ist die größte Kirche, die wir je gesehen haben! Sie ist sehr schön und imposant, aber nach vielen Jahren leider sehr verschmutzt. Im Dom sollten wir einige Fragen über die Domschätze beantworten und nachher hatten wir die Gelegenheit den Südturm zu besteigen. Die Aussicht oben war phänomenal, aber einige unter uns werden dieses ermüdende Erlebnis nicht so leicht vergessen ...

Danach bekamen wir eine deutsche Führung durch die Altstadt. Die war sehr interessant, weil wir auch einige lustige Anekdoten hörten. Dann hatten wir Mittagspause und

konnten wir uns ein wenig erholen mit einem Kölsch. Inzwischen mußten wir auch probieren einige Leute zu interviewen! Am Nachmittag trafen wir uns im Wallraf-Richartz-Museum oder im Käthe-Kollwitz-Museum.

Nach dieser Erfahrung hatten wir wieder eine Stunde frei. Wir gingen zur Hohen Straße zum Bummeln. Um Viertel vor fünf besuchten wir alle zusammen das Museum Ludwig. Das ist ein Museum mit Kunst der Gegenwart, zum Beispiel Dali, Picasso, Warhol ... Das war auch das tollste Museum! Vor der Rückfahrt hatten wir noch eine kleine Stunde frei um etwas zu essen und zu trinken. Um sieben Uhr fuhren wir dann nach Hause zurück. Es war ein langer, aber besonders interessanter Tag! Wir möchten jetzt noch mehr über diese faszinierende Stadt wissen und kommen bestimmt noch einmal zurück! Cédric Nobels und Elien Veldeman 5 EMT2

n UITSTAP BRUSSEL Op dinsdag 19 mei gingen alle eerstejaars naar Brussel. In de voormiddag bezochten we het museum van oudheidkunde en 's namiddags maakten we een tocht door het centrum van Brussel. In het museum kregen we eerst een bundel over de prehistorie, omdat we daar in het eerste trimester over geleerd hadden. Samen met m. Stevens vulden we de eerste pagina's in. Daarna was het onze beurt om de rest in te vullen. Onze klas moest helemaal aan het einde van de zaal antwoorden zoeken. We waren met

120 leerlingen in die zaal. Toen we een tijdje naar de antwoorden gezocht hadden, kwamen we weer samen om te verbeteren. Vervolgens gingen we naar de Egyptische afdeling. Daar kregen we ook een bundel om in te vullen. Maar nu moest iedere klas apart de antwoorden zoeken. Met m. Stevens als begeleider vlotte het heel goed zodat we nog even de tijd hadden om enkele foto's te nemen. Nadat we gegeten hadden, reden we met de bus naar het centrum van Brussel.

Toen we er toekwamen, kregen we nog een bundeltje. We begonnen aan de tocht. We zagen een kerk die 4 meter opzij geschoven was, Janneke en Manneke Pis … We kwamen ook veel winkeltjes tegen, maar de prijzen waren enorm hoog. Nadat we even vrij waren geweest, kwamen we terug naar de Grote Markt. We vertrokken redelijk vroeg terug naar school, want in de heenreis hadden we file gehad. Het was een hele leuke en leerzame ervaring. Paulien Schamp - 1MWe

de SJCourant

29


n SFEERBEELDEN IN DE ZOO

Leerlingen van het Sint-Janscollege voor de camera naar aanleiding van het laatste bezoek van Jan Schmücker aan de zoo.

Geen dierenleed meer. Alles op ‘sterk’ water!

Père Gilbert gespot in de zoo?

Op weg naar de tandenfee ...

Aan het oefenen om een zware boekentas te dragen?

Zoek Kay-Mook!

30

de SJCourant


n TRIP TO CANTERBURY On the 19th of May, we went to Canterbury. It's a nice and small town with friendly people. My group had to visit the shop Tesco. It was a big shop with all sorts of products like the Carrefour. We wrote a card to Mrs Warlop about all the activities we did and how we liked Canterbury. We visited the Canterbury Cathedral. It was a big and beautiful Cathedral. At 10 o'clock, I came home. I was very tired but it was a nice day! Ellen De Mol - 2MWd

Visiting Canterbury was really nice. It's a small but cosy town with a lot of shops. The cathedral we visited was very big and impressing. When we were visiting the cathedral, a choir of schoolchildren were singing, it was beautiful. The Roman history of Canterbury was very interesting. As a souvenir I bought an ‘I ❤ Canterbury’ T-shirt. When I went home, I was tired, but I had a nice day and I will certainly go back! Laura Deboel - 2MWc

The shuttle was a new and exciting experience!

The interviews were fun!

Last instructions at the Buttermarket

The people were very friendly!

We all want to go back soon! It was a funny day!

de SJCourant

31


n BIOTOOPSTUDIE IN HET DOMEIN PUYENBROECK Met veel enthousiasme gingen de eerstejaars woensdag 20 mei naar het domein Puyenbroeck te Wachtebeke. Iedereen vond het leuker dan verwacht!

ging onze groep op zoek naar diertjes. We vonden hele enge diertjes en ze leken nog enger als je ze ver-

groot zag. Maar het was niet de bedoeling om ze te pakken, gelukkig maar, maar om te zien hoeveel po-

We fietsten eerst een eindje naar een verder gelegen bos. Na 5 minuten fietsen stopten we op een brug, zetten onze fietsen aan de kant en stapten dan met goede moed verder het bos in. Elke groep ging met zijn begeleider een paar leuke zaken onderzoeken zoals de grondtemperatuur, de windsnelheid in het bos, de lichtsterkte enz. We onderzochten ook hoe de kleur van de grond veranderde als je dieper in de grond groef. We vonden in diepere lagen klei en

ten ze bijvoorbeeld hadden, hoe ze eruit zagen enz. Na een leerrijke voormiddag sprongen we weer op de fiets richting fietsenstalling. Vervolgens de bus op richting school. Wat een avontuur! Aan de leerlingen die deze uitstap nog zullen maken: plezier verzekerd! Alyssia Cremers - 1KSc

probeerden die te kneden, maar omdat er zand in vermengd zat, ging dat niet zo best. Jammer! Heel tof was dat iemand uit onze groep een kikker had gevonden! Elke groep kreeg ook een boekje met een determineertabel, aan de hand daarvan konden we de namen van de bomen vinden. Als laatste kregen we een potje waar we diertjes konden insteken en je kon die dan groter zien door het vergrootglas. En zo

32

de SJCourant


n EEN DAG IN GENT ... Ooit, meerbepaald in de middeleeuwen, groeide de stad Gent uit tot een belangrijk economisch handelspunt (omwille van z'n gunstige ligging), waarvan de sporen vandaag nog altijd goed te zien zijn. Om deze redenen werd besloten in het kader van de lessen geschiedenis een uitstap te organiseren. Bij de aanvang van het tweede lesuur, werden we in verschillende groepen ingedeeld, zodat één groepje bestond uit een aantal leerlingen van verschillende klassen, elk met een ander historisch gebouw als centraal thema. Na een korte tocht, bereikten we het centrum van Gent. De rondleiding kon beginnen ... Tijdens deze rondleiding bezochten we onder meer: de Vrijdagmarkt, het Gravensteen, het Marriott hotel, de Sint-Niklaaskerk, het Belfort, de Sint-Baafskathedraal, het stadhuis en het Ryhovesteen.

We genoten van de dag (ook het weer was stralend!) en het was een leerrijke ervaring om een stukje 'eigen' geschiedenis te verkennen. Ook kregen wij nog interessante informatie van onze gidsen, waarvoor hartelijk dank. Met deze ingredienten kon de dag dus niet meer stuk. Deze ervaring zal ons zeker nog lang bijblijven ... Maxime Hoogewijs 3GL

SJC VALT IN DE PRIJZEN n VOGELKASTJES VOOR 6HUW1

Het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw organiseren reeds jaren in het najaar de Week van het Bos. Via allerlei activiteiten proberen ze te sensibiliseren rond het bos in Vlaanderen. Eén van deze activiteiten is een scholenwedstrijd. Bedoeling was om op een originele manier rond het bos te werken. De leerlingen van de zesde Humane namen de handschoen op en stortten zich op de uitdaging. In het kader van de godsdienstlessen zochten ze een link tussen het groen en religiositeit. Dat gevoel probeerden ze te verwoorden in een gedicht. Hun poging kende succes. Als prijswinnaars ontvingen ze allen een vogelkastje. Er

zullen volgend jaar heel wat meer vogeltjes nestelen in Sint-Amandsberg en omgeving. Hierbij één van de gedichten en een foto van de winnaars.

Een bos Niet vol bladeren Vol verwondering Verbazing Het grootse wordt klein En dan weer groot En toch niet reusachtig Het verdriet en de pijn Rustend op je volle maag De hand met Hem Rustend op je hart Heel langzaam en heel traag de SJCourant

33


n SINT-JANSCOLLEGE ONTVANGT DE TWEEJAARLIJKSE ERFGOEDPRIJS VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Op 29 maart mochten we (zo fier als een gieter) de tweejaarlijkse prijs van de Provincie Oost-Vlaanderen voor Erfgoed in ontvangst nemen. Dit is in België de tweede hoogste erkenning die je kan krijgen voor erfgoedacties en ze is 5000 euro waard. Dit geld willen we benutten om nieuwe acties te organiseren. Deze prijs is een bekroning voor vele jaren werken rond en op het Campo Santo. Heel veel leerkrachten, secretariaatsleden, directieleden,ouders en (oud-)leerlingen gaven de laatste jaren het beste van zichzelf voor het ontsluiten en beschermen van onze geliefde begraafplaats. Met een tikkeltje fierheid laten we je meelezen uit het juryrapport: "De Erfgoedprijs wordt toegekend aan een persoon, vereniging of instelling die zich bijzonder verdienstelijk maakt voor de maatschappelijke integratie van het Oost-Vlaams materieel cultureel erfgoed door ontsluiting, onderhoud en/of herbestemming. De Erfgoedprijs heeft niet de bedoeling een technisch geslaagde restauratie van waardevol materieel cultureel erfgoed te bekronen. De aandacht gaat vooral uit naar de inspanningen die de betrokkenen hebben geleverd om de samenleving in het project te laten participeren, bijv. door een ruimere groep samen te brengen om dit project te realiseren, door de resultaten van het project bij een ruimere groep bekend te maken via openstellingen, rondleidingen, tentoonstellingen, lezingen, toegankelijke publicaties enz., door een passende herbestemming te geven aan het historische gebouw … In het reglement van de Erfgoedprijs wordt de term 'maatschappelijke integratie' bewust niet verengd tot bepaalde categorieën van projecten, opdat een zo ruim mogelijk publiek een kandidatuur kan inzenden. De erfgoedprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt.

'Red het Campo Santo' Met deze slogan namen de leerlingen van het Sint-Janscollege deel aan de VRT-actie Monumentenstrijd. De leerlingen kijken elke dag uit over het kerkhof, voor hen is het een gedroomd 'klaslokaal' in open lucht. Maar 'hun' Petit Père Lachaise verkeert al jaren in een erbarmelijke toestand. Via allerlei acties en activiteiten wil de school zoveel mogelijk mensen warm maken voor de schoonheid van het Campo Santo om zo de stad Gent ertoe aan te zetten de nodige fondsen te vinden om het te consolideren. De activiteiten omvatten onder meer: lesthema's over daar begraven personen, klasbezoeken ter plaatse, opdrachten op de site in klasverband, geleide bezoeken door leerlingen en leerkrachten, archiefonderzoek naar de overledenen, zingen van oude liederen enz. De jury was onder de indruk van de inzet en de echte betrokkenheid van leerkrachten en leerlingen. Het erfgoed van het Campo Santo is heel goed maatschappelijk geintegreerd. De school is erin geslaagd het belang van Campo Santo in heel Vlaanderen bekend te maken door niet enkel binnen de school te sensibiliseren, maar ook daarbuiten. "

Winnaar editie 2008 Onder het voorzitterschap van directeur Andrea De Kegel werden alle inzendingen beoordeeld door een jury bestaande uit Sylvie Dhaene, Annemie Rossenbacker, Wim Scholten, Rudy Vercruysse en prof. dr. Luc Verpoest. De deputatie besliste, na kennisname van het unanieme voorstel van de jury, de prijs toe te kennen aan het Sint-Janscollege uit Sint-Amandsberg (Gent) voor zijn jarenlange inzet voor het behoud en de ontsluiting van de begraafplaats "Campo Santo". Een eervolle vermelding gaat naar het Sint-Lodewijkscollege van Lokeren met het project "Stemmen op schrift"

34

de SJCourant


PROJECTEN & SEMINARIES n PERFORME(U)RS ON STAGE! 2 APRIL 2009

Wat ging vooraf aan dit topmoment van ons seminarie? Een korte schets ... Januari Na een gevarieerde inleiding in de podiumkunsten tijdens het eerste trimester, meer bepaald leuke workshops improvisatie, dans en muziek, staan de Performe(u)rs te trappelen van ongeduld om nu hun eigen "performance" te creëren. We nemen een korte valse start, maar al snel gooien we het over een andere boeg en bedenken we het concept "BBC Bilingual": een televisiestudio waarin live on stage het ene na het andere programma de ether zal worden ingestuurd.

den mee naar school gesleept, drie dames met danskriebels zorgen voor een choreografie om de performance af te sluiten met een knaller. 2 april Generale repetitie, enkele laatste aanwijzingen, samen eten, en dan het topmoment van dit seminarie: de performance ‘BBC Bilingual, la vie comme elle est’. Vlinders in de buik, energie, stralend speelplezier en achteraf, felicitaties, lachende gezichten, euforie! Tijdens het tweede trimester kregen we bij het werken aan onze performance professionele begeleiding van Peter Monsaert, acteur, regisseur en videokunstenaar.

