De Lama's - het spel

Page 1


Natuurlijk ga je nu het diepe in. Natuurlijk twijfel je eraan of je nou echt wel zo grappig bent. Het hoort bij de Lama’s. Kun jij je lach inhouden als het moet? Weet jij wie de moord heeft gepleegd als je teamgenoten het uitbeelden? Volg jij je vrienden nog als je de doventolk moet spelen? Lees hieronder de spelregels, het is ongetwijfeld een feest der herkenning. Alleen nu spelen jullie de hoofdrollen. Maak er wat moois van!

Inhoud spel • Lama’s speelveld • zandloper (2 minuten) • 4 Lama pionnen • buzzer • 4 Lama kaarten • 20 tegenprestatiekaarten • 85 categoriekaarten • goed/fout fiches • spelregels


Aantal spelers Het spel wordt gespeeld vanaf 4 spelers. Maak zoveel mogelijk teams van 2. Als je met meer dan 10 Lama’s bent, kun je ook teams van 3 maken. Bij een oneven aantal Lama’s is er altijd 1 team van 3. Bij het uitvoeren van een opdracht speel je altijd tegen een gelijk aantal mensen. Probeer elke keer een andere speler uit het team te laten beginnen. Het spel Wie is de beste Lama? Speel samen, tegen en met elkaar om te kijken wie de grappigste, snelste en slimste Lama is. Voorbereiding De teams worden verdeeld. Elk team kiest een Lama pion en zet deze voor zich neer. Alle teams krijgen een Lama kaart. Maak 1 dichte stapel van de categoriekaarten en maak dichte stapeltjes met de verschillende tegenprestatiekaarten. Leg de uitlegkaart op tafel. De goed/fout fiches worden uit het kartonnen frame gedrukt. Druk ook de hekjes en kippen uit het frame en plaats ze op het speelveld. Leg de buzzer, de zandloper en de goed/fout fiches op tafel. Het leukste team begint… Daarna spelen de teams met de klok mee.

Het is belangrijk dat je improviseert. Het is daarnaast de bedoeling dat je het gesprek bij elke opdracht in gang probeert te houden. Speelbeurt Het eerste team draait de spinner die bepaalt welke categorie gespeeld gaat worden. Er zijn 6 verschillende categorieën: 1 verboden te lachen 2 gehandicapten scène 3 alleen vragen 4 moordspel 5 dierenwinkel 6 tegenprestatie De eerste 3 categorieën speel je tegen een ander team. Categorie 4 en 5 speel je alleen met je team. Bij categorie 6 kies je een ander team uit die een tegenprestatie moet spelen. Alle categorieën duren maximaal 2 minuten. • Als je op categorie 1, 2 of 3 komt, draai je de spinner om te kijken tegen welk team je het opneemt. Je pakt de bovenste kaart van de opdrachtenstapel en leest de opdracht van de bijbehorende categorie. De ronde kan beginnen. De teams gaan tijdens het uitvoeren van deze


opdrachten tegenover elkaar staan (net zoals de Lama’s dat op TV doen). Spelers die af zijn, gaan weer zitten. • Als je op categorie 4 of 5 komt, pakt 1 speler van het team de bovenste kaart van de opdrachtenstapel. Hij speelt deze categorie samen met zijn teamgenoten. • Als je op categorie 6 komt, wijs je een ander team aan. Je pakt de bovenste kaart van een tegenprestatie stapel en laat het andere team een opdracht uitvoeren. Doen zij dit goed, dan mogen zij een goed fiche naar keuze plaatsen of een fout fiche naar goed draaien. Het is aan de andere Lama’s om te beoordelen of ze dit verdiend hebben.

