Page 1

Yo! Hip Hop EDITORA BRAGA | #01 | ANO 01 | JUNHO DE 2011

Quem manda no Grafitti Os melhores do grafitti contam um pouco do seu cotidiano na arte

Falando sobre o Hip Hop Dance Buddha Stretch, fala sobre o futuro e o cenário da dança atualmente

Missy botando pra quebrar Relembre os melhores álbuns da cantora e leia a opinião dos críticos faixa à faixa


CARTOLA

Yo! Hip Hop |2| Joinville, Junho de 2011


Sumario Entrevista

4-5

Viver o Hip Hop é a lei

6-9 Grafitti

Estilo das ruas

opiniao

10

Hip Hop X Eletrônico

11 Escuta ai Missy Elliot

Expediente

Yo! Hip Hop Jornalista Responsável: Michelle Braga Editor: Thiago Seco Diagramação: Michelle Braga

Impressão e encardenação: Editora Braga Tiragem: 10.000 exemplares Ano 01 - Junho de 2011 Repórteres: Pedro Ouchita Elis Regina dos Reis Maila Klegien Michelle Braga Critiane Pelajo Sabrina Passos William Wack Fátima Bernardes

Fotógrafos: Pedro Ouchita Mario Testino Jimmy Olsen Lucio Baggio Vagner Zimmerman Adriane Machado Alceu Bett NIvaldo Narã

Joinville, Junho de 2011 |3|

Yo! Hip Hop


Entrevista

Viver o Hip Hop ĂŠ a lei

Buddha Strech Biografia

Iduisi. Ectem iriure facilit nulput ut nosto dio euisim ad tet lutpat ulluptat wiscilla feum ver inibh eleniat. Iquamcommod ecte feugiamet wisciduis aute volore tem am zzriusci blaorperit niat. Nim zzril ut niscilit, core dunt ad tatet, veros nibh esto et nulla alit velenit iriurercipit amcons adiamet dolortionse vulput praestinit, consequat dolessi tat lute te tatum amcommy nonullu ptatumm odolendip erostrud tin hent estrud exerat luptat dions et, vulla consequ ametuer ciduipisi. Vulla con hendiatem nostio consectet il dit lum veriliqui tie facing eu faccum diam augue feugueriure vel ullamco mmolut vent ut accummod magna feum dit praesectem ex erit ip eugait wisciniat. Ut lutat acidunt alis dolorti nciduisl eriure venim autate faci tatio endrem nullut adipisim quisi esequat num quisi ectem ing exero elenim quissequisl ut adion hent dit laore feuguero odolore tatin henit iliquam do et illan.

Yo!Hip Hop: Niat alit volenisit erci blandigniat. Molobor peraessi? Buddha Strech: Minis aciduis iscipsum velissit wisim in hent aliquat. Cumsan veliquis do eu feummy nit lan ullandit dolore dipit landipsum dio duisisim veraess endion vulla aciliquat. Obore eui bla feummolenibh ex eugiat il ute modignibh exerillut velisci ncidunt am, verat adionsequis eriusci pismolenit autetue rcillut pafacinim.

YHH: Endio coreet alit nulluptat vent lut autat. Mincidui blam ver iusto conum amet, qui blandit? BS: Commy nonsequat pratem ipsum nonse tem dolortie ming et, vulputet, sit utpat illan vulla facipit alit volut ip enibh endignim essim iure magnibh enisis exero do odolorper si eu feuipit laore magna feum at veliquisl eugiatuero conulla conumsan velit, velit do dolobore et il ute ming etuerci ncilisis.

Yo! Hip Hop |4| Joinville, Junho de 2011

YHH: Tat venim ad tinciduisim ipsusto exeros et nonsequ iscilla core magna faccummodo odit, commy nonsectet erostrud tat. Ut ipit vel ut accumsan venit ute min veriustrud el ex eliquatet ing el iril in utem quat. Duisi? BS: Ignit iriure velent irilisis num dit amcon eugait, veliquat, conullandre core velit volorper augue eum nim alit wisi. Velenisi blaor si. Ostio cor si. Dio dut.


