Page 1

FÖRENING | INTEGRATION | KOMMUNIKATION | AKTIVITET

MENTORSKAP SOM RESURS I INTEGRATIONSARBETET

INTEGRATION.LUCKAN.FI

Webb luckan mentorhandbok  

Denna handbok är en samling erfarenheter om mentorskap som stöd i integrationsarbetet. Projektet FIKA har utvecklat och etablerat ett mentor...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you