Page 1

Kant, va nàixer en 1724 en Prússia. Ell, va rebre una educació severa que afavoria l'ensenyanza del llatí i de la religió per damunt de les demés. La primera obra filosòfica es va publicar en 1749, i s'anomenà "Meditaciones sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas". En 1755 va arribar a ser professor universitari, i el mateix any va publicar "Historia general de la naturaleza y teoría del cielo". En els anys 60, Kant va publicar una sèrie d'importants obres de filosofia, com són; "La falsa sutileza de las cuatro figuras del silogismo", "Ensayo para introducir el concepto de magnitudes negativas en la filosofía" i "El único fundamento posible de una demostración de la existencia de Dios". En l'any 1764 es presentà a un concurs amb la seua obra "Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime ", en el que quedà en segona posició. En 1770 va ser nombrat Professor de Lògica i Metafísica en la universitat de Königsberg, i en defensa va escriure "Disertación inaugural". Als seus 46 anys, Kant era molt conegut i cada vegada més influent. A principis del 80, Kant va fer un gir cap a la crítica, publicant "Crítica de la razón pura", i anys després "Prolengómenos a toda metafísica futura". En aquests anys, la seua reputació va augmentar gradualment, gràcies a unes obres molt importants. Respecte a la filosofia de Kant, podem dir que la raó era una de les seues guies. Ell en ningun moment nega l'existència de Déu, ni un ordre moral, ni la realitat d'un món físic. Kant, va construir la idea de que el món, el Sol i tots els planetes són complementaris uns amb els altres. Kant, parteix de la consciència, de les representacions fenomèniques del jo. I ell s'aboca a l'estètica trascendental. "La paz perpetua " és un obra política escrita en 1795. El objectiu d'aquest tractat és trobar una estructura mundial i una perspectiva de govern per a cadascun dels estats, en particular, que afavorisca la pau. Ací, Kant, col·loca la guerra com alguna cosa il·legal. El títol d'aquesta obra és una ironia de Kant, i la seua estructura té forma de tractat de pau, amb articles preliminars, definitius i una clàusula secreta.

Redacció de Kant.  

Una breu explicació de Kant i la Pau Perpetua.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you