Page 1

FÖRENING | INTEGRATION | KOMMUNIKATION | AKTIVITET

TREDJE SEKTORN SOM INTEGRATIONSARENA

INTEGRATION.LUCKAN.FI

Webb luckan föreningshandbok  

I Finland är integration via föreningslivet fortfarande ett relativt nytt fenomen. Därför behöver det skapas förutsättningar bland föreninga...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you