Page 1

WorkingEquitationWorkingEquitationWorkingEquitationWorkingEquitationWorkingEquitationWorkingEquitationWorkingEquitationWorkingEquitationWorkingEquitationWorkingEquitationzábavný způsob, WorkingEquitationWorkingEquitationWorkingEquitationWorkingEquitationWorkingEquitationWorkingEquitationWorkingEquitajak jezdit vážně tionWorkingEquitationWorkingEquitationWorkingEquitation

WorkingEquitation Drezura

Trail

Speed Trail

Test s dobytkem


O čem to vlastně je?

Working equitation využívá tréninkových metod, které byly aplikovány na koně pracující s dobytkem na farmách a rančích v různých zemích. Cílem je velmi poslušný, velmi obratný, rychlý, všestranně využitelný kůň, perfektně zvládající jak drezuru na obdélníku, tak překonávání rozmanitých (převážně terénních) překážek, tak práci s dobytkem. Akce WE bývají i ukázkovým příkladem etnografické a kulturní přehlídky tradičních krojů a jezdeckého vybavení, charakteristických pro každou zemi. Několik nadšenců WE se rozhodlo tuto krásnou a zajímavou disciplínu rozšířit i u nás. Česká republika se připojila k mezinárodní organizaci WAWE (World Association for Working Equitation) zastřešující tuto jezdeckou disciplínu ve světě.

Co obnáší working equitation? Soutěže jsou složeny ze tří částí, u týmových a mezinárodních soutěží ze čtyř částí: 1. drezURA

2. TRAIL 3. SPEED TRAIL 4. TEST S DOBYTKEM


Working Equitation Drezura

Odehrává se v drezurním obdélníku za zvuku hudby a po dobu cca 7 minut. Kůň je jezdcem veden dle výkonnostní úrovně dvěma nebo jednou rukou v kroku, klusu i cvalu. Jednotlivé prvky se liší od klasické drezury tím, že vycházejí z cviků potřebných při práci s velkými stády dobytka na rozlehlých pastvinách. Můžeme si pod tím představit směs drezury a westernu se cviky jako cval zakončený poloviční piruetou, přeskoky, práce na kruhu, překroky,... Dbá se na harmonii, soulad a ohebnost koně.

Trail

Je cosi podobného hrám gymkhana či westernovému trailu. Kůň s jezdcem překonává překážky, které by spolu mohli potkat při práci v terénu - například přecházení mostů, průjezd brankou, setkání s dobytkem, skoková překážka vytvořená z obdélníkových balíků slámy,...

Speed trail

Zde kůň s jezdcem projíždějí tytéž překážky, jež byly součástítrailu, ale snaží se je projet co nejrychleji a bez chyb.

Test s dobytkem

Tato část není povinná a nesetkáte se s ní na každých závodech. Může být součástí vyšších úrovní národních týmových soutěží a je nedílnou součástí týmových soutěží mezinárodních. Úkolem týmu je oddělit určené tele od stáda, zahnat je do vyhrazeného prostoru a udržet je v něm.


Historie working equitation

První závody working equitation se konaly v Itálii s legendárním plemenem koní Maremmana a ve Francii s Camarqskými koni. Pak tyto závody přejali i Španělé s jejich “Doma Vaquera” a Portugalci. Po počátečním obrovském úspěchu u těchto čtyř zakládajících zemí se working equitation rychle rozšířilo do dalších států Evropy a dále do světa.

Kontakt

Working Equitation Czech Republic Jeremenkova 369/5, Praha 4, 147 00 IČO: 22714669 www.wecz.eu eduard.pavlar@wecz.eu sarka.kopecka@wecz.eu

Grafika: Lucie Hýblová lucie.hyblova@seznam.cz

První krok k pořádání mezinárodních závodů učinili zakládající Italové, kde se v roce 1996 konalo první Mistrovství Evropy ve working equitation. I díky tomuto mistrovství working equitation zaznamenalo rychlý vzestup a začaly se přidružovat další země. Vzhledem k rychlému rozvoji tohoto sportu, který vyžaduje zapojení národních federací, bylo nutné sjednotit pravidla pro mezinárodní soutěže a šampionáty. I proto byla během Mistrovství Evropy v roce 2004 v Itálii založena zmíněná mezinárodní organizace WAWE, jejímž hlavním cílem je organizovat a rozvíjet tuto jezdeckou disciplínu.

Working Equitation Czech Republic  

Brožura s informacemi o této jezdecké disciplíně která dobývá svět !

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you