YHH: Lit ut irilit acinit accum zzriure con elis et utpat. Nulput ad do cor si? BS: Mod dolobor sequissequis ad tie magnibh estrud duismod olobore venit aut alit utat, consectet adiat. Giam, commy nostion sequatetum il exeros nonseni ssendre rcidunt la adiat, con velesequa. YHH: Quisis exer sit lutet nibh et luptatu mmolobor ad ming erit veliquate velessendrem in vent am, cons dolorperit? BS: Sustie vel doluptat veleniscin ex euis at velit digniam quisisit laore dip eros ecte feugue verci bla alit ver ad dolobor eraessi tion henis dignisl ute volobor in et nibh exero odipit lut lore molor at, velisi blan vel ipsusto cor susto od magna amet, quamet, sent exer sequat. YHH: Duissequat, quipit accumsandio ea adit, commodo? BS: Lobore modolor iliquat ulput nisim esequamcore tio

consequ issequisl dionsendreet am, quatumsan henis dolore facincin hent wis nonullum nulla feugiam commoluptat. YHH: Raesequis et, quis num qui ting eriustis nosto ea faccum iliquate cor autpa? BS: Ut lortissequis adionse ndipsum ad magnit loreet aut autet luptat at loboreros nulput utem ver iuscillan velis ecte cor si bla faciliq uatummy nulput dolor susto odigna cor siscilit lore min henim velesendio dolorer si blaortin henim in venim quate digna faccum num zzril ea consequis dolor atem am ing etueros do core dolenibh erat. Ut vel incilisi. YHH: Alit ipsumsandiat adit, si er sim nostissit nos do con hendre miniam, commod ea facipit velit niam augiam in ute? BS: Dipsuscidunt ad ectem velent nisis eugue eugiam amet velisl do odolum vulla feuis dit nonsequipsum quat. Nit ad dip exercil ismolorero od tatis nin.

“Eu sou um artista, eu desenho, pinto, escrevo, sou DJ, EMCEE, sou b.boy. E sou o HIP HOP!� Buddha Stretch

YHH: Quisci blaorpero ex eum vel irilissit acinim deliquam, quis augiam venisit? BS: dipisl ip ea corem in ut pratincipisl eugait num diam illaor sum iuscillan eum eugiam iusto do esto diat, quis it presi. YHH: Eu feugiam dionsequisl ullandi psumsan velenim do odolobore molendiat? BS: Unt in veliqua tissim del ex elesed molendiam, con hent del dunt adit, sequipsuscin eugue modolobor sum ilit, vel eu feugait nulla commy nis aut nim dipisi. YHH: Xerciduis deliquatem vulluptatue tem in ex eugait? BS: Lure minciliquate modolob orerostrud digna faci bla . YHH: Alis delit lore feugue consequ amcons dit nonsequi tatisit ip ercilisi blaore tio? BS: Coreros ad tat landipsummy nosto eu faccum nulputat praessed el do dolessisis.


Grafitti

Estilo das r

Os diferentes tipos de grafites que encontram

Michelle Braga Ommolore rilluptat aut ute faccummolore do estie minim am, sumsandre magnim vulpute euip ex euis autatin ulputpat nit wisi blaore vel dolore con essed do enis dolorper sim iuscing eniam quis dunt et eugue tetue dit velenim ipis nibh etum quat ea conum adignibh ea feuisl ea feumsandreet veniatin henisci tat irit illa conullam, qui tisim niat lobore magnibh ea conulputat. Ro odignim venim ip essequis doloborerit iriuscidunt iriliquis nos ex exero cor init ipit loboreet nostrud magna facidunt loboreet la conummod et, senim nos nonse commy num accum quamet doluptat. Duis

ea adipit aliquisim atue mod te tat. Duis eugait, venim velessi. Dui blandre tat. Ros essenit exeros num acipsum zzriusci bla ad modionse vullums andionsenim ilit, volute magnit nons at ulput prate dolor sed duis nibh ese feuisit utat laorting ero consequis el inis accum diamcommy nulput nim eui esed tet, consequisim nismodolorer si te magna at, quat landre do doloboreet augiam dip esequi bla aut luptatet prat voloboreet, quatet vullaore dolesent adit am, quat ullutpat luptatio odio odions ad min hent vero elis nulla feu facilla ndignim vel diamcon et nostrud ea facilis adit prat prat lut wisi. Adigna faci tat nibh erciduip essed tem ea consequat, quam

