Page 1


3

een woordje vooraf

4

Kunstroute 2012

6

Nieuws

8

Dag Graauw een succes

8

Groeten uit Graauw

9

Kruidentuin kan nu echt van start

11

Vergaderschema Dorpsraad

11

Leden Dorpsraad


Dorpswijzer editie april 2012 • jaargang 14

een woordje vooraf Graauw sprankelt Als u dit leest is het zomeruur al ingegaan en zijn we lekker aan het tuinieren of dromen we van warme en lange dagen met de bijbehorende terrasjes. Dat brengt me op het thema van het Droomtraject dat in 2011 een hoogtepunt beleefde met de Droommarkt. Inmiddels kunnen we er trots op zijn dat een paar ideeën al verwezenlijkt zijn. Zo heeft basisschool Ter Doest een hinkelbaan gekregen die door Rudy Dumez is geplaatst, heeft Graauwpromotions.nl het levenslicht gezien, en is onze kruidentuin in volle opbouw. Er worden ook wandelpaden aangelegd door de stichting Landschapsbeheer. Uiteraard zal het hier niet bij blijven. We werken verder aan de promotie van ons aller Graauw. Er zijn nog voldoende ideeën uit te werken waar we op dit moment misschien de mogelijkheden niet voor hebben. Als ik schrijf ‘warme dagen’ denk ik uiteraard ook nog aan alle activiteiten die hier in het dorp georganiseerd worden. De Kunstroute bijvoorbeeld, de Dodenherdenking, Graauwrock, de kermis en de Zomermarkt die dit jaar op zondag 8 juli 2012 wordt georganiseerd door het vrijwilligersteam van Graauwpromotions.nl. En nog veel meer evenementen die ons dorp onderscheiden van alle andere dorpen in Zeeuws-Vlaanderen. We beginnen langzamerhand ook al na te denken over de viering van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen die zal plaatsvinden in 2014. Mocht u hier nog ideeën over hebben, horen of lezen wij die graag. Ook nog even speciale aandacht voor Patrick Keizer die alweer een fotoreeks gemaakt heeft van Graauw in de maand maart om de buitenwereld te laten zien dat Graauw leeft! Patrick verkoopt een selectie hiervan ten gunste van het Gemeenschapshuis, meer info op www.groetenuitgraauw.nl. Onze Dorpsraad is uitgebreid met nieuwe leden, aan het eind van deze Dorpswijzer vindt u de aangepaste lijst met leden. U kunt hen te allen tijde aanspreken met eventuele vragen en/of problemen. Dit kan op alle manieren, via mail, telefoon, een ouderwets briefje, of gewoon de deurbel. Ten slotte wil ik u erop attenderen dat iedereen welkom is op onze vergaderingen en dat u ook iets ter tafel mag brengen. Alle gegevens van de vergadering vindt u verderop in deze Dorpswijzer. U merkt het, Graauw is niet grauw, Graauw sprankelt dankzij u! Luc van Peteghem voorzitterdorpsraad@graauw.net Zandbergsestraat 14 Telefoon 37 00 18

pagina 3


Dorpswijzer editie april 2012 • jaargang 14

Kunstroute Graauw 14 en 15 april

Er was eens… een bruin café in Graauw waar we aan het praten waren onder het genot van…..We merkten op, dat er toch wel veel kunstenaars en kunstenmakers in Graauw en omgeving woonden. Jammer dat we met zoiets moois niets deden. En al pratend werd het idee van een Kunstroute geboren!

Tekst: Saskia Molders werden geplaatst, zodat het publiek ook zo de weg gewezen werd. De vlaggen en borden worden tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt!