• De Lama kaart Indien een opdracht goed of fout wordt uitgevoerd, heeft dit de volgende gevolgen: • Het team heeft de ronde gewonnen. Het team had nog geen fiche bij deze categorie. Leg hier nu een goed fiche op. • Het team heeft de ronde gewonnen, maar er ligt al een fout fiche op deze categorie. Het fout fiche mag worden omgedraaid naar een goed fiche. • Het team heeft de ronde gewonnen, maar er lag al een goed fiche door een goed antwoord, dat eerder in het

spel bij deze categorie was gegeven. In dit geval mag het team een goed fiche van een ander team bij deze categorie omdraaien naar een fout fiche. Het team heeft de ronde verloren. Het team had nog geen fiche bij deze categorie. Het team ontvangt een fout fiche voor deze categorie. Het team heeft de ronde verloren, maar er lag al een goed fiche op deze categorie. Draai het goed fiche om naar een fout fiche. Bij twijfel is het aan de overige Lama’s te bepalen in hoeverre een gegeven antwoord ‘goed’ of ‘fout’ wordt bevonden. Wanneer een team een tegenprestatie goed uitvoert, kan het een goed fiche plaatsen of een fout fiche naar goed draaien.

Buzzer Als 1 of 2 teams een categorie aan het spelen zijn, hebben de overige spelers een belangrijke rol. Zij zijn de jury en hebben controle over de buzzer. Als een Lama een fout maakt, of als een team te lang moet nadenken, moet de jury dit bevestigen met de buzzer. Let dus goed op!


De winnaars Wanneer een team de Lama kaart vol heeft met fiches (goed en fout fiches) stopt het spel. De teams tellen vervolgens hun behaalde goed fiches bij elkaar op. Let op! Niet degene die als eerste de Lama kaart vol heeft, is per definitie winnaar. De teams hoeven ook niet op alle vragen een goed antwoord gescoord te hebben. Het team dat nu de meeste goed fiches op de Lama kaart heeft, wint. Wanneer 2 of meer teams evenveel goed fiches hebben gescoord, gaat het spel door. Op het moment dat één van de teams een goed fiche meer heeft dan de andere teams eindigt dit gedeelte van het spel en mogen de winnaars de verliezende teams tracteren op een tegenprestatie. Tegenprestatie Wanneer een speler op de categorie tegenprestatie komt, krijgt een ander team de kans een goed fiche te scoren. Het team dat aan de beurt is wijst een team aan en pakt de bovenste kaart van een tegenprestatie stapel naar keuze. Voeren ze de opdracht volgens alle toekijkende Lama’s goed uit, dan mogen zij een goed fiche plaatsen of een fout fiche naar goed draaien. Tegenprestaties duren 2 minuten. Het winnende team mag alle verliezende teams een tegenprestatie laten uitvoeren. Het winnende team pakt de kaart

en kiest een tegenprestatie. Zij lezen deze tegenprestatie voor aan het eerste verliezende team. Het winnende team bedient hierbij de buzzer om iets goed of af te keuren. Wanneer er meerdere verliezende teams zijn, moeten deze allen een andere tegenprestatie uitvoeren. Deze tegenprestatie gaat puur om het vermaak van de winnaars! Mogelijke tegenprestaties zijn: • Schietspelletje • Roetsjbaan • Diashow • Doventolk • Wereldvisie Songfestival • Scène met de zoemer Uitleg categorieën Verboden te lachen In deze categorie mag niet gelachen worden. De Lama die de kaart in zijn handen heeft, leest de locatie voor en begint een gesprek met een Lama uit het andere team. Wanneer een Lama lacht, is de andere speler uit zijn team aan de beurt. Alle Lama’s uit een team krijgen één kans. Als iemand lacht, mag zijn teamgenoot de volgende zin beginnen.


Gehandicapten scène In deze categorie mag een bepaalde medeklinker niet voorkomen in het gesprek. De Lama die op deze categorie is gekomen, pakt de kaart in zijn handen en spreekt de letter en de locatie hardop uit. De Lama probeert het andere Lama team uit te dagen. Wordt de letter toch gezegd, dan is een andere Lama uit het team aan de beurt. Alle Lama’s uit een team krijgen één kans. Probeer het gesprek op gang te houden (toneelspelen helpt hierbij!). Laat je tegenspeler niet te lang wachten, want dan ben je af. Voor de gevorderden kan de verboden letter ook vervangen worden door een andere letter. Voorbeeld: bij alles met een b moet een p gezegd worden - Mag ik van jou een piertje? Alleen vragen De Lama die op deze categorie komt, pakt een kaart en leest de locatie voor. Om de beurt moeten 2 Lama’s een gesprek voeren, maar zij mogen alleen vragen aan elkaar stellen. Antwoordt iemand niet met een vraag, of moet je te lang wachten, dan is de speler af. Teamgenoten mogen niet met elkaar overleggen. Een vraag moet altijd uit meer dan één woord bestaan en wedervragen mogen niet. Alle Lama’s uit een team krijgen één kans.

