Page 1

België – Belgique

Rekening nummer: P 409560

P.B. – P.P.

Afgiftekantoor:

3970 Leopoldsburg

Leopoldsburg

BG 9626

LEOPOLDSBURG & HECHTEL-EKSEL 4e Trimester 2015

&

Een uitstapje met “vtbKultuur”, altijd leerrijk en gezellig! www.vtbKultuur.be/leopoldsburg www.vtbKultuur.be/hechtel-eksel Trimestrieel tijdschrift. Verschijnt in maart, juni, september en december. Verantwoordelijke uitgever: Rosina Veyfeyken, Comansweg 72, 3940 Hechtel-Eksel


~2~

Goed nieuws voor nieuwe leden: Vanaf nu verdelen we enkel nog nieuwe cultuurpassen voor 2016, geldig met ingang vanaf nú! De korting voor de rest van 2015 krijgt u er dus gratis bij!

Hoe zit het met mijn lidmaatschap? Een goede vraag, maar het antwoord kan verwarrend zijn, want er zijn drie manieren om aan te sluiten bij vtbKultuur:  De cultuurpas: deze wordt door de afdelingen van vtbKultuur verkocht à 10 € per gezin per kalenderjaar, geldig van 1 januari tot 31 december. Houders zijn géén lid van VAB en ontvangen ook het VAB-Magazine niet. Hun lidnummer staat vermeld op hun cultuurpas.  Het cultuurlidmaatschap bij VAB. Kost 31 € per gezin per jaar, lopende van vervaldag tot vervaldag. Geeft álle voordelen van vtbKultuur én van VAB, inclusief VAB-Magazine, maar geeft geen recht op bijstand of pechverhelping.  Een individueel rechtstreeks bijstands- of pechverhelpingscontract bij VAB. U bent enkel VAB-lid indien u dit contract persoonlijk én rechtstreeks bij VAB hebt afgesloten. U krijgt een individuele VAB-lidkaart met daarop uw VAB-lidnummer dat u overigens ook terugvindt op de doorschijnende wikkel van VAB-Magazine. Samengevat: U bent enkel vtbKultuurlid indien u houder bent van een cultuurpas óf indien u VABMagazine ontvangt. In het eerste geval vindt u uw lidnummer op de pas, in het tweede op uw lidkaart én op de postwikkel van uw VAB-Magazine. Opgelet: Er ontstaat nogal wat verwarring door de pechverhelpingsdiensten die verzekeringsmaatschappijen en autoverkopers aanbieden aan hun klanten. Voor de uitvoering hiervan doen zij beroep op derden, vaak VAB of Touring. Deze contracten geven daarnaast evenwel (meestal) geen recht op bijkomende voordelen zoals het VAB-lidmaatschap (KBC-verzekeringen is dé uitzondering!). Dit is een gevolg van de aard van de overeenkomst tussen VAB en uw verzekeraar en/of autoverkoper. Gratis pechverhelping is dan een verkoopsargument; de rest niet, of toch véél minder. Vandaar dat het VABlidmaatschap dan ook geen deel uitmaakt van het contract tussen VAB en uw leverancier. Daarnaast: Indien u in de toekomst zou besluiten een nieuw bijstands- of pechverhelpingscontract af te sluiten bij VAB, wil u dan overwegen om dit via uw vtbKultuur-afdeling te doen? In dat geval krijgt de afdeling jaarlijks voor de duur van het contract een bescheiden “makelaarsbijdrage”. Dit helpt ons om onze vaste kosten te dekken. Papier, postzegels, drukwerk, printerpatronen, telefoon, …. zijn allemaal verre van gratis, En alle beetjes helpen. Voor u maakt het geen enkel verschil, behalve het goede gevoel en het feit dat u meteen zonder extra kost of administratie via onze afdeling lid bent van vtbKultuur!


