__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

INFO OM STÖDVERKSAMHET i ÖSTRA NYLAND PÅ SVENSKA


Här har vi samlat information till dig som är ung och funderar på var du kan hitta olika tjänster som kan hjälpa dej i olika skeden i livet. Som studerande kan du alltid kontakta skolans studiehandledare, kurator eller psykolog, de hjälper dej med dina frågor.

Stödperson En stödperson är en person som finns där för att lyssna, närvara och stötta i olika, ibland svåra, livssituationer. De flesta som önskar få en stödperson vill göra vardagliga saker som att ta en kopp kaffe, gå på bio eller spela spel. Många vill bara ha någon att prata med och en liten omväxling i vardagen.

Stödpersonsverksamhet i Östra Nyland Servicekontoret Kompassen ger råd och hjälp i frågor som anknyter till stadens tjänster https://www.borga.fi/radgivning-och-tjanster

4BT- Fyra Betydelsefulla Timmar Förmedlar stödpersoner för personer med funktionsnedsättning i Svenskfinland. Läs mera på www.samsnet.fi/4bt

KRAN Stödgrupp för närstående till missbrukare. Du kan läsa mera på deras hemsida www.kran.fi

EHJÄ rf Strävar till att påverka situationen för ungdomar på eftervården inom barnskyddet i en positiv riktning. Läs mera på https://www.ehja.fi/ svenska/

Vänelevs- och tutorverksamhet Ofta erbjuder skolan vänelever eller tutorer till de som håller på att inleda sina studier. Idén med vänelevs- och tutorverksamhet är att via kam2


ratstöd skapa gemenskap bland elever/ studeranden och erbjuda sådan verksamhet som bidrar till en trygg och trivsam skolmiljö för alla.

Mentorering Mentorskap är ett redskap för personlig och professionell utveckling. Mentorskap grundar sig på ett ömsesidigt förtroende och dialog mellan en sk. mentor och adept . Ett mentorskap innebär att du som adept tex får mer kunskap, insikt om en bransch, yrke eller arbetsuppgift. Du som adept får kännedom och förståelse för hur man i praktiken verkar inom en bransch och får inblick i vad det för med sig både på professionellt och ev. privat plan. Ifall du funderat på vilken karriär- yrkesväg du ska välja eller om du vill ha stöd i att fundera på dina möjligheter på arbetsmarknaden (tex inom ett område du studerar), kan du ha nytta av en mentor. Tillsammans med din mentor kan du diskutera dina styrkor, kompetenser och utvecklingsbehov, diskutera om olika karriäralternativ, få närmare kännedom om arbetsliv och jobb, och ställa alla möjliga frågor du går och funderar på .

Mentorskapsprogram inom Östra Nyland som erbjuds Luckan Ungomsakademi & Luckan Integration (Start- konstnärsmentorprogram för unga. Kanske på kommande år 2019)

FIKA FIKA är ett mentorprogram där frivilliga ställer upp som mentorer för att underlätta invandrares integrationsprocess. Du kan läsa mera om mentorprogrammet på www.integration.luckan.fi/fika

3


Drop in center- info- och rådgivning för unga i Östra Nyland Navigatorn Borgå Navigatorn erbjuder personlig rådgivning, handledning och stöd i den egna livssituationen till unga under 30 år. Stödet kan gälla t.ex. utbildning och sysselsättning, livshantering, karriärplanering eller sociala färdigheter. Tjänsten är gratis och du kan komma till Navigatorn utan tidsbokning. Navigatorn Borgå finns på Mannerheimgatan 20E (gatuplan). Du hittar mera info på https://www.borga.fi/navigatorn

Navigatorn Lovisa Navigatorn i Lovisa erbjuder personlig rådgivning, handledning och stöd i den egna livssituationen till unga under 30 år på svenska varannan tisdag på Drottninggatan 18. Läs mera på https://www.loviisa.fi/sv/ kultur-och-fritid/hobbyer-och-fritid/barn-och-ungdom/navigatorn/

Navigatorn Sibbo Navigatorn erbjuder hjälp som berör arbete, utbildning, vardag och delaktighet till unga under 30 år. Tjänsten är gratis och du kan komma till Navigatorn utan tidsbokning. Navigatorn Sibbo finns i Verksamhetscentret Vägskälens lokaler i verkstaden Rastis, Stora Byvägen 9, Sibbo. Missbrukarstöd för unga 13-21 år, Biskopsgatan 22, walk-in måndag-fredag kl. 8.30-9.30. Missbrukarkliniken för dem som fyllt 22 år: Konstfabriksgatan 4 C, måndag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-15. Socialarbetet finns på Konstfabriksgatan 4 C. Rådgivningen är öppen måndag kl. 13-14, onsdag och fredag kl. 9-10. Tel. 040 676 3028 måndag-fredag kl. 9-15. Walk-in tisdag kl. 13-14.30 på Navigatorn, Mannerheimgatan 20 E. Psykiatriska Polikliniken: Kansli på Brunnsgatan 37, 5 vån. öppet vardagar kl. 8-15. Tel. 019 548 3800. Depressionsvård finns på Askolins väg 1A (Näse) 4


Jourande psykiatrisk hälsovårdare 24 h på numret 050 453 0125 på Borgå sjukhus, Sjukhusvägen 2. Preventivrådgivningen finns på Askolinsvägen 1, A (Näse), öppet måndag-fredag kl. 8-16, fredag kl. 8-14.15. Tidsbeställning tel. 019 520 4375 måndag-fredag kl. 8-13.30. Mera info på https://www.borga.fi/ preventivradgivning