Wat en waar De kunstenaars stellen hun werk een heel weekend tentoon op privéterrein, zodat er geen vergunning nodig is. Geweldig hoe Graauwenaren hun Wat later gingen we serieus kijken garage, schuur of woonkamer been bedenken wat mogelijk zou zijn. schikbaar stellen aan deelnemers! We wilden dit zonder te veel poespas De horeca draait een topweekend. zoals vergunningen en geldschieters Niet alleen stellen ook zij hun ruimte en dergelijke doen. Dat betekende wel, beschikbaar voor het werk van dat we met vrijwilligers en de deelne- deelnemers, maar bovendien kan het mers zelf de handen uit de mouwen publiek daar terecht voor een drankje moesten steken. Maar dat bleek geen en een hapje. probleem te zijn. In 2003 kwam de eerste Kunstroute Graauw van de Kunstenaars/deelnemers kunnen grond met 25 deelnemers. En alles gratis meedoen. Zij richten zelf hun zonder dat er geld mee gemoeid was ruimte in, ontvangen het publiek op (op de grote posters na natuurlijk, die eigen wijze en promoten hun werk werden en worden nog steeds bekos- naar eigen inzicht. Deelnemende kuntigd door de horeca). Het werd een stenaars kunnen ook workshops gedoorslaand succes! ven en werken verkopen. Het publiek heeft gratis toegang en krijgt een Route grote variëteit aan kunst aangeboden Onder leiding van een enthousiaste om te bekijken.Voor zowel jong als deelnemer werden er vlaggen geoud blijkt het een echt uitje te zijn! maakt met nummers. Iedere deelnemer kreeg een vlag met nummer toe- Er zijn allerlei vormen van kunst te gekend. Op de routelijst die ook werd zien: schilderkunst, beeldhouwwerk, gemaakt, kon het publiek dan zien glaskunst, literatuur, muziek, toneel, welke kunstenaar onder welk numfotografie, keramiek, batik- en viltwerk mer meedeed. Op de vlag werd naen nog veel meer. In de loop der jaren tuurlijk het mooie lettertype gebruikt, is de Kunstroute Graauw uitgegroeid dat kenmerkend is geworden voor de tot een evenement dat jaarlijks Kunstroute Graauw, een eigen huisstijl. gemiddeld 2.000 bezoekers telt. Het Ook werden er routeborden gemaakt aantal deelnemende kunstenaars is die door vrijwilligers langs de route gegroeid tot tegen de 80! Zowel deel-

nemers als toeschouwers komen niet meer alleen uit Graauw en omgeving, maar uit heel Zeeuws-Vlaanderen, “van den overkant” en tot ver uit België. De Kunstroute Graauw heeft een reputatie van formaat opgebouwd: kunst en gezelligheid gaan hier hand in hand. Goede doel Deelnemers vonden dat ze ook wel wat voor een goed doel konden doen. Toen is het idee van een veiling geboren. Lees verder op pagina 5...

pagina 4


Dorpswijzer editie april 2012 • jaargang 14

De Kunstroute trekt altijd veel publiek. In de loop der jaren heeft is dit op verschillende manieren gebeurd en zijn er diverse doelen verrijkt met het geldbedrag van de veilingopbrengst. Inmiddels is een nieuwe vorm van een veiling ontstaan: De Vliegende Veiling. Kunstenaars die aan de veiling meedoen, stellen een werk tentoon in hun eigen ruimte (het wordt duidelijk aangegeven om welk werk het gaat) waar het publiek anoniem op kan bieden. Biedingen kunnen gedaan worden tijdens de Kunstroute Graauw. Het werk gaat uiteindelijk naar de hoogste bieder. Hij/zij krijgt een mooi kunstwerk in huis en steunt er tevens het goede doel mee. Dit jaar gaat de opbrengst naar de plaatselijke basisschool voor kunstlessen van kunstenaars en workshops over wetenschap en techniek. De school is elk jaar nauw betrokken bij de Kunstroute Graauw en we willen de leerlingen zo warm maken voor kunst in allerlei vormen. Wie weet hoeveel kunstenaars/deelnemers er uit voortkomen! Want… de jeugd heeft de toekomst.

Wij hopen op een groot succes! Thema Sinds enkele jaren wordt er jaarlijks een thema aan de Kunstroute Graauw toegekend, waar kunstenaars zich op kunnen richten. Hun werken hebben dan met dit thema te maken. Dit jaar hebben we gekozen voor: Kunst & Kind. Het staat iedere deelnemer vrij om daar iets mee te doen of niet. Net als voor de hele opzet van de Kunstroute Graauw geldt ook hier: vrijheid, blijheid! Wanneer Dit jaar is het alweer de 9e editie die zal plaatsvinden in het weekend van 14 en 15 april. Er hebben zich al ontzettend veel kunstenaars aangemeld met zeer diverse disciplines en uiteenlopende kunstwerken. Er is voor elk wat wils! Ontzettend leuk om alles te gaan bekijken met bijvoorbeeld het gezin, familie en vrienden. Het wordt weer een hele happening op Graauw!