~3~

Woordje van de voorzitter Beste cultuurvrienden, Van de zomer en de vakantie resten alleen nog mooie herinneringen en foto’s. Nog nagenietend van onze Fortendag in Oostende, zetten we het vierde kwartaal in met : “Waterloo anders”, dit onder de bezielende leiding van Johan Torfs, die ons haarfijn uit de doeken zal doen wat zich allemaal afgespeeld heeft vóór de slag van Waterloo. Die gebeurtenissen zijn weinig bekend, maar wél bepalend voor het verloop van de slag, en dus van onze geschiedenis! Ons clubje klassiek heeft tijdens de zomermaanden kunnen genieten van de concerten in de Deusterkapel. De musici hebben ons naast de prachtige uitvoeringen ook een duidelijk beeld geschetst van de geplogenheden van de tijdsperiode waarin de muziek gecomponeerd is. Het waren allemaal onbekende pareltjes. Ik kijk al uit naar het programma van volgend jaar. Dit kwartaal staan er ook enkele concerten op het programma die ik onder uw aandacht wil brengen: - Een barokconcert met één van de meest spraakmakende orkesten: Il Fondamento. Het brengt composities van G.P.H. Telemann en J.F. Fasch - Imago Mundi “Passage” – intercultureel muziekverhaal over Istanbul. Tevens staat de maand november in het teken van Turkije. We belichten zowel het verleden als het heden. - op 14 november bezoeken we de moskee in Hechtel-Eksel. - op 22 november krijgen we een rondleiding in de luchtfabriek van de voormalige mijn in Zolder. Vervolgens genieten we van een optreden van Imago Mundi. Na afloop van het concert wordt de fototentoonstelling over Istanbul van Beytullah Cengiz over Istanbul feestelijk geopend. - Op 23 november wonen we in Hasselt een voordracht bij met als titel “Smullen van de harem”. - Op 29 november gaan we naar de tentoonstelling Europalia Turkije: ANATOLIA, HOME OF ETERNITY (reeds volboekt!). Uiteraard mag de jaarlijkse tentoonstelling in het Gallo-Romeins museum niet ontbreken. Dit jaar staan de Gladiatoren in de schijnwerpers. In de voormiddag worden er ook workshops georganiseerd voor kinderen vanaf 6 jaar. Dit biedt de (groot)ouders de gelegenheid de inleiding en de situering van de gladiatoren door dr. Jan Vaes bij te wonen. Noteer alvast 7 januari 2016 in uw agenda! Dan presenteren we ons jaarprogramma 2016 en sluiten af met een nieuwjaarsborrel!

Veel leesplezier en hopelijk tot binnenkort!

Rosina


~4~

Zaterdag, 10 oktober 2015 – “Waterloo anders”

Busuitstap “De” slag bij Waterloo is deel van onze vaderlandse geschiedenis en als dusdanig verondersteld gekende materie. De realiteit echter is iets complexer. Vijanden groeperen zich opnieuw rondom Frankrijk na Napoleon’s terugkeer van Elba. In Brussel, nu het zuiden van de opnieuw verenigde Nederlanden maken Wellington en von Blücher (Pruisen) de nodige afspraken om elkaar te ondersteunen in hun campagne tegen Napoleon. Als Napoleon op 15 juli ten zuiden van Charleroi de grens oversteekt beseft hij maar al te best dat hij snel een wig moet drijven tussen zijn twee gevaarlijkste opponenten. Op 16 juli in de ochtend bereikt de Franse voorhoede het kruispunt “Quatre Bras” in de weg Charleroi – Brussel. Dit kruispunt is amper verdedigd, maar toch begint het hier mis te gaan. Napoleon zit ondertussen 12 km oostelijker in Ligny en levert er slag met de Pruisen: “De laatste grote overwinning van de keizer”. Maar het zal een Pyrrusoverwinning blijken. Blücher incasseert wél het merendeel van de verliezen en moet het slagveld aan de Fransen laten, maar slaagt er in de samenhang van zijn eenheden te behouden én uit handen van zijn achtervolger (Grouchy) te blijven. Dié rekening zal hij op 18 juli aan de Fransen presenteren! En dank zij het getalm van Ney in Quatre Bras heeft Wellington zélf zijn slagveld kunnen kiezen. Ook dat zal een dure rekening blijken! D’Erlon, die met 20.000 soldaten op beide slagvelden de doorslag had kunnen geven, is er op de 16° niet in geslaagd om te kiezen en is onverrichterzake heen en weer getrokken. De zoveelste gemiste kans, maar een die achteraf laat vermoeden dat het Franse leger qua bevels- en communicatiestructuur niet meer dezelfde gesmeerde oorlogsmachine was als vóór Leipzig. ****** ****** We beginnen onze tocht in de voetsporen van Napoleon even ten zuiden van Quatre Bras en gaan vanaf dan stap voor stap verder na wat er mis ging. Vervolgens gaan we naar Ligny waar we even de inwendige mens versterken en dan op eigen ritme het museum bezoeken. De museumruimtes zijn vrij klein en lenen zich niet voor het gidsen van groepen. Maar het is thematisch opgebouwd (niet chronologisch) en levert een goed inzicht in het militaire bedrijf van destijds. Niet te missen dus. We lunchen in Ligny en bekijken ook een paar markante punten in het dorp. Onze lunch bestaat uit:  Assiette du terroir  Gratin de pâtes  Duo de bavarois


~5~

Na de middag bekijken we het slagveld vanaf de hoeve “La Belle Alliance”, het laatste hoofdkwartier van Napoleon. Vervolgens rijden we naar de hoeve van Hougoumont, door de Engelsen zwaar versterkt. De terreinsgesteldheid te Hougoumont laat toe om het verdere verloop van de slag hier uiteen te zetten. We bezoeken ook de hoeve waarin nu een “belevingscentrum” is gevestigd. Dit laat ons toe om voor de namiddag een alternatief programmaonderdeel in te lassen voor diegenen die ondertussen “oorlogsmoe” zijn. Diegenen die er verder het fijne van willen weten worden dan afgezet op het slagveld, waar o. a. “de leeuw”, het panorama en een nieuw belevingscentrum toelaten zich verder in de details van de slag in te leven. De overigen worden door de bus afgezet bij de “Fondation Folon” te Terhulpen. Indien er voldoende deelnemers zijn voorzien we daar een gegidste rondleiding door het museum. Daarna komen we terug samen met de bedoeling om voor de terugreis nog een natje en/of een droogje te nuttigen (facultatief). Belangrijk: bij inschrijving graag uw keuze voor namiddagprogramma vermelden (wegens reservatie gidsen!).

