Page 3

Een specifiek programma, geoptimaliseerd voor het verwerken van meetstaten, zorgt voor een vlotte werkwijze. Een werkwijze die fouten vermijdt. Quantum staat voor een rechtlijnige aanpak: 1. Gewenste artikels selecteren in de bibliotheekmeetstaat (… of een bestaande meetstaat als sjabloon gebruiken) 2. projectlijst creëren 3. hoeveelheden aanvullen 4. lastenboektekst bijwerken 5. gedetailleerde meetstaat, raming, offerteaanvraag en lastenboek afdrukken.

• Berekeningen en controles die u vroeger zelf moest uitvoeren, gebeuren nu automatisch. • Geen manuele koppelingen of verwijzigen,deze worden door Quantum beheerd en gecontroleerd. • Onmiddellijke terugkoppeling naar de bibliotheeklijst om ontbrekende artikels aan te vullen. • elk artikel bezit een ingebouwd rekenblad voor detailberekeningen. • enkel- of meervoudige koppelingen tussen verschillende hoeveelheden zijn eenvoudig in te stellen.

• Geen afzonderlijke documenten en werkprocessen: meetstaat klaar = alles klaar! • Duidelijke, overzichtelijke documenten voor opdrachtgever en aannemer. Afgedrukt, opgemaakt als PDF of geëxporteerd naar Excel™ • Automatische berekening van uw raming volgens verschillende prijscategoriën.

Quantum 4 brochure  

basisinformatie over Quantum versie 4

Quantum 4 brochure  

basisinformatie over Quantum versie 4

Advertisement