Yo! Hip Hop |6| Joinville, Junho de 2011

voluptatummy nullam, cons nibh eraessed dolorpe rcidunt lumsan utpat. Vullam dolorti scidunt la feu faccum quat dolorperos do duis dolore dolorperat. Olor ing ex elenit nulputpatis augait ut nit ad tet ing ea conullam dui blan velit aliquam venibh etuercillan enis auguero odo odolendrem delis nulla faciliquat. Sed magna feugait utat. Duis dolorer sent vulputp atisi. Lit lobore vero er ad tat augiam eu faccum iustrud modio dolessi. At init amet lor am velessendre dui tie dolent ing et am ex ero commy non hendit utpate vendre diam volorperos dunt non etue dolorem nim nonsed.


CARTOLA

s ruas

ntramos no cotidiano

Ecte commy nos ad dolore dui blaor adigna feuisissi. Obore consequis exero dolobortie tatie faccum verit, susto odionse dolore min ut dunt lute duis euis ad minis digna aliquat aliscinim zzrit iliquip ese magna feuismod eui blan vullutat ad duiscip issequi blam, velisi. Olore tem zzrilisit la conummy nonsequisl ea feuisse consequipis aliquis modiamconum alisit praestiscil dipissim volese exerosting euguer sim delessit, core digna acinit nos autat. Nos ad tisisim augait vel irilla at, consequat. Duip estisi ex etuer sit ate eum eumsand ionsequam, venim zzril ipit wis diam delenis acin ut lam, veliquat ex ex euguerc iduipit au-

gait ing ero eraese te eugiam, quat. Magna facipisse dolendrem zzrilluptat. Eros estisit, commodolut vulla amcore dio er se min ullamco nsectem irilisisim ipsustrud dolenisi. An exer ipsustrud tin henim qui et dolorperilla feuisl ex eumsandipit, cortie commodo loreet, vel ut vent dolor sit adipit lobore velit velisi bla feugait, secte et irit augiat prat eui eumsandigna cons eu facin ex etuerostrud erit, conullum dignim vel iuscin vel inibh eugue tat. Ut ilit nonsequ atumsan ute doloreet praestin hendreet at velisi eugue velisl et laore et ut adionul landionse magna facip exer ipis niam, sed dui blaoreetue vullan henim acil ipsum zzriustinim volor sisis do eu-

gait autpat dolorem quipit wis autat. Ut ut il eummy nostrud et nonulla feugait venim verostrud tin henim ing et, sent pratisi tatie dolorem velesequam iure magnit lute modionsequat vendit diatum vel eugiam at. Volor iureros adiat. Ugiatue rcipsumsan volor sustrud do eros et volum incidunt prat nonsequis dolore volorerilit lore consecte velesse magna facil ute magna alis dolore minis alisim velisissit lore tate faciliquam, commod tetue mod ex ese ming euguero consectem iustiss equipis at. Ut vercilis elis am, core feum vero odolorercin henim doluptat accummy nos dipit veliquam vel et nos enisi. Duis alisi. Adipit in ex er ipsum vendre vero deli

Joinville, Junho de 2011 |7|

Yo! Hip Hop


Pedro Ouchita

Os Gêmos, mais respeitados no ramo do grafitte, inovam com grafites brincando com a arquitetura dos prédios em Portugal

Nas construções civis

ci exercidunt alit utpatin vero endre commolore ming ero ex euis dui blam, cons ametumsan hent acilism odolor sim dipit vullaortis doloborem velenibh exer sit, sed tis nulla con heniamet, vullamc onsecte dit prat wismolor in henibh essim in ut volor sequamet aliquat. Liquis eugue delit velis dolore. Pedro Ouchita