Praktisch: Inschrijven bij Rosina Veyfeyken vóór 3 oktober 2015, via e-mail rosina@rosina-johan.be of via GSM 0470 205 305. Prijs: 50.- € voor leden, 54.- € voor niet-leden, incl. koffie met koek bij aankomst en middagmaal; dranken voor eigen rekening. Gelieve binnen de 7 dagen na inschrijving de deelnameprijs over te schrijven op rekening IBAN BE87 0003 0019 5394 BIC BPOTBEB1 van vtbKultuur L/H-E. Opstapplaatsen en -tijdstippen worden medegedeeld na inschrijving


~6~

Tongeren, zaterdag, 24 oktober 2015

“Gladiatoren” “Helden van het Colosseum” Een prachtig programma waarop u flexibel kunt inschrijven: – Voormiddag: vanaf 09.40u: onthaal met koffie en een ontbijtkoek. – 10.00u: boeiende inleiding door dr. Jan VAES: “Gladiatoren”, geschiedenisles of infotainment? Het beste van beide ! Dr. Jan Vaes brengt een inleiding tot de Romeinse cultuur en maatschappij en de plaats van de gladiatorenspelen in die context. – Lunch: Gladiatorengerecht (hoofdgerecht en dessert) met een Romeins sausje – Namiddag: vanaf 14.00u: geleide rondleidingen van de tentoonstelling in kleine groepen (max. 25 personen). De wereld van de gladiatoren komt naar het Gallo - Romeins Museum van Tongeren. Met absolute topstukken uit tal van musea uit heel Europa. En vooral in een unieke samenwerking met het Colosseum van Rome. Wapens, helmen en tal van attributen laten niets aan de verbeelding over. Samen met grafstenen, godenbeeldjes, gebruiksvoorwerpen brengen ze de leefwereld van de gladiatoren tot leven. Oog in oog in de arena. Opperste concentratie, ware doodsverachting. Elke slag kan dodelijk zijn, elk gevecht het laatste. Die beklijvende wereld van de gladiator komt naar Tongeren ! Barbaars? Vandaag lijkt het zo, maar voor de Romeinen was het meer dan vermaak. De bloederige gevechten stonden symbool voor de militaire suprematie van het Romeinse Rijk. De gladiatoren waren dé helden. De inwijdingsfeesten van het Colosseum die 100 dagen onafgebroken doorgingen, kostten het leven aan honderden gladiatoren en 5000 wilde dieren. Willen uw (klein)kinderen van 6 tot 14 de tentoonstelling zien, maar zonder de lezing, dan zorgen wij voor een kinderworkshop met het thema "Gladiatoren". Voor de jongeren is er dan een pizza voorzien in plaats van het normale gerecht.


~7~

Inschrijvingsopties: - Leden: 40 € (volledig dagprogramma) - Niet-leden: 45 € (volledig dagprogramma) - Voormiddagprogramma, incl. koffie: 10 € - Let op: kan enkel definitief geboekt worden als het totaal aantal inschrijvingen voor het volledige dagprogramma kleiner is dan 135! Volledige dagprogramma's hebben absolute voorrang op voormiddagprogramma's! - Namiddagprogramma: 15 € - Gidsen geregistreerd bij het GRM: korting 8 € op het volledig dagprogramma of het namiddagprogramma - Kinderen 6 - 14 jaar: 20 € - geeft recht op deelname aan workshop VM, pizza i. p. v. gewone schotel én uiteraard toegang tot de tentoonstelling. Praktisch: Inschrijven bij Rosina Veyfeyken vóór zondag, 10 oktober via e-mail rosina@rosina-johan.be of via GSM 0470 205 305. Niet vergeten de gewenste formule(s) op te geven! Betalen dadelijk na bevestiging van de inschrijving op rekening IBAN BE87 0003 0019 5394 BIC BPOTBEB1 van vtbKultuur L/H-E, pas dan is uw inschrijving definitief. Meteen graag vermelden of u wil carpoolen, meerijden dan wel iemand meenemen.


~8~

25 oktober 2015 Heusden-Zolder Concert “Gloria!”