Moordspel Deze categorie speel je binnen je eigen team. De andere Lama’s mogen mee lachen. De Lama die de kaart pakt, leest voor zichzelf de moordenaar, de locatie en het moordwapen. Deze Lama probeert dit uit te beelden aan zijn teamgenoten, hij mag dus niet praten. De overige teamleden moeten binnen de tijd van de zandloper vertellen wie de moordenaar is, waar de moord gepleegd is en met welk moordwapen. Heb je 2 van de 3 goed, dan win je de categorie. Tip! Je raadt het sneller als je je teamgenoot nadoet (net zoals de Lama’s doen). Dierenwinkel Deze categorie speel je binnen je eigen team. De andere teams mogen weten welk dier wordt teruggebracht, zij kunnen meelachen. De Lama die de kaart in handen heeft, werkt in de dierenwinkel. Zijn teamleden komen in de dierenwinkel en moeten raden welk dier ze gekocht hebben en wat daar mis mee is door een gesprek te voeren met de winkelbediende. Dus bij 3 spelers in één team, heb je 2 kopers die het moeten raden. De winkelbediende moet uitbeelden en omschrijvingen geven over het dier en de kwaal dat op de kaart staat aangegeven. Hij moet in het gesprek duidelijk maken welk dier het is en


wat het mankeert, zonder letterlijk te verwijzen naar het dier en het mankement. Uitleg Tegenprestaties Schietspelletje Het gekozen team voert de opdracht uit die ze toegewezen krijgt. Roetsjbaan Het gekozen team speelt de scène binnen een bepaalde sfeer, zoals TV-programma, emotie, muziekstijl, enz. Ze krijgen hier een eerste invulling van toegewezen. Bij het geluid van de zoemer krijgen ze een nieuwe invulling, die vooraf aan hen is voorgelezen. Voor hun scène krijgen ze een locatie of een relatie met elkaar toegewezen. Diashow Het team dat de tegenprestatie gekozen heeft, vertelt de diashow die op het kaartje staat aan het uitgekozen team. Het uitgekozen team moet de dia’s uitbeelden. Doe het licht kortdurend uit en in het donker zoekt het uitgekozen team hun positie op. Als het licht weer aan gaat, vertelt het team dat de tegenprestatie heeft uitgekozen wat

het uitgekozen team ‘op de dia’ uitbeeldt. Doventolk Een Lama uit het gekozen team is de interviewer, een andere Lama is de gast. De Lama interviewt de gast over een onbestaande hobby. Een derde verliezer vertaalt dit naar een mime-achtige parodie op ‘gebarentaal’. Wanneer een team uit 2 Lama’s bestaat, wordt de rol van interviewer over­ genomen door een Lama uit het team dat de tegenprestatie uitgekozen heeft. Wereldvisie Songfestival Het gekozen team neemt deel aan het Wereldvisie Songfestival. De Lama’s moeten een volkslied zingen namens een land dat ze toegewezen krijgen. Hierbij moet elke Lama steeds 1 regel zingen. Doe dit in de taal van het land. Het team dat de tegenprestatie gekozen heeft, presenteert en maakt het door haar introductie nog iets moeilijker voor het gekozen team. Scène met de zoemer Het gekozen team speelt een scène dat het team, dat de tegenpretatie gekozen heeft, voor ze verzint. Bij het geluid van de buzzer moet het gekozen team hun laatste zin of woord vervangen door iets anders.Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.