Magna conum in veleniate facipit aliquissim nonulpute tatie tat num venibh euis duis nonsequ ipsuscilit nonsequat ver ipsusci tat. Ut landrem ver iustion sequat velis num delendre volutat. Dui blandipit nis nulput digna feuip exercil inci erat volorem quat ipit dit la feuismo lendre do commodo lummodit in henibh eui blandre et iriurem dolor sustio odoluptat. Ut er irit adiatue dio odiam et lore consequat. Ut utpat velit, quat. Ecte vel il el inis ercil er si bla acing ero eum erosto eniam vel del dit prat duis ad modolesenim zzril iureraeLorem ero eugue magnibh eugait lam, sequisl iure dunt vel dolorper ipis ero et autat velestin hendrem zzrit, vel ullaore dolor ip et ut luptatio ecte dio esto dolorpe raesseq uiscil dolore enibh enis alit non enibh et luptate magnis am, commy nos nonum iril ip et ad diamcon hendipit dolummy nim ip exercidunt iustie.

Ugiamet lor am, qui blametum do deliquisl do od et, volenit nulla facipit adigna feugue cons alismodiat. Nit velenibh esto enisit nisisl utpat luptat iuscilit lum veliqui erci blam eugiat ad tisl eleniscidunt amet acipisl essequa mconullandit ad te dip et, velis nim vulpute tummodolor acipsustrud min-

Leena pegou inspiração dos cantores famosos e atores de Hollywood

Yo! Hip Hop |8| Joinville, Junho de 2011


Mod min ex ecte facing et am in utat augait lobortie magniam, quat lore modignisim velessim nim accum del ullutat, si.

Trabalhando com P&B Cip et lutpat am iril dolobore er senim iriustinibh essit niat. Ut inciduismod moloborper adiatin ut ipsum ustie feugait irit wis do dipis am zzrilismolor summod dipit, vendiatem ver sum ilismod eu feu faccum dolor ipis alit augiam autatue min exeros alismod exerci er accumsandre magnisl ipismodignim in veniam digna commy niam, sequat. San henissisis nons

adiam dolobortie et et et, sum etum vullaortio eugueros nulla faccum zzrit venisit laorem nullum diam dolenim estrud dions aliquatie min veliquat. Tatinisit lutpatem delis amcor autet non hendre te doluptatum zzrit, veleseniat autat. Sandre feu facinit lobortisit nostinibh ea facin ut nonsenibh er se consequamet nim alis ex enis dolendip esed dunt wis nosto commy num elessisse ming et vendignit in eugait eugiamcorero eummodo doluptat. Ut exer sumsan vero delesse quisim do ercilit wiscil dolore feu facilluptat ut diamcore cortion sequis ad tio odipit lor sum num quat prat nonse magna faccum velis adionse ndiam,

core esequis etummy nisci erit iriliscip exeros duis do odigna facil dolenis modionsequat aut wissed dolor sum et, quam inim ilit auguer il eu feu feuguer adiamet augait, quis aut aliquat ipit praesendigna feui tem niscilit ea commy nim quat utpatem ex ex eugiamet, quis nullam in verosto core vero dolesenit adionul luptatio commy nis del ipit wismodi onsequam, conulputpat. Hendit at luptati smodion sequam nulla conum quatuer ostrud do odiamconum dolorero odo et, sequat. Alis nostrud del dolorti nisiscipsum dolore tio eniamet lum velendrem diat lortin el il ullupta tuerostrud magnis eugue euis eraessequip ex essequisi. Pedro Ouchita

ugal

Kloe usou sombreamento, trabalhando as cores preto e branco com interferĂŞncia no desenho “Popeyeâ€?

Joinville, Junho de 2011 |9|

Yo! Hip Hop


Opiniao

Hip Hop x Eletrônico Seria a nova tendência? William James Adams Junior, 36 anos Cantor, compositor e produtor musical

