__MAIN_TEXT__

Page 1

OBČASNÍK ZAMĚSTNANCŮ MATEICIUC, a. s.

3/2016

Zdenek má narozeniny, my máme přání jediný... Zakladatel rmy, otec pěti dětí, renesanční člověk s otevřeným srdcem, chrlič nápadů... kdo by věřil, že je mu už sedmdesát! Zdenek Mateiciuc oslavil životní jubileum 27. května. Za rmu mu jménem všech zaměstnanců popřál předseda představenstva Roman Buryjan. Předal mu dort představující továrnu, které vrátil zašlou slávu a prožil v ní pětadvacet let života. Zdenku, buď stále mlád!

Zdenek Mateiciuc se narodil v Odrách, manželům Emilu a Marii Mateiciucovým. Jeho předkové se v roce 1908 přistěhovali do Hranic na Moravě z obce Seret v oblasti Bukovina, která byla součástí Rakouska-Uherska. V roce 1946 se Zdenkovi rodiče přestěhovali do nedalekých Oder při osídlování pohraničí.

Základní osmiletou školu absolvoval v Odrách, po jejím ukončení nastoupil studia na střední elektrotechnické škole ve Frenštátě pod R adhoštěm, kterou zakončil maturitní zkouškou. Od roku 1967 do roku 1990 pracoval v oderském Optimitu jako investiční technik. Po revoluci, v roce 1990, založil společně s

bratrem Emilem rmu MATEICIUC, v.o.s., zaměřenou na vývoj a výrobu plastových dílů. V dalších letech bratři rmu postupně transformovali na akciovou společnost. Zdenek byl do roku 2005 ředitelem rmy , nyní je akcionářem. V roce 1999 založil s manželkou Danou rmu Gerlich, s.r.o., která je chráněnou dílnou a produkuje zejména dřevěné výrobky. Zdenek Mateiciuc se odjakživa aktivně zajímá o historii rodného města a celého Oderska. Je zakládajícím členem Historicko-vlastivědného spolku v Odrách, shromažďuje listinné i hmotné artefakty z minulosti a v několika případech zabránil necitlivému a radikálnímu ničení památek. Stál u zrodu Muzejního spolku Rolleder a návštěvnického centra Katovna. Aktuálně věnuje nejvíce času Muzeu českoněmeckého porozumění. Vedle historie jsou jeho vášní automobiloví veteráni, které opečovává a příležitostně s nimi vyjíždí po okolí. V nedávné době se stal členem loutkového souboru v Odrách a navázal tak na rodinnou tradici, kterou založil strýc Jiří.

Zlato pro všechny Všechny děti, které se v pátek 24. června zapojily do sportovního zápolení, vybojovaly po zásluze zlaté medaile. Nemohlo tomu být jinak! Tropická vedra, která umocnila atmosféru slunného Ria de Janeira, by umořila i koně. Naše děti to ale nevzdaly a za podpory rodičů a týmových vedoucích zodpovědně plnily jednu olympijskou disciplínu za druhou. Všem patří veliký obdiv a poděkování nejen za účast a pomoc, ale především za nadšení, sportovního ducha a dobrou náladu, které nám společně vykouzlili pohodové odpoledne plné zážitků. (Zájemci o fotogra e z dětského dne, kontaktujte marketingové oddělení.)

V KOSTCE 1


Zelená pro rekuperace v Pobaltí

Pracujte s námi! Lidé přicházejí, i odcházejí. Stovka jednotlivců, osobností, stovka různých životních příběhů. Každý z nás je jiný, ale všichni táhneme za jeden provaz. Na každém jednom z nás záleží, jaký bude celek!

Prvn pod velk mat

Markéta Miková Paní Markéta u nás pracuje od 6. 6. jako uklízečka. Po prvním měsíci si pochvaluje hlavně pohodovou atmosféru ve rmě. V předchozích deseti letech pracovala v nepřetržitém provozu ve výrobě, proto přivítala možnost zaměstnání na jednu směnu. Markéta Miková žije ve Spálově, má dvě dospívající děti a jejím největším koníčkem je zakázkové šití.

