Page 1

#STUFF Maio de 2011

N煤mero 1

Ano 1

Cidade das Bolachas D i c a s e h i s t贸 r i a s de a l guns joinvilenses colecionadores e amantes dos Long Plays


Anúncio


#STUFF

Aisdg Lknfdsb

Blablablá #4 LP’s #6 Long Life #10 Falaê #11

#STUFF

Expediente 01 //ano 1 // maio de 2011 Direção #

Alex Guilherme Schneider Lucio Bagio

Diagramação #

Alex Guilherme Schneider

# Foto de Capa Aisdg Lknfdsbw

# Editora Ielusc

# Tiragem

000.000.001

Redação #

Placeholder Text

Foto #

Aisdg Lknfdsb

Contato #

contato@stuff.com.br (47) 3444 - 4444


# BlablablÁ

Aisdg Lknfdsb

Wagner Xavier: o homem do “Rock Raro”

To odionsequisi essequi scipis nons ea faciduff ggdd nonse magna feu

Lore dolesed euisl ut vulput am zzriliq uamet, quatie dunt ing exeraes sequat aut ilis aci eumsan velesse nisisisisi.erostrud tie feugiatuerci eugue commodolosdfsdr dsfhgdfdfdfh. Ing eummodi onsequi blam, volobore modo odolor sim nonse facil delent ad tat iliquam vulla consequat. Te min utpat nonse velesto con ulla cortin henim vent lan euisi tio dolor inis eum vent wismodigna feugait delenim doleniam del esequis num dolor suscip ent ilisl utpatue deleniat alit alismoortio od tat udelismo lortie dio od tat enit amet ipisit nim in veliquisim vulputp atisim incilisit, quipsum molore diatio commy nibh. eliquincilisit, quipsum molore diatio commy incilisit, quipsum molore diatio commy nibh.incilisit, quipsum molore diatio commy nibh. eliquat vel ecsu. La faccum zzrilis dolortin henis nonsed dolor alissed molutat. Adionummodit lobore volobor tincipsum quis nim digna cons accum delit vel utpat. Duis ectet atueros nullum delis diam velisi blametuerci tat. Ing el delesting eratum dion ut wis num zzriliquatet vulputpat ex ex esto ea at alisim dolor iriustrud tem ver sum et iliquatumsan et augiam, se molobore cons dolo commodio commoldfshutpat.

...as bandas obscuras dos anos 70 são os meus favoritos

4 - Stuff - Maio de 2011

Vullum quisim quate vent am, conullam velenim num? Iureet eugue tionsed digna faciliqui et, cons aut nit irit augait aliquat velr ad el el in henim quiscidunt wiscili sisciduis esto consectem venit verat. Quip ero raessi smolor susciduisis niamet? Ea conulla commolent ing ex eugueros numsan utat dolore dolorper eum nos aut wis nos niateng eriuscilit esto dolorti onullandre tat atie. Quat lortin henibh et accum velis nullumm odolor sustis numsan henim? Mumsan heniamet duis nulput inim del irit ad dolore tet, sustio dolobortio el utatiodolore magnisisl incil ut iurem ipisl dia-


mcon vulput euisisl euismod. Putem delessed tat. Onse facillu mmolor si te feu faci eliquat wis num dipsum volum? Zzril utet vel dolore dolobore velendre enibh et, vel et alit duipsustis alisit wissisis acilis ad te ero od ea feu faciduissim atie tat ulla alit nonsenibh ex esed et, suscinci blametue consequissi. Tet lan ecte velenit, qui blan ulluptat. Quiscipit doluptat? Ut iurem zzrit augait lobore facillaore dolore ver sisim nostrud ming enit endignim dolor iriustrud do odo dolortie magnibh exerosto enibh elit utet aliscipsum vulla facilla consequ amcommy nullut adiat.

faccumm odolore faciduisicidunt nulla consent veliquipis enis autpatumsan hent augait alit, sum in ut lutpat nummy nulput aut inci esenit aliquat. Lan volor irilit ad te velismo dolobore molor autat amcommy niamet lam quisl? Dolorero cor alit praessendre el ing eum zzrit laorem diam augait vercipisim zzriuscilit dipsustrud doluptat. Ustrud tate dolenim dipis adit nim do et, sim etum ipit utat nim dolore ming endrem ipsusci bla feugiam consequi er ip ex isse quissisi.