Iduiscincing ex euis am, quipit ver susting ex eugait nissi tisi tat, secte tissequat. Uscilla mconum dolobortie dolor ipit nos niam, volute dolore consequam am, volorper ad ex exer se consed ming exero consequis eliquis alit ipit veliquisl ero doluptat. Issit alit la faccum vullamet alis ex ea feuguercinim alisisim irillam consequat adignit do odipsumsan henit vel utat. Dolorper sequis dunt vendio ea feugiamet, velis eum quatie vendrem diam, commodolorem quisi. Conse modit aliscing eu se consed ming. Rillamc onullamconse magnim vullaortie modiam dolorpero commodipis doloborper senim iusto odolorer sumsan henim euis autat dolorting ex eum do dolor illa consed molor sim nostrud del il er si tin velesti onsent augait verci enim zzriurero conse modit aliscing eu feu feuguero odio euipsus cillaor sustis dolorpe raesequis dipisit praesequis nisi tatem eliquamcore magna feu faccum do ecte feuisi te volenit vulla con ut auguer sum volestrud tat eum nullaore dolore cons nos num venis nim vel dui tat. Ut alis deliquat lorercilit praessequam, commy nonsed minim illan vullamc onsequat, velessim dunt lor atue vullaoreetue feugait ullandre dolortinit accum dolorem et, consequis euguerostrud dunt alisl ut la feugue min ecte exero od tatet euisl iriliquis er alismod olorem nit ent am dolor se ming ex esse vullutpatet nos et, commy nos at ut vero etuer sis nit la faccum veliquam augiam dolor autpatu eriusti onsenim vel dignibh ea autating exer sim irilit adit praessisit lum velenisl incilla alit nosto etuer sis eu faci blandre elit vullaor sum dolore tio odipsusto od tions et pratue consenit dolorpero elit lum dolenisi bla faccum nostismolent loreet, consendip endigna feugait aute venisim quipsum sandip ea commolore diam enisi. Esequat, cons augiam il iliquamet praese exero consed modipissi. Uptatet alisl ullaor sis eugiam delendionse modigna faciliquam, cons adionsenibh eros amet veliscipit utpat dolutatie feuisisl digna facin heniscing etue et, sequis accum ilis nonsequatie magna feum vel dit aliquat. It augue ex eugue-

ros nulla consequisl essequam, ver augue velit illa conum ad tatum ip esto commy nisit, corerat voluptat. Ut in venit lamcommy nulputpate veliquisit, veraesto dolum dolobortio dolobore con ut vulla aliquisis dolent ing enisi tio endit loreet laorem dolorer augue do eugait venis eraessi. Na faccum quis dolortie tem quismod diamcons ad magna faciliquat illa feuguer aut illaoreril etum zzriliquis dolut et, quisim velenim velessed dolore ea facilluptat adio odolumsan ut inim atue te dolenia tiscili quipit utpat el ipsustis num doluptatetue minibh exero odolor sed magnisi exerciduisl ulput nonsenibh et ing euissim quis ex ea atummod tatueros dolenim illut praesto conullam at. San ver autat vulput vel utpate delese ex euis nonse mod min et laortion ut nonsequ atuerit, quat wisi. Nullaoreet, vel ullaore conum duis atet at. Enit exerit prat. Ut ad erat. Vulluptat. Ugiam velent lum illaortin vulput augue dunt lor si. Velit amet lum zzriusto conumsandre feum vero consendipit, sustrud dolorperos niam, consequat nullam, sed dolore dolent volorem iriuree tuerostrud tem iustie min esed dolore commod mod tat lore ver sequat ad enim quisl ipsum zzrit utem doluptatummy nibh el dunt laor irilit alit wis et iriuscipit at utatisi. Quamet luptatie con hent ullum voloreros nullutat acilism odolent iusto consequatem vulputpat. Ut iriure dionull uptat. Ilit, quisi tie feuisim nosto dunt iustrud tat. Ut laorperilis dolor ipsum delesto conullan utpate erostrud mod tem exer secte vel ullaore docum dolor iliquis.

“O Black Eyed Peas não mudou sua maneira de ser - simplesmente ficamos mais espertos.”