Februari Teksten schrijven, herschrijven, uitproberen ... Na het horen van onze muzikale jongens in "The Lumberjack Song" weten we dat een vleugje humor en ironie zeker niet zullen ontbreken! Op dit elan werken we verder en bewijzen we dat we een vlotte pen hanteren: een dubbing-scène loopt uit op een heus liefdes- (of eerder koffie-) drama, twee presentatoren strijden om de eer het hoge woord te mogen voeren tijdens een telefoonspelletje, een fitnessprogramma verandert in een afvallingskoers ... Om het geheel af te maken weven we er 3 verliefde make-up girls door als rode draad. Maart Repeteren, repeteren, repeteren. De leerlingen van het seminarie muziek werpen een blik op onze teksten en schrijven en repeteren enkele "tunes" die de finishing touch van onze performance zullen vormen. Onze teksten beginnen te leven, steeds grotere stapels attributen wor-

de SJCourant

35


Hij hielp ons teksten schrijven, het concept BBC Bilingual creëren, regisseerde, bood technische ondersteuning en zorgde voor het beeldmateriaal. Grand merci, Peter!

en Astrid, jullie waren fantastische "Performe(u)rs". Proficiat en dankjewel voor de leuke samenwerking! Iris Haentjens

Tuba, Anaïs, Olivier, Kwinten, Astrid, Ellen, Charlotte, Dorien, Thomas, Jasmine, Tessa, Gwenny, Fabian, Evelyn

n CULTUURPROJECTWEEK AQUAREL - EERSTE GRAAD Regelmatig weerklinkt de oproep tot meer cultuur op school. Muzisch-creatieve vorming van kinderen en jongeren binnen het onderwijs heeft immers een niet onbelangrijk effect op hun harmonische en evenwichtige ontwikkeling. De leerlingen cultuur laten beleven en hen ervan leren genieten is evenwel een niet zo voor de hand liggende opdracht … Het Sint-Janscollege nam alvast zijn verantwoordelijkheid op om de leerlingen gevoeliger te maken voor waarden die het louter materiële overstijgen. Na succesvolle ervaringen in 2003 (project Dierencarnaval), 2005 (Nocturnes) en 2007 (Goethes Italiaanse reis) kwam dit schooljaar een nieuw vakoverschrijdend cultuurproject tot stand, dit keer Aquarel genaamd. Tijdens de startvoormiddag op 5 maart maakten de leerlingen kennis met de aquarelleerkunst en kwamen ze algauw tot het inzicht dat een kunstenaar de zaken niet altijd realistisch voorstelt; er komt vaak eigen interpretatie bij te pas. Sommige schilderijen bijvoorbeeld geven slechts een bepaalde 'indruk' weer (veeleer dan een 'fotografische' weergave van wat er in het echt te zien was). Zoiets deden nu precies de impressionistische kunstenaars uit de 19e eeuw … Via film, observatieopdrachten en creatieve uitdagingen kwamen de leerlingen tot de ontdekking dat kleur, lichtinval, stemming en sfeer van groot belang waren tijdens

36

de SJCourant

het impressionisme, de 19de-eeuwse stijlperiode die vooral in Frankrijk een aantal beroemde schilders en componisten voortbracht. Een voor en door onze leerlingen bereid indrukwekkend hapjes- en drankjesbuffet vol kleuren en geuren zette deze ontdekking op het middaguur nog eens extra in de spotlights. Zo werd de startvoormiddag gezamenlijk heerlijk smullend maar vooral verrassingsvol en enthousiast beëindigd. In de verschillende vakken werden daarna verdere initiatieven genomen. Hierbij was het telkens de bedoeling om de leerlingen op verschillende manieren iets bij te brengen over Frankrijk, de 19e eeuw, de natuur, kleuren, licht en sfeer. De projectweek werd afgesloten met een 'orgelpunt': het muzikaal ensemble Arco Baleno was op onze uitnodi-


Cultuur is geen vaardigheid die je op school in een paar lesuren kan leren; je verwerft het stukje bij beetje, door herhaaldelijk met culturele evenementen in contact te komen. Aldus werden onze leerlingen geconfronteerd met professioneel uitgevoerde klassieke muziek om die doelstelling te helpen verwezenlijken.

ging voor de 4de keer te gast in de concertzaal van het conservatorium te Gent. Impressionistische muziek (Debussy, Ravel) wisselde af met het romantische pianospel van oud-leerlinge Yanna Penson. Voor veel leerlingen wellicht een eerste kennismaking met klassieke muziek, gebracht in de beste omstandigheden.

's Avonds werd het concert nog eens overgedaan voor een ruim publiek van ouders, sympathisanten en muziekliefhebbers. Daarmee werd een kleurrijke projectweek afgesloten, die ook artistieke resultaten opleverde.

Cultuurweek Aquarel Donderdag 5 maart: start van de cultuurweek, een week waarin we wat meer te weten zouden komen over impressionistische schilders zoals Monet, Degas en Renoir ‌

de SJCourant

37


Tijdens het eerste lesuur kregen we van mevr. Van Brakel een bundeltje waarin we vragen over allerlei schilderijen moesten oplossen. De bedoeling was om door deze 'kijkwijzer' anders te leren kijken naar schilderijen. Het programma zat goed in elkaar omdat er vier lokalen waren en je een beetje moest zoeken voor je het juiste schilderij vond. Daarna mochten we naar de refter waar we te horen kregen dat we allemaal kleurrijke hapjes en drankjes mochten klaarmaken om het project feestelijk in te zetten met een receptie voor de hele school. Na de speeltijd bekeken we een film waarin Monet zijn verhaal vertelt over hoe hij en zijn vrienden een nieuwe stijl ontdekten: het impressionisme. In de loop van de week werd er ook tijdens de lessen rond het thema Aquarel gewerkt. Zo schreven we bijvoorbeeld gedichten over bepaalde onderwerpen zoals zon, spiegeling, licht ‌ Donderdag 12 maart: deze namiddag zou er iets bijzonders gebeuren. We gingen naar het conservatorium in Gent waar we luisterden naar een strijkkwartet en naar een oud-leerlinge (Yanna Penson) aan de piano. Eerst kregen we wat uitleg over de muziek die ze zouden spelen. De muziek was heel mooi en toen het concert was afgelopen kregen de muzikanten een luid applaus dat ze dubbel

38

de SJCourant


en dik verdienden! Een prachtige afsluiter van deze cultuurweek! Maar aan alle dingen komt een eind, dus keerden we (te voet!) terug naar school, iedereen nog napra-

tend over het concert. We zullen aan dit project terugdenken met muziek in de oren en een goed gevoel! Annelien Boelens en Naomi Ackaert - 2La

n SAVA? EN 4HUW MET SENIOREN UIT DE BUURT OP MUSEUMBEZOEK Al enkele jaren gaan vierdejaars en leerlingen van SaVa? bij senioren uit de buurt op bezoek. Op het einde van het schooljaar nodigen we de senioren op school uit. Zij zijn een schooljaar lang gastvrij geweest voor ons, op het einde van het schooljaar zijn wij gastheer. Dit jaar hebben we de senioren niet uitgenodigd op school maar hebben we ze meegenomen op museumbezoek. Met een klein busje (en enkele bereidwillige collega's) reden we op 29 april naar het museumplein aan het Citadelpark. Eerst bezochten we het SMAK, het museum voor Hedendaagse kunst. Sommige senioren hadden er kort na de Tweede Wereldoorlog nog gedanst op het bevrijdingsbal. Na de moderne kunst genoten we aan de overkant in het Museum voor Schone Kunsten van de schilderijen van Emile Claus. Deze grootmeester uit onze streek ontroerde met zijn eenvoudige, eerlijke en kleurrijke stijl. Tussen de twee bezoeken door genoten we van een kleine receptie die leerlingen hadden voorbereid. Een heel geslaagde dag, waar vele senioren nog lang van nagenieten.

de SJCourant

39


n 6 HUMANE EN SAVA? SAMEN OP DE BRES VOOR DE TINTEN De leerlingen van de zesde Humane en de mensen van SaVa? dragen het hart op de juiste plaats. Ze steunden de werking van vzw De Tinten. De vrijwilligers van de Tinten bieden hulp aan vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder wettig verblijf, die omwille van hun ras, overtuiging of godsdienst in hun thuisland achtervolgd worden of op één of andere wijze gediscrimineerd worden. Zij laten zich leiden door de evangelische waarden die ons oproepen om de armsten onder ons onvoorwaardelijk te helpen. De leerlingen waren zo ontroerd door de wilskracht van deze mensen en geschokt door de misère van vele thuislozen dat ze besloten de handen uit de mouwen te steken. Ze trokken de kaart van de allerkleinsten en verzamelden voor hen meer dan 1000 stukken speelgoed. Vorige

week bezorgden ze deze kinderen ook een fantastische namiddag. De kindjes werden geschminkt, ze speelden spelletjes en werden op pannenkoeken getrakteerd. Zowel

n SAVA? IN ACTIE! Ook dit jaar gaven de dames en heren van SaVa? terug het beste van zichzelf. Huiswerkbegeleiding, seniorenbezoek, klusjesdienst, speelpleinwerking in een asielcentrum, studiebegeleiding, ondersteuningswerk bij plaatselijke verenigingen …, het gebeurde weer allemaal met veel enthousiasme. Hieronder zie je

40

de SJCourant

enkelen van hen in actie. Ken jij iemand of een vereniging uit Sint-Amandsberg die we kunnen helpen? Geef gerust een seintje via sava@sjc-gent.be of contacteer Peter Parmentier.

de thuisloze kindjes als onze leerlingen genoten: voor herhaling vatbaar! Peter Parmentier


‘Kerk en Leven’ - 18 februari 2009

de SJCourant

41


n SEMINARIE ECOLOGY-DIY Dit schooljaar ging het gloednieuwe seminarie 'Ecologie & Do-It-Yourself' in première onder leiding van mevrouw Lise Opsomer. Het concept was de school, zowel leerlingen als leerkrachten, bewuster te maken van de prioritaire problemen die ons milieu intussen al veel te lang bedreigen. Zuinig en respectvol leren omspringen met de rijkdommen van onze aarde was dus de bedoeling, te beginnen bij onszelf. Allereerst hebben we hiervoor de ecologische voetafdruk van onze school berekend, om toch al een idee te hebben waar we stonden. We deden onderzoek naar afvalproductie, waterverbruik, eetgewoonten … en met deze cijfers konden we een beeld vormen. Dit alles gebeurde aan de hand van de website van het Wereld Natuur Fonds (WWF), waar we onze gegevens invoerden en ons inschreven voor een wedstrijd waarbij we onze ideeën om de ecologische gang van zaken in ons Sint-Janscollege te bevorderen konden inzenden om een bedrag te winnen dat onze groene dromen kon verwezenlijken. Na enkele weken brainstormen creëerden we al snel het idee om een 'Groene Week' te organiseren. Van 9 tot 13 februari staken we onze school in een groen jasje; we deelden water met grenadine uit in de refter tijdens de middagpauzes, verkochten ecologische cursusblokken tijdens de speeltijd, beloonden alle brooddoosgebruikers met een snoepje, hielden een telling bij van het aantal fietsers… Als klap op de vuurpijl sloten we onze zeer geslaagde week af met een grote show waarbij de vijf groenste leerkrachten (genomineerd aan de hand van een preselectie met milieuquiz) het tegen elkaar opnamen. Opdrachten zoals om het snelst afval sorteren, om het meest kleren aandoen binnen de minuut (het was namelijk ook 'Dikke-truiendag'), raden welk vegetarisch ge-

42

de SJCourant

recht je voorgeschoteld kreeg … De finale werd een gewaagde strijd tussen mevr. Haentjens en mevr. Vercruysse, waarbij hun conditie zwaar op de proef werd gesteld. Uiteindelijk behaalde mevr. Vercruysse de overwinning en mocht naar huis gaan met onze hoofdprijs: een mandje bioproducten. Na de Groene Week legden we ons volledig toe op onze inzending voor de wedstrijd, die uitgroeide tot een 'Groene Doos' met allerlei bundels waarin we onze ideeën over verschillende thema's als water, vervoer, gezond eten, afvalbeleid … uitwerkten. De Doos werd een origineel, kleur- en ideerijk kunstwerkje waaraan we veel moeite en zorg hadden besteed, maar het was het vast en zeker waard: ons project werd geselecteerd en we kregen een subsidie van 1800 euro, te gebruiken in het volgende schooljaar. De toekomst van onze school op ecologisch vlak ziet er dus bijzonder groenkleurig uit en de toekomstige vijfdejaars krijgen de eer om onze projecten verder uit te bouwen. Alvast succes! Valerie Himschoot - 5LMT


n MINIONDERNEMING N'JOY genomineerd voor actiefste minionderneming en voor beste businessplan en financieel beleid