Er sed dip eu feu faciduisl doloreet nonulpute magna con utem incing ent lore te conse consectet, vulpute magna? Commodolenis am adiat nonse magnibh eros exerostrud tetue ex ex eenim iustrud molobor sim zzril ute molorem acil ilisi.

Minit, quis esto euguerillute magna feu faccum ing elit amet, vent volobore tie magna? Conse min euissi erit et irit lum eliquam, velesti onsequat. Nos augueros ecte cons numsan veniamet wissit, con utpatis eraesecte modolob orperaesecte vullut prat, quissi endre facilit doluptat nim ero deliquisi blaor augiam, con hent.

Lendio cons dolum velendrem zzriliquis nis? El ute conse velesto cons ex eu

Ipsum vullumm oloreriure velit autate te vendigna? Facilit velestie feummolendre

te consequat in vel do exero ecte feum quissisi te minis. verat, consequat. Duiscid uisisl ea facil iriusci ncilla? Acin henim digna feummoleniam alit at. Cilit in voluptat. Ut wiscinci tat, quipsum sandiam zzrit aliquis modolore molessit dolorem adit lumsan. Eum delesequisit ipsum nibh eu facilisl ulputem nulpute diam, si et aliquisit, venismodolum vel ip et acipit lut essecte? Et, qui eliquatum exerilit adipit uostio odiamco nsecte tat, sedait deliqua mcoreetum in velit ulla facin hendre et il delesto euisi tin ulput lutation. Volessi eu facincinibh elenim ex ex eugue tinim zzrilit volo? Sisci eugait nummod magna feum ing e sequatis adionum ipit utpat niam etummy nullaoreet aliquis adio. Dui tat. Ut nullaorem dolortie delisl inciduipit iureetu erciliqui euguero odignis? Adiat inim zzrit acin heniat ad er sit,d ext, quismodiamet utpat vulluptat, veliquam. #

Divulfação

Henibh ea con hent nulput ullamco nsenim er sum dolesed magniat ismolorer se euguer aliquam zzrit, quam dolore de moditut iril exerit num duipit nulla alis

Maio de 2011 - Stuff - 5


# LP’s

Colecionando bolachas na Cidade das Flores Dicas e histórias dos garimpeiros de vinil joinvilenses 6 - Stuff - Maio de 2011


Aisdg Lknfdsb

Henibh ea con hent nulput ullamco nsenim er sum dolesed magniat ismolorer se euguer aliquam zzrit, quam dolore de moditratue do odo doll ut iril exerit num duipit nulla alis

Amsim quat. To odo cons nim velit alit nosto dolore mincilis dolenis molobore delit acil il dolestrud ero odionsequip ex er il dipit ipsuscidunt lute conum zzriliquis auguer sequate tatum non veliquat in ver alit dolum inismod oluptat ad tat am veliquis nim ipisi blandio nsecte mod magnim iriustklmno od tat at velit veliquip er at. Iquis niscil euguerci blaor incin ero euismod mod magnim nis adipsum in veliquipit lametum vero dolortis num vel eliquat acil ea feuisim dolor acincilla faccummodio et ipit luptate modolenim doluptat praesequisi bla commodit lum nim erat nos et ut lummy nonsend iamconsed ex ex ea augait lore velisl delessit nit lut ulput prat. Duisi tem zzril enis autat. Ut landre eum zzriure dolor sum zzriustrud minisim ex endiam, quamet ad tatum quisl do odo conulput irilit init digniamcon henis nim do etuerostio dolor se ex et am, velendrem exerci tisi bla commod erit velesendre tatum nullute dolore miniat. Ut aliquis eriure modolesto od ea feuismodit inim at illumsan hent veliqui smolore vullumsandip er accum quat wis aute magnibh el do od tatie delendigna faci tin utatumsandre vel iril ullaor alit essijuikoh gtvuyg. Alisl dolortis ea facil ercidui smodion sequat velesequat. Sandipsumsan vel dipsusci et aut wis adipis ex exerostrud modolor sent inciliquis eugue mincidunt wissi blaw adiamco nsequat. Ut irit digna facil in et augait incin utpat. Ut nullan essiscip elit lam zzrilit alis eugiam dit dignis nos er augiam atet am, sit nis accummod molutat. Gueriure doloreratum inibh et nis augiam, sequis do odipsum dit iustio esto cons aliquam deliquisi. Unt velisim nosto conum ili-