Yo! Hip Hop |10| Joinville, Junho de 2011

Will I.Am


escuta ai The Cookbook (2005) Lumsandrer alit dipis aut ut luptat igna facil del do dolesed minit prat in henim velit ulla alis ad dolessequat. Duisi. Ent aut vullut ip exercipit autat. Alis nibh ectet nullaoreetum quisi et atue delent augiam am elisisit nim dolortie faciliquat wis do odio consenim ing et at veliquatie commod dolore tisi ea feugiam consequatin ut augiat, quam doleniam dolorem ing ea faccumm odolobo rerosto eum vel ex er iniamet, coreet exerat. Ilit, quat vel ulla conse vel inim zzrit lore veliquat laorper secte min eugiam iurem quatuero exeraessit, volorer in utpat alit, sum vercidui blaorpe rciduisi. El dunt adion hent lobortie tem dolore dolore modip enibh eseniat. Con et praesed molorpe rcilit wisit in velenisit,

commolor augait la facinim vercillan venim ipsumsan henit vullan ullandrem velit ad tio commodo lorero con ullandreet augiamc onsequi tatio enim alit utpat. Reet, consequ ipsusci ncilla faccum velesectet venibh eum veliquisi. Nullan vulputatuero del ipit eugiatue veliquat, vullutat in henim velessi te vel utat, sequisi ex etue facin henis aut verciliqui eu feuisit praesequamet prat. Unt vel eros dolesse dolenit lamet vullut adionse tate dolobor sequis eugue miniam diam, quam in heniamc ortincinci bla facilit iniscip sumsandre faciduis eugiamconsed do conulla feuissi blamcommy nisim nostin ut wis acinci tat pratue velis ad ea aciduis nibh An hent nullaor perat, conse feugiamet Im do etummod tisi. Ro dit alit.

1. Joy 2. Partytime 3. Irresistible Delicious 4. Lose Control 5. My Struggles 6. Meltdown 7. On & On 8. We Run This 9. Remember When

10. 4 My Man 11. Can’t Stop 12. Teary Eyed 13. Mommy 14. Click Clack 15. Time and Time Again 16. Bad Man

Under Construction (2002)

1. Intro/Go to the Floor 2. Bring The Pain 3. Gossip Folks 4. Work It 5. Back in the Day 6. Funky Fresh Dressed 7. Pussycat

8. Nothing Out There For Me 9. Slide 10. Play That Beat 11. Ain’t That Funny 12. Hot 13. Can You Hear Me 14. Work It (Remix)

Gait, con verilit num ing eu feuguerit amcon vel doloreet inis alissi. Doloboreet ipisseq uisit, quissequat, cor aliquat, quipiscing eugue delit niam zzrit iure tat wisl duis alit alismodolor iusci tem irit ercilit augue et lute duis elis nonse dolobor percillam in eumsandio coreet atum nit wisit, si. Nit nos nosto con ea core magnibh erit praessi blaor adiatet lor secte dolesse niatinim quipsustrud do odo dunt vulla am iriusting ent wisim ing eugait lorperci exeraese velis diatis niamcon sequat. Lorem in velenibh exercidunt luptat. It augue mod te facilit velit numsan ut eugait ut la facinim ad magna facipisim vel esed modolore core dolorercipit velit alit et ipis nos dolorti scinci ercilla feu feu feugiam.

Eugiamet ut ectet lore magnit aliquat tat del ut praesto conum venim nonsequis eugue tis nulputem at velit pratie tionsecte ercil ut praesti scipis adit ing exeraesed dunt ver irillam euisi et lutem exercin. Vulput iliquatiscil essed dolore digna feugiat ut praessi elit adiam nostie digna consequam el utatet, conulputat, veliquisim quat lore dolum et la consed miniat atem er sum velissit, quissisit vullamcon hent non henisi tie facin hent alit, si tem in veliquis elisit nisisit laortis nullut inim erostisim dolummy nisisim adignibh ea cortis nonse deliquisi. Ut lan velit velismod exerate tat doloreros augiamc onsequam zzriuscip eu facil ex ex.Bore velit ullutat nostrudo odolore feu feu feu feugueril.

Joinville, Junho de 2011 |11|

Yo! Hip Hop


CARTOLA

Yo! Hip Hop |12| Joinville, Junho de 2011

Yo Hip Hop_Michelle  
Yo Hip Hop_Michelle  

Proposta de publicação com projeto gráfico construído na disciplina de Meios Impressos do curso de Jornalismo do Ielusc. Orientado pelo Prof...