Minionderneming N'JOY mag zich terecht beroepen op de nominatie van actiefste mini want zij organiseerde dit jaar heel wat verkoopmomenten! Op de "klassieke" verkopen op school, op het familiefeest en op de opendeurdag realiseerden zij een heel mooie omzet. Bovendien was de mini aanwezig op de kerstmarkten van Gent en Destelbergen, in het shopping-center Gent-Zuid, in een schoonheidssalon te Lochristi en op Ladies at the Movie in Kinepolis. Heel succesvol waren ook de "N'JOY your Evening"-avonden die georganiseerd werden bij de ouders van de miniondernemers. N'JOY kon het boekjaar afsluiten met een omzet van ruim 4 000 euro en een winst na belasting van 650 euro. De aandeelhouders kunnen tevreden zijn! Ook de nominatie voor beste businessplan en financieel beleid is verdiend! Voor de boekhouding waren Margot en Aurélie verantwoordelijk. Met het softwarepakket BOB registreerden zij alle kosten en opbrengsten en zo konden zij elke maand een foutloze boekhouding voorleggen. Antony en Frederik besteedden heel wat uurtjes aan de uitwerking van het businessplan en slaagden erin een mooie versie neer te leggen. Dank zij de inspanningen van alle miniondernemers is N'JOY een heel geslaagd project geworden! Een paar reacties van de directeurs:

"Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om te voelen, te beseffen hoe het ongeveer zou kunnen verlopen in de ondernemingswereld. Ik heb geleerd om toch op een professionele manier met vrienden om te gaan, om op een efficiënte manier te vergaderen, afspraken te maken en na te leven, om prijszetting te bepalen die zowel voor ons als voor onze klanten een win-win-situatie realiseren." (Oliver)

"Ik ben blij dat ik de kans kreeg deel uit te maken van de minionderneming dit jaar. Het heeft me veel bijgebracht over de werking van een onderneming in praktijk, iets wat je niet leert in de boeken economie. Het belang van goede samenwerking, coördinatie en motivatie werd me weer eens duidelijk, maar het was vooral de groepssfeer die het 'm deed." (Magali) "Ik heb dit schooljaar veel mogen bijleren over hoe het bedrijfsleven in zijn werk gaat, wat voor een diversiteit aan mensen een onderneming kan bevatten en wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van een bad- en verwenproducten. Ik had bewust voor de minionderneming geko-

de SJCourant

43


zen om eens te kijken hoe ik mezelf zou plaatsen in het bedrijfsleven en of een verdere studierichting in de economie iets voor mij is. Vele ervaringen hebben mij geleerd dat het een heel boeiend complex geheel is, maar niet iets waar ik mijn carrière mee zou vullen. Ik kan me heel goed voorstellen dat iemand de droom heeft een eigen bedrijf op te richten of mee te draaien in een bestaand bedrijf, maar ik heb een totaal andere droom. Toch heb ik er zeker geen spijt van mijn tijd in de minion-

delijker geworden wat er bij de opstart van een bedrijf allemaal wel niet komt kijken, maar ook welke voldoening je uit je werk kan halen. De minionderneming is voor mij een link geweest naar het echte bedrijfsleven, het gaat veel verder dan de lessen economie en is juist daarom zo interessant. Het heeft me sterk geholpen in mijn studiekeuze en heeft mij mede overtuigd om na mijn verdere studies door te gaan in de bedrijfswereld." (Antony)

Ladies @ the Movie Na heel wat thuisverkopen, die onze minionderneming organiseerde onder de naam enjoy-your evenings, kregen we op woensdag 6 mei voor de eerste keer de kans onze bad-en verwenproducten voor te stellen aan een hele hoop enthousiaste vrouwen. Deze amusante verkoop vond plaats in Kinepolis Gent tijdens één van hun maandelijkse Ladies @ the movie avonden. Naast onze eigen stand stonden op het gezellige vrouwenonderonsje ook enkele grote namen zoals Babyliss, en enkele juwelierszaakjes en relaxatiecentra om hun producten te promoten. Bij het begin van elke ladies @ the movie wordt van de verschillende standen verwacht een mooi

derneming N'joy te steken, want ik ben er weer wat wijzer op geworden." (Nele) "Ik weet al een hele tijd dat mijn interesse bij economie ligt, dus de keuze voor het seminarie "minionderneming" lag voor de hand. Volgend jaar zou ik graag bedrijfsmanagement studeren, dus was het financiële departement opnieuw een vrij logische keuze. Ik heb ervan genoten en ik denk ik niet alleen, iedereen die in de minionderneming zat, heeft veel ervaring opgedaan en vooral veel plezier gemaakt." (Aurélie) "Ikzelf ben bijzonder blij dat ik de kans gekregen heb aan het hoofd te staan van deze minionderneming. Het is mij weer iets dui-

44

de SJCourant


pakket samen te stellen als sponsoring. Wij maakten dan ook een mooi pakket van de u ondertussen wel al vertrouwde N'joy producten. De sfeer was opperbest, alle vrouwen (ondertussen voorzien van een hapje en een drankje) waren dolenthousiast over onze verwennerijen en lieten zich volledig gaan. Ook Magali, Aurélie en ik hadden het best naar onze zin en we keerden helemaal voldaan en met een mooie omzet huiswaarts. Silke Van Engeland - 6EWi

n PROJECT 5HUW: UITDAGINGEN VAN DE 21STE EEUW In het begin van het schooljaar kregen we te horen dat ons seminarie rond één groot thema zou draaien:'uitdagingen van de 21ste eeuw'. Verdeeld in groepjes moesten we een projectmap maken rond één deelthema. Ons groepje koos ervoor zich te verdiepen in de aidsproblematiek. Tijdens het eerste trimester kregen we de tijd om dat theoretisch werkstuk in elkaar te steken. We zochten informatie via het internet, gingen op interview, naar de bibliotheek … Met de laatste twee uren op vrijdagnamiddag kwamen we uiteraard niet toe, met thuiswerk en groepsbijeenkomsten als gevolg. In het tweede trimester kregen we de kans om de verzamelde informatie aan onze medeleerlingen voor te stellen in een creatieve presentatie. We maakten hiervoor filmpjes, powerpointpresentaties en toneelstukjes.

Het derde trimester was dan de kers op de taart. Gedurende twee dagen bereidden we ons voor op een voorstelling voor onze ouders, vrienden en leerkrachten. We kleedden een aantal klaslokalen mooi aan en repeteerden, repeteerden, repeteerden! Op een frisse zaterdagnamiddag was het zover. Het publiek was enthousiast en we ontvingen vele felicitaties: de bekroning van een fantastisch seminariejaar. Dit resultaat was natuurlijk niet mogelijk geweest, zonder het enthousiasme van de leerlingen en niet te vergeten de immer behulpzame coaches mevrouw Van Kerrebroeck, mevrouw Danschutter, meneer Monbaliu en ook meneer Gert, die af en toe een oogje in het zeil kwam houden. Karel Van Ooteghem - 5HUW2

BUITENLANDSE REIZEN n DE HELLASREIS In het vijfde jaar kregen wij de kans om ons in te schrijven voor de Griekenlandreis! Een jaar en een infoavond later stapten we allen vol verwachtingen op het vliegtuig dat ons naar Athene bracht. De volgende dag stonden we vroeg op want we hadden heel wat op het programma! De musea en bezienswaardigheden passeerden voortdurend de revue en telkens werd onze oplettendheid van die dag in de bus aan de hand van een quiz grondig getest. Ontspanning was er ook in overvloed aanwezig. We kregen dagelijks enkele uurtjes vrij om te genieten van de plaatselijke specialiteiten en om de steden of dorpen te

de SJCourant

45


ontdekken. Het was ongelooflijk plezant om eens te verdwalen in Athene. Zo verkenden we de stad nog beter! De kleinere dorpjes, die overladen waren met Oudgriekse kunst, waren ook zeer leuk om door te lopen. Het was net een reis door de tijd! De vele uurtjes die we doorbrachten in musea en op de verschillende sites werden eens ingeruild voor een dagje aan het strand waar we allen lekker bruinden onder de Griekse zon. De reis had als doel om ons ooit nog eens een keer naar Griekenland te doen terugreizen, en ik denk dat het opzet zeker geslaagd is!

Jos Van Winckel - 6GL

Het was een fantastische ervaring die elke laatstejaarsstudent moet meegemaakt hebben!

n VERSLAG DER VERSLAGEN OVER DE HELLASREIS: HET GRIEKSE ETEN Er is al ontzettend veel gezegd en geschreven en gefotografeerd over onze nu al legendarische exploten in Griekenland, het land van prachtige kusten, woeste bergen, schitterend weer en adembenemende oude sites en musea. Maar ook en vooral moet er iets vermeld worden

46

de SJCourant

over datgene waar het écht om draait in het land van Perikles: het Griekse eten. Ikzelf, die gastronomie als een belangrijk aspect van reizen beschouw, dacht dat er geen land ter wereld de keuken van de Italianen kon evenaren, laat staan kloppen. Maar de Grieken slagen er zowaar in om verdacht dicht in de buurt te komen. Griekenland is vooral bekend om feta en moussakas, maar er valt zoveel meer te ontdekken. Een korte bloemlezing is gepast, en hier volgt dan ook een voorbeeld van een menu waar zelfs de meest fanatieke anorexiapatiënt voor móét zwichten. Beginnen doe je in Griekenland sowieso met een mezzes, een equivalent van de Spaanse tapas. Je bestelt elk een gerecht en wisselt onderling uit. Naast het bekende tsatsiki (frisse youghurt/komkommersla) zijn er wat dat betreft ook absolute hits als: melitzanosalata (auberginesla, heerlijk op een broodje) gefrituurde kalamares, dolmades (gevulde druivenbladeren) en saganaki (een supersmakelijke, oversizede kaas-


kroket). Ook kunnen de Grieken het begrip "lookpatat" tot iets haast buitenaards verheffen. Een fris slaatje met verse groenten en feta kan als voorgerecht natuurlijk ook volstaan. Als hoofdgerecht is het moeilijk kiezen tussen souvlaki (brochette van kip, rund of varken), gevulde paprika's, courgettes of aubergines, moussakas, pastitsio (ongeveer hetzelfde als moussaka, maar dan met pasta in plaats van pa-

tatten) en keftedes (gehaktballetjes). Helaas is het buikje tegen dan al veel te gevuld voor een dessert, al is er altijd ergens wel een lekker ijsje of een glas vers geperst appelsiensap beschikbaar. Je ziet, teveel lekker eten om op te noemen en jammer genoeg ook teveel om in een keer op te eten. Dit werd pijnlijk duidelijk toen we op een dag in Athene voor slechts 10

euro de man een werkelijk monstermaal voorgeschoteld kregen: voor vier personen een gigantische schaal met daarop alle Griekse specialiteiten. Voor de eerste keer in mijn leven stond ik voor een gigantisch dilemma: Mijn hoofd zei: "Eten! Dit moet op!" Mijn buik zei: "Stop, ik smeek het je, stop!" Tot mijn allergrootste verdriet moest ik mijn buik gelijk geven … Jos Van Winckel - 6GL

n SKIREIS Op 12 april stonden we om half vier in de namiddag klaar om te vertrekken op Campus Heiveld, richting Solda in Italië. Er hing al een goed sfeertje en zowat iedereen had er echt zin in. We stapten op de bus, kozen onze plaatsjes uit en vertrokken. De reis zou twaalf uur duren maar vanaf het eerste uur al was het een feestbus! Hoe zou het dan wel in Solda zelf zijn? Terwijl de chauffeurs rond elf uur de bussen begonnen om te bouwen zodat we erin konden slapen, gingen we nog wat inkopen doen of een luchtje scheppen. Rond half zeven 's morgens kwamen we aan in Italië. Iedereen zag er natuurlijk heel fris uit! Nu moesten we nog maar een

paar kilometers rijden naar het hotel. Daar zouden we ontbijten, naar de kamers gaan en daarna onmiddellijk skiën. We kregen er een hele week skilessen. Eerst was het moeilijk, maar na een tijdje lukte het wel. Het werd pas echt leuk toen we telkens hoger op de berg mochten

gaan. Het enige wat we na een tijdje nog wilden doen, was scheuren van die berg! Na dus elke dag veel geskied te hebben, konden we eerst wat uitrusten in het hotel en in het zwembad. Ik sliep op een kamer met

Solda

de SJCourant

47


Stef, Maxime en Alex. Elke dag was het daar een feest in de kamer! 's Avonds waren er ook avondactiviteiten: sporten, après-ski, quiz, enz. Op de laatste avond was er

nog een fuif. Eén en al ambiance! Een reis om nooit te vergeten! Brecht Mels - 3GL

n NOORD-ITALIË, MÉÉR DAN EEN TOFFE REIS Dinsdag 19 mei was het zover. Een toffe bende kroop de bus op richting Noord-Italië. Na veel eten en films en weinig slapen kwamen we aan in Vicenza, de stad van

Palladio, wiens intieme Teatro Olimpico we eerst bezochten. De eerste echte zonnewarmte op het imposante stadsplein deed weldadig aan. Ja, dit was echt wel Italië! We kregen de tijd om in groepjes de stad te verkennen. Meteen hadden we al één ding bijgeleerd: 'hot sandwiches' zijn geen krokante broodjes, maar gewoonweg croque monsieurs. Dringend op zoek naar verfrissing, gooiden we, eenmaal aangekomen in ons hotel in Lido di Jesolo, de koffers snel aan de kant en doken we met z'n allen de zalig warme Adriatische Zee in. De zonnekloppers gingen even aan de kant voor een zonnebad of een partijtje strandvoetbal. Een stevig avondmaal gaf ons de nodige energie om 's avonds nog een gezellige zangstonde te houden met m. Van Cauter en Sander De Keere aan de gitaar. De sfeer zat er in, dat was zeker.