Feestconcert 60 jaar koor Exsultate Sint Valentinuskerk (Berkenbos)

Gloria! Vivaldi, Leavitt e. a. Onder leiding van Bruno Sprengers. In samenwerking met het Hasselts Symfonieorkest. Sopraan: Astrid Stockman & Carla Schroyen. Alt: Mariam Nazaryan. Aanvang 16:00 u. (deuren 15:30 u.). Sint Valentinuskerk Heusden-Zolder (Berkenbos – Pater Amideuslaan). Voorverkoop: 14 € / Kassa: 16 € / -12 jaar: gratis. Praktisch: aangezien we hier geen meerwaarde kunnen bieden verwijzen we u rechtstreeks naar de ticketverkoop van Exsultate: 0479 88 12 74 / kaarten@exsultate.be / www.exsultate.be

****** ******

Stationsstraat 20 3970 Leopoldsburg Tel: 011 / 81 65 14 sb.leopoldsburg@standaardboekhandel.be Standaard boekhandel Leopoldsburg steunt vtbKultuur


~9~

Lommel, zaterdag, 7 november 2015 om 20:15 u. IL FONDAMENTO - Telemann & Fasch

Feestelijk openingsconcert gerestaureerde Sint Pietersbandenkerk Na een tweejarige restauratie zullen de prachtige figuratieve muurschilderingen van Adolphe Tassin (1852-1923) over het leven van Petrus, heiligenfiguren, engelen en sjabloonschilderingen opnieuw te bewonderen zijn in de Sint Pietersbandenkerk. Na de eerdere restauraties van de glasramen, en de majestueuze kerktoren met orgel en beiaard, straalt de parel van de Kempense Gotiek weer in al zijn glorie. Om deze heuglijke opening luister bij te zetten, organiseert Cultuurcentrum De Adelberg in samenwerking met de Kerkfabriek een feestelijk barokconcert met één van de meest spraakmakende Belgische orkesten Il Fondamento. Dit internationaal gewaardeerd orkest doet een laatste tournee met Paul Dombrecht als uitvoerend hoboïst. Op het programma staan werken van G.PH. Telemann (1681-1767) en J.F. Fasch (1688-1758), twee componisten die zich langzaam maar zeker losmaakten uit de overheersende schaduw van hun tijdgenoot J.S. Bach. Telemann en Fasch waren ongetwijfeld grootmeesters in het genre van de ouverture stijl in Duitsland Programma: Johann Friedrich Fasch: Ouverture in G minor (FWV K:2) G. Ph. Telemann: Suite “Don Quichotte” G.Ph .Telemann: Concerto in B flat Major Johann Friedrich Fasch: Ouverture in G Major (FWV K:G 15) IL FONDAMENTO zag in 1989 het daglicht, als geesteskind van hoboïst Paul Dombrecht. Paul bouwde op het fundament van een kern (nu nog steeds!) trouwe musici een gulle, transparante orkestklank uit, rondom de kleur van zijn gelauwerde barokhobo. Er volgde al snel lof: verfrissende uitvoeringen, eigen klankkleur, streven naar perfectie. Il Fondamento stelt zich tot doel, muziek uit de 18de en 19de eeuw te doen klinken zoals ze in haar tijd klonk. Dat vergt studie naar instrumenten, speelwijze en uitvoeringspraktijk, en – natuurlijk – het in de praktijk brengen van die kennis. In de vierentwintig jaar van zijn bestaan heeft het ensemble een stevige internationale reputatie opgebouwd.


~ 10 ~

Paul Dombrecht (Oostende, 1948) is een Vlaams hoboïst en dirigent. Hij is de zoon van Stefaan Dombrecht, een bekende organist, muziekleraar, koordirigent en componist. Paul Dombrecht is in Vlaanderen een begrip voor elke aankomende hoboïst. Naast docent en virtuoos op de moderno hobo heeft hij vooral bekendheid verworven als pionier van de authentieke uitvoeringspraktijk. Opvallend daarbij is zijn interesse voor vergeten, onbekende of minder gespeelde partituren. Paul Dombrecht is dirigent en artistiek leider van het door hem in 1989 opgerichte barokorkest en koor Il Fondamento, van het blazersensemble Octophoros en van het Paul Dombrecht Consort. Paul Dombrecht was docent aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel en wordt regelmatig uitgenodigd voor meestercursussen in onder meer Spanje, Italië, Turkije, Duitsland, Griekenland en Israël. Let op: nog slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar! Praktisch: Deelname: leden: 12 € / niet leden: 13 €. Inschrijven bij Rosina Veyfeyken vóór zondag, 10 oktober via e-mail rosina@rosina-johan.be of via GSM 0470 205 305. Betalen dadelijk na bevestiging van de inschrijving op rekening IBAN BE87 0003 0019 5394 BIC BPOTBEB1 van vtbKultuur L/H-E, pas dan is uw inschrijving definitief. Meteen graag vermelden of u wil carpoolen, meerijden dan wel iemand meenemen.


