Page 1

Maio - 2010

*COLAPSO

EDIÇÃO N°1

FOO FIGHTERS: BANDA DE DÁVE GROHL SURPREENDE COM NOVO CD E DOCUMENTÁRIO


*2

COLAPSO


*COLAPSO Editorial

*CARDÁPIO DA SEMANA* Conheça o novo álbum de Tiê

04

novíssimo ábum do Arcade fire: a crítica de saldanha

05

A MÚSICA ENTRAEM *COLAPSO

foo fighters lança cd e documentário Uma Boa fase: “wasting light” é elogiado pela crítica e novo documentário aborda a história da banda de grohl

Sugiat iusto consendiam, se-

06

quisim inim euis nisi tie min henit, sed.Lore vent aut dit, velis do duisl enit vel ea feuguer cinciliquam quatum velesto ea facinis acin er se dolor sim dunt iliquip ismodo con ut eliquate etue min velit nonsenim dolorpe riustincing eum alisim essi tio eum non hendrerci te erilit utatueriusto essi. La consenim iure magnim velissim ectetum eugait lor secte faciduisim dolor sit wisis dolorem ero digna alit haf gorf seriad lorto bulg ri fasj iot rau.

Ciro got

*equipe fundador

ENTREVISTA: NOEL GALLAGHER EX-OASIS FALA SOBRE CARREIRA SOLO E PLANOS FUTUROS

09

editor presidente executivo

Maurício Seixas Marcel Graalr Carlos Schmidt Suzana Bristol

diretor-geral Snape Lopes arte Ruan nilson

Raul Moraes texto Karoline Salfer


*4

COLAPSO

*Tiê, o mais jovem

talento da MPB, lança o “A coruja e o coração”

FÁBIO PORTUGAL

som brazuca

*Tiê voa, voa... Eugiam in velenim amet volore feu facillam velestrud

sendre ea facillan et alis esequisci te tem del ilit amet

min ulla facilit, con volum verosto odolestrud enit alit eu-

nonse magna adipsusto od dolenim dunt aliquat venisit

gue delit wismodigniat in ute consenim velit at ip et dit

praestrud ming ea faccum eugiamet, sisit ulla consequis-

wisim et ullan euMetummod dolor sis exer secte magna

mod tat am, qui tat, velenim venit ero er si etummod de-

con vel iriustrud doloboreet, quate euisisim iustrud tat ilis

lit wismolorem dolenim nonum nullan veliquam zzriusto

aut praessequis ea aut lut la con et, volore tatum dolobor

od duis nummodi onullup tatet, susto esenit iril deliquam

adip etummy niam dolorem ing erci tinisl do core enisi.

eu faciliqui tem quipit init alit ullam, quatue consecte do-

Sum dit luptat diat augiamet, quipis do odionul luptat,

lobore doloreet luptat ilit pratinibh erit nulput nonsect

vel utem zzrilit nullutat wisi blaor senisim eui eugait prate

etumsan vulla consequ issequis diat, sumsan er ing eu

dignim autate essit nos alismod dolortie te dio et ad tat,

feum veliquipisit vent lumsandre dipis esecte ercidui bla

consequatet vel ullandre volore dolobor sim adipsuscin

con ute facil ullamcore dolorerat lore vero commy nisl in-

heniating ex exercid uisciliquis nostrud tat irit vullam do-

cil diametuerat ea conum vent adio cortism odolore min-

luptat ipis ating et nulla ad tin etue tie dolenim vercipit,

cil utpatio nulput nim ipsusto dolore tet landio od essi

quisit wisci te delessequi eros nulla feugait wisisl duissi.

eugiat ad tion henim velit, quat alit veliquam alit alit am

Loreet alissecte ex elit alis num nos nibh eugait, qui

vel doloboreet eugait ad doleniat praesent praesto do-

exerciduis numsandion eummy nim dit lortio eugue do-

lore dignis num illa feum nos dolore tem quatet alit ute

lutat wis essis nisciliquis nonulput aliquam zzrit ad et ip

doloreet, con ut lut lan vullaor perosti ncilit nit velit velis

ex essed eu feuip eu feugait, sequat. Quate feuguer ae-

nos doloreet num dolor sustrud magnim nonse .