tie te vinden over de Kunstroute Graauw, zoals deelnemende kunstenaars die iets over zichzelf vertellen en foto’s van kunstwerken. Deelname Wie zich nog als deelnemer aan de Kunstroute Graauw wil aanmelden, kan dat doen door een mail te sturen naar r.jaberg@gmail.com onder vermelding van: naam – discipline (in 1 woord) – workshop ja/ nee – tentoonstellingsadres. Tentoonstellingsruimte gezocht Door het hoge aantal aanmeldingen van kunstenaars zijn we nog op zoek naar ruimtes waar deelnemers hun werk kunnen laten zien. Hebt u een ruimte (bv. schuur/ garage) die u beschikbaar wilt stellen, horen wij dit graag. Bel 0617506789 of mail naar r.jaberg@ gmail.com. U kunt ook een briefje in de bus doen bij Dorpsstraat 42. Tot ziens op de Kunstroute Graauw 2012 op 14 & 15 april!

Website We hebben inmiddels ook eigen website: http://kunstroute-graauw. webklik.nl. Hierop is alle informa-

pagina 5


Dorpswijzer editie april 2012 • jaargang 14

Nieuws

Rommelmarkt tafeltennisvereniging St.-Aloysius Op zaterdag 26 mei 2012 organiseert tafeltennisvereniging St.-Aloysius haar traditionele rommelmarkt met ‘antiek’ en curiosa. Bij goed weer op het speelplein van basisschool Ter Doest en bij slecht weer in het Gemeenschapshuis te Graauw. Tijdstip: van 09.00 uur tot ± 15.00 uur. Spullen Voor de rommelmarkt heeft de vereniging spullen nodig. Hiervoor doen ze een beroep op u. Hebt u nog oude spulletjes staan waar u niets meer mee doet, geef ze aan de verenigiging!

De opbrengst komt ten goede aan de club. Ophalen Op zaterdag 19 mei vanaf 9.00 uur wordt opgehaald op Zandberg, Graauw, Paal en Duivenhoek. Zet geen spullen buiten! Mensen van de vereniging zullen die dag bij u aanbellen met de vraag of u iets hebt voor de rommelmarkt. Op Emmadorp, Langendam en Kruispolderhaven, Paalseweg, Meloweg en Van Alsteinpolder wordt opgehaald na een telefoontje (zie nummers onder aan dit artikel).

Dodenherdenking - vrijdag 4 mei Vrijheid geef je door Evenals vorig jaar organiseert de Dorpsraad in samenwerking met de gemeente en plaatselijke instanties weer een aantal activiteiten in verband met de dodenherdenking. Om 19.40 uur verzamelen we op het pleintje bij de Herberg waarna we in stilte vertrekken naar de begraafplaats alwaar een korte ceremonie wordt gehouden. »» 19.58 uur Taptoe »» 20.00 uur 2 minuten stilte »» 20.02 uur 1e en 6e couplet van het Wilhelmus Aansluitend een korte toespraak door een notabele van de Gemeente Hulst, kranslegging, voordracht van enkele gedichtjes en gelegenheid tot het leggen van bloemen.

Let op: »» geen grote meubelstukken »» geen witgoed (oude wasmachines, koelkasten, computers e.d.) »» geen vuilnis Bent u op zaterdag 19 mei niet thuis, en wilt u toch iets opruimen, dan kunt u contact opnemen met 0114-635557 (Ad Knicknie) of 0626-548121 (Mark Staal). Mensen van de vereniging komen dan alsnog langs om de spullen op te halen. Bij voorbaat dank namens tafeltennisvereniging St.-Aloysius!

Opening fietspad Graauw - Paal Op zaterdag 14 april om 14.00 uur wil waterschap Scheldestromen samen met u het fietspad Graauw Paal officieel openen.

Dorpsraad mee met de koets van André Biddelo. Leerlingen van Ter Doest fietsen achter de koets aan.

We verzamelen net buiten de bebouwde kom bij Graauw. Twee waterschapsbestuurders, Sophie van ‘t Westeinde en Denis Steijaert, zullen daar een groep genodigden kort toespreken.

Het fietspad wordt officieel geopend zodra de paardjes door het lint lopen en gevolgd worden door de koets en kinderen van de basisschool op de fiets daarachter. De koets en kinderen rijden tot aan de tweede boerderij, daar keren ze en gaan weer terug.