~ 11 ~

******

In volle centrum, nooit ver weg Uitgebreid aanbod Eigen beenhouwerij Zelfbereide maaltijden Gastronomische specialiteiten, evt. op bestelling Steeds tot uw dienst voor inlichtingen of vragen

Proxy Hechtel-Eksel steunt vtbKultuur Leopoldsburg / Hechtel-Eksel


~ 12 ~

14 november: Moskee en Korhaan Hechtel, kruispunt van oude en nieuwe culturen Het zal allicht niemand ontgaan zijn: onze Turkse medeburgers hebben ook hun “ontmoetingscentrum” in Hechtel, en meer bepaald langs de Hasseltse baan, naast het oude schooltje. Maar wat is de betekenis van dit gebouw voor de Turkse gemeenschap zelf? In het kader van Europalia Turkije willen we ook even stilstaan bij de Turkse aanwezigheid in onze eigen gemeente. Wat weten we van hun cultuur? Waar houden zij hun erediensten? Wie wist dat die eenvoudige, moderne rijwoning nu niet alleen ontmoetingscentrum is, maar ook moskee? Geen minaretten, geen pracht en praal, maar een hedendaags lokaal waar zij elkaar ontmoeten en hun cultuur en religie beleven. Op 14 november om 14:00 u. ontvangen zij ons voor een kort bezoek aan hun vrij bescheiden moskee en een woordje uitleg over hun religie. Afsluiten doen we met een glaasje Turkse thee! . Zo leren we onze nieuwe buren begrijpen. Even waarschuwen: let op uw schoeisel! Bij het betreden van een moskee gaan de schoenen uit. In de Turkse traditie een uiting van respect en properheid. Veterkluwens en “geventileerde” sokken laat u dus best thuis! ;-) ****** ****** Rond 15:00 worden we dan verwacht bij “Korhaan”. De herboren stokerij “Leukenheide”. Kom met ons mee luisteren naar de boeiende uiteenzetting van Marcel Deze stokerij vond haar ontstaan in 1833 onder de naam "De Korhaan". Dit bedrijf werd in 1937 overgenomen door de gebroeders Scheelen. Na die periode werd de stokerij omgedoopt tot "Gebroeders Scheelen". Door een brand omwille van oorlogsomstandigheden in 1944, is het bedrijf in de vlammen opgegaan. In 1945 werd een nieuw bedrijf opgericht (het huidige) onder de naam PVBA “Likeurstokerij Leukenheide”, vanaf 1990 kortweg “Leukenheide”. Sinds kort heet het weer “De Korhaan”. Er werd altijd – en er wordt vandaag nog steeds – geproduceerd op ambachtelijke wijze. We beginnen met een bezoek aan de distilleerderij en uitleg over het productieproces, daarna bezichtigen we het klokkenmuseum. We eindigen met een proeverij: een selectie van vijf “Korhaan”-producten. Praktisch: Deelname: leden: 5 € / niet leden: 6 €. Inschrijven bij Rosina Veyfeyken vóór zondag, 8 november via e-mail rosina@rosina-johan.be of via GSM 0470 205 305. Samenkomst: 13:55 aan de Hasseltse Baan nr. 27.


~ 13 ~

Zolder, zondag, 22 november om 13:30: Europalia Turkije Imago Mundi – De Luchtfabriek – Beytullah Cengiz Uniek drieluik: 13:30: geleid bezoek aan “De Luchtfabriek” – 15:00: Concert “Imago Mundi in “De Luchtfabriek – aansluitend: Openingsreceptie fototentoonstelling van Beytullah Cengiz met Turkse hapjes. Sedert eind april is Heusden-Zolder een monument rijker. Het vroegere ophaalmachinegebouw en persluchtcentrale zijn grotendeels gerenoveerd door de architectenvereniging AAQ en ze hebben de job met passie en vakmanschap uitgevoerd. Een deel van het machinepark werd bewaard en is te bewonderen via een toeristische erfgoedwandeling met de naam ZLDR LUCHTFABRIEK. Hoe geraakten mijnwerkers onder de grond en hoe slaagden ze erin om op 800 m diepte te kunnen ademen? Benieuwd hoe lucht werd gemaakt om machines aan te drijven? Ook met de knappe lichtinstallaties van lichtkunstenaar Jaap van den Elzen is het gebouw een attractie geworden voor jong en oud. Istanbul: een stad van losse eindjes, van water dat te diep is, maar ook van bruggen die altijd opnieuw gebouwd worden. Luitiste Sofie Vanden Eynde schildert samen met o. a. Griet De Geyter [sopraan] en de Turkse zanger Mustafa Dogan Dikmen een caleidoscopisch portret van deze veelkleurige metropool. Geen eenduidig plaatje, wel een bonte puzzel van indrukken en ervaringen. Passage navigeert van Anatolische volksdansen naar middeleeuwse troubadoursmuziek, van Telemann naar klassieke Ottomaanse gezangen, van de tranen van Luigi Rossi’s Zaïda naar een creatie van de jonge Turkse componist Yigit Ozatalay. Beytullah Cengiz is een jonge talentvolle fotograaf, geboren en getogen in HeusdenZolder. De roots van zijn familie liggen echter in Turkije. In 2010 won hij de fotowedstrijd ‘Ik luister naar Istanbul’. Nu 5 jaar later sturen we hem opnieuw op pad doorheen Istanbul. Op zoek naar het beeld dat de stad nu 5 jaar later bij hem oproept. De foto’s zullen vanaf zondag 22 november 2015 te zien zijn in ZLDR Luchtfabriek.

