Page 1

Ca tal ogul A cţiu n ilo r de voluntar iat

Voluntarii Kolping în acţiune

2011


„Nu este timp pentru văicăreală, este vremea faptelor!” (Adolf Kolping, 1813-1865)

3


Kolping România este o organizaţie social-catolică care are în componenţă 77 de asociaţii Familia Kolping şi 2.450 de membri. Kolping este o comunitate de acţiune şi formare, structurată în mod democratic. Organizaţia poartă numele fondatorului ei, preotul catolic Adolph Kolping (1813 - 1865). Misiunea sa este de a acorda ajutor pentru auto- şi întrajutorare. Kolping România este parte a Kolping Europa şi a Organizaţiei Internaţionale Kolping cu sediul la Köln/ Germania. Organizaţia Internaţională Kolping este răspândită în 62 de ţări ale lumii, având peste 500.000 de membri. În centrul muncii noastre se află omul ca persoană. Prin activităţile pe care le oferim dorim ca oamenii să-şi dezvolte aptitudinile, talentele şi să-şi organizeze în mod responsabil viaţa. Organizaţia Regională/Diecezană Kolping este constituită din Familiile Kolping locale din cadrul unei dieceze sau din cadrul unei regiuni în vederea întrajutorării şi dezvoltării la nivel diecezan/regional.

4


Dragi membri Kolping, 2011 a fost declarat Anul European al Voluntariatului, fiind dedicat celor 100 de milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene implicaţi în activităţi de voluntariat. Cu acest prilej, Consiliul Director Kolping România a propus fiecărei Familii Kolping să organizeze o acţiune de voluntariat. Asociaţiile Kolping participante la concursul „Voluntari în acţiune” şi-au putut prezenta reuşita în cadrul Adunării Generale Kolping România, din perioada 2 - 4 septembrie 2011. Juriul, format din domnii Flavius Stan, Vitalie Rodvan şi Daniel Unternährer, a analizat documentaţiile predate, ţinând cont de criteriile de departajare: * acţiunea să fie organizată la nivel local de către Familia Kolping; * la acţiune să participe membri, nemembri, simpatizanţi, voluntari, alte asociaţii; * durata: minim 24 h; * minim 10 participanţi; * acţiunea să fie promovată: afiş, articol, comunicat de presă; * acţiunea să fie documentată: program, lista participanţilor, descriere detaliată, poze; * acţiunea să aibă caracter inovativ; * acţiunea să aibă un impact şi pe termen mai lung, precum şi continuitate. Asociaţiile Kolping s-au mobilizat într-un mod impresionant pentru a planifica şi organiza eficient acţiunile de voluntariat. Membrii Kolping au adunat fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor, fapt pentru care îi felicităm în mod deosebit. Secretariatul Kolping România

5


Voluntariat – spirit de echipă

Merlás Tibor, Praeses

În ultimii ani observăm vorbindu-se tot mai des despre libertatea individuală. Vrând, nevrând, această expresie ne creionează o lume în care individul devine egoist, concentrat asupra propriei sale persoane. Într-un astfel de context, Uniunea Europeană a declarat anul 2011 ca fiind anul voluntariatului. Kolping România a înţeles importanţa evenimentului şi a dorit să contribuie la implicarea activă a membrilor în comunitate. Pentru aceasta, a propus asociaţiilor Kolping un concurs de voluntariat la nivel local. Acţiunile înscrise în competiţie au fost dintre cele mai diverse şi s-au remarcat printr-o participare numeroasă. A fost o nouă confirmare a faptului că, pentru a realiza lucruri mari, trebuie să acţionăm împreună. Astfel de activităţi voluntare au menirea de întări comunităţile noastre Kolping, de a promova spiritul de echipă, solidaritatea. La finalul concursului am reuşit să concluzionăm: libertatea individului este la fel de importantă ca şi slujirea comunităţii. Acesta a fost adevărata recompensă pentru ideile participanţilor în competiţie. Este minunat când simţi că faci bine! Mulţumesc membrilor Kolping pentru implicarea activă! Împreună au reuşit să ofere un minunat exemplu de trăire a creştinismului. Lui Kolping fidel!