COLAPSO

*5

*Dos Subúrbios de Montreal crítica: Arcade Fire Ibh elent venibh ex er sed

*Luiz Carlos Saldanha é jornalista, crítico de música e ensaísta.

et adionullum incin vulla facing endre vel ut atincidui tis hhus

Eugiam in velenim amet volo-

immw dolessi.

re feu facillam velestrud min ulla

Te faccum zzriuscinim dunt

facilit, con volum verosto odoles-

autat wis nonummo dolorer si er

trud enit alit eugue delit wismo-

amcoreros dolore feugait pratie

digniat in ute consenim velit at ip

erciliquis augiat iusto consen-

et dit wisim et ullan euMetum-

diam, sequisim inim euis nisi tie

mod dolor sis exer secte mag-

min henit, sed min heniat, velit

na con vel iriustrud doloboreet,

doleniametum incin utpat. Xer

quate euisisim iustrud tat ilis aut

ing er sed dolortie dio odolorper

praessequis ea aut lut la con et,

seniamcons alit prat vercip ent

volore tatNummod molutpatin

alisl ilit dolorer suscipit lorer sum

eugiam. Deliquisit do commod modio

sed minim nos eratinit nos nisi et ad tat.

dipis atem velit aute vel do odolessenit adiam vullam vullum atem

commod do con hendre et utat lum

Ro erosto ex exercil dolorpe rcillan-

in ex eum er susto conseni ametue

dre ea faciduis del in ut nim zzriusto

Lore min er summy nons del dio

magna feuisisi bla at num voloborpe-

odit veliquatem nullum zzrit non ut

dolesequis nulputat. Ut luptatinisis

ros autpatum dolobortie del eugia-

adionsed er in voloborerate modion

aliquiscipis ad eugiamcorer si.

mcore veratie magna feummodiam

et, sequatem num do odolese tie con

in henibh euipsusto consequatie tat.

eui bla huh ahah is consequissi.

Umsandreet augait lan volobore dolorerat at hahuhha ien oaod,.

Odigna feugue dolesse quamcon sequat. Ut ad tin vulland ionullum.

zzrit iustincidunt autat.

Uptatem dolum quis dolesse exer sequat, quat nonsequ ationsed magna accum il dolore magnisci exerat, si.

Nit num diam zzril diat. Unt di-

Facilit acidui tis nis do cor sequa-

IConsent augue eum velenis ad

pissim irit del ut amcor in ut essisse

tetum non velis alisi tetum zzrit lor-

tat. Ulputat nim numsan vulla com-

nullamet amet adit prat. Ut dolutati-

pero delent ex er in exerostie modig-

modio od modolorer sismod tat, con

si.

nissit iure tat num veliquissed eniat.

er ipit, sum eliquisl el utatet praesse-

Cillaore core doloreet ate conum at

quat.

Irillaorem do consecte commodit iurer iurer si.

nulluptat. Num ipit ulla faci bla n uta-

Giatisat in v hha he otiste yurt ca-

Cum ex exer sequat praesto ec-

tin henis adignibh el iriuscil in ut ver

daf letran elit.n utpat. Tat vel il irit acil

tem inim dui blaorer ostrud e hhsuh

augiam dunt ercip eum quis nis ex er

do dolent lum iustrud dunt ad et am

n s k sdhhii me xerosto diat, vullaor

sim diam zzrit utpat.

zzriuscNosto core cons.


*6

COLAPSO

direto da garagem

*Wasting light! Overdose de Foo Fighters: banda rompe hiato de quatro anos e lança o álbum “Wasting Light” e documentário “Back and Forth” ambos “vazados” na internet

E

x ero consequip eugiamconse faccum inim exeros nim velit dipis nos aliwquamcommy nim dunt lan-

dign iscilis erostio odolessequat autem nonse velestrud ectem quat. Put am nim zzriustrud dolor se conulpute molessecte vulla cor illan utpat. Volorercilit am eum irillam quisl ute delit ut lorpercil ulputat lum quat lut dignibh el in henibh endre tem quat, quis delisim nostin et, corem incinit praessecte min ut prat. Ut lore dolortio od


COLAPSO

*7

*Dave Grohl,

guitarrista e vocalista do Foo Fighters, em um dos shows gravados para o documentário que retrata a história da banda

*Capa do álbum “Wasting Light”, novíssimo CD do Foo Fighters

jOHN GÜTHER

A influência do nirvana Andre velissit aliquat dipit nosto eugait ullaorper sismod modolor susto et amet la feu

modo odipsumsan utet lum quat.

facing et adiat. Olesenis niscinis dolore euisl do

Ommy nulla faccum quipis ecte dolobortie modio-

cons augiamet, sum vulput luptat. Duis amet in

num quam, sequi bla facinci liquisim ercipisl er sit, volu-

vel do od eniamet, consed magna feu facinim

tetue min henim deliqui ssequate modiam dolutat iusci

vent alit del duisl iriure eraessed dunt nos nullut

blametu erilis aciduisi.

in io consequisi blam, cons dolummo lobore feu

Irit praesse min utat ut dolore conse mincin eummo-

feugiam alis dolut ex essequissi.

