Page 28

Anul V Numărul 4 (52)

COMENTARII

Aprilie 2013

P O RT R E T D E A RT I S T ( 7 ) – A N G E L A TO M A S E L L I 1943 – S-a născut la Brezoi, judeţul Vâlcea. 1967 – Absolvă Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, secţia “Artă monumentală”. 1971 – Membru în Uniunea Artiştilor Plastici din România. 1993 – Membru al Filialei de Pictură a Uniunii Artiştilor Plastici din Bucureşti. 2009 – “Cetăţean de Onoare” al localităţii Brezoi, judeţul Vâlcea. Expoziţii personale în ţară: Bucureşti, Galaţi, Suceava, Iaşi, Rm. Vâlcea, Botoşani, Aiud, Vaslui, Bârlad, Dej, Braşov, Bistriţa, Fălticeni, Vatra Dornei, Cluj-Napoca, Sibiu, Brezoi Expoziţii personale în străinătate: Italia (Roma), Germania (Koblenz, Berlin), Belgia (Bruxelles, Hane), Franţa, Spania (Madrid), Suedia (Stockholm) Participă la expoziţiile de artă contemporană românească: Moscova (Rusia), Budapesta (Ungaria), Atena (Grecia), Chişinău (Republica Moldova), Viena (Austria), Veneţia (Italia), Orleans şi Tours (Franţa), Maastricht (Olanda), Bruxelles (Belgia), Washington şi New York (SUA) Călătorii de studii peste hotare: Cehoslovacia, Ungaria, Italia, Belgia, Franţa, Grecia, Turcia, Suedia, Germania si S.U.A. Participă la taberele de creaţie: Strehaia (Mehedinţi); Moineşti (Bacău); Blasova 2000 ( B r ă i l a ) ; D e a l u l M a l u l u i ( R m. V â l c e a ) ; “T a b ă r a Internaţională de artă I.M. Klein” Blaj (Alba); Aiud (Alba), Voina Câmpulung (Argeş); Tabăra Internaţională de pictură “Lucian Grigorescu” Medgidia (Constanţa); Balcic (Bulgaria); “Stagiu pe Valea Loirei” (Franţa); Panaci (Vatra Dornei); Sighişoara; NegreştiOaş; Golubac (Serbia). ,, Arhitecturile cărora le dă c h i p An g e l a T o ma s e l li – transilvane, pariziene, italiene, asemenea unor medalioane agăţate de cer – sunt expresia şi rezultatul căutărilor, în varii zone geografice, a elementelor ce conferă personalitate unui spaţiu locuit: patrimo niul cultural. Plutind, aparent, în efemerul zilei, în materialitatea substanţei din care sunt plămădite, şi individualizând spaţiul din care se revendică, sunt grăitor de puternice, solare, într-un dialog perpetuu cu lumea celestă şi, deopotrivă, cu cea telurică. Rar întâlneşti atâta bucurie netrucată într-o

temă guvernată de sentimentul recuperării imaginii care zideşte; care defineşte şi îşi cere dreptul la o existenţă eternă. Arhitecturile pictoriţei nu sunt, nici pe departe, împietrite în fiinţa lor risipită pe traiectoria timpului, ci sunt interpretări, în bidimensional – coerente, sintetice, urmând marea lecţie a compoziţiei plastice – a unor forme tridimensionale, recuperate cu o minuţie de strălucit artizan al altor vremuri.” (Veronica Marinescu) ,,Titlurile ciclurilor de lucrări ale Angelei Tomaselli definesc un univers complex, intens subiectiv, în care se î mp letesc cele d o ua filoane mo tivaţio nale: cel al patrimoniului cultural, disponibil ca sursă de teme si soluţii formale, şi cel al experienţei personale, ambele citite ca o arheologie a subiectului. Ansamblul mitologiilor sale subiective este guvernat de aceeaşi libertate, provenind din constelaţii mitice diferite – universul folclorului, mai curând narativ decât plastic, o istorie deja îndepărtată, absorbită de mit, a medievalităţii bizantine, în spatele căreia se află, motivând-o, sacralitatea creştină, iar la antipod, actualitatea unui cotidian prezent, lecturat prin deschiderea sa culturală, restrictiv lirică, veselă şi nostalgică.” (Alexandra Titu) Impresionante lucrări realizate de artiştii plastici ce vor face obiectul prezentei rubrici vor înnobila volumul de colecţie pe care ASOCIAŢIA CULTURALĂ ,,REGAL D`ART” îl va edita sub titlul ,,RECURS LA ÎNŢELEPCIUNE. MANUAL DESPRE UMANIZAREA PUSTIULUI” (maxime, cugetări, aforisme, citate celebre). Material realizat de ASOCIAŢIA CULTURALĂ ,,REGAL D`ART”

28

Revista Luceafărul nr.52-aprilie 2013  
Revista Luceafărul nr.52-aprilie 2013  
Advertisement