Page 27

Anul V

COMENTARII

Numărul 4 (52)

Artă, Târgu Mureş; Galeria de Artă ,Târgu Jiu; -Galeria „Orizont”; „Casa Radio”; Galeria „Căminul Artei”; Galeria „Apollo”; Sala Dalles; ,,Romexpo”; Sala „Kalinderu”; Muzeul Colecţiilor; Galeriile „Artexpo”; Galeria „Dominus”; Muzeul Naţional Cotroceni; Parlamentul României; Galeria „Apollo”; Galeria Centrului Militar Naţional; World Trade Platza; Sala Palatului; Galeria „Căminul Artei” – BUCUREŞTI; - Numeroase expoziţii în instituţiile de cultură şi artă din municipiul şi judeţul Suceava. Expoziţii internaţionale: 1984, 1989- Expoziţia Filialei Uniunii Artiştilor Plastici Suceava, Galeria de Artă, Cernăuţi – tapiserie şi pictură 1985- Festival Internaţional de Artă, Vancouver – Canada, tapiserie 1987- Expoziţie de Tapiserie, Ankara – Turcia 1987,1988- Expoziţia de Artă Românească, Moscova – tapiserie 1990- Expoziţia Internaţională de Miniaturi, Toronto – Canada, grafică 1993- Deuxieme Triennale Internationale, Tournai – Belgia, tapiserie 1996- Expoziţia Internaţională de Miniaturi, Belgrad – Iugoslavia, grafică - Expoziţie Internaţională de Tapiserie, Nice – Franţa 1998- „Artişti Bucovineni”, Know, Herillville, Chicago, Corner Stone, Mishewalla – S.U.A., tapiserie şi pictură 1999- Expoziţia Internaţională „Punctul”, Hameenlinna – Finlanda, grafică - „Artişti Bucovineni”, Washington – S.U.A., pictură 2003- Expoziţie Internaţională de Miniaturi, Cehia, colaj textil - Expoziţie Internaţională de Grafică, Polonia, grafică - E xp o ziţia T ab er ei d e Cr eaţie, I ezio ro wice (Katowice) – Polonia 2005- Simpozionul Internaţional de Artă Ronnvikin, Helsinki, Tampere- Finlanda, grafică 2006 – Madrid – Spania, tapiserie 2006, 2007- Dialoguri Artistice, Galeria „Diplomat Art”, Cernăuţi – Ucraina, tapiserie 2007- Madrid, Ciudad Real – Spania, tapiserie - Hochstadt – Germania, pictură

Aprilie 2013

- Hovinkartano – Finlanda, grafică 2008 – Expoziţia Internaţională „Puterea Luminii”, Salzburg – Austria 2009 – Pictori Bucovineni, Chieri (Torino) – Italia, tapiserie, mini tapiserie şi grafică 2010, 2012 – Salonul de Artă Mică, Cordoba – Spania, grafică 2010, 2012- Bienala Internaţională de Artă, Cordoba – Spania, grafică 2013-Expoziţia ,,Balcic –Artişti fără frontiere”,Galeria de Artă, Ruse -Bulgaria ,,Lucia Puşcaşu vădeşte sensibilitate picturală, într-o manieră figurativă aluzivă, simbolică, căutând o alianţă între sugestivitatea decorativului şi semnificaţie. Ea exprimă nuanţat, cu elegantă discreţie, starea afectivă care a dus la închegarea compoziţiei într-un registru amplu, de la calmul şoptit al evanescenţei pînă la tensiuni dinamice, autoritar controlate totuşi. Lucia Puşcaşu reuşeşte să dezvăluie o structură complexă, cu mari şi surprinzătoare posibilităţi interpretative.” Cornel Radu Constantinescu ,,Lucia Puşcaşu are voluptatea super-dimensionărilor, are şi puterea de nestăpânit, compoziţiile fiind în mod cert confesiuni, spaţii deschise asupra spiritului său neliniştit şi neliniştitor. Fiecare semn apare ca o trăsătură vitală, amprenta unei experienţe de lungi meditaţii din care se nasc fantasmele şi imaginile suprapuse în structuri. Lucia Puşcaşu evocă o mulţime de simboluri animate care corespund d i fe r i te lo r f az e a le g â n d ir ii ş i r e f le cţ i ei p r o p r i i. Recompunerea în memorie este realizată cu o scriitură imediată şi sensibilă, cu o vocaţie chiar de grafician, pe care o transformă în tapiserie, aşa cum reuşeşte să-i transmită deseori acesteia valenţele cromatice ale unui peisaj pictat. Se joacă cu fineţurile de tonuri de aceeaşi gamă, dar are curajul juxtapunerilor culorilor tari, puternice, pe suprafeţe mari, decorative.” Dorana Caşoveanu Impresionante lucrări realizate de artiştii plastici ce vor face obiectul prezentei rubrici vor înnobila volumul de colecţie pe care ASOCIAŢIA CULTURALĂ ,,REGAL D`ART” îl va edita sub titlul ,,RECURS LA ÎNŢELEPCIUNE. MANUAL DESPRE UMANIZAREA PUSTIULUI” (maxime, cugetări, aforisme, citate celebre). 27

Revista Luceafărul nr.52-aprilie 2013  
Revista Luceafărul nr.52-aprilie 2013  
Advertisement