6


Cuvânt înainte

Flavius Stan

Consultant ONG

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de către o persoană în folosul altora, fără a primi o compensaţie materială. Activitatea de voluntariat a devenit din ce în ce mai răspândită, mai ales printre tineri. Aproximativ 4 milioane de români își dedică timpul în mod voluntar. Acţiunile de voluntariat ne dau ocazia de a pune în aplicare idei şi dorinţe, de a fi altfel: activi, responsabili, implicaţi. Activităţile de voluntariat spun ceva despre noi înşine, despre preocupările şi cauzele care ne inspiră, în care credem. Cu alte cuvinte, voluntariatul este o manifestare a celor mai nobile aspiraţii ale noastre şi ne aduce cu un pas mai aproape de o lume mai bună. În cadrul adunării generale a Asociaţiei Kolping România am avut plăcerea să asist la prezentarea unor acţiuni de voluntariat impresionante prin valoarea lor la nivel comunitar. Pe această cale, țin să îi felicit din nou pe cei implicați, pentru acţiunile pe care le-au conceput şi dus la bun sfârşit. Am avut onoarea să cunosc mai bine asociaţia dumneavoastră şi ea este una de excepţie în ţara noastră. Îndemnul meu este acela de a continua aceste eforturi şi în anii care urmează. Voluntariatul este o experiență valoroasă, cu beneficii pentru cei din jur. O lecţie de viaţă care ne învaţă că, prin fapte mici, se pot realiza lucruri măreţe. 7


Cuvânt înainte

Eduard Dobre Secretar central

„Dacă ne vom implica cu toată puterea să facem bine, acel bine de care lumea are nevoie, Dumnezeu nu ne va lăsa fără binecuvântarea Sa!“ Adolph Kolping (1857) În anul 2011, Consiliul Director a propus fiecărei Familii Kolping organizarea unei acţiuni de voluntariat şi prezentarea acesteia în cadrul Adunării Generale din luna septembrie de la Ivo-Zetea. Cele 17 acţiuni prezentate alcătuiesc un mozaic al diversităţii şi ne indică pulsul muncii noastre de asociaţie. Membrii Kolping sunt angajaţi pe termen lung, iar prin implicarea lor asigură continuitatea organizaţiei noastre. Astăzi, mai mult decât oricând, este nevoie de forme asociative pentru ca existenţa societăţii civile să asigure binele comun. Nu putem admite la nesfârşit nepăsarea, mizeria, lipsa de sensibilitate din jurul nostru. O acţiune de voluntariat descătuşează energii şi alungă letargia. Cele 17 acţiuni prezentate pot reprezenta o sursă de inspiraţie pentru viitoarele proiecte. Ne dorim ca această campanie să aibă loc şi în anul 2012, iar Familiile Kolping să intre într-o competiţie constructivă şi să se informeze despre reuşitele lor. LUI KOLPING FIDEL! 8


Familia Kolping Bârlad Cărţi pentru copiii noştri Cu ocazia Anului European al Voluntariatului, Familia Kolping Bârlad a organizat o acţiune de colectare de cărţi pentru copii. Acţiunea a avut loc în perioada 13 - 29 mai 2011. Membrii Kolping au planificat activitatea în amănunt, de la confecţionarea şi montarea rafturilor pentru cărţi până la transportul lor în comunele Coroieşti şi Chileni. Dincolo de necesităţile de hrană, locuinţă şi securitate, copiii au nevoie de cunoaştere, de dezvoltarea personalităţii, de educarea spiritului. De aici a pornit ideea de a colecta cărţi pentru copiii din şcolile celor două comune. Copiilor din Chileni Familia Kolping Bârlad le-a oferit cadouri şi în decembrie 2010, cu ocazia Crăciunului. A fost modalitatea prin care membrii Kolping au aflat că în satele respective orice ajutor pentru copii este binevenit.

9


Familia Kolping Cenad Implicare activă pentru comunitate Din broșura noastră nu putea lipsi exemplul Familiei Kolping Cenad - o asociație activă, implicată la nivel comunitar. Membrii Kolping dețin o bogată experiență în strângerea de fonduri. Aceștia participă la organizarea de evenimente - mese festive, petreceri unde asigură întreaga gamă de servicii, de la amenajarea sălii până la gătirea preparatelor și servire. Fondurile astfel obținute le folosesc pentru diferitele activități ale asociației: acțiuni caritative, de formare sau petrecere a timpului liber. În luna mai 2011, membrii Kolping din Cenad au participat la organizarea mai multor evenimente festive. Fondurile obţinute le-au folosit pentru finanţarea muncii de asociaţie şi, parţial, pentru vizita de studiu pe care o organizează în fiecare an. Ne bucură un astfel de model de funcționare asociativă și dorim mult succes pe mai departe membrilor Kolping din Cenad!

10


Familia Kolping Faraoani „Curăţenie la tine acasă“ Sâmbătă, 28 mai 2011, membrii ai Familiei Kolping s-au adunat la Faraoani, în faţa bisericii din localitate, pentru a porni o campanie de ecologizare. Acţiunea s-a numit „Curăţenie la tine acasă“ şi s-a dorit a fi o campanie prin care lumea să conştientizeze cât de necesară este protejarea mediului. De asemenea, s-a urmărit promovarea voluntariatului şi a spiritului civic. Pentru această acţiune a

fost nevoie de o participare destul de numeroasă, pentru a fi vizibili în cât mai multe zone ale localităţii. Au fost invitaţi şi elevii claselor V‑VIII de la Şcoala Generală nr. 1 din Faraoani. La acţiunea de ecologizare au participat 20 de persoane, fiind curăţată o zonă de aproximativ 4 km. Activitatea a fost posibilă cu ajutorul sponsorilor şi a donatorilor - firme şi persoane fizice, care au sprijinit material campania de ecologizare. A fost o activitate reuşită, menită să vină în întâmpinarea Zilei Mondiale a Mediului, şi care a susţinut Anul European al Voluntariatului. 11


Familia Kolping Gheorgheni Întrajutorarea familiilor sărace Fa m i l i a Ko l p i n g Gheorgheni a organizat o acţiune de voluntariat pe tema întrajutorării familiilor cu venit foarte mic din oraşul Gheorgheni. Membrii Ko l p i n g a u d o r i t s ă sprijine cantina socială care asigură zilnic masa caldă pentru 180 de persoane. Pentru aceasta, au luat legătura cu Fundaţia Lia Wolter, care a donat pachete cu alimente. Pachetele au fost oferite unui număr de 850 de familii, iar cantinei sociale i-au fost donate 2 tone de alimente. Acţiunea s-a desfăşurat pe durata a 30 zile, cu implicarea tuturor membrilor ş i v o l u n t a r i l o r Ko l p i n g din Gheorgheni. Acţiunea a fost mediatizată la nivel judeţean. Ca şi continuitate, câte u n m e m b r u Ko l p i n g s e implică voluntar, o dată pe săptămână, în activitatea cantinei sociale.

12


Familia Kolping Timişoara Millennium Kolping - comunitate de acţiune şi formare! Amenajarea unei săli de seminar pentru copii, tineri şi adulţi Familia Kolping Timişoara Millennium a reuşit prin implicarea voluntară a membrilor amenajarea unei săli de seminar în cadrul Bisericii Millennium, din cartierul Timişoara Fa b r i c . P ra s e s - u l Familiei Kolping, Pr. Janos Kapor împreună cu Lucica Budau, preşedintele asociaţiei au organizat mai multe acţiuni la care au participat cei 13 membri ai asociaţiei, dar şi mulţi enoriaşi din cadrul parohiei. Familia Kolping a reuşit să strângă suma de 2.000 Euro din donaţii şi sponsorizări, iar parohia a pus la dispoziţie peste 14.000 lei pentru realizarea acestui obiectiv. Familia Kolping din Timişoara Gyarvaros a fost înfiinţată în anul 1859, încă din timpul vieţii Fericitului Adolph Kolping. În 1948 a fost redusă la tăcere, pentru ca în anul 2009 să se reînfiinţeze. Familia Kolping Timişoara Millennium doreşte să sprijine educaţia în timpul liber şi formarea. Sala este folosită de către asociaţiile din parohie, Comitetul parohial, tineri şi copii. Lucrările de renovare şi amenajare au început în luna martie 2011, iar în data de 13 iunie a fost sfinţită de către PS Bocskey Laszlo, Episcop romanocatolic de Oradea. 13


Familia Kolping Oituz „Un Oituz mai curat de Ziua Copilului“ Voluntarii Familiei Kolping Oituz au organizat acţiunea de ecologizare „Un Oituz mai curat de Ziua Copilului“. Acţiunea a avut loc sâmbătă, 28 mai 2011, şi s-a realizat împreună cu 100 de elevi ai claselor IV - VIII din cele două şcoli ale localităţii Oituz. Au fost selectate trei zone pentru ecologizare, iar primăria a pus la dispoziţie mănuşi, saci menajeri şi transportul deşeurilor. Această acţiune a avut câteva obiective clare: - sensibilizarea comunităţii din Oituz asupra importanţei de a păstra un mediu curat, - organizarea unei acţiuni cu caracter formativ, - d e s c o p e r i r e a u n u i a l t mod de a sărbători Ziua Copilului. Concluziile voluntarilor au fost clare: mult gunoi, foarte mult gunoi aruncat din neglijenţă, lipsă de educaţie şi conştiinţă comunitară. E nevoie de mult efort pentru a scăpa de această problemă. Mulţumim copiilor participanţi, mulţumim profesorilor care au însoţit grupurile de elevi, Primăriei Oituz pentru sprijinul acordat, şi mai cu seamă tinerilor Kolping care au gândit şi pregătit această acţiune.

14


Familia Kolping Pecica Serbare în comunitate În perioada 18 - 19 iunie 2011, Familia Kolping Pecica a organizat o serbare la nivel comunitar cu ocazia Hramului Bisericii Romano - Catolice din localitate. Membrii Kolping au planificat un program artistic complex: spectacole de dans și muzică modernă, programe ale ansamblurilor folclorice, recitalul unor formaţii din Ungaria. La masa festivă au participat nu mai puţin de 280 de persoane. Felicităm membrii Kolping din Pecica şi le dorim să rămână o comunitate activă care acţionează solidar!

15


Familia Kolping Sânandrei Tabăra pentru copii În multe localităţi din Banat există copii pentru care vacanţa de vară înseamnă zile petrecute una după alta pe uliţele prăfuite ale satului. Ei sunt cei care rămân acasă atunci când colegii lor pleacă în excursii sau drumeţii organizate la nivel de şcoală. Acesta este motivul pentru care Familia Kolping Sânandrei a organizat o tabără pentru copiii din comunitate. Tabăra a avut loc în perioada 8 - 10 iulie 2011. Cei 10 copii au trăit câteva zile de copilărie autentică pe malul râului Timiş, cu jocuri şi drumeţii, alergând după fluturi sau căutând pietre, armonios şlefuite de puterea apei, la scăldat. Ei s-au bucurat de picnicuri gustoase, de seri petrecute în acordurile muzicii şi ale cântecelor de voie bună, de competiţii sportive. Reuşita acestei tabere s-a datorat unui sprijin major din partea membrilor şi voluntarilor Kolping, care s-au implicat cu mult entuziasm. Mulţumim tuturor celor care au făcut posibilă organizarea Taberei pentru copiii din Sânandrei. Suntem recunoscători pentru exemplul lor constant de solidaritate!

16


Familia Kolping Satu Mare Parteneriat România - Ungaria Familia Kolping „Sfântul Sebastian“ din Satu Mare a luat naştere în anul 1994. Încă din primii ani de existenţă a avut relaţii de parteneriat foarte bune, în special cu asociaţiile Kolping din Austria şi Germania. La una dintre întâlnirile de lucru, membrii Kolping din Satu Mare şi-au propus să colaboreze cu o familie Kolping din Ungaria şi au optat pentru Familia Kolping Sfântul Iosif din Nyíregyháza. După îndelungi pregătiri, a urmat întâlnirea mult aşteptată, pe data de 15 august 2011. Au participat peste 60 de persoane din Satu Mare. În Ungaria au celebrat o liturghie comună, fiind întâmpinaţi cu ospitalitate de Familia Kolping Sfântul Iosif. Aceştia au pregătit o masă tradiţională şi au creat cadrul propice pentru schimbul de idei şi opinii privind colaborarea. Membrii Kolping s-au reîntors fericiţi în Satu Mare: au legat deja prietenii cu membrii Kolping din Nyíregyháza.

17


Familia Kolping Braşov Suntem Kolping – acţionăm solidar! Anul 2011 a fost declarat Anul European al Voluntariatului în Uniunea Europeană şi este dedicat celor 100 de milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene implicaţi în activităţi de voluntariat. Activitatea Familiilor Kolping se bazează pe munca de voluntariat. Din acest motiv, dorim să participăm la această chemare cu unul dintre programele noastre care

funcţionează de aproximativ 10 ani – organizarea Zilei copilului. Evenimentul se adresează elevilor din clasele I‑IV din Braşov. În acest an, cele două zile sunt rezultatul muncii a 31 de voluntari. Ei au conceput şi dezvoltat tema şi programul, în urma muncii lor copiii bucurându-se de acest eveniment. Invitaţia şi afişul au fost transmise şcolilor, publicate în Brassói Lapok şi prezentate în emisiunea în limba maghiară a postului TVS Hoding. Deşi numărul elevilor scade în fiecare an, totuşi 68 de copii au transmis desenul pentru înscriere şi au participat la eveniment. Filmul prezentat de TVS Holding, precum şi articolul apărut în Brassói Lapok dovedeşte succesul şi necesitatea activităţii. 18


Familia Kolping Timişoara „Sf. Maria” Renovarea cantinei sociale O realitate tristă a zilelor noastre este sărăcia extremă ce afectează multe familii din România. Deşi pare greu de imaginat, sunt persoane care nu îşi permit nici măcar o masă caldă pe zi. Cei mai afectaţi rămân bătrânii şi copiii. Prin implicarea membrilor Familiei Kolping Timişoara Sfânta Maria, dar mai cu seamă prin ajutorul financiar primit din partea sponsorilor din Franţa şi Germania, s-a reuşit amenajarea şi punerea în funcţiune a unei cantine sociale, unde servesc masa de prânz persoanele nevoiaşe din comunitate. Cantina socială oferă un prânz cald pentru 25 de persoane sărmane din localitate. În luna august 2011, membrii Familiei Kolping au participat la lucrările de curăţenie şi renovare a cantinei. A fost o ocazie pentru membrii Kolping de a se angaja într‑un efort conjugat şi de a contribui la susţinerea acestui proiect social.

19


Familia Kolping Sângeorgiu de Mureş Bal de caritate În data de 19 februarie 2011, Familia Kolping Sângeorgiu de Mureş a organizat un bal de binefacere în cadrul căminului cultural din localitate. Grupul de teatru a prezentat trei scenete umoristice, pregătite prin multe ore de repetiţii. Acest bal este organizat în fiecare an cu scop caritativ, în beneficiul copiilor nevoiaşi din comuna Glodeni. Obiectele din cadrul tombolei sunt confecţionate sau donate de către membrii Familiei Kolping Sângeorgiu de Mureş. Pregătirea unui asemenea eveniment necesită multă muncă, de la vânzarea invitaţiilor și pregătirea scenetelor, până la organizarea tombolei, amenajarea sălii etc. În acest an, e ve n i m e n t u l a f o s t dedicat întrajutorării familiei Máté, care are o fetiţă născută la şase luni ce necesită operaţie. Participanţii au aflat despre organizarea balului în urma anunţurilor din mass-media locală. Mulţumim Familiei Kolping Sângeorgiu de Mureș pentru exemplul de solidaritate pe care ni‑l oferă în fiecare an!

20


Familia Kolping Tăşnad Kolping este activ Familia Kolping Tăşnad a organizat pentru a doua oară consecutiv o acţiune de ecologizare. În anul 2011, activitatea s-a concentrat pe ecologizarea pădurii Csanyi. Evenimentul a început luni, 28 august, la orele 15.00. Campania s-a adresat tuturor generaţiilor. S-au adunat mulţi participanţi, iar atmosfera a fost entuziastă încă de la bun început. Membrii Kolping au colectat mulţi saci de deşeuri menajere. După curăţenie, participanţii au ales să petreacă puţin timp împreună. Nu au lipsit activităţile sportive - fotbal, badminton, ping - pong. Atmosfera bună și sentimentul că au fost utili comunităţii i-a determinat pe membrii Kolping din Tăşnad să planifice o campanie de ecologizare și pentru anul următor.

21


Kolping Tineret Caransebeş Sală de joacă în cadrul Secţiei de Pediatrie a Spitalului Municipal din Caransebeş Există multe situaţii în care copiilor le lipseşte strictul necesar pentru o viaţă decentă. Dar când sunt îngrijiţi, viitorul lor este nelimitat. Copiii cresc, se dezvoltă armonios şi datorită experienţelor de viaţă, manifestate în mare parte sub forma jocului. Sala de joacă a spitalului este poate singurul loc care poate diminua efectele spitalizării. Starea deplorabilă a Secţiei de Pediatrie i-a marcat profund pe tinerii Kolping din Caransebeş. Ei au simţit că este de datoria lor să ia atitudine, să schimbe în bine situaţia copiilor care sunt nevoiţi să treacă pragul acestui spital. La începutul anului 2011, tinerii au început amenajarea unei săli de joacă. În demersul lor şi-au dorit să implice cât mai mulţi actori sociali: companii, instituţii, organizaţii non‑profit, donatori individuali. Orice ajutor a fost binevenit şi primit cu bucurie. Le‑au fost deopotrivă de folos sprijinul financiar, cel material, dar mai ales munca voluntară. Pentru a renova şi dota această sală de joacă, cei 15 tineri au organizat un târg cu vânzarea diferitelor obiecte confecţionate de ei (ornamente, felicitări, prăjituri). Au organizat un bal de caritate la care au fost invitaţi tinerii caransebeşeni. Balul a avut loc în cadrul Kolpinghaus Caransebeş. Îi felicităm pe tinerii Kolping! Ei cred în responsabilizarea socială şi în resursele comunităţii din Caransebeş. Le mulţumim pentru demersul lor! 22


Familia Kolping Valea Seacă Curăţenie la mormintele uitate și neîngrijite Tinerii din Valea Seacă au ales ca acţiunea lor de voluntariat din acest an să cuprindă curăţenia în cimitirul din localitate la mormintele celor uitaţi, morminte de care nu se mai îngrijeşte nimeni. Chiar dacă realitatea ne arată că tinerii vremurilor noastre au cu totul alte preocupări, iată că tinerii din Valea Seacă au timp și disponibilitate de a organiza și o acţiune voluntară în semn de respect pentru răposaţii din localitatea lor. Deşi au fost uitaţi de rude și vremuri, aceştia nu sunt uitaţi de către comunitate. Acţiunea a fost coordonată și sprijinită de către preşedintele Familiei Kolping, domnul Gheorghe Molner, iar tinerii au folosit ca unelte entuziasmul și efortul lor.

23


Consiliul Director Kolping România mulţumește tuturor Familiilor Kolping pentru implicare și transmite îndemnul de a participa cu acțiuni de voluntariat la concursul pentru anul 2012, acțiuni care vor fi prezentate în cadrul Adunării Generale Kolping România din Timișoara. Relaţii pe siteul www.kolping.ro sau la Secretariatul central. Această broşură este realizată bilingv (română și maghiară) în 1000 de exemplare, din fondurile Kolping România. Responsabili: Corneliu Bulai și Monica Munteanu Traducere lb maghiară: Noemi Balint Corectură: prof. Magdalena Pescaldo

ORGANIZAŢIA KOLPING ROMÂNIA Str. Petőfi Sándor nr. 27 RO – 500 107 Braşov C.I.F.: RO7445880 Banca Română pentru Dezvoltare Groupe Societe Generale România, Brașov, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 5 Cont bancă (IBAN): RO28BRDE080SV05774750800 (RON) RO78BRDE080SV04175190800 (EURO) SWIFT  BRDEROBU

Catalogul Actiunilor de Voluntariat 2011  

Catalogul Actiunilor de Voluntariat 2011, Asociatia Kolping Romania

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you