Na de toespraken rijden de twee bestuurders plus een afgevaardigde van de

pagina 6


Dorpswijzer editie april 2012 • jaargang 14

pagina 7


Dorpswijzer editie april 2012 • jaargang 14

Dag Graauw een succes Saamhorigheid, het bij elkaar brengen van mensen, een feestelijk begin van het nieuwe jaar, gezeligheid. Dat waren de uitgangspunten die de Dorpsraad Graauw en Graauw promotions voor ogen hadden. Hieruit is Dag Graauw geboren, een dag van en voor ons dorp.

springkasteel. Wij hebben als organisatie een succesvolle dag mogen afsluiten waarbij de inwoners van Graauw de gelegenheid hebben gekregen elkaar te leren kennen of bij te kunnen praten.

Een enkeling had wat sceptische bedenkingen, maar die bleken onterecht te zijn. Dag Graauw is een groot succes geworden met een kleine 150 bezoekers over de gehele dag!

Ook is Dag Graauw een succes geworden voor de aanwezige verenigingen. Zo heeft de kruidentuin bijvoorbeeld tal van vrijwilligers geworven door hun demonstratie.

Er is met veel belangstelling gekeken naar demonstraties van o.a. de E.H.B.O en andere aanwezige verenigingen, en er is door de jeugd gretig gebruik gemaakt van de animatie en het

Namens het bestuur van Graauw promotions nogmaals onze dank aan alle verenigingen, vrijwilligers en sponsors. Graag zien wij u allen weer terug op Dag Graauw 2013!

een selectie van 10 foto’s gemaakt. Van iedere foto uit de selectie wordt een ansichtkaart gemaakt. De 10 ansichtkaarten worden gebundeld en tijdens de Kunstroute op het expositieadres in de Kortestraat verkocht. Op 1 juli 2011 is Patrick Keizer gestart met het eerste deel van het fotodagboek “Graauw. Beeld van een dorp.” Iedere dag tot en met 31 juli heeft hij dagelijks rond het middaguur, vanaf dezelfde locatie, een foto van de Dorpsstraat in Graauw gemaakt. Deel 2 is gemaakt van 1 november tot en met 30 november 2011. Deel 3 is tot stand gekomen van 1 tot en met 31 maart 2012 . Het laatste deel zal worden gemaakt van 1 tot 31 juli 2012. Het fotodagboek kunt u bekijken op www.patrickkeizer.com/ fotodagboek. Ansichtkaarten. Uit de 92 beschikbare foto’s wordt

De opbrengst van de verkoop wordt gedoneerd aan het Gemeenschapshuis in Graauw. Waarom het Gemeenschapshuis als goed doel? Het Gemeenschapshuis is al een ouder gebouw (uit circa 1920) en kan het geld goed gebruiken voor onderhoud. Het Gemeenschapshuis is ook de centrale plaats waar de Graauwenaren bij elkaar kunnen komen. Door de opbrengst van de verkoop van de ansichtkaarten te doneren aan het Gemeenschapshuis, wordt het fotodagboek ook tast-

baar voor alle mensen in Graauw. Bestel alvast uw kaarten De bundel van 10 ansichtkaarten kunt u nu al bestellen. 1 bundel voor € 10,00. De bestelde kaarten kunt u afhalen en betalen tijdens de Kunstroute, op het expositieadres in de Kortestraat. Bestellen is heel eenvoudig. Ga naar www.groetenuitgraauw.nl en vul het bestelformulier in. Of bel tijdens kantooruren naar 635 157 om uw bestelling door te geven.

www.groetenuitgraauw.nl pagina 8


Dorpswijzer editie april 2012 • jaargang 14

De kruidentuin kan nu echt van start gaan.

De kruidentuin in Graauw kan nu echt van start gaan. De Gemeente Hulst geeft aan de Begoniastraat een stuk grond in bruikleen.Er staan al heel wat vrijwilligers klaar om aan de slag te gaan zo gauw het weer het toelaat. U begrijpt vast al, dat we geen groot budget hebben. Daarom vragen we u om uw hulp. »» Hebt u nog tuingereedschap dat u niet meer gebruikt, maar dat nog wel goed is? »» Hebt u planten, die gezond zijn, maar waar u geen plaats meer voor heeft in uw tuin? »» Hebt u nog tuinmeubelen die - na een likje verf weer mooi zijn? »» Hebt u nog straatstenen, stoeptegels, stoepranden e.d. voor de aanleg van paadjes? »» Hebt u nog (oude) stenen voor stapelmuurtjes? »» Hebt u nog planken liggen voor het maken van klimrekken voor planten? »» Hebt u een oude sok met inhoud? Mag natuurlijk ook. U kunt ons allemaal helpen, ook als vrijwilliger, om in de tuin te werken. Wilt u liever schilderen of timmeren, er zijn allerlei klusjes te doen.Voorop staat: we moeten het samen doen en met plezier.

