Page 22

Anul V Numărul 4 (52)

COMENTARII

Aprilie 2013

INSIGNĂ ANIVERSARĂ

Mihai C. V. Cornaci n luna aprilie a anului 2013, se împlinesc 130 de

Î ani de când în Almanahul Societăţii „România

Jună” din Viena a fost publicată cea mai valoroasă dintre creaţiile eminesciene, poemul Luceafărul. În urmă cu 10 ani, la sărbătorirea celor 120 de ani de la publicarea poemului, un grup de 35 de colecţionari la subiectul Eminescu, au hotărât constituirea unei grupări la această frumoasă şi sensibilă tematică, iar rezultatele activităţii lor să fie făcute cunoscute în publicaţia trimestrială „Buletin informativ”. În cei 10 ani de fructuoasă activitate numărul membrilor grupării a ajuns la 80, iar publicaţia la nr. 32. Dubla aniversare din acest an va fi evidenţiată în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor oraşului Botoşani, când va fi vernisată şi expoziţia filatelică cu tematică generală, organizată de Asociaţiile Filatelice „Bistriţa – Sibiu Botoşani” În preambulul acestei aniversări, membrii grupării prin preşedintele ei, ing. Nicolae Iosub au editat printre alte materiale şi o insignă aniversară, realizată la „R.A. Monetăria Statului” Bucureşti. În câmpul central al insignei (generat de r = 12 mm.) este redat bustul prim Eminescu în semiprofil spre stânga, încadrat simetric de două ramuri de laur. La baza bustului, sunt trecuţi milesimii 2003-2013, ce marchează perioada de la înfiinţarea grupării botoşănene. Pe o bandă circulară cu lăţimea de 3 mm. este menţionat editorul: * GRUPAREA COLECŢIONARILOR „MIHAI EMINESCU” BOTOŞANI * 10 ANI DE ACTIVITATE. Insigna iniţială este din tombac argintat. Pentru satisfacerea preferinţelor mai multor colecţionari, s-au realizat în plus trei variante color. La toate trei, câmpul este în email de culoare albă, ce lasă evidenţiat în culoarea galbenă a metalului portretul Poetului, laurii şi legenda. Variantele sunt delimitate de culorile: galbenă, roşie şi albastră, de pe banda circulară ce include legenda. Concepţia şi machetarea insignei aparţin d-lui Nicolae Iosub şi d-lui C-tin Dumitrescu. Insigna (φ = 30 mm.), în tiraj total de 80 de exemplare, (tiraj ce va fi reluat pentru satisfacerea cererilor), este prevăzută cu ac de prindere vertical, siguranţă şi element antirotire. Editarea acestei noi insigne, vine să întărească sentimentul de preţuire din partea colecţionarilor care,alături de toţi ceilalţi „slujitori”, aduc cuvenitul omagiu „astrului polar al Poeziei, al spiritului şi cuvântului românesc”. (Fănică N. Gheorghe: Mihai Eminescu „Analize şi sinteze”)

S E RV I E TA C U AC T E

D. M. Gaftoneanu Parodie după poezia „Cămara cu fructe”, Ion Pillatdin volumul „Pe Argeş în sus”. Cu dedicaţie „criticilor” mei. Motto: „Nihil tam munitum quod non expugnari pecunia possit.”/ „Nici un fort nu este destul de bine întărit pentru a nu fi cucerit cu bani.” (Cicero) ...Ridic în taină plicul ca nimeni să nu vadă Că aranjez o şustă cu juriul de concurs... Zâmbind, îmi pun chitanţa de plată cu ramburs În mapa mea din piele... Am strâns un teanc grămadă! Închid, apoi, cu grijă, discret mă uit în jur Spre umbre de iscoade sau martori de prin zonă... Dar vrând să trec pe lângă o tanti la o tonă, Ciocnesc în uşa poştei un cetăţean mahmur… Cu „mână lungă” insul înşfacă mapa-n gheară, Sprea marea mea stupoare - („crezând”... că e a lui!) Şi dus a fost... procletul! Mai poţi altfel să-i spui? Ca fulgerul din ceruri sau uliul ce coboară… Mă simt intrat la apă, movilă din... Ceahlău (!): Oops! Am pierdut scrisoarea! Îmi fuge rău pământul… Mă tem că „adrisanţii” nu îşi mai ţin cuvântul, Că mă vânează presa… sau, poate, şi mai rău!

22

Revista Luceafărul nr.52-aprilie 2013  
Revista Luceafărul nr.52-aprilie 2013  
Advertisement