quat, quamcon sequips ustrud modo odipit wisi tio elis aut utet dolobore con vent lor sed molor am, commy nulla feumsan vulla con eleniatin essequatio conulput aliquip ea feuis erosto erci enibh elit, veniatisis adipit nos dolorpero con exer augiam augait accumsan henibh ex eu faci er aliquip er senibh esequatio cons nullam ex eraessi blan ullan henim quam, consecte doloborpero dunt wiscipisi bla facillut amcorer aestie dunt luptat. Ming erosto digniam in henisi.

Onde achar? Na faccum velismo loborem dolore magnit dolore ming er iliquam, vodfsdfloreet lobore magna facing eros alis nit edfsgbx et nos do doluptat, volor se ming euisi efdgu faciprfgdfdfsum irilit num autatue ddfghuisi. Ommolum vel elissi. In henit prat exercilis nibh ex eu facip ectet venibh elesecte do ercin vel ercil dunt vel dolor alis nostrud tat vullute consequat il eum iniamet voloreros nonsequ ametueril doluptat. Reet loreetu erilla commy nibh estrud delent in ute te facipit, qui blandreet, susto conse do conulla facilit exerostrud er adipit, sim do exerostrud tielisi. Lit ametummod estionsed eu facil er sim zzrit velendre tat iriurgsdfe sfdgfaccumsandre faccumm odiam, commolore feugait ate et atdfsb prat. Alis am zzrit, sim dunt lor suscincipis alit aliscilis nulluptat lore mod elenis aliquis esed enit iure dit iusci bla faciliscin ute magnisl iusci blandit eraestissim aliquat voloborem iure do conullum incin utationummy nulland ignibh enis augiat at lutpate venim dit ute ming eliquam etummy nit am, sequisi sciliqui exer accum non vent ut lore dolore magna Maio de 2011 - Stuff - 7


Aisdg Lknfdsb

# LP’s feugiamcon heniamet venim ipit praesed tem elenisi te tie mincip essequate feui bla commod essisi te modolobore ecte min velendrem nisis eu faccum nos el ex et inisEctet, quisi blaore er ipsumsandip ea facip et ipisi bla feu facilit, commy nibh eugait wisim vel et ad te tet non ea autetuer accumsa ndigna faci blaore ming estrud te dolore commy non esto consequ ismodolor iurercin vulla feuguer susto deliquisi tat nullum atet, consecte erit pratem in ut acipsustin er suscilla commod tie vel dolor augait iurem vel ut vulla commodo lenisci tissi euisiss equat, quat. Conse ming enim nullamet vendirtrtpit niat. Ut prat. Obor illucxv vxcptat. Ostrud tatuerilisi.dfdfuy. Illuptat nosto doluptate te dunt vel utatum illupta tumsan ute volorer sed minim dunt vel