Praktisch: Deelname: leden: 13 € / niet leden: 14 €. Inschrijven bij Rosina Veyfeyken vóór zondag, 1 november via e-mail rosina@rosina-johan.be of via GSM 0470 205 305. Betalen dadelijk na bevestiging van de inschrijving op rekening IBAN BE87 0003 0019 5394 BIC BPOTBEB1 van vtbKultuur L/H-E, pas dan is uw inschrijving definitief. Meteen graag vermelden of u wil carpoolen, meerijden dan wel iemand meenemen.


~ 14 ~

****** ******


~ 15 ~

Volzet: Zondag, 29 november 2015 – Brussel

Bozar: Concert met West Side Story en Turkse rituelen in Europalia! We beginnen ons dagje Brussel met een voormiddagconcert: Op deze zondagochtend brengen vijf koperblazers van het Nationaal Orkest een keuze uit het repertoire voor hun instrumenten. André Previn geniet faam als klassiek dirigent en pianist-arrangeur, maar weet ook als componist van wanten. De veelzijdige Enrique Crespo, zelf trombonist bij het Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, vermengt in zijn composities invloeden uit jazz, klassieke en volksmuziek. En West Side Story is zonder twijfel de bekendste compositie van de vooral als dirigent bekendstaande Leonard Bernstein. Uit zijn succesrijke musical destilleerde hij een danssuite waarin hij de belangrijkste episodes uit het origineel combineerde met symfonische adaptaties van de beroemdste songs (Somewhere, Maria) en dansen (Mambo, Cha-cha, Rumba). Leo Wouters trompet – Ward Opsteyn trompet – Anthony Devriendt hoorn – Bruno De Busschere trombone – Jozef Matthessen tuba brengen: West Side Story, suite (arr. Jack Gale) Leonard Bernstein Suite Americana no. 1 Enrique Crespo Four Outings for Brass André Previn ****** ****** We lunchen in het dakrestaurant van het muziekinstrumentenmuseum. Naar keuze: Kip curry met kokosmelk en basmati rijst of Penne met gebakken groenten en scampi. Gelieve wél uw keuze op te geven bij inschrijving! ****** ****** In de namiddag laten wij ons door een Nederlandstalige gids rondleiden in de prachtige Europalia-tentoonstelling EUROPALIA TURKEY: ANATOLIA, HOME OF ETERNITY


~ 16 ~

Tweehonderd topstukken uit dertig Turkse musea zijn voor het eerst te zien in Brussel. Archeologische schatten, sculpturen, miniaturen, textiel, porselein, gouden en zilveren objecten geven een intrigerend overzicht van het rijke erfgoed van Turkije. Prestigieuze instellingen leenden werken uit, zoals de Topkapıcollectie, nationale en regionale archeologische musea en privéverzamelingen in Istanboel en Europa. Sinds de vroegste prehistorie kwamen culturen samen op het schiereiland Anatolië. De tentoonstelling Anatolia. Home of Eternity graaft naar de gemeenschappelijke wortels van Europa en Azië en toont het resultaat van een eeuwenlange, culturele kruisbestuiving. Het accent ligt op de rituelen in de Turkse samenleving, van de eerste nederzettingen tot het Ottomaanse Rijk.

Let op: Volzet! Praktisch: Volzet! Transport: Op eigen kracht. U kan bij ons aansluiten in het station van Hasselt – info volgt ten laatste 22 november. Anders afspraak aan de zaal, ten allerlaatste 10:50 u. stipt! Adres Bozar: Ravensteinstraat 23

****** ******


~ 17 ~

Vrijdag, 4 december 2015 om 19:30 u. in CC Leopoldsburg “Migratie en integratie, niet altijd alleen kommer en kwel”, een Klapstoel-causerie door Mustafa Harraq Met “Klapstoel” doet vtbKultuur L/H-E jaarlijks beroep op een spreker uit onze eigen streek die een boeiend verhaal kan vertellen over eigen ervaringen en ons daarmee de mogelijkheid geeft over de grenzen heen te kijken, weg van de eigen kerktoren. Dit jaar verlenen we het woord en het beeldscherm aan het Genkse gemeenteraadslid Mustafa Harraq. “Desert and soul”, dat is de naam die Mustafa gaf aan de woestijntocht die hij al 7 maal organiseerde in de zuidoostelijke Sahara van Marokko. Tijdens die reis laat hij de deelnemers kennis maken met de woestijn, berbers, bedoeïenen en de Marokkaanse cultuur. Het is een echte inleefreis, maar ook een week van mentale rust om tot jezelf te komen. Bovendien draagt iedereen die meegaat zijn steentje bij om de mensen ter plaatse zelfredzaam te maken, met economisch en ecologisch respect voor de omgeving en de bevolking.