48

de SJCourant


De wekker liep af om zeven uur, weer een prachtige dag voor de boeg! We trokken met de bus naar Padua, de stad van Sint-Antonius. In de enorme kerk aan hem gewijd worden o.m. zijn tong, onderkaak en stembanden als relieken bewaard. Goed om ons alle appetijt te doen verliezen. Toch kozen velen 's middags voor een authentieke pizza. In de wereldberoemde 'Cappella degli Scrovegni', met de prachtige fresco's van Giotto, was het heerlijk koel. Daarna bestormden we de plaatselijke fruitmarkt. 's Avonds gingen we naar een toffe discotheek, waar we zowel binnen als buiten konden feesten als de beesten. Onze nachtrust was korter dan normaal, maar we hadden het er voor over om wat vroeger op te staan om naar Venetië te gaan. Met een stevige laag zonnemelk en het fototoestel binnen handbereik gingen we, als rasechte toeristen, de boot op om drie kwartier later nabij het San Marcoplein aan wal te gaan. Wim De Clerck gaf ons een stevige uitleg over San Marco, het plein, de basiliek en het Dogenpaleis. Daarna waren we vrij tot halfzes. We gingen niet op de gondel - wegens te duur -, maar namen het openbaar vervoer op het Canal Grande: de vaporetto. Een unieke kans om Venetië te ontdekken vanop het water. Een stad zonder auto's (de enige ter wereld)

geeft inderdaad een zalig gevoel. Verzamelen deden we, zoals gewoonlijk, tussen de twee zuilen. Niet zo verstandig als je weet dat de Venetianen geloven dat je vroeg zal sterven als je ertussen loopt. Die avond - het was intussen al vrijdag - hadden we vrij. Sommigen gingen iets drinken; anderen namen in het donker nog een frisse duik in de zee. Halfnegen 's zaterdagsochtends gepakt en geladen op de bus richting Verona. We bezochten de Romeinse arena, waar drie van onze leerkrachten hun zangtalent demonstreerden om de wonderbaarlijke akoestiek uit te testen, en het huis van Julia, waar de verliefden onder ons massaal boodschappen op de muur achterlieten. Na het middageten gingen we nog even mee met m. De Loore,

die daar rondliep alsof het zijn geboortestad was, naar één van de mooiste romaanse kerken van Italië: de San Zeno. We kregen tot 's avonds de tijd om onze maag nog eens goed te vullen met Italiaanse specialiteiten, want het zou een lange nacht worden. We probeerden de tijd wat te rekken door in de bus naar films te kijken, maar de meesten waren al ingedommeld en het slaapgebrek van de voorbije dagen aan het inhalen. Voor we het wisten stonden we weer op het kerkplein van SintAmandsberg, tevreden, maar toch zo moe! Aan mevr. Verloot en m. Verbeke, Monbaliu, De Clerck, De Loore en Van Cauter: MERCI! Sander De Keere - 5LWi

de SJCourant

49


n PRAAGSE LENTE!

Er was eens een dinsdagavond waarop aan de kerk van Visitatie een bende jong geweld samenkwam, klaar om naar Europa's meest romantische stad te vertrekken … Bij aankomst in deze stad werden we meteen in het centrum gedropt, wat voor enige ontnuchtering zorgde, want grote stromen toeristen zorgden ervoor dat dat ro-

mantische een beetje in het gedrang leek te komen. Gelukkig scheen de zon en toegegeven, Praag is een prachtige stad. Zelfs in Praag kan je honger krijgen, dus zijn we een restaurantje binnengestapt, spotgoedkoop was het, maar wacht maar af tot je de rekening krijgt: service kost ook geld! 's Namiddags nam onze geliefde gids, Rein, ons op sleeptouw door de oude stad, om ons dan tegen etensuur mee te nemen op restaurant. Daar kregen we een typisch Tsjechisch gerecht voorgeschoteld; volgens Rein een delicatesse, maar bij ons viel het niet echt in de smaak (gelukkig waren onze geïmporteerde snoepvoorraden nog niet uitgeput!). Toen het donker werd, zijn we de heuvel opgegaan, wat ons niet alleen het gou-

50

de SJCourant

den straatje, maar ook een prachtig zicht op het nachtelijke Praag opleverde. Met het slaapzand nog in de ogen, zijn we de volgende ochtend de bus opgestapt, richting Terezin. In dit voormalige concentratiekamp werd de wreedheid van wereldoorlog II ons nog duidelijker, vooral veel concreter. Terug in Praag was het tijd voor iets heel impressionants: de beroemde bibliotheken van het Strahovklooster (overweldigend gewoon!) en de site van het presidentieel paleis. En ja, daar zijn ook de nodige foto's genomen van lachende leerlingen naast norse wachters in uniform. Tijd om stil te staan bij het leed van de Joden in Wereldoorlog II was er ook vrijdagvoormiddag, toen we een synagoge binnengingen. Op de muren van deze synagoge stonden de namen van een heleboel vermoorde Joden. Alweer confronterend, want het aantal namen was gigantisch! Na een verdiende, maar korte middagpauze was het tijd om de drukte van de stad even te ontvluchten. We bezochten Karlstein, een burcht gelegen te midden van een prachtig natuurgebied, en maakten een mooie wandeling in de Tsjechische bossen. Zaterdagochtend ondernamen we nog een korte tocht langs de, toch zeer pertinent aanwezige, Praagse Jugendstil. Ook bezochten we nog een museum naar keuze. Die namiddag kregen we dan (eindelijk!) de tijd om souvenirs te kopen en op ons gemak door de straten te flaneren. Met een laatste blik op het zonovergoten, gouden Praag zijn we dan maar op de bus gestapt, terug naar Sint-Amandsberg, want de volgende ochtend werden we weer fris en monter (althans dat was de bedoeling) op de schoolbanken verwacht … Gelukkig hadden we iets om stiekem bij weg te mijmeren: een onvergetelijke, prachtige Praagreis! Nele Hessens - 5LWi


SJC-LITERAIR n DE KLEINE CERVANTES 2009

Op donderdag 23 april trok een kleine delegatie van het Sint-Janscollege naar de Kopergieterij omdat daar voor de elfde keer de Kleine Cervantes werd uitgereikt. De volgende boeken waren genomineerd: - 'Rode sneeuw' van Jan De Leeuw - 'Wie is Libby Skibner' van Daan R. de Vries - 'Candide' van Kristien Dieltiens - 'Dolores' van Noëlla Elpers - 'Slecht' van Jan Simoen - 'De adem van de godin' van Katrien Vervaele - 'Mijn laatste dag als genie' van Tanneke Wigersma Om halftien vertrokken we op school om na een half uurtje marcheren bij de Kopergieterij aan te komen. Er waren al zeer veel jongeren aanwezig, het beloofde dus een drukke dag te worden. Eerst namen de vertegenwoordigers van de scholen plaats op het podium. Vijf minuten later liep ook de rest van de zaal vol met de andere delegaties en leerkrachten, waaronder mevrouw Depoorter en mevrouw Ponnet die bereid waren een hele dag tussen al die pubers te zitten. Ook de schrijvers ontbraken niet. Alleen T. Wigersma kon er helaas niet bij zijn. De auteurs zetelden helemaal vooraan in de zaal, wachtend op de commentaar die zij over hun werk zouden horen. Eerst zagen we een erg 'kunstzinnig' filmpje waarin de boeken op een heel originele manier werden voorgesteld. Daarna startte het debat met Mieke Felix, die alles in goede banen leidde. Bij ieder boek hoorde een stelling die wij trachtten te becommentariëren. Ik kan je één ding zeggen: " Smaken verschillen! " Of een boek goed of slecht was, kon je snel vernemen: ofwel werd er enthousiast geapplaudisseerd, ofwel luidkeels 'boe' geroepen. Het debat kwam aarzelend op gang. Toen het ijs gebroken was, probeerde iedereen zijn mening te verdedigen. Een stemming moest uitmaken wie de winnaar werd.

Na het middagmaal sprak de woordvoerder van de schepen van Cultuur ons toe: ze was wildenthousiast dat zoveel jongeren opnieuw deelnamen aan de Kleine Cervantes. En dan, het grote moment! De schrijvers werden uit hun lijden verlost! NOELLA ELPERS met haar DOLORES werd de winnaar van de Kleine Cervantes 2009! Na een filmpje over de projectdagen rond het maken van een film, konden we de auteurs aan de tand voelen en vragen op hen afvuren. Zowel intelligente als minder intelligente vragen kwamen aan bod. De auteurs wisten wel altijd verrassend en origineel te antwoorden. Achteraf waren de schrijvers zo vriendelijk onze boeken te signeren. Het was een leuke dag en iedereen heeft zich geamuseerd. Een aanrader voor iedereen die volgend jaar in het tweede zit. Een geweldige ervaring, ZEKER DE MOEITE WAARD! Gaëtan Rubbrecht - 2GL

de SJCourant

51


n DE GESCHIEDENIS VAN SOLDAAT JULES VAN DE KERCKHOVE (1914-18) GESCHREVEN DOOR 6GL EN 6LMT

In samenwerking met het Instituut voor Veteranen en het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden en Oorlogswezen doken we onder in de Eerste Wereldoorlog. De soldaten waren pas 20, soms iets ouder, soms zelfs jonger. Al wat er van hen overblijft, is een naam en twee data gegraveerd in een grafsteen. Wie waren ze eigenlijk? Waar kwamen ze vandaan? Hadden ze familie? Wat was hun beroep? Hadden ze hobby's en dromen? Aan de hand van de geschiedenis van één gestorven soldaat probeerden we er zicht op te krijgen. Wij kozen voor Jules Van De Kerckhove die al 90 jaar op het Campo Santo begraven ligt (de keuze voor iemand van het Campo Santo was voor Peter Parmentier natuurlijk evident). Via militaire, school-, universiteits- en kerkelijke archieven, doopregisters, interviews, burgerlijke standen, boeken, tijdschriften en nog veel meer

konden we zijn korte leven vrij goed reconstrueren. Er werden foto's genomen van zijn verblijfplaatsen, de klaslokalen waar hij ooit les volgde, de slagvelden waar hij streed, de plaats waar hij sneuvelde, de monumenten die hem eren. Volgend jaar wordt ons verhaal samen met enkele andere in boekvorm gegoten.

Net voor de wapenstilstand stierf hij door een kogel recht in het hart. Hij kreeg er een postume medaille voor en zijn ouders … 2675 frank. Hij stierf zo'n 75 jaar voor onze geboorte en toch was het alsof we hem kenden. Vergeten zullen we hem zeker niet doen.