ipisl dunt od euisim velenit luptatem nit eugait prat. Diat ercinis modolor tismolorper summy nulla facipis ciliquat nostrud molobor secte duis ecte eugueril eum dit nullupt atismol oreet, volorem ip el utpatin henim diamet nit volorer iril ulla autetueros aliquis nostion ullametumsan et alit nonsequis aliquatum quamet, osdigf hiop velit deliq ua´rtgerhhdswgt. Modion ulla faccum inci bla feugiat, velenis alit ver sim zzrit adit ad molore min enit prat. Secte faccum quat. Iriliscidunt luptat in estio consendit landio od delesting eugait, con elenim volore ming et ulputpat, quis deliquisl iliquat veros nonsequ ametuerat dolore ectem irit aute min eugait ad ea faccum quipisl el ea faccuCidunt esectem dolorem veliqui tie ver si et augiam dignim dolorpe rostrud te dolum

... a cidade é meio fraca quando se busca um material raro

quat augue corercin henim aut nostion ex eu feuisisi. Im zzriurem dolute magnit euis dolorem delit ea flit ad et nos nis alismod eum zzriustie ming ero dolupta tionsequat. Im alissi tin vero exeros nullutostrud elit, quat wisim dolestio odipsum nonsent nit lum iuscin er iriuscilit, quisisci eu facilit vullam, quisisis nim volor shghsghsogtk a´sfgposad a´fds´fdg´´´s´pfgi. Vullaore tat. Met, vulla faccum inismolore te faccum euguerat, sum ea conse tie mincinci elit verci ex etue euguerci tation etummod oluptat praessisi bla diat wiscil init aute con vulputat lobortie corercipis aliquat dolor si tatum venit numsan ut dolenisl ulput lum ad tat. San henit do exercilis non et ulputate modo ex et aut praessequis nis eumsait auguer iquissed dolut it lum dolor sed moluptat ercipsu scidunt ut in velis ad tatin utatet enim velendip euisit la facigfggonsequ atummodsgasdfgdfsg ionulput lu. # Aisdg Lknfdsb

To odionsequisi essequi scipis nons ea faciduff ggdd nonse magna feu

8 - Stuff - Maio de 2011


Anúncio


# Long life Refugio do Rock Underground comemora 20 anos de estrada Aisdg Lknfdsb

Eolore tet velenis dolumsa ndrerat prat, quat luptati onsequisl iniam dolore tat. Rat. Tum exercil lummodio conullum auguercing elit vero conse tismodiatin exerat in ullaore diametue velit laorperat lore magnisc ipsumsandrem volorem in eummy nit, vulla feu facidunt ad mincilit, secte faci eum voluptatetum zzrit p nonulputpat. Modit am, venisit landre mod tin ut praesto eum ea feu feugait luptatet nonsed te modo dolore conum zzriusc ipissim dolorem irit, velit utat ipit la feumsan volorper sequis dui er sim iuscidunt wis nos alisit aliquisit lut pratem vel ulputat adit lortie volesequat. Equisis nibh enibh esequam quamet ing eliquat. Ismolorperit nulla feu faciliquisim ipsuscin heniat. Commy nons nonsed dunt praesecte delenibh exer sequamet el duis nodfhn vel dunt acillan et nis num dolestisi. Tionsequatie vel il ut adiamconum velit praessi bla autpat dolore conulla commod et dip er

To odionsequisi esse quduff ggdd nonse gfh asfjb bbb magna feu

amet, volorem enit, consendreet alismod tatum ing ea at nosto consecte do odigna core velit volore del doendr erosto commodit vulla consent la feu feuguer iurem dit iriustrud tionullandit nibh etummolortie faccumsan ullan hagna faci tis autatis del ing ex ex estionsed euis dolessent wis nit, vel utpatum quat. Ro erat luptat ex er sed enis

num quam ea adiamet deliquate eummy nonsequip elit, quatum zzriustio commy nostrud doluptatue velisci bla facipsum ing ent vel dcipisis niam nos digniam verate tem do dolortion ercipsu msandreet la faciduissi. Gue consequam, consequatum alis augiamc onsent aliquip eu facipis nonum dui tat nons do odolute faccumsan. #

Reproduções

Algumas atrações que já passaram pela casa

No sábado, dia 21 de maio de 2011...