Mensen helpen om zelfredzaam te worden, dat is ook wat Mustafa Harraq doet tijdens zijn dagelijks werk als bijblijfconsulent hier in België. We laten hem zelf even aan het woord: “Als bijblijfconsulent help je allerlei mensen om weer aan de bak te komen: armen, allochtonen, ex-gedetineerden, 55-plussers, personen met een beperking, langdurig werklozen, daklozen en jongeren die deeltijds studeren.


~ 18 ~

Veel van mijn jongeren leven in moeilijke familiale omstandigheden, zien de deurwaarders komen en gaan, hebben geen vooruitzichten. Ze denken dat het leven alleen maar uit miserie kan bestaan of zijn schoolmoe. Ik stimuleer hen om toch een diploma te halen, een stiel te leren of zich te bekwamen voor een knelpuntberoep. Ik tracht ze te laten geloven in zichzelf.” In 2012 ontving Mustafa Harraq de “Integratieprijs” van de Provincie Limburg en onlangs werd hem de “Diwan Award – prijs van de jury 2015” toegekend voor de opmerkelijke resultaten die hij al ruim 20 jaar behaalt bij de ondersteuning van personen uit kwetsbare milieus. Mustafa Harraq, oudste zoon uit een Marokkaans mijnwerkersgezin, die zelf na een zeer zwaar arbeidsongeval tijdens een lange revalidatie opnieuw moest leren geloven in zichzelf , brengt u zijn verhaal niet als een journalist maar als een echte insider. We sluiten de avond gezellig af met een glaasje thee en een lekker Marokkaans hapje. Met uw deelname steunt u de sociale projecten van onze Klapstoel-spreker.

Praktisch: Deelname: leden € 7, niet-leden € 9, inclusief thee en hapje. Inschrijving: Gelieve vóór 27 november 2015 in te schrijven bij Rosina Veyfeyken (0470-205 305 of rosina@rosina-johan.be), zodat we in het juiste aantal hapjes kunnen voorzien. Betaling: door overschrijving onmiddellijk na inschrijving op IBAN BE87 0003 0019 5394 BIC BPOTBEB1 van vtbKultuur Leopoldsburg/Hechtel-Eksel

****** ******

Uitnodiging! Donderdag, 7 januari 2016 om 19:00 u. in O. C. De Schans Nieuwjaarsborrel en voorstelling jaarprogramma 2016 Ons team is volop bezig met het opstellen van ons jaarprogramma 2016: We mikken weer op een gevarieerd aanbod. Wellicht zitten er ook enkele interessante activiteiten voor u bij! Wilt u meer weten, kom dan zeker luisteren! Iedereen is uiteraard van harte welkom! Programma: 19:00 u. Terugblik op de 4 daagse Van Gogh reis en enkele mooie momenten uit de 2-daagse trip Deinze en de Leiestreek. 19:45 u. Voorstelling van ons jaarprogramma 2016! 20:45 u. Nieuwjaarsborrel: dit biedt u gelegenheid om herinneringen op te halen, foto’s te delen met andere deelnemers enz. Praktisch: Deelname: €5. Let op: gratis voor leden en trouwe deelnemers! Inschrijven vóór 3 januari 2016 bij Rosina Veyfeyken (0470-205 305 of rosina@rosinajohan.be), met vermelding van lidnummer!


~ 19 ~

Woensdag, 27 januari om 20:30 u. – Poorthuis Peer De Spelerij: “Oom Wanja” - Tsjechov We starten 2016 met een verbreding van ons aanbod. Voor het eerst nemen we een toneelvoorstelling op in ons programma . Kom samen met ons genieten. De Spelerij brengt met Oom Wanja een passioneel verhaal van Tsjechov, een verhaal waarin eenzaamheid en verlangen centraal staan op een manier die de toneelwereld nog steeds naar adem doet happen. De bloedmooie jonge Jelena laat de harten van alle mannen een tik overslaan. Zij probeert iedereen te vriend te houden. Toch wordt ieders leven overhoop gegooid, hunkert iedereen naar liefde en volgen er pijnlijke confrontaties. De Spelerij kiest dit keer voor een vrij grote cast met onder andere Maaike Cafmeyer. Deze getalenteerde actrice komt uit een echt theaternest, maar heeft ook zelf haar strepen al verdiend, zowel in theater als op televisie. Kom, geniet en laat je verrassen door wat de Spelerij je te bieden heeft. Jurgen Delnaet, Mathias Sercu, Eva Van Der Gucht, Tuur De Weert en Maaike Cafmeyer Praktisch: Inschrijven bij Rosina Veyfeyken vóór 1 november 2015, via e-mail rosina@rosina-johan.be of via GSM 0470 205 305. Let op: beperkt aantal kaarten aan deze prijs! Prijs: 7,5.- € voor leden, 8,5.- € voor niet-leden. Gelieve binnen de 7 dagen na inschrijving de deelnameprijs over te schrijven op rekening IBAN BE87 0003 0019 5394 BIC BPOTBEB1 van vtbKultuur L/H-E.