PASTORAAL

n CORRECT&GO! OP SINT-JANSCOLLEGE

In de interactieve tentoonstelling ‘Correct&Go’ staan drie omgebouwde winkelkarren centraal. Ze leggen de belangrijkste aspecten van eerlijke handel uit aan jongeren van eerste en tweede graad secundair onderwijs. De cacao-, thee- en rijstkarren kunnen van klas tot klas gereden worden. Via enkele opdrachten en aan de hand van die winkelkarren komen de leerlingen alles te weten over eerlijke handel, fair trade, eerlijke prijzen, coöperatief handelen, con-

52

de SJCourant

suminderen en nog zo veel meer. Omdat onze school al meer dan 15 jaar een Wereldwinkel op school

heeft en al jaren zo eerlijk mogelijk is in haar aankopen mochten wij als allereerste deze nieuwe werkformule uittesten. De altijd enthousiaste dames en kerels van de vierde Humane deden het met plezier. Ze gaven de 'Correct&Go!' winkelkarren tien op tien. Informatief en toch leuk, wat moeten we nog meer hebben? Peter Parmentier


n LEERLINGEN VERKOPEN VOOR MEER DAN 6000 EURO DAMIAANSTIFTEN! Dit jaar was het Sint-Janscollege te Sint-Amandsberg een pilootschool van de Damiaanactie. Alle leerlingen kregen vrijdag 30 januari een gesmaakte getuigenis te horen over de Damiaanactie en de gezondheidszorg in het Zuiden. 's Avonds en op zaterdag trokken meer dan 100 leerlingen en leerkrachten naar tientallen winkels om er Damiaanstiften te

verkopen. Meer dan 1000 pakjes stiften gingen vlot van de hand. Met de meer dan 6000 euro kunnen meer dan 150 patiĂŤnten behandeld

worden. Heerlijk om te zien hoe animatie, actie en info elkaar versterken. Peter Parmentier

n V-DAY De vijfdes krijgen de kans om een V-day mee te maken. Het staat voor vrijheid, vriendschap, verzoening en vernieuwing. Het wordt begeleid door vrijwilligers, die door hun ervaring in het onderwijs en in jonge kerkelijke bewegingen weten dat ieder mens een schat in zich draagt, maar ook dat er een rustpunt nodig is om die schatten terug te vinden. Ze trachten ook door te geven dat geloven niet saai hoeft te zijn en dat het te maken heeft met het gehele leven. Riet Trypsteen

Reactie van 5 HUW2 V-day staat voor vrolijke, vreugdige, veelzijdige en verrijkende dag! Het was eens iets anders. Want als je

onze klas dichter bij elkaar bracht. De groepssfeer is nog hechter geworden. Ik voel me ook meer verbonden met God.

het woord 'abdij' hoort dan denk je direct aan: biechten, bidden ... en dit was niet zo. Het ging dus op een positieve manier tegen mijn verwachtingen in. De pater kon heel gevat en boeiend praten. Het was tof. Een unieke belevenis, waar de groep helemaal tot rust kwam en losbrak op de gepaste momenten. Het was een heel leuke dag, die

de SJCourant

53


n BROEDERLIJK DELENQUIZ Het is vrijdagavond 24 april, 19.30 uur. De zenuwen gieren door de keel. Jos en ik, de anciens van het team, spreken elkaar nog wat moed in en wachten ongeduldig op de aanvang van de Broederlijk Delenquiz van SJC.

Van begin af aan komen de vragen in een ijltempo op ons af. In de eerste superronde, waarin taal en spelling centraal staan, maken we alvast een goede beurt, want deze ronde is een kolfje naar de hand van onze nieuwe aanwinst: Lise Opsomer. Nog in het eerste deel van de quiz komt er een ronde over stripverhalen aan. Even ben ik ongerust - ik ken behalve Jommeke, Suske&Wiske en Kiekeboe werkelijk niks van strips - maar Jos blijkt een ware specialist ter zake. Intussen is het zoeken naar de oplossing van "Den draad". Het herkennen van films levert ons letters op, die ons gelukkig nog voor de pauze tot het juiste antwoord leiden: Pieter Paul Rubens. Tijdens de pauze wordt duidelijk dat dit antwoord wel eens goed van pas zou kunnen komen. We staan name-

54

de SJCourant

lijk enkele punten achter op "De vrienden van de jury", maar zij blijken "Den draad" nog niet gevonden te hebben. Vol goede moed beginnen we aan het tweede luik van de quiz. Ik ben blij dat ik mij nuttig kan maken met het invullen van een legpuzzel. Johan, onze toekomstige rechtenstudent, toont dan weer dat hij over een fantastisch geheugen beschikt, wanneer hij uit een filmpje ingrediĂŤnten, geldbedragen en zelfs nummerplaten weet te onthouden. Even lijkt het tij te keren, wanneer we een informaticaronde voor onze neus krijgen. Ook ons inschattingsvermogen over de geloofwaardigheid

van anekdotes blijkt een catastrofe. Als we een derde overwinning willen behalen, zullen we nu echt wel alles op alles moeten zetten. Gelukkig gaat de muziekronde vlot, en ook de droedels lossen we zonder veel problemen op. Nu is het enkel nog wachten op de uitslag. Na vijf spannende minuten valt uiteindelijk het verdict: we hebben gewonnen! Met een voorsprong van vier punten laten we "De vrienden van de jury" achter ons. Uiteraard is onze vreugde om de zege zeer groot, maar los daarvan was deze editie van de Broederlijk Delenquiz vooral weer een zeer gezellige avond waarop iedereen zich goed geamuseerd heeft. Dat de opbrengst naar het goede doel gaat, is daarbij heel mooi meegenomen. Fabrice Gansbeke - 6 GL


ONZE RADEN EN COMITÉS n LEERLINGENRAAD OP CAMPUS HEIVELD Alweer een jaar leerlingenraad achter de rug. Als we terugblikken komen we haast onvermijdelijk tot het besluit dat we, en de leerlingen zeggen het zelf, met een steengoede school zitten. Hoe hard ze hun hersenen ook pijnigen, ze vinden amper items die nog voor verbetering vat-

baar zijn. Het gevolg was dan ook dat vergaderingen bij gebrek aan inspiratie soms voortijdig afgelopen waren. Nochtans hoeven de leerlingenraden niet per se te resulteren in vragenlijstjes naar de school toe. Leerlingen mogen best zelf de handen

uit de mouwen steken of initiatieven nemen waar iedereen beter van wordt. Misschien niet echt vanzelfsprekend in de eerste graad, maar toch iets waar we in de toekomst werk kunnen van maken!! Randolf Zenner

n LEERLINGENRAAD CAMPUS VISITATIE Halfweg september een oproep in alle klassen: wie wil zich inzetten voor de leerlingenwerking op onze school? Meer dan 50 leerlingen zagen het wel zitten! Omdat het zoveel vlotter werkt, verdeelden deze leerlingen zich in werkgroepjes. Enkele leerlingen speelden af en toe onder de middag muziek tijdens SJC-radio en dat wordt volgend jaar zeker vervolgd! Een groep zesdejaars organiseerde het retoricabal, waarover u verder in SJCourant meer leest. Andere leerlingen staken de 'dag van de jeugdbeweging' in elkaar met enkele klassieke groepsspelen en warme chocomelk. Nog anderen bereidden weken aan een stuk onze 'droom je school'-week voor. Niemand kon er nog naast kijken, die laatste week voor de krokusvakantie. Door een 'radiospot' en met een zelf geacteerd en gemonteerd promotiefilmpje werd het wereldkundig gemaakt: 'droom je school'! De opdracht was simpel:

vertel jouw droom voor onze school in de droomkamer, via de babbelbox, op de wolkjes in de droomgang… De week werd omkaderd door muziek en door twee 'deftige dagen' waarbij de meeste leerlingen (en leerkrachten) in hun meest stijlvolle jurk of pak op school verschenen. De jeugd van tegenwoordig heeft vast en zeker stijl! De dromen waren zeer uiteenlopend: van 'leerlingen baas' tot een fruitautomaat, van een koe op de speelplaats tot een sauna. Sommige leerlingen stelden zelfs voor om de lestijden en de pauzes gewoon om te wisselen. De twee creatiefste maar toch realiseerbare dromen werden door een groepje leerlingen en leerkrachten, samen met het oudercomité, geselecteerd voor de na-

tionale wedstrijd. Wij zonden in: jungle4life (een groene speelplaats met fruitbomen, hangmatten en een droomhut) en MIC ('masters in class': elke klas in een thema aankleden). Onze twee voorstellen werden niet geselecteerd uit de meer dan 1000 inzendingen. Maar toch is onze ‘droom je school-week’ geen verloren week geweest. Het was ontroerend om te zien hoeveel energie en ondernemingszin onze leerlingen hebben! Het geeft de leerlingenraad veel energie om voort te doen … Naast al die actie vergat de leerlingenraad haar andere kerntaak niet: in het leerlingenparlement kwamen maandelijks gemiddeld 20 leerlingen samen om te debatteren over

de SJCourant

55


het schoolleven en om voorstellen te formuleren. Zo werd de leefregel grondig doorgelicht en werd gesuggereerd om bepaalde items aan te vullen of concreter te verwoorden (bijvoorbeeld over het gebruik van gsm's, over het drinken van water tijdens de les, over de invulling van lesuren bij afwezigheid van de leerkracht …). We waren heel blij dat onze leerlingen van het leerlingenparlement zo plichtsbewust op de afspraak waren én zeer zinvolle zaken aanbrachten. Positief is ook dat we een goede vertegenwoordiging hadden van derdejaars en vierdejaars: we geloven dat de toekomst van het leerlingenparlement verzekerd is.

Onze leerlingenraad zond dit jaar ook twee leerlingen naar een bijeenkomst van de Vlaamse Scholierenkoepel rond het onderwijs in Gent. Ook hiervan leest u verder in dit boekje een verslag. Wat kan nog beter in de leerlingenraad? Volgend jaar hopen we leerlingen uit élke richting van elk studiejaar over de streep te kunnen trekken. We nemen dit jaar afscheid van twee vaste waarden uit de leerlingenraad: Maartje Vander Minnen en Vanessa Ruttens, die dit jaar tot de kerngroep behoorden als secretaris en penningmeester, studeren af. Bedankt voor jullie gewaardeerde inzet al die

tijd, het ga jullie goed in je verdere leven en studies! De eindbalans is zeer positief: de denkers, de doeners, de stille krachten achter de schermen, de lawaaimakers, de fanatieke leerlingenraders, de leerlingen die heel even kwamen piepen, de kerngroep (Joeri, Maartje, Sander, Vanessa) … jullie hebben er allemaal samen een ongelooflijk toffe en zinvolle leerlingenraad van gemaakt. Bedankt voor jullie enthousiasme: jullie zijn straffe mensen die extra zuurstof gaven aan de school. Timothy Devriendt en Ruben Verniest, begeleiders van de leerlingenraad

n GENTSE SCHOLIERENKOEPEL Op woensdag 25 maart werden 2 leerlingen van het Sint-Janscollege gedropt aan de haven. Daar wachtte de NEBO-boot ons op en als echte bootvluchtelingen moesten we proberen om niet kopje onder te gaan tussen al die scholieren van de andere Gentse scholen. Want we waren er dan ook met een missie: proberen om even spreekruimte te vinden om de anderen te vertellen hoe het er op onze school aan toe gaat, maar vooral proberen om te luisteren naar wat al die anderen over 'school' te zeggen hebben. Vooraleer je met iemand kunt debatteren, moet je er eerst mee leren spreken en daarom begonnen we direct aan een rondje speeddating. Eerst kregen we de

56

de SJCourant

kans op enkele tête-à-têtes en wanneer iedereen een gepaste partner had gevonden, werden we meegesleurd op dubbeldate. Zo ontstonden er groepjes van 4, die de opdracht kregen om zich samen over enkele topics te buigen. Deze thema's handelenden allemaal over zaken die leerlingen belangrijk vinden op school. Bijvoorbeeld: meer sportlessen / keuzevakken, het belang van het CLB en de betrouwbaarheid ervan, meer inspraak in de klas, hoe discriminatie kan worden aangepakt… Na een goede discussie plakten alle groepjes hun belangrijkste werkpunten op een kledingstuk dat aan een wasdraad werd gehangen. Deze waslijst zal door het LOP (Lo-

kaal Overleg Platform) van Gent worden overhandigd aan de directeurs van alle Gentse scholen, zodat zij weten waaraan te werken de komende jaren. Na alles wat ik gehoord heb van de andere leerlingen kan ik zeggen dat onze school er (vooral qua sociale projecten) behoorlijk positief uitkwam. Maar dat is zeker nog geen reden om op de lauweren te gaan rusten. Voor ons zat het werk er daar om 12 uur op, maar ik heb het gevoel dat zulke bijeenkomsten ook in de toekomst zeker nog hun nut zullen bewijzen. Dus volgend jaar weer? Maartje Vander Minnen - 6HUW


SJC-SPORTIEF

n VOETBALWEDSTRIJD LEERLINGEN - LEERKRACHTEN TEN VOORDELE VAN BROEDERLIJK DELEN

Op die zonnige vrijdagmiddag, 3 april 2009, stond er voor de leerlingen van de eerste graad een voetbalwedstrijd ten voordele van Broeder-

Aert, m. Verlinde, m. Teurekens, Matthieu, Hugues, Dean, Jasper, Kobe, Jeffrey en Jasper. De strenge maar toch correcte

lijk Delen op het programma. Het was niet zomaar een wedstrijd, de leerlingen van het 2de jaar namen het op tegen de leerkrachten van campus Heiveld. Het beloofde dus een spannende wedstrijd te worden.

scheidsrechter was m. Stevens.

De ploeg van het 2de jaar bestond uit volgende spelers: Ruben, Thibault, Mathias, Onur, Vince, Karel, Sinan, Fatih, Loupkin, Stijn, Jasper, Lionel, Lorenzo en Matthee.

Elke leerling kon vooraf een pronostiek over de uitslag indienen. Via de schiftingsvraag 'In welke minuut wordt het eerste doelpunt gescoord?' werd een ex aequo vermeden. De leerlingen die de correcte uitslag wisten te voorspellen, kregen een Fnac-bon en de rest van het ingezette geld was bestemd voor Broederlijk Delen!

