Page 1

Cerere de primire în Kolping

Familia Kolping: ______________________________

Subsemnatul ________________________________

OrganizaŃia Regională/Diecezană: ________________

declar pe proprie răspundere că informaŃia furnizată în

OrganizaŃia: _________________________________

această cerere este corectă.

Numele şi prenumele: _________________________ ___________________________________________

În calitate de membru Kolping, mă oblig să respect statutul Familiei Kolping şi să plătesc la termen

Data naşterii: ________________________________

cotizaŃia stabilită.

Adresa: _____________________________________ ___________________________________________

Semnătura _________________ Data ___________

Telefon: ____________________________________ E-mail: _____________________________________ Consiliul Director al ___________________________ Confesiunea:

este de acord cu prezenta cerere.

□ Rom.-cat. □ Gr.-cat. □ Ortodox □ Evanghelic □ Alta

Semnătura ___________________ Data _________

Starea civilă:

Căsătorit

Necăsătorit

DivorŃat

Văduv/ă Am primit legitimaŃia şi broşura membrului Kolping

Profesia: ____________________________________

□ Da

□ Nu

Cerere primire membru nou  
Advertisement