Nataliya Sokil Pětatřicetiletá Nataliya pochází z ukrajinského Lvova, kde vystudovala a také pracovala. Její hlavní činností bylo vždy účetnictví, pracovala také jako živnostník. U nás je zaměstnána jako operátorka ve výrobě, ale věří, že se jednou vrátí ke své práci, která je jí i největším koníčkem. Ve volném čase se věnuje rodině, baví ji manikúra, cestování. V Odrách i ve rmě si cení vstřícných a milých lidí.

Roman Sokil Roman Sokil pracuje stejně jako jeho žena Nataliya ve výrobě. Do Čech přišel s rodinou před rokem a půl, aby ochránil syna před válkou a chudobou. Třiatřicetiletý Roman je původně učitelem tělocviku, kromě toho je nadšeným fotografem. Koníčků má nespočet, má rád přírodu, chytá ryby, houbaří, jezdí na kole, plave. Poradí si se vším, co je potřeba, nezaskočí ho ani šití.

Změny v životním pojištění Ráda bych vás seznámila se změnou, kterou jsme provedli na základě poskytnutých výhodnějších podmínek u životního pojištění. Zaměstnanci, kteří splní podmínky pro poskytnutí příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění, budou smlouvu uzavírat s pojišťovnou ALLIANZ. Zástupcem pojišťovny pro naši rmu je pan Zdeněk Janík, e-mail: zdenek.janik@allianz.cz; tel. 603 548 821. Můžete se na něj obrátit s jakýmkoliv pojištěním. Na každou uzavřenou smlouvu vám poskytne slevu, ať se jedná o pojištění majetku, auta nebo života. Produkt Rytmus, který jsme vybrali pro nově pojištěné, má několik výhod. Například pokud budete muset smlouvu ukončit, nemůžete se dostat do záporných hodnot, tak jak se nám to

2 V KOSTCE

stávalo u produktu Kooperativy Perspektiva 7BN. Kdo by chtěl využít výhod, které poskytuje pojišťovna ALLIANZ, může svou původní smlouvu, na kterou mu posílá rma příspěvek, převést do splaceného stavu a po dovršení 60 let si vybrat naspořené peníze. Do té doby se naspořená částka dále úročí. Po převedení smlouvy s Kooperativou do splaceného stavu, můžete uzavřít novou smlouvu s pojišťovnou ALLIANZ, na kterou vám bude rma přispívat. Volba je samozřejmě na Vás. Srovnání obou produktů a další bližší informace najdete na nástěnkách. Je možné domluvit schůzku s panem Janíkem. Dejte mi, prosím, vědět, jestli o změnu máte zájem nebo ne. Bc. Jiřina Bučková

Ro ná

Na konci dubna se v areálu litevského výstavního centra LITEXPO v hlavním městě Vilniusu konala specializovaná stavební výstava RESTA 2016, největší prezentace svého druhu v pobaltském regionu. Mezi odbornou veřejností, které je veletrh primárně určen, má RESTA pevné postavení – pořádá se každoročně a patří k nejnavštěvovanějším. Navštívila ho i Anna Parandyk, kterou zajímali hlavně výrobci ochranných trubek pro rozvody vzduchu a klimatizace vůbec.

Pozdrav z Králova Dvora Posílám slunečný pozdrav z Králova Dvora a milou vzpomínku. Už je to pět let, co zúročuji všechny vědomosti, zkušenosti a rady, které jsem načerpala v období mého působení u rmy MATEICIUC, a.s. Chtěla bych touto cestou poděkovat celému týmu pracovníků, kteří mi předali své zkušenosti, kteří mě vedli a pomáhali, a všem ostatním za velmi příjemnou spolupráci. Dodnes jste mou vlajkovou lodí. Při shlédnutí vašich webových stránek mám velkou radost nad úspěchy a nad profesionalitou, která na mě dýchne při každém kliknutí. Blahopřeji, úžasné, musím vás jen chválit a dávat všem za vzor, měli by se od vás co učit. Myslím na vás, přeji hodně úspěšných dní a ještě jednou DĚKUJI! Zdeňka Wunschová, bývalá pracovnice obchodního úseku

Automat ve výrobě

Na základě iniciativy personalistky Jiřiny Bučkové a podnětu pro SMART tým byl do nové haly v červnu nainstalován samoobslužný automat s občerstvením a širokou nabídkou teplých i chlazených nápojů.