Luckan i Borgå Till Luckan får du personlig handledning face to face, via email och/eller telefon. Du kan boka en tid på www.ungdomsakademin.fi/vagledning/ Ungdomsakademin har skoljour i Stöhö och Lypa under hela läsåret. Måndagar kl. 11-12 i Ströhö, tisdagar kl. 11-12 i Lypa. Drop in på svenska på Navigator i Borgå torsdagar kl. 13.00-16.00

Övriga: Ungdomsakademin Luckan Biskopsgatan 28, borga@ungdomsakademin.fi Enligt tidsbeställning, Navigatorn to kl. 13-16

4H Borgå Tingsgårdsvägen 4b, https://borga.fs4h.fi/start/

Borgåbygdens ungdomsförbund Tingsgårdsvägen 4b, http://www.buf.nsu.fi/start/

Borgå medborgarinstitut KoMbi Mannerheimgatan 15, https://www.borga.fi/medborgarinstitutet

Borgånejdens musikinstitut Brunnsgatan 37, https://www.borga.fi/borganejdens-musikinstitut 5


Konstskolan Brunnsgatan 40, https://www.borga.fi/konstskola

Hem och skola https://www.porvoonvanhempainyhdistykset.fi/pa-svenska/

Regnbågscafé för unga https://www.borga.fi/ regnbagscafe-ar-en-plats-for-kamratstod-och-trivsel

De ungas Borgå https://www.borga.fi/unga

Församlingen (Borgå svenska) Pastorskansli Lundagatan 5, 2 vån. Tel. 019-66 111 (växel), må-fre kl.8-15:45. Ungdomsvårningen Runebergsgatan 24, ti-to kl.14-16, to kl.18-21:30

Idrottsmöjligheter (Borgå) Idrottskansli Mellangatan 1 B liikunta@porvoo.fi, må-fre kl. 9-15 Simhallen Linnankoskigatan 2-6, tel. 019 520 2461 må-fre kl.6:15-21, lö-sö kl.10:30-18

Stödtjänster via nätet, chatt och telefon Kyrkans samtalshjälp- Chat och telefonrådgivning Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt. Ta kontakt på www.samtalstjanst.fi

Pojkarnas telefon Pojkarnas telefon är en nationell samtalsjour för alla som identifierar sig som pojkar och unga män under 20 år. Du får vara anonym och kan prata om vad som helst som du känner att du vill prata om med en vuxen. För 6


närvarande erbjuds två tvåspråkiga telefontider i veckan då du kan tala svenska: tisdagar 15:30-18:00 och torsdagar 13:00-15:30. Telefonnumret är 0800 94884

Pojkchatt Vid sidan av samtalsjouren erbjuder Pojkarnas telefon också hjälp via en chat som du hittar på Väestöliittos hemsida www.vaestoliitto.fi. Du kan chatta på svenska på onsdagar 13:00-15:00.

Du är inte ensam Om du har upplevt osakligt beteende eller trakasserier inom idrotten, bli inte ensam med dina erfarenheter. Befolkningsförbundet erbjuder dig gratis stöd via telefon eller chat. Du kan chatta torsdagar mellan 14.00–17.30 på www.etoleyksin.fi eller ringa 0800 144 644 måndagar och tisdagar kl 14.00-17.30

Sluta Panta- chatten Öppen varje måndag, tisdag och fredag kl. 19-22 Stödchatten är gratis och finns till för dig som är ung och behöver någon som lyssnar! På chatten kan du vara helt anonym om du vill och vi berättar inte vidare det du berättar för oss! www.slutapanta.fi Instagram: @slutapanta

Fråga! “Fråga är en webbtjänst för dig mellan 13 och 29 år. Du kan ställa en fråga helt anonymt om allt mellan himmel och jord, eller gå in och läsa andra frågor och svar. Frågorna kan beröra bl.a. studier, arbete, boende, fritid, relationer, sex, psykiskt och fysiskt välmående, livssyn eller något helt annat. Du vet vad du vill ha svar på.” Gå in och fråga på www.ungdomsakademin.fi/fraga/ Fråga prästen 7


Fråga prästen är en webbtjänst som finns till för dig som vill få reda på något om kyrka, kristen tro och kristet liv, men kanske inte känner någon präst som du kan ställa frågan till. Du får vara helt anonym när du ställer din fråga. Du kan också bläddra bland tidigare ställda frågor och svar. Ställ din fråga här: www.fragaprasten.fi/stall-en-fraga

Nätgrupper i Varjomaailma I Varjomaailma hålls det nätkamratstödgrupper för ungdomar som är oroliga över sina närmaste vuxnas alkoholdrickande. Grupperna är tre månader långa, ledda av tre handledare som jobbar inom social- och hälsovårdsbranchen. Grupperna träffas endast på nätet i ett hemligt och tryggt forum. I gruppen diskuterar man om de närmaste vuxnas rusmedelanvändning. Diskussionerna är anonyma och ingen utomstående kan läsa dem. Under gruppens gång ordnas också chattkvällar. Varje ungdom deltar i gruppen så mycket som hen vill och orkar. Gruppen på hösten är riktad till ungdomar i 13-17 års ålder. Du kan läsa mera om anmälan på deras hemsida www.varjomaailma.fi/svenska

Mer info hittar du på Luckan ungdomsapp, unginfo.fi. Du kan också besöka Luckan, där Luckans ungdomsinformatörer ger mer info. Biskopsgatan 28 Borgå

8

Profile for luckan3

Stödtjänster i Östra Nyland  

Broschyr utarbetat av projektet Stora Komet

Stödtjänster i Östra Nyland  

Broschyr utarbetat av projektet Stora Komet

Profile for luckan3
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded