Page 39

Anul V

COMENTARII

Numărul 4 (52)

Aprilie 2013

R E V I S TA „ L U C E A F Ă RU L” I N V I TAT Ă L A AT E L I E RU L D E L U C RU A L R E V I S T E L O R „GEOPOLIS” (LICEUL SĂVENI ) ȘI „TIMPUL C U V I N T E L O R ” ( Ș C OA L A H Ă N E Ș T I ) Lucian Manole n cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai a Liceului Teoretic „Doctor Mihai Ciucă” din Săveni şi „Timpul cuvintelor” a Şcolii Gimnaziale „Teofil Vâlcu” din Hăneşti s -au întâlnit pe 2 aprilie 2013 în cadrul unui atelier de lucru organizat în Cabinetul de Geografie al Liceului. Ambele reviste apărând sub egida Editurii „Agata”, la atelier au fost invitaţi profesorul Georgică Manole, redactorul – şef al revistei „Luceafărul”, alături de scriitorul Traian Calancea. În prima parte a avut loc o dezbatere axată pe exemple concrete privind impactul celor trei reviste în rândul elevilor celor două instituţii de învăţământ. S-a concluzionat că rolul lor în formarea intelectuală a elevilor cât şi importanţa actului de realizare a unei reviste ca activitate extraşcolară menită să contribuie la dezvoltarea personală a elevilor, sunt covârşitoare. Profesorul Dumitru Pancu, coordonatorul revistei „Geopolis” a prezentat câteva obiective pe care şi le-a propus revista: „Dezvoltarea abilităţilor de exprimare în scris a opiniilor, formarea şi exprimarea ideilor şi a convingerilor formate prin reflectarea percepţiilor asupra realităţii înconjurătoare, antrenarea elevilor în activităţi menite să le dezvolte interesul pentru explorarea, cunoaşterea şi înţelegerea societăţii în care trăiesc, stimularea creativităţii, dezvoltarea interesului pentru cercetare şi oglindă a performanţei elevilor…”. Profesorul Lucian Manole, coordonatorul revistei „Timpul cuvintelor”, vorbind despre calitatea de revistă caleidoscop prezintă câteva avantaje care o recomandă din punct de vedere pedagogic: „Acoperă o arie mai mare de preocupări, pune în evidenţă multiple interese şi talente, antrenează un număr mai mare de colaboratori din domenii diferite, asigură mai bine interdisciplinaritatea…”. Membrii redacţiilor celor două reviste şcolare, în discuţiile lor, au atins probleme care au vizat aspectul estetic al unei reviste şcolare dar şi cel deontologic: rolul rubricaţiei, calitatea textelor, caracterul interdisciplinar, autenticitatea intereselor, tonul, înlăturarea caracterului festivist etc. Scriitorul Traian Calancea a ţinut să precizeze că „ o revistă şcolară reprezintă cea mai complexă formă de activitate cultural-ştiinţifică ce se desfăşoară într-o şcoală. O revistă oglindeşte universul vârstei celor care o fac. Acolo e prezentă viaţa şcolii, într-o revistă şcolară este evidenţiat prezentul în care elevii cresc şi se formează, prezent care fiind imortalizat va deveni amintire şi istorie pentru viitor…”. Profesorul Georgică Manole, redactorul – şef al revistei „Luceafărul”, intervine şi arată printre altele că: „…

Î bun!”, revistele şcolare „Geopolis”

o revistă şcolară, şi revistele prezentate aici o fac perfect, trebuie să surprindă pulsul vieţii şcolare, să cultive interesele elevilor şi ale şcolii, să dezvolte aptitudinile, dar, mai ales, să încurajeze talentele. La obiectivele spuse trebuie adăugat unul important: multiplicarea în şcoală a ocaziilor de a stimula transferul cunoştinţelor la situaţii noi alături de exersarea creativităţii ştiinţifice a elevilor la cote înalte…”. A fost vizitat colţul expoziţional şi s-au răsfoit revistele, s-au făcut aprecieri, observaţii, s-au creat legături. Activitatea a continuat cu o activitate practică axată pe realizarea unor pagini cu caracter informativ.

39

Revista Luceafărul nr.52-aprilie 2013  
Revista Luceafărul nr.52-aprilie 2013  
Advertisement