Wat krijgt u er voor terug? We willen een kruidentuin/siertuin voor alle inwoners van Graauw maken, waar het gezellig toeven is. Waar u een praatje kunt maken met een verre buurman/vrouw die u anders nooit ziet. Waar u kunt genieten van wat de natuur ons schenkt: keukenkruiden, geurplanten, mooie kleuren. Het klinkt mooi, maar het moet nog mooi worden. Geef ons een beetje de tijd (een paar jaar) en uw steun. We hopen u, ook in de beginperiode, eens te zien in de Begoniastraat. Er zal niet altijd iemand aanwezig zijn, maar het is een open tuin, waar u altijd welkom bent, kinderen onder begeleiding van volwassenen. Wilt u a.u.b. geen honden en geen fietsen e.d. meenemen in de tuin? Dit geldt natuurlijk niet voor uw rollator of rolstoel! Wilt u meer weten? Géke Graaff Achtereindstraat 42 tel: 63.31.16 e-mail pietengeke@zeelandnet.nl Annemarie Theunisse Dorpsstraat 39 e-mail: theunisse32@zonnet.nl

pagina 9


Dorpswijzer editie april 2012 • jaargang 14

pagina 10


Dorpswijzer editie april 2012 • jaargang 14

Vergaderingen Dorpsraad Op de onderstaande data komt de Dorpsraad bij elkaar. Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Gemeenschapshuis. Iedere vergadering begint om 20.00 uur. • 8 mei 2012 • 26 juni 2012 • 11 september 2012 • 16 oktober 2012

Jaarvergadering 2012 • 27 november (let op: aanvang 19.30 uur)

De leden van de Dorpsraad Luc van Peteghem

voorzitter Zandbergsestraat 14 Telefoon 370 018 voorzitterDorpsraad@graauw.net

Commissie(s)

Verkeer en vervoer Recreatie

Ria van Campen

Zeestraat 8 Telefoon 635 785 mvancampen@zeelandnet.nl

Commissie(s)

Verkeer en vervoer

Alfons Verdurmen Jacintastraat 45 Telefoon 635 509

Karel Blanckaert

Jos Buysrogge

wnd. voorzitter Zandbergsestraat 41 Telefoon 635 436 kblanckaert@zeelandnet.nl

penningmeester Rozenstraat 36 Telefoon 635 721 jbuysrogge@hotmail.com

Commissie(s)

Commissie(s)

Groenvoorziening Recreatie

Woningbouw Recreatie

Paul Mangnus

Emma van de Walle

Dwarsstraat 5 Telefoon 633 055 mangnusthielman@hetnet.nl

Dorpstraat 24 Jeugdlid

Commissie(s)

Zandbergsestraat 58 Telefoon 317753

Recreatie

Monique Haest-Grob

André de Clerq

Irenestraat 24 andredeclercq80@gmail.com

Commissie(s) Verkeer

Het laatste nieuws van de Dorpsraad leest u op dorpsraad.graauw.net. pagina 11


Dorpswijzer De dorpswijzer is een uitgave van Stichting Dorpsraad Graauw e.o. • p/a Zandbergsestraat 14 4569 TD Graauw • Internet: dorpsraad.graauw.net • E-mail: dorpsraad@graauw.net. Fotografie & illustraties: cover, pag. 4, pag. 5: Patrick Keizer, pag. 9 team Kruidentuin Tekstredactie: Corine Kisling (www.kisling.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, gebruikt, gepubliceerd of opgeslagen in een gegevens(data)bestand worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Concept en realisatie: Keizer & Co webontwerp en dtp • Oude Kaai 16 • 4569 AB Graauw • www.keizerenco.nl

Dorpswijzer Graauw april 2012  

Het nieuws uit Graauw - Zeeuws-Vlaanderen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you