Page 73

Efter Gustav Vasas besök i Finland år 1530 kom Nils Boije i gunst hos konungen, blev fogde på Raseborg och tilldelades förläningar. Ännu samma år fick han hela Pojo socken, och efter en tillfällig indragning utökades förläningen 1540 med Ekenäs och litet senare med Tenala. Därtill hade Nils Boije genom köp kommit i besittning av jord som tillhört kyrkan, till exempel Degernäs nordost om Fiskars. Han intresserade sig särskilt för Gullö, som av allt att döma spelade en viktig roll i den handelsverksamhet denne frälseman bedrev. Egendomarna övertogs av sonen Göran Nilsson Boije, som i likhet med fadern kom att inta mycket höga positioner inom svenska riket; bland annat var han lagman i Söderfinne lagsaga, ståthållare i Reval och riksråd. Han var också en av dem som undertecknade fredstraktaten med Ryssland i Teusina 1595, vid sidan av bland annat Arvid Stålarm till Lindö i Tenala. Under konflikten mellan Sigismund och hertig Karl fick Göran Nilsson under några år såväl tjänster som förläningar och gods indragna av hertigen. År 1600 återställdes dock hans arvegods. Göran Nilsson avled den 7 december 1617 på Gennäs och begravdes i Pojo kyrka.

Klas Flemings ändalykt En storman som inte var bosatt i Pojo eller hade några besittningar där men som ändå har en plats i socknens historia är Klas Fleming, som gärna vistades på sin gård Svidja i Sjundeå och därför allmänt kallades “Svidje Klas” – ett annat namn i omlopp var “Sotnäsa”, som syftade på hans inte alltför överdrivna renlighet. Klas Fleming hörde till de få medlemmar av högadeln som tog parti för Johan III:s och Katarina Jagellonicas son, den polske kung Sigismund. Efter Johans död 1592 härskade Klas Fleming med Sigismunds fullmakt över hela Finland och utgjorde ett svårt hot mot hertig Karl. När Klas Fleming var på väg från Svidja till Åbo för att vidta förberedelser mot en väntad invasion av hertigens trupper västerifrån drabbades han, 62 år gammal, oväntat av en sjukdomsattack i Pojo natten mot den 13 april 1597. Stället där det skedde var uppenbarligen nära det flyttblock vid Kungsvägen som fortfarande kallas Flemings sten. Fleming sägs ha avlidit på Hindraböle gård, ett stycke söderut. Åtta dagar senare transporterades liket i en släde till Åbo slott.

Två hungerkatastrofer Etthundra år senare, 1696–1697, drabbades socknen av svår hungersnöd. Enligt uppgift skulle från hösten 1696 till midsommaren följande år 442 personer ha dött i Pojo och Ekenäs, detta av totalt ca 1.270 invånare, “... men man får 73

Västnyländsk årsbok 2009-2010  

Västnyländsk årsbok har kommit ut sedan 1977 och innehåller förutom artiklar en kulturkrönika.

Västnyländsk årsbok 2009-2010  

Västnyländsk årsbok har kommit ut sedan 1977 och innehåller förutom artiklar en kulturkrönika.

Advertisement