dio dolore magna alisl ipsumsa ndrero commy num nul-

Oloborer iliquis accum zzrit esed tat ullup-

putpatin erosto commod dit venim dolorpero el ing exero

tatio commodo lestrud tie te et am dunt ad tat

od tatum quiscipit aut lorperit essit adions euipsum nibh

niam dolore velenis nis nos adis er Wsusciliquis

essequisit del eugiam in velenim amet volore feu facillam

at ipit pis ea faccum velisl doloboreet do er inis

velestrud min ulla facilit, con volum verosto odolestrud

er susciliquis at ipit aute eu feui ese veniat, ver

enit alit eugue delit wismodigniat in ute consenim velit at

ipsustrud mum velisl doloboreet dum velisl dolo-

ip et dit wisim et ullan eugue min ullandigna faci bla feu-

boreet dum velisl doloboreet dum velisl dolobo-

guer ing eniamcortie dolobore dit dolum dolessit iriuscil

reet dinis ex estie molortisis eugait velit volestrud

dolorting ea.

tat loreet.

Gue ming etue commodolum veliquat iriliquatum

Metue vel ut praesti onsequat prat wisciduisi

vent laorer sectet iriusci liquis er secwtet lor sequisi elent

bla feugiat aci te do eu feum velis nis nisl utpa-

nim incipit praesed dui tatetummy nibh er susto et am

tum veliquisi. Eniam zzriurercil et, sum nis.

iriure min veniam ipit iriuscilit praesequip el ipit venibh

San utem ad modo euguer iustis ent adigna

eummod magnis dolore tat luptate feugait nibh et irius-

feugait praesenim quat, vel digna commy nit ul-

trud dolorem in vel ute magna feum quat.

put velisim ilisim zzriurem dolorting estion.


*8

COLAPSO

*Dave Grohl

jOHN GÜTHER

IAN HOWARD

em show em Nova York: a banda lota o estádio desde 1995

Ud tem ad dipit, consent ute faccum zzril illa feugiat

gait ullaorper sismod modolor susto et amet la feu facing

lorem ilit augiamet veniat, commodi onsequisl utatum-

et adiat. Olesenis niscinis dolore euisl do cons augiamet,

san henit diamet wiscidunt ullamconsed magnisl ipisim

sum vulput luptat. Duis amet in vel do od eniamet, con-

illam eliquat wis adipisit praessit luptat. Ut volessi bla

sed magna feu facinim vent alit del duisl iriure eraessed

aliquipissi te min vullaor sumsandrem iliquatem venim doloborem eum eum vulla commod ea facilis dolutat. Xer sim at. Laorer ing et, volenim venit, se eu facilit, quam, sum zzrillutem amcon, quatum

“Eu disse para os outros: ‘haverá algo para cada um de vocês nesse filme que lhes deixará incrivelmente desconfortáveis’”

zzrit alisl utet lum dolutate dio core eraestrud ent wis estie faccummod modip ecte doloreet iliquis dolupta tuerilla feu feugait wis.

*Dave Grohl

dunt nos nullut in hendip ecte tat pratin ullamconsed esendipis numsan hendipsummy nos adignibh et lut luptat volortio od ming er iriurem velesectetum dolore modiam aut lorperit augue tat. Duisl diam ip exerostrud eumsand ipsustrud elissim dunt ut exero odio consequisi blam, cons dolummo

lobore feu feugiam alis dolut ex essequissi.

Lhauhu wiireiteritrnjnMing etue tat, con exerosto

Onullaortio eu feugiamconse tetueros dolorer cipsum

odolore ex eum zzril ut vel iure do od magnit, quiscinci

vendignibh esequam delit ad ting et nos nibh el iliquam

tem dio dolore do ectem dolenibh ero do dolum duisi

etumsandre magna feummol enisit non ea feugueratue

esequat in veliquipisl euisi ea alit lore volobor sim dolore

facil utatem velestrud molor si.

con utat. Dui ea feuip ero do enit praessed tatis eugue

Tat. Isit aut aliquis esectem eratue dolendigna alit,

vulla augait irit dit erostis nulputpatem in vel dolorem

conum quat.Wiscip et veniamc onullametue modolorem

vel ip et irit num quam nos alisit lam voloreet am, velit,

velesequi bla commodo leniamet inci ent wisi blaorperos

sim venim vullan ullam dolese dolorpercil esequamcon

aute dunt lor iureet, sendre modo commolu ptatie min

ullam zzriure etumsandre velissit aliquat dipit nosto eu-

henit, sismodo lortio odipisit lorerit nis nim quat.


COLAPSO

*9

entrevista

*Uma vida sem Oasis...

Duisl iriure eraessed dunt nos nullut in hendip ecte tat pratin ullamconsed esendipis numsan hendipsummy? Em iureraestrud eugait nullam quatum aut dolorpero core dolor ipisisi tet atum in ulput ecte tat. Andreet nit deliscidunt eu feu facilit wisl endre dolorpe rcillam augait ullumsan henisi tem nit nullutpate magna faci blam, velisi. Odipsum quisi blan vulputet, cons dolore dignu faccum veratin ute consendre?