Pro vlast Chc toho, možn komp bude část p Va centr Co b nástr Dop plastů výrob Vním které Dodá Dalším uvnit chrán aby se návrh zvýším Uva výrob V h Nástr hodn plastů části Číny. ků, kt


altí

kého městě vební svého ornou n, má aždoštívila lavně vody

vora a ročuji které ení u

lému kuševšem práci.

mám onaliutí. álit a o učit. dní a

hová, úseku

Jiřiny yl do moobokou

Roman Buryjan: Vlastní materiál a nástroje nám otevřou nové trhy

Novinky z Cechu pro zateplování budov

První polovina roku byla z hlediska tržeb a stability ve rmě hodně podobná jako poslední dva roky. Letos jsou stěžejním tématem dva velké projekty, zaměřené dovnitř rmy. Jedním je vlastní příprava materiálu a druhým výstavba technologického centra.

Začátkem čer vna proběhlo v Nových Hradech tradiční setkání členů cechu. Naši rmu zastupovali Hana Vondráková a Alois Mik. Jedním z hlavních témat byly informace o aktualizované normě ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb. Novela Společná ustanovení (červenec 2016) byla zveřejněna 29. 6. 2016. Normě ČSN 73 0810 z 1. 4. 2009 včetně změn Z1, Z2 a Z3 končí platnost k 1. 8. 2016. Norma řeší mimo jiné sjednocení a zpřísnění požadavků na zkoušky zateplovacích systémů. V současné době již probíhají požární zkoušky ETICS podle nových náročnějších požadavků (viz foto pod článkem). Sestava pro vnější zateplení musí být zajištěna tak, aby u založení i nadpraží nedošlo k šíření plamene přes úroveň 0,5 m od spodní hrany zkušebního vzorku, a to po dobu do 30 minut při tepelné zátěži 100 kW. Další novinkou v rámci CZB je zpráva, že Ministerstvo pro místní roz voj ukončí předčasně k 25. 7. 2016 výzvu č. 16 v rámci integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - Energetické úspory v bytových domech. Důvodem je záměr vyhlásit novou výzvu, ve které ministerstvo zvýší podpory z prostředků Evropské unie. Dalšími změnami bude přesun některých stavebních aktivit z vedlejších do hlavních způsobilých výdajů a možnost vyzvat k opravě žádosti při hodnocení některých kritérií přijatelnosti.

Proč je pro rmu MATEICIUC důležitá vlastní příprava materiálu? Chceme tak získat větší kontrolu nad kvalitou toho, z čeho vyrábíme a taky chceme mít větší možnost diverzi kace dodavatelů jednotlivých komponentů, které používáme. Vlastní zařízení bude zpracovávat jak druhotné materiály, tak část primárních materiálů. V areálu rmy roste nové technologické centrum, jehož součástí bude i nástrojárna. Co bylo podnětem pro vlastní výrobu nástrojů? Doposud jsme nástroje pro vytlačování plastů nakupovali. Jedním z důvodů vlastní výroby je snaha nabídnout celkový servis. Vnímám to jako přiblížení k zákazníkovi, pro kterého můžeme být jediným dodavatelem. Dodáme návrh, projekt, nástroj i výrobek. Dalším důvodem pro vybudování nástrojárny uvnitř rmy je skutečnost, že výrobky jsou chráněné a jedině tímto způsobem zajistíme, aby se nikam mimo rmu nedostal projekt, ani návrh výrobku. Určitě touto soběstačností zvýšíme svou šanci vstupu na další trhy. Uvažujete do budoucna o zakázkové výrobě nástrojů? V horizontu několika let je to reálné. Nástrojáren pro vstřikovny je v okolí poměrně hodně, ale výroba nástrojů pro vytlačování plastů už tak dostupná není. Nástroje se z velké části dovážejí, hlavně z Itálie, Německa nebo Číny. V České republice je velmi málo odborníků, kteří toto umí.