De ploeg van de leerkrachten werd aangevuld door leerlingen van het 1e jaar aangezien het voetballend vermogen van de leerkrachten maar op een laag pitje staat dit schooljaar. Volgende leerkrachten en leerlingen hebben toch hun beste voetbalbeentjes voorgezet: m. Van Hijfte, m. Gentier, m. Degrieve, m. Van

De 2 ploegen waren zeer gemotiveerd want er stond natuurlijk veel op het spel. De 2dejaars zouden maar wat graag winnen van de leerkrachten en de leerkrachten zagen het natuurlijk niet zitten om de rest van het schooljaar als verliezers te moeten doorgaan. Trouwens de wedstrijd was volledig uitverkocht

+/- 400 leerlingen en leerkrachten hadden een kaartje gereserveerd. In het begin van de wedstrijd ging het goed op en af. Toch kwam er veel druk van de 2dejaars. Ze toverden een aantal prachtige combinaties uit hun schoenen maar scoren lukte niet. De leerkrachten en de 1stejaars keken de kat een beetje uit de boom en speelden vooral op de tegenaanval. Ineens vanop rechts was het prijs. M. Gentier gaf een perfecte pas naar Hugues, die tikte vervolgens door naar m. Van Aert die in ĂŠĂŠn tijd terugtikte naar Hugues, de alombekende 1 - 2 combinatie!! Hugues werkte koelbloedig af in doel en ja hoor na 5 minuten stonden de bordjes op 1 - 0 in het voordeel van de leerkrachten. De 2dejaars waren nog niet goed bekomen of Hugues was daar alweer, met een mooie solo-actie verdubbelde hij de score, 2 - 0. Naar het einde van de eerste helft zette Matthieu in combinatie met Kobe en Jasper nog een hele

de SJCourant

57


mooie actie op, de bal eindigde bij Jeffrey die vervolgens een mooie voorzet gaf naar die duivelse Hugues die zijn 3de van de dag maakte. Even rusten!! De 2dejaars begonnen vol goeie moed aan de 2de helft maar het mocht niet zijn. M. Van Aert scoorde 1 doelpunt en vervolgens m. Gentier na een lange rush over praktisch het hele voetbalveld. Als toetje op de taart scoorde m. Van Hijfte ook nog 3 maal. Zijn laatste doelpunt was er eentje om u tegen te zeggen, een prachtige lob over de keeper. Mathias, de keeper van de 2dejaars stond erbij en keek ernaar. Mathias had een slechte dag vertelde hij na de match. Resultaat einduitslag 8 - 0 voor de leerkrachten. Gevolg: geen

enkele supporter had een correcte pronostiek zodat de volledig opbrengst integraal naar Broederlijk Delen ging! Conclusie, blijven trai-

nen 2dejaars, en hartelijk dank aan de 1stejaars die het team van de leerkrachten hebben versterkt! Gert Van Aert

n VERSLAG SPORTDAG TWEEDEJAARS 8.30 uur: de leerlingen van 2L en 2ST verzamelden in de rijen, de meesten nog wat vermoeid van de lange reis naar Canterbury. Na het gegeven teken begaven we ons naar de bussen. De sfeer in de bus zat er al goed in, er werd veel gelachen en gezeverd! Eenmaal aangekomen in het recreatiedomein Nieuwdonk in Overmere, werden we onmiddellijk gebrieft door een monitor van Out of Limits. We werden in 6 groepen verdeeld. Je

58

de SJCourant

had een hindernissenparcours in de lucht en boven het water en de teambuidingsactiviteiten. Omdat ik zelf in klas 2Lc zit zal ik het 'verhaal' van onze klas vertellen. Eerst begaven we ons naar het bos waar tussen de bomen allerlei attracties waren gespannen op een hoogte van ongeveer 7 meter. De eerste attractie was een soort van benji-jump, vrije val zonder een elas-

tiek, een heel leuke!!! Daarna volgde de deathride, waar we tijdens de 'ride' een tennisballetje in een ton probeerden te gooien: niet gemakkelijk. De derde hindernis bestond uit een soort van 'apenbruggen' gecombineerd met een touwladder die aan een katrol hing. Als laatste hindernis kregen we en aantal klimnetten voorgeschoteld die we via een katrol konden verlaten, leuk zo zweven in de lucht!


Tijd om te lunchen. Het weer was ideaal en onze picknick smaakte! In de namiddag gingen we naar het hindernissenparcours boven het water en moeras. De bedoeling was om zonder in het water te vallen de overkant te bereiken. Dit gebeurde niet altijd vlekkeloos (hint: Amadeo). Bij het eerste parcours werden we aan elkaar gebonden en geblind-

doekt. Via dunne zwevende plankjes trachtten we de overkant te halen. Op de koop toe moesten we dan nog eens terug ook, dat was redelijk moeilijk, maar we hebben het gehaald! Bij de volgende proef moesten we over een soort vlot kruipen om de overkant te bereiken en bij het terugkeren moesten we in een band springen die dan naar de overkant gleed. Dit was wel heel leuk! Vervolgens moesten we over een soort van trapeziums slingeren, een tamelijk moeilijke uitdaging omdat de houten balkjes glad waren, daar ben ik trouwens in het water gevallen! De spectaculairste attractie was de gigantische schommel. De bedoeling was om eerst via een trap de schommel achter je te steken, een aantal keer te schommelen en van de schommel te springen op een drijvend vlot. Daar zijn er velen in het water en bijhorende modder gevallen, hilarisch! De laatste en tevens de moeilijkste hindernis was het ban-

denparcours. Daarvoor had je veel kracht en doorzetting nodig om de hindernis vlot te nemen, in dat parcours ben ik trouwens ook gevallen. Op het einde van de sportdag deden we de teambuildingspelletjes, die waren zot wijs! Eerst moesten we door een grote doos kruipen, een speleobox. Die doos was binnenin een echt doolhof en je botste overal tegen. Daarna deden we een aantal spelletjes met een mega grote bal. Iemand van ons moest bijvoorbeeld op handen en knieĂŤn op de bal zitten en de rest duwde de bal voort, het lijkt makkelijker dan het is. De opdrachten met de oude auto waren ook super! Fun, adrenalinekicks, natte kleren, modderschoenen, een aantal schrammetjes hier en daar, het hoorde er allemaal bij! Moe maar tevreden keerden we allen terug naar huis, de sportdag was geslaagd. Dendas Gregory - 2Lc

n KLASSENCOMPETITIE TUSSEN 4 VUREN CAMPUS HEIVELD De winnende klassen: 1MWd en 2GL+Lb.

n KLASSENCOMPETITIE VOETBAL CAMPUS VISITATIE In het toernooi voor de tweede graad plaatsten de favorieten zich op een gemakkelijke manier, behalve in de poule 3 waar de laatste wed-

strijd beslissend was welke klas de eindronde zou mogen spelen. Het treffen tussen 3ECA2+ECB en 3LATB bleef onbeslist (5-5) en dus moesten

er penalty's getrapt worden. Het werd 2-1 voor 3ECA2+ECB. In de halve finale versloegen ze ook nog eens 3 WET1 terwijl in de andere hal-

de SJCourant

59


ve finale 4ECA moeizaam won van 3ECA1 (Tough Boys). In de finale finale speelden de derdes beter samen en haalden het ook, waardoor ze mochten meedoen 'met de grote jongens'. En ook hier verbaasden ze iedereen door als tweede te eindigen in hun poule en alsnog de testmatch te mogen spelen tegen de andere tweede, 6 HUW1. En daar eindigde het sprookje (3-7), maar ze mochten met opgeheven hoofd het strijdtoneel verlaten. Naar mijn mening hadden we in de halve finales vier evenwaardige kanshebbers op de titel: 5EMT1, 6WEWI, 6EMT en 6HUW1. In een halve finale die gelijk opging, of zelfs lichtjes in het voordeel van de 'economen' verliep, waren het toch de 'humanen' die aan het langste eind

trokken (6-10) en zich plaatsten voor de finale. In de andere halve finale overklaste 5 EMT1 met uitgesproken 10-2 cijfers 6WEWI. Of moeten we stellen dat de puike staaltjes acrobatisch voetbal door Yassine Mousselli hen de das hebben omgedaan? Maar we treurden niet: een mooie affiche voor de finale. Theo Lietaer opende de score in de 5e minuut van deze zenuwachtige partij. In de 10e minuut kwamen de vijfdes weer langszij via Jorick Verschraegen. 1-1 was meteen ook de ruststand. In de tweede helft ging het opnieuw gelijk op: eerst 2-1 door Lorenzo Eeckhout (5EMT1) en onmiddellijk een tegentreffer via Arno De Valckeneer die de stand terug in evenwicht bracht. In de 7de minuut na rust was het uiteindelijk 'de meester' zelf die scoor-

de: 3-2 door Yassine. Drie minuten later werd het toch 3-3 door Jonas Remy. Dit was ook de eindstand. We gingen vier minuten extra time spelen en daarna pas strafschoppen nemen. En het noodlot sloeg in de tweede minuut al toe voor de vijfdes: door een botsing van Thijs De Schoenmacker met Lorenzo, die op dat moment het doel verdedigde, liep de bal eenvoudigweg in het doel. Een onverdiend doelpunt, maar ook die tellen. Voor het eerst gaat dus de wisselbeker naar een klas uit de Humane richting; voorheen was dat steeds uit WeWi of EMT. Proficiat aan Theo, Jonas, Arno, Bavo Springael, Cédric De Coster en Elias Devoldere.

n SVS NIEUWS CAMPUS VISITATIE Door sneeuw en vrieskou duurde de winterstop langer dan voorzien. Pas op 21 januari konden we de draad weer oppakken en speelden we onze 1/8ste finales. De cadetten versloegen het Sint-Gertrudiscollege uit Wetteren met 3-2. De scholieren stonden na de normale speeltijd nog

60

de SJCourant

3-3. In de penaltyreeks haalden we het van het Technisch Instituut Onze-Lieve-Vrouw uit Oudenaarde (5-4). Dat was dus 2 op 2. Op naar de halve finales. Een week later speelden we opnieuw op het veld van SKV Oostakker. De cadetten werden behoorlijk

te licht bevonden door het Instituut Onze-Lieve-Vrouw uit Sint-Niklaas. Het werd 2-6 in het voordeel van de Waaslanders. De scholieren stonden met één been in de halve finale toen de scheidsrechter, zowat in de laatste minuut van de wedstrijd, een handspel constateerde van Cédric


Nobels (5EMT 2), terwijl wij het allemaal als aangeschoten bal zagen waarbij de arm langs het lichaam bleef. Maar de ref legde de bal op de stip en zo werd het 2-2. De strafschoppen moesten uitsluitsel brengen. In een bloedstollend kat-enmuis-spelletje, waarbij afwisselend de leiding werd genomen en we dan toch weer in de achtervolging moesten, werd het uiteindelijk 8-9 voor KA Gent 2. We dropen teleurgesteld af. Achteraf kunnen we concluderen dat we het toch ver geschopt hebben, zowel met de cadetten als met de scholieren. Verder heb ik nog een heleboel atletiekuitslagen. We beginnen op 4 februari met het indoor kampioenschap. Het was een hoogdag voor onze vrouwelijke sprintsters - dus Eline, maak je borst maar nat - maar het werd een doemdag voor onze mannen. Imke Vervaet (4ECA) won het goud op de 60 m (7.84) en Ella De MaĂŽtre was de snelste op de 200 m (25.94). Ella werd ook nog vierde in de finale van de 60 m in een tijd van 8.10. Yestin Scheldeman en Pie-

ter-Jan Buyens (beiden 6EMT) haalden allebei de finale van de 60 m. Pieter-Jan zou zo naar het goud lopen mocht hij niet iets te vroeg inhouden en daardoor pas als vierde over de meet gaan. Tijdens de reeksen liep hij 7.12 en in de finale slechts 7.31. Het was een rare finish. Yestin liep in de finale iets langzamer dan in de reeks, van 7.27 naar 7.34, goed voor een zesde plaats. Stijn Frix (4LATB) wou ook eens proeven van het gebeuren en schreef zich in voor de 800 m. Zijn tijd van 2'24" was op 49 deelnemers goed voor een 18e plaats, dus ruim bij de eerste helft van het deelnemersveld. Ook Lien Van Laer (4LATB) was van de partij. Zij nam deel aan de reeksen 200 m, liep er 28.94 over, maar plaatste zich niet voor de finale. Op het provinciaal kampioenschap atletiek te Oordegem op 6 mei haalden we nog meer medailles. Yestin won er twee: goud in het verspringen (6m46) en zilver op de 100 m vlak (11.35). Anton De Clercq (4ECA) liep de 800 m in 2.00.17 en haalde hiermee de zilveren medaille bij de