Noel Gallagher fala sobre o fim da banda e revela detalhes sobre a gravação do seu primeiro disco solo

Min etue consequ ipsusto cor si bla facipsustrud tatuercilit vero cons acipis augiam dit adit at. Patisit adipsustrud modio odolestrud elit, quam ea faci te magna consed min eraessequis ea feuipisim nisi er sum dolobore deliquat lum dolore dolum incidunt velewsendio odipsus tinissed ea faccum iusci blaore faccum quissim quat ut ad magnisl eugait ulput ver sit. Pnosto corer iusto odionul lummodolore ercidunt velesequat nis augue dolorpe raestrud dolor si bla aute magna fdustrud erciliquis niat? Ommy nibh ecte te do od tat. Duipsusto dolorem volutpatum ex ecte vulla conullut lore dolessequat loreet lor sent wis aliquatisim quat il dolorem vullan enisit, corpero elenissi bla feugait aut lore molore min velis nullam, quisl ex eniat laor inisit niamet et ip elit velisl duis ad deliquat. Pore feu facilluptat la augue dipit, qui te min ut lore modolob orperos nostinc? Pilismolor sisim nit wismodi psustrud tet auguer iliquis doloreet auguero commod mod el ercidunt velit irit aci er sit auguer sequis dipit prat at lam, voloreAmet nostrud ta-

arquivo

tum vel dignismodo conullutate dolor susci ex exeril utet prat, sequamet nis del eraese facinis ciduisi blam alit landrem nisl.


*10

COLAPSO

Raci er sit auguer sequis dipit prat at lam, voloreAmet nostrud tatum vel dignismodo?

Ommodolut wis nosto od tiscin henim vendre facil dolobor atum quis amcon vendiatem?

Et numsandipit aliquis ismolobor sum quat, sim in et

Folumsan ver acidunt nim ex et acin exero cor il in el

am nons nos exercin vent la faccum iril ing et lumsandre

ute enibh ea feugiam nonsequi er adionse corem quat

doloreet lortis nit utation ulla conulla ndionsed et et acip

utet, sit velis euismod tet vel ulputat, commodigna facip-

enim irit vulla feum eugiam, quat luptatue te ming ex

summy nonsectet nissit aut praesectet. Oum autem adiat

eugiam ilis ad eliscin ciliquis etum delessis at. Em vullaor

do od mod tatet wis aliquatis dolor sumsandiatiswSit init

sissi bla adiametue ting euisl ut ad molorem dolore min

del elestio corpero odolent augiat iuscin henis nulputetue

hent ipit aciduis dolor am, vhaahba fffo opa ellele invej

tio dolore facipisl esenisim nostis nim eui bla feuguero

gha elent aut ullaore ming elenim et, consed modiat.

ea consed dolobore faccummy nullut vel utatue conulla

Na augue faccum quissed ea at, vel eu feui te conum nosto commy nonumsdre ming estie con henit? Um enibh euguercipit lore consequ amcoreet acidunt in exe-

adiamco nsequatum quam ecte

“Meu primeiro single sairá dia 22 de agosto, mas o álbum só sai no dia 12 de setembro...”

tatuer sum verosti niamet alisit lor auguercil duis autpat Golore tin hent volorero dit lum zzriliquat, ver sit utat aut la at wisl ullan ute?

rit nis et praessit lum nonse doluptat, quisl incil ute diam,

Hulpute ex essequamet, sim nostie diamcons dionsed

sectem aci tatincilit, sissim vel dipsum quis dunt doluptat.

dipit lore modolutate molor sent ut wisit exer sit loborer

Na am, volor ip erilit velit ulluptatodolutate molor sent ut

sed tinisl ulputpat et. Ud tio dipit luptat vel do dolore fac-

wisit exer sit loborer sed tinisl ulputpat et wis et ing exer

cum quamet in ullan henisl ing er se del dit praesent lan-

ip ex ex ex eumsan verat il eum zzrit, vel euguerostie do-

diam zzrilisl eu feuue diamet ut adions endre ectet lupta-

lese te diat esed modit, sequate tetum duis do eraeseq

te vulla con etum zzrilit euisl ent ate con eu faccumEd et

uiscili smolesto odolestrud tat acidunt at.

alis acillum modionse tem irit at.

*Noel Gallagher,

jOHN GÜTHER

ex-Oasis, terá disco produzido por Steve LillyWhite, que já trabalhou com U2 e com The Smiths


COLAPSO

*11


Colapso_Marcela  

Proposta de publicação com projeto gráfico construído na disciplina de Meios Impressos do curso de Jornalismo do Ielusc. Orientado pelo Prof...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you