Co dělá rma Mateiciuc proto, aby do Oder příslušné odborníky přilákala? Získat kvali kované zaměstnance, zejména technického zaměření, je čím dál těžší. Neustále spolupracujeme se středními i vysokými školami a snažíme se studenty motivovat. Z hlediska výroby potřebujeme odborníky zejména ze strojních, plastikářských, chemických nebo elektro oborů. Protože jsou lidé ochotni za prací dojíždět, nebo se přestěhovat, připravujeme pro zaměstnance také možnost bydlení. Vize jsou poměrně dalekosáhlé, ale závisejí na nančních možnostech, stavebních povoleních a další legislativě.

Záchrana z ochranné trubky Originální námořnictví pozdrav přišel od paní učitelky Lenky Malé a jejich třeťáků z oderské základní školy Pohořská. Celá třída tímto způsobem děkuje za záchranné kruhy z našich trubek KLIMAFLEX, které jim vyrobil Luděk Šanda. Děti kola použily ve svém úžasném pirátském vystoupení, se kterým se poprvé představily v rámci tradiční školní akademie a opakovaně zazářily před širokou veřejností na Oderském dnu. V KOSTCE 3


Ohlédnutí za dětským dnem

Pod komínem Třídíme baterie Češi si v posledních letech zvykli, že není odpad jako odpad a ne všechen se hází do jednoho odpadkového koše. Mnozí ale stále zapomínají na přenosné baterie, které obvykle končí v komunálním odpadu. Malé baterie nemají v koši co dělat, protože představují riziko pro životní prostředí. Po čase se z nich uvolní těžké kovy, které mohou znečistit spodní a povrchové vody, a pokud skončí ve spalovně, tak i ovzduší. Nezisková organizace ECOBAT, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací použitých baterií, dodává do rem i domácností praktické krabičky pro odkládání a bezpečné skladování použitých baterií. Jakmile je krabička plná, stačí její obsah odnést na jedno ze sběrných míst nebo do venkovního červeného kontejneru.

Děti se rozdělily do pěti týmů a zápolily celkem v osmi disciplínách. Úžasní týmoví vedoucí podporovali své svěřence, jak mohli, někteří si připravili i bojový pokřik. Papoušci, tukani, jaguáři, aligátoři i kapybary se protáhli při fotbalu, překážkovém štafetovém běhu a skocích přes švihadlo. Soustředění a pevnou ruku vyžadoval kvíz, vážení, golf i košíková. Hledání diamantů na pláži Copacabana v Riu potěšilo malé i velké.

Krabici na použité baterie najdete ve vestibulu, pod nástěnkou. Časem by měly být i ve výrobě a v kancelářích.

Životní jubileum Kulatiny v červenci oslaví

Dagmar Bauerová Blahopřejeme!

Pozvánka na sele ODDĚLENÍ ÚDRŽBY POD VEDENÍM RADKA HENZELA SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY ZAMĚSTNANCE NA TRADIČNÍ OPÉKÁNÍ SELÁTKA Dospěláci, kteří děti doprovázeli, soutěžili O nejlepší letní osvěžení. Připravené dobroty tradičně ochutnávaly a hodnotily samy děti. Nejvíce body ocenily panna cottu Lídy D´Agnolo, ovocné košíčky paní Zemánkové a perníčky Báry Lukášové. Po urputném zápolení si všechny děti zasloužily diplom, cenu a chvilku slávy na stupních vítězů. Na slibované opékání tentokrát kvůli velkému horku nedošlo. Všichni se těšili k vodě a do stínu.

Informační občasník vydává rma MATEICIUC, a.s., Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry. Redakce: Mgr. Lucie Kaspříková, oddělení marketingu, tel. 556 312 425, e-mail: lucie.kasprikova@mateiciuc.cz. Sazba a zlom: redakce. Tisk: Tiskárna Kleinwächter, Frýdek-Místek. Náklad 200 ks. Příspěvky zaměstnanců mohou být redakčně upravovány. Uzávěrka příštího čísla je 29. 8. 2016.

4 V KOSTCE

TĚŠÍME SE NA VÁS V PÁTEK 15. ČERVENCE 2016 OD 15 HODIN VE FIREMNÍM PARKU

Profile for Lucie Kaspříková

V KOSTCE 3/2016  

Firemní občasník společnosti MATEICIUC, a.s.

V KOSTCE 3/2016  

Firemní občasník společnosti MATEICIUC, a.s.

Advertisement