scholieren. Imke won goud in de finale van de 100 m in 12.42. In diezelfde finale liet Ella 12.74 noteren, wat haar net niet op het podium bracht. In hun reeksen van de 100 m liepen Justine Apers (4 LATA) 13.91, Lien 13.94 en Sarah Debersaques (3WET1) 14.24. Op de 4 x 100 m waren onze dames superieur: 50.47. Met z'n vieren mochten ze op het hoogste schavotje. Wat een prestatie. Justine sprong nog naar een 7de plaats in het verspringen (4m23) en Sarah stootte de kogel van 3 kg 7m26 ver, waarmee ze 9de werd. Wat jammer dat we onze eer niet zijn gaan verdedigen op het landelijk kampioenschap. Al bij al toch een schooljaar met behoorlijk wat successen. En door die lange deelname aan het voetbal is het minivoetbal erbij ingeschoten. Harald Hacquaert

de SJCourant

61


OUD-LEERLINGE IN DE KIJKER

62

de SJCourant


OUD-LEERLINGENBOND n MIJMERINGEN NA 10 JAAR VISITATIE

Enkele Visitatievragen na een boeiende rondleiding door het schoolgebouw op de oud-leerlingendag (tien jaar afgestudeerd): - Kan u er zich ook aan ergeren dat uw geheugen een grofmazige zeef is geworden als u bedenkt wat u in het middelbaar allemaal leerde? - Denkt u ook in de eerste plaats terug aan die leerkrachten en personeelsleden die meer deden dan enkel hun kennis overdragen? - Vindt u het ook maatschappelijk verantwoord dat middelbare scholen gemengd zijn maar bent u stiekem ook blij dat dit bij u nog niet of maar nauwelijks het geval was? - Heeft u ook ergens een doos, map of enveloppe met Visitatiespullen waar u tijdens een 'grote kuis' of bij een verhuis even nostalgisch in terugblikt? - Grijpt u in de bibliotheek sneller naar een boek van een auteur die u tijdens uw middelbare schoolcarrière ontmoette (op een boekenlijst, bij een spreekbeurt van een klasgenote …) of loopt u die rekken juist sneller voorbij? Of komt u in uw drukke leven helemaal niet meer aan het lezen van romans toe? - Welke onbekende factoren zouden er naast 'het aantal voorbijgangers' en 'de tijd' nog belangrijk zijn om via een wiskundige formule de gemiddelde graad van uitslijting per jaar in de grote trap te berekenen?

- Waarom zijn de schilderijen in de recreatiezaal nog steeds niet terug te vinden op de Belgische lijst van beschermde monumenten? - Zou Patrick Süskind zijn inspiratie voor 'Het Parfum' gehaald hebben uit een bezoek aan de chemie- en biologieklas die al generaties lang doordrenkt blijft van dezelfde onfrisse geur? - Herkent u in vele mensen nog wie ze (meer dan) tien jaar geleden waren, ondanks hun inmiddels verworven levenswijsheid, diploma's, partners en/of kinderen? - Heeft u ook het geluk goede vrienden te hebben overgehouden aan uw Visitatiejaren? - Vraagt u zich ooit af, nu u steeds meer leeftijdgenoten kent die kinderen hebben, hoe oud het baby'tje op sterk water in de biologieklas ondertussen zou geweest

zijn als het een normale ontwikkeling had gekend? - Fantaseert u verder, bij het zien van de nieuwe elektronische mededelingsborden, over welke technologische snufjes er de komende tien jaar aan het decor van de school toegevoegd zouden kunnen worden? - Twijfelt u soms ook aan het feit of die Visitatietijd echt zo bijzonder was of u reeds de neiging krijgt, eigen aan bejaarden, het verleden ietwat te romantiseren? - Doet het u ook deugd als een oude Visitatiebekende op straat naar u zwaait (zelfs al is zijn of haar naam u ontgaan)? Maaike De Man oud-leerlinge 6 LWe - Visitatie

de SJCourant

63


n SINT-JANS (BERCHMANS) COLLEGE REVISITED Er zijn altijd twee kanten aan jubilaris zijn: 'leuk dat ze mij/ons niet vergeten zijn', denk je dan, totdat je je er even later bewust van wordt dat je ondertussen 10 jaar ouder geworden bent. Vermits 'ons' jaar dit jaar 30 jaar afgestudeerd was (de sixties en seventies waren echt wel de max!), trokken we met een degelijke delegatie (12 latinisten en een moedige WB'er) naar de Heiveldstraat. Sommigen onder ons hebben er inmiddels zelf al afgestudeerde kinderen en onze klas levert bovendien al enkele jaren de voorzitter van het oudercomité. U merkt het: kwaliteit drijft altijd boven!

'God slaat niet zonder te zalven' gaf Gerard nog mee en hij had nog gelijk ook want vervolgens kwamen Jef van Bemmel en Raymond Gevaert binnen. Samen hadden ze besloten onze aanwezige echtgenotes eens te verwennen, minstens er voor te zorgen dat wij dit later op de avond zouden doen. Jef catapulteerde ons 2000 jaar in de tijd terug en je zou haast gaan geloven dat hij het zelf had meegemaakt hoe de door (onbeantwoorde) liefde verteerde CATULLUS het uitschreeuwde in zijn Carmen 85. De Latijnse woordjes kwamen vlotjes terug, de tijden daarentegen … om nog maar te zwijgen van de versmaat.

Maar doordat onze klas nog jaarlijks bijeenkomt (écht waar!), vielen de grijzere haren en bijgekomen kilootjes minder op dan misschien kon verwacht worden. Zoals aangekondigd op de uitnodiging, werden we eerst overgeleverd aan de didactische talenten van onze mentors van weleer, iets wat we toen wellicht onvoldoende beseften.

'Wie de wijsheid wil hebben, moet zijn geschiedenis kennen'. Kan het actueler? Door Gerard Impens werden we op de geheel hem eigen wijze meegenomen in de geschiedenis van ons volk vanaf 1302 (tiens) over Keizer Karel, het noodlottige 1585 (scheiding der Nederlanden), Napoleon, onze eerste vorst Willem van Oranje, 1830, de twee wereldoorlogen om dan, als een renner in volle sprint, alles uit de kast te halen vanaf de opeenvolgende staatshervormingen van 1970, 1980, 1988 en de eerste volwaardige Vlaamse Regering. Voor hem zat de eerste generatie 'van bij hun geboorte' welstellende Vlamingen te genieten van de Meester zelve. Zijn slotconclusie moet u hem bij gelegenheid zelf maar eens vragen, maar ook hier ligt het antwoord in de kennis van de geschiedenis.

64

de SJCourant

'Finir en beauté' moet Raymond gedacht hebben en hij bouwde samen met ons een prachtgedicht op van Yvan Goll. Omdat ik er u de schoonheid niet van wil onthouden, vindt u het hiernaast afgedrukt. Diep onder de indruk en met het besef wat een voorrecht het voor ons geweest is om met dergelijke leerkrachten 'humanior' te zijn geworden, schreden we langzaam terug door de gangen en gebouwen zoals we deze (in mijn geval 12) jaren gekend hadden.


Op de receptie en aan tafel werd een en ander en nog veel meer bijgepraat en doorgespoeld bij een goed glas wijn. Naast onze tafel stond een tafel met een bordje "afgestudeerd 1969". We bekeken elkaar en zagen dat het goed was. Wat zouden we er ook weer graag bij zijn in 2019 om samen met Gerard Impens stand van zaken op te meten. Mede namens alle klas- en jaargenoten dank ik het college, directeur Michel De Buck en de OLB voor het welslagen van deze heerlijke avond. Geert Waeterloos - 6 LWi 1979

Je ne voudrais être Que le cèdre devant ta maison Qu'une branche du cèdre Qu'une feuille de la branche Qu'un ombre de la feuille Que la fraîcheur de l'ombre Qui caresse ta tempe pendant une seconde

n NA 40 JAAR TERUG OP SJB: EEN UNIEKE EN DEUGDDOENDE GEBEURTENIS De lichting die in het jaar 1969 (volgens Jane Birkin en Serge Gainsbourg, l'année érotique) afzwaaide bij SJB werd opnieuw bijeengeroepen. Het was even wennen, al die grijze haren en die hangbuikjes. Op de dames zat blijkbaar nog niet zoveel sleet. En hoogst merkwaardig, iedereen kwam nog altijd met hetzelfde poppemieke aandraven: zo trouw of toch te katholiek gevormd destijds? Waar we voor enkele jaren bij schoolreünies voor elkaar onze loopbaan uitspelden, was de algemene vraag nu "Ben je al gestopt?", "Wanneer ga je met pensioen?", " Het is mij beu" en bij uitzondering "Ik doe nog lustig verder". Vreemd ook hoe 40 jaren plots wegwaaien en je terug in die schoolbank weet te kruipen. Terug naar de krijtbestoven klas waar de muffe boekenlucht en het eerder zeldzame luie studentenzweet de neusgaten kon bezoedelen ...

En daar liep hij dan. Als een tovertrol uit het bos, grijzend, iets ineengebogen door de klas schuifelend. Hij stootte klanken uit die mysterieus voorbij het groene bord opdwarrelden. Vreemd keelgebrom en diepe oerklanken, maar toch fijn en heilig stil uit de mond geblazen. Het was Paul Van Durme de curieuze leraar Engels uit onze langharige hippiejaren. Hij leerde ons op 20 minuten een vijftal Noorse talen. En dat aan een hoopje

sukkels die in 40 jaar de binnenkant van de klas niet meer hadden gezien. Paul is nog altijd de Brits-Noorse gentleman. In zijn eerste lesdagen gaf hij even geschiedenis of aardrijkskunde, maar dat lag hem niet en daar deed hij dan ook geen fluit voor. Maar de taal van Shakespeare, dat was klasse. We huppelden (of struikelden) over English idioms, leerden de Britse humor kennen, limericks en doordenkertjes: fijne specie. Paul had ook een fijne neus: hij wist de repen mokkarhum van chocolaterie Jacques zo uit de boekentassen te vissen. Die werden nogal royaal verhandeld en het specifieke aroma doorboorde nogal dikwijls de luizige mufheid van klaslucht. Hij had ook altijd een klein gummiballetje op zak, uiteraard afgepakt in de klas. Dat dinge tje was zeer veerkrachtig en terwijl we ons verstrengelden in teksten van Jerome Klapka Jerome hoorde je constant "pok…pok…pok…pok". Nu is Paul zijn balletje blijkbaar kwijt.

Wiskunde: daar kwam Walter Lievens. Ik weet niet hoeveel kilogram krijtstof hij ooit uit zijn kostuum heeft moeten kloppen, maar het zal wel een pak geweest zijn. Het bord stond constant vol met cirkels en driehoeken, onvoorspelbare stellingen en rare formules en om het

de SJCourant

65


kwartier met de bordveger een nieuw vlak vrijmaken. Het is een crème van een gast maar ik krijg na 40 jaar nog altijd draaiingen van hypotenusa's, ezelsbruggen, integralen, schuine en lompe driehoeken. Het zal niet meer baten, vrees ik. De enige stelling die ik ken, heeft ooit eens voor mijn deur gestaan en dat zal het ongeveer zijn… Maar ik wil nog eens proberen in 2019.

ook, want wij hebben Walter en petit comité in juni ‘69 uit zijn nestje gehaald in de Smidsestraat tegen Sint-Pietersstation. We hadden een meerderjarige nodig om bij de politie "danspartijen" te gaan aangeven. Dat was voor onze afscheids-TD die we hadden gepland in De Crypte aan het Sint-Baafsplein. En Walter trok dus welgezind mee naar de politie. De Walterse lessen Nederlands en Duits waren altijd aangenaam, alleen zijn examen Duits was zowel kort als moeilijk van stof. Nu, ik heb mij destijds evenzeer versukkeld in de Duitse naamvallen als in de sinus/cosinusrelatie van de vorige Walter. Maar het zou "Meyerke" niet geweest zijn als hij ons voor de rest van ons leven geen schone Duitse spreuk had meegegeven 'Jedes Haus hat seine Uhre' of 'Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens'.

Hekkensluiter of last, but not least: Walter De Meyere. Het showgehalte van zijn optreden is nog altijd merkwaardig te noemen. En zijn cijfergeheugen werkt nog. Walter wist bvb. nog dat hij in 1969 getrouwd was. Ik

Na 40 jaar terug op SJB was een unieke en deugddoende gebeurtenis. Ik dank, in naam van de lichting 69, de inrichters, medewerkers en al de lieve mensen die voor ons een mooie avond in mekaar hebben gestoken. Ik zou zeggen tot binnen 10 jaar, maar ergens hoop ik dat het wat vroeger mag zijn. Roger Van den Bulcke

n 40 JAAR OUD-LEERLINGENREÜNIE ANDERS BEKEKEN Beginnen enkele maanden na mei '68, en eindigen voor een historische zomer van 1969: Eddy Merckx wint zijn eerste Tour de France, de Amerikanen landen op de maan, Woodstock vindt plaats, enz… Wat een laatste 'wonderschooljaar' hebben we mogen beleven. 40 jaren later verwacht je nostalgische mijmeringen bij een reünie van klasgenoten van toen. Maar niets daarvan: krasse knarren zijn we geworden met 101 ervaringen, privé en professioneel. Met zijn vijftienen waren we. De echtgenotes mochten mee maar werden vooraf verwittigd om toch eens een poging te ondernemen ons aan het woord te laten. En het moet gezegd: ze hielden zich gedeisd, meer zelfs, ze spitsten hun oren bij de verhalen van hun eega's waarover ze nog nooit gehoord hadden. O.K., het waren vooral onze heldendaden die we dik in de verf zetten. De avond was begonnen met de traditionele hoorcolleges van onze oud-leerkrachten in de nog even muffe klaslokalen van weleer. Paul Van Durme wist ons - opa's zowaar te boeien met het sprookje van de Prinses op de erwt in een aantal Scandinavische talen. Wanneer wij voorlezen, mogen we al blij zijn dat de kleinkinderen

66

de SJCourant

geen Gents, Lo's of weet ik veel welke klanken horen. Mooi toch die Noorse verhalen. Walter Lievens had het over de stelling van Pythagoras. Eigenlijk wordt het wel eens tijd voor het invoeren van de stelling van Lievens. Het gegoochel met driehoeken, formules, raadsels hield niet op. Blijkbaar was hij vergeten dat zijn publiek een beetje trager is geworden dan 40 jaar geleden. De ernst werd tenslotte gebroken door …. ja door wie anders dan Walter De Meyere! Die man geeft geen lessen maar shows. Of het nu gaat over cijfers, Nederlands,


Duits: het maakt allemaal niet uit. Waarom het niet op een olijke wijze presenteren, het zal er zo ook wel 'ingaan' bij de leerlingen. Een pluim toch voor al die oud-lesgevers want zij waren mede verantwoordelijk voor onze professionele carrières nadien, die zich af speelden in de diverse geledingen van onze maatschappij omwille van het merkwaardig aantal uiteenlopende beroepen dat we uitoefenen. In dat wonderschooljaar 1969 studeerde onze klas (wetenschappen) met 21 af, waarvan er reeds drie overleden

zijn, zowat de enige droeve noot op deze geslaagde reĂźnie. Over de maaltijd en de drank schrijven we niet teveel: het eerste moeten we matigen, en het tweede ook. Zoals ik reeds aanhaalde, vergezelden onze echtgenotes ons. En ja, we hebben gedwee onze autosleutels aan hen gegeven na een " tot over 10 jaar"-groet. Of zouden we niet vroeger nog eens samenkomen? Wim Reynebeau Oud-leerling 1969

n SFEERBEELDEN OUD-LEERLINGENFEEST

de SJCourant

67


VRAAGSTAART Even voorstellen

n ANNELIES VAN KERREBROECK - LERARES CV Waar heb je het gevoel het meest jezelf te zijn? Bij mijn vriend. Vooral het gevoel dat 'niets hoeft' is zeer bevrijdend. Een zielsverwant is iemand die jou graag ziet in al jouw facetten. Iemand die niet verwacht dat je altijd op je best bent, maar toelaat dat je af en toe ook eens loopt te mokken zonder reden! Wat is je mooiste herinnering aan je schooltijd? Eindeloos tetteren met de vriendinnen over alles en niets! (Tijdens de pauzes natuurlijk, nóóit tijdens de lessen!) Welke plaats bekleedt spiritualiteit in je leven? Wat versta je onder spiritualiteit? Dat woord zal bij veel mensen een andere betekenis hebben. Ik vind het vooral terug in het contact met boeiende mensen! Wat betekent humor voor jou? Eens goed kunnen lachen kan inderdaad deugd doen. Maar humor heeft volgens mij nog een veel grotere waarde. Het is vaak een ideaal middel om een gespannen situatie te doorbreken, stress te reduceren en het leven te relativeren. Dus voor mij veel humor graag, en het mag best met een kantje zijn! Wat is je favoriete tijdsbesteding? Ik ben een echt gezelschapsdier. Cinema, restaurant, sporten … Het is mij eender, zolang ik het maar in een leuke compagnie kan doen. Anderzijds ben ik ook graag eens op mezelf. Na een drukke week op school kan ik echt genieten van een beetje rust en alleen zijn. Hoe zie jij de meest geslaagde vakantie? Elk land heeft zijn charme, maar voor mij biedt Italië een totaalpakket: geweldig klimaat, heerlijk eten, prachtige steden en dorpjes, en een mooie natuur. De perfecte ingrediënten voor een geslaagde vakantie. Wat bepaalde je keuze voor een job in het onderwijs? Sinds mijn veertiende droomde ik er al van voor de klas staan. Toen ik effectief als leerkracht begon, waarschuwde iedereen mij ervoor dat het misschien toch zou kunnen tegenvallen. Niets bleek minder waar. Mijn hooggespannen verwachtingen zijn volledig ingelost! Heb je ooit gedroomd van een ander beroep? Neen.

68

de SJCourant

Wat weet je het meest te waarderen bij jonge mensen? Hun vastberaden geloof in het feit dat alles kan en dat de wereld aan hun voeten ligt. Die naïviteit raak je met de jaren wel een beetje kwijt, en dat vind ik best jammer. Wat ergert je het meest bij jonge mensen? Jonge mensen hebben soms de neiging om de dingen enkel vanuit hun standpunt te bekijken. Het eigen ik staat in de puberteit zeer centraal. En dat kan wel eens lastig zijn. Mijn eigen moeder heeft daar ook over geklaagd toen ik zelf een tiener was. En achteraf gezien moet ik haar daarin wel gelijk geven … Hoe sta je tegenover 'life long learning'? Levenslang leren is natuurlijk zeer belangrijk, maar geef toe: het klinkt wel ongelooflijk vermoeiend!!!!! Wat is je grootste toekomstdroom? Ik heb er verschillende; de één al realistischer dan de andere. Wat school betreft, hoop ik dat ik binnen 20 jaar nog altijd met even veel goesting voor de klas kan staan. Niets zo erg als een verzuurde leerkracht die met tegenzin naar school gaat. Hopelijk blijf ikzelf daarvan gespaard! Wat zou je anders doen indien je de klok enkele jaren kon terugzetten? Een aantal vriendschapsbanden beter onderhouden.


n TIM BAVRÉ - SECRETARIAATSMEDEWERKER CAMPUS HEIVELD Wat is je favoriete tijdsbesteding? Voetbal natuurlijk, maar ook eens weggaan met vrienden. Eens genieten van de rust mag ook niet ontbreken want dat heb je zeker ook nodig, hé. Hoe zie jij de meest geslaagde vakantie? Een periode waarin ik kan ontspannen, genieten van zon, zee en strand. En natuurlijk daar ook de omgeving eens verkennen. Mijn vakantie is pas echt geslaagd als er geen zorgen zijn en alles goed verlopen is. Wat bepaalde je keuze voor een job in het onderwijs? Omgaan met jongeren en de vele vakanties zijn natuurlijk mooi meegenomen. Ook is het ideaal om dit te combineren met mijn hobby. Heb je ooit gedroomd van een ander beroep? Ja en nog steeds heb ik die droom. Maar die droom ga ik nog niet verklappen, anders komt die misschien niet uit. Wie weet wat de toekomst brengt … Wat weet je het meest te waarderen bij jonge mensen? Ze zijn enorm leergierig, vragen zich vele dingen af en stellen veel in vraag.

Waar heb je het gevoel het meest jezelf te zijn? Ik denk dat dit vooral is bij mijn hobby, daar kan ik zijn wie ik ben, doen wat ik wil en me uitleven. Het is een plaats waar ik even alle zorgen kan vergeten en doen wat ik het liefste doe. Wat is je mooiste herinnering aan je schooltijd? De laatste schooldag. Het einde. Toen we ons diploma mochten afhalen, die dag zal ik zeker niet vergeten. Wat betekent humor voor jou? Plezier maken, de slappe lach krijgen. Dit vooral in vriendenkring. Wanneer ik naar een stand-up comedy ga, kan ik me goed amuseren en daar komt de humor vooral naar boven.

Wat ergert je het meest bij jonge mensen? Sommigen denken dat ze de wereld al gezien hebben en zijn zeer eigenwijs. Dit merk je dan vooral aan hun "mondig" gedrag. Hoe sta je tegenover 'life long learning'? Als je die mogelijkheid hebt, moet je dit zeker doen. Hoe meer je weet, hoe verder je staat. Het is nooit te laat om bij te leren dus "go for it". Wat is je grootste toekomstdroom? Mijn toekomstdroom? Ik heb er een paar maar de belangrijkste is gelukkig zijn en samenleven met iemand. Het hoeft niet altijd iets in mijn hobby te zijn. Wat zou je anders doen indien je de klok enkele jaren kon terugzetten? Geen flauw idee.

de SJCourant

69


WEL & WEE n GEBOORTEN

Louanne, dochtertje van Myriam Vandevelde (lerares CH) en Benoit Lamont - 9 februari 2009 Eren en Eray, broertjes van Ebru Balci (2STa) Warre, zoontje van Delphine Deleersnyder (lerares CV) en Jan Evens - 6 maart 2009 Elias, zoontje van Eva Van Heule en Ruben Vanholme (oud-ll SJB, 2000) - 6 april 2009

Louanne

Warre

Fleur, dochtertje van An Beaucourt en Gerben Nerinckx, kleindochter van Mia Thuysbaert (lerares / graadcoördinator CV) - 30 april 2009

n OVERLIJDENS Mevrouw Liliane Baete, oma van Guillaume Bocksruth (3 ECA2) - 27 januari 2009 De heer Abel Props, schoonvader van Ann Baert (secretariaatsmedewerker CV) - 13 februari 2009 De heer Julien de Jonghe, grootvader van Jeffrey De Caluwé (1MWe) - 1 februari 2009 Mevrouw Margareta Mullie, grootmoeder van Maarten Stul (5 WeWi) - 5 februari 2009 De heer Adolf Beaucourt, schoonvader van Mia Thuysbaert (lerares / graadcoördinator CV) en grootvader van Sofie Beaucourt (lerares CV) - 1 maart 2009 Mevrouw Anna Annaert, moeder van Benny De Baets (leraar CV) - 5 maart 2009 De heer Joël Vanhille, grootvader van Rosa (5 MTWe), Josefine (oud-ll 6 LaWi/2004) en Emma Vanhille (oud-ll 6 HUW/2006) 17 maart 2009 Mevrouw Dumortier Jeannette, grootmoeder van Ellen Buysse (2MWa) - 19 maart 2009 De heer Roger Bouderez (oud-klusjesman SJB) - 21 maart 2009 Mevrouw Lydie Van der Biest, schoonmoeder van Michel De Buck (directeur CV) - 29 maart 2009 Mevrouw Anny Moeyens, grootmoeder van Pieter-Jan Pauwels (6 WeWi) - 14 april 2009 Mevrouw Jacqueline Van Doorsselaere, grootmoeder van Yannick Buyle (4 Wet) - 16 april 2009 Mevrouw Marlies Dewanckele, schoonzus van Micheline Demol (lerares CV) - 25 april 2009

70

de SJCourant


De heer Koenraad Staelens (oud-ll 6 WeWi /2001), zoon van Patrick en Lutgarde Allard, broer van Elisabeth (oud-ll 6 WeWi/2001) - 24 april 2009 Mevrouw Denise De Coster, grootmoeder van Stefanie Verniers (4 ECA) - 11 mei 2009 De heer Roland Vanden Bulcke, grootvader van Lien Dedeurwaerdere (2STb) - 20 mei 2009 Mevrouw Irene Van Damme, grootmoeder van Jasmien Van der Sype (4 LatA) - 3 juni 2009 Mevrouw Geneviève Orlans, oud-leerkracht Visitatie - 4 juni 2009

Koenraad Staelens

CAMPUS HEIVELD Heiveldstraat 117, 9040 Sint-Amandsberg - Tel. 09 228 32 40 - Fax 09 238 29 12 - heiveld@sjc-gent.be

CAMPUS VISITATIE Visitatiestraat 5, 9040 Sint-Amandsberg - Tel. 09 228 34 62 - Fax 09 229 21 10 - visitatie@sjc-gent.be www.sjc-gent.be Tijdschrift juni 2009 Eindredactie: Rita De Beule Verantw. uitg.: M. De Buck, Visitatiestraat 5, 9040 Sint-Amandsberg

de SJCourant

71


SINT-JANSCOLLEGE

inschrijvingen

CAMPUS HEIVELD

EERSTE GRAAD

Heiveldstraat 117 • 9040 Sint-Amandsberg TEL 09 228 32 40 FAX 09 238 29 12

tijdens de zomervakantie: van 1 t.e.m. 8 juli 2009 en van 17 t.e.m. 28 augustus 2009 van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

TWEEDE & DERDE GRAAD

CAMPUS VISITATIE

Visitatiestraat 5 • 9040 Sint-Amandsberg TEL 09 228 34 62 FAX 09 229 21 10

tijdens de zomervakantie: van 1 t.e.m. 8 juli 2009 en van 17 t.e.m. 28 augustus 2009 van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

SJCourant juni 2009  

Schooltijdschrift van het Sint-Janscollege te Sint-Amandsberg

Advertisement