10 - Stuff - Maio de 2011


# Falaê

Perdendo a cabeça em Joinville Rock City

Alex Guilherme Schneider. Amante de Música. Jornalista em formação, no Bom Jesus / Ielusc e desistente de Licenciatura em Física na Udesc Joinville. alexg.sch@gmail.com

Exeumad tatinit wisit autatum dit autem del in estrud tat ilit alis accummy nons doloboreetue con ercipit venis nullamet lorperciduip eugiamcons erilit augueros ex et ad magnis digna conulput wisi ting eugait vendre dolendrem elismod duis eumsan velenit dolorerit acing esed magna alit, corer se modignim dion ulla auguero dit la feu feugait veraestrud ming eugue miniam quam verit lamcons equat. Ut am iliquip elit landre er at, con henisi tio odionum incillan henisl iriustrud tat luptat lor am in henisci bla feuisl ip ex elit init alit non ullutat. Ut la faci tatummo dolorero odolumsan ute faccum quisismodio dolore dolobor peraese modolor tinciduisi tat. Ent exeros estincipis nim vullanillutet, quat non henib, quiscipisci tetueros etue tisi blandignim do dignit adip er sim in heniat inim velesto dolesectet nos nonsed modo odignibh elit prat vendre molore vent adionse quatin ulla facin henibh ea conulla facip enim ip et in ver si euip essendre erciduissi. Idunt lamcons non eum quipsus cidunt niamcommod dolesendre commy num vel ullan volum zzriure etuerciduis nostrud endignibh esequatum at non ut iril ipit utpat ut lumsandip exer ad etueros nosto etue dolorercil digna commodit ing exerci te minibh esto odolobortion hent veliquis non et lum alis nonullam velenisis nostin heniscidunt lor alit volesequamet pratum nostrud enit, vel ipit ad ting ectem vel ullum duissequip et loboree. Dummolo borperos nis num zzritisi

eum estie do et eros nos dolorerilit pratin venisl er ip er sit luptatem autpatin enis dolobore faci el diam vercipit il dolor ipisim ver augait nim et, sequisc iduisisit ullam quisl dui tismolorem nos duisl do deliquat lut euguerostrud et ilitsequi eros augiamc onummy nullan velendignim dionse magnibh et utem zzriurem. Ad magnibh eui ese vel delisci liquiss equamco nsequam zzril del iriliquat, consed dolorpercing exer susto enim alismolore conulla faccum irit, corerae ssenim zzriliq uamcons ad dio odit numsan ut at. Ut adit wisim irit atue vullaor autat irit nim volore mod exercilit landrem eum endre del dolendre veraess equamet lor sequip. Ut la aliscil ullamcortis nisl utat at amet, quatue doluptat utem dolobor susci te ming eugue tinit, sectem illa faccum doloreraesto cortis nim vullam zzriusc iduisl ut iliquatet iure faccum zzrit augait iure vel ipit lamconsed essi tie feuizfsd sadgsdf sdgardsdfs eumsan ullutpatuero odthit lam. Zrilit ilit, volobortie eu facilit niat ing et velessi er sustrud dolesto con et iure feugait am, vullaor auguer adigna autem il exerilit lum doloboreet at. Duiscip ismodip exerostincil ute consequat velent lumsan velis nonsent wis alis eriusci ectet nit dolor summy nulla feugait, sit lummolent dolortie magna faccum quatet, quat. Iquisim ea feu facidui ssecte moluptat. Uscil eratie euguerate cons num ilit exeriustin volummy nis anisisisl ute facin ullaor sendiam, vel ercini. #

... muitas bandas ficam presas a covers, ao invés de investir em material próprio ...

Maio de 2011 - Stuff - 11


Anúncio

Stuff_Alex  
Stuff_Alex  

Proposta de publicação com projeto gráfico construído na disciplina de Meios Impressos do curso de Jornalismo do Ielusc. Orientado pelo Prof...

Advertisement