~ 20 ~

Zaterdag, 13 februari 2016 om 20:15 u. Leopoldsburg Bang-up Opera – A grand opera night!!! Vier jonge zangers en één pianist zingen aria’s en spelen scènes uit operaklassiekers. Fris, spontaan, vol drama én humor! Bang-Up! Opera is een internationaal gezelschap dat opstartte met pop-up acts op straat en in Gentse bars. Al snel verwierven ze een reputatie. Vanuit hun vaste Gentse basis Huset lanceren ze hun nieuwe programma’s. Regelmatig nemen ze als afzonderlijke leden ook deel aan grote opera’s in De Munt of de Vlaamse Operahuizen. Als gezelschap verzorgden ze vorig seizoen ook de opening van De Munt met geslaagde pop-up concerten op de Brusselse metro. Voor A Grand Opera Night verzamelen vier stemmen uit de troupe zich om u een onvergetelijke avond voor wondermooie melodieën te bezorgen. Twee sopranen, één tenor en één bariton brengen u prachtige aria’s van Verdi, Strauss, Puccini, Offenbach en anderen. Operatitels als Rigoletto, La Traviata, Il barbieri di Siviglia klinken u wellicht heel bekend in de oren. Ze worden verder aangevuld door meer luchthartige stukken uit onder meer Die Fledermaus maar ook een staaltje uit Carmen van Bizet komt aan bod. Afsluiten doen ze met het Te Deum uit Tosca. Voor deze voorstelling bestaat de groep uit Yvette Loynaz, Annelies Van Hyfte, Mauricio Villanueva Espinosa en Bruno De Canne. Voor de pianobegeleiding zorgt Caroline James. Ronny Lauwers zorgde voor de coaching.

Praktisch: Samenkomst: info volgt later. Inschrijven bij Rosina Veyfeyken vóór 15 oktober op e-mail rosina@rosina-johan.be of GSM 0470 205 305. Let op: beperkt aantal kaarten!! Prijs: 12- € voor leden, 13- € voor niet-leden. Gelieve binnen de 7 dagen na inschrijving de deelnameprijs over te schrijven op rekening IBAN BE87 0003 0019 5394 BIC BPOTBEB1 van vtbKultuur L/H-E. Meteen graag vermelden of uw wil carpoolen; meerijden dan wel iemand meenemen.


~ 21 ~

Peer, woensdag 24 februari 2016 om 20:00 u.

Meesterwerken onder de loep:

Beautiful Bach Deze luisteravond moet gezien worden als omkadering van het derde en laatste Beautiful Bach seizoen maar is ook de smaakmaker voor het wondermooie Currende concert van vrijdag 4 maart 2016. Onder leiding van Erik Van Nevel brengt dan een van Vlaanderens beste ensembles de aangrijpende begrafeniscantate ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’, beter bekend als ‘Actus Tragicus’. Musicologe Rose-Marie Hendrikx – die tevens alle Noorderklanken concerten inleidt – kadert deze cantate in het leven van Bach en licht op een heldere en toegankelijke manier de muzikale aspecten toe. Met deze luisteravond vol van indrukkende muziek ga je ongetwijfeld de cantate anders en voller beleven.

Praktisch: Locatie: kleine zaal BICC, Peer. Deelname: gratis voor wie inschrijft voor het “Currende” concert op vrijdag, 4 maart. Zie hieronder!.

Peer, vrijdag 4 maart 2016 – 20.30 u.:

Concert: Currende o.l.v. Erik Van Nevel. Actus Tragicus 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit' (BWV 106)

Deze cantate, één van de bekendste van Bach, staat ook wel bekend als de begrafeniscantate of ‘Actus Tragicus’. De cantate werd voor het eerst uitgevoerd op 14 augustus 1707 in Arnstadt of Mühlhausen ter gelegenheid van een begrafenis, vermoedelijk die van zijn oom langs moederskant, een Lämmerhirt. Wie de tekstschrijver is, is onbekend. Mogelijk is dit de dominee van de Marienkirche in Mühlhausen Georg Christian Eilmar (1665-1715), die goed bevriend was met Bach, maar zeker is dit niet. De cantatetekst is grotendeels een compilatie uit verschillende delen van


~ 22 ~

de Bijbel, oude koralen en een liedboek uit Leipzig uit de 17de eeuw met teksten van Maarten Luther en Adam Reusner. In de tekst is een tweedeling te horen: het eerste deel behandelt het sterven vanuit het perspectief van het Oude Testament en het tweede deel behandelt het sterven vanuit het perspectief van het Nieuwe Testament. Deze cantate is gegrond op de tekst en de inhoud van het koraal waarvan in de cantate slechts de melodie weerklinkt, gespeeld zonder woorden door de blokfluiten (de flaute dolce): ‘Ich hab' mein Sach Gott heimgestellt’. Om het programma van de avond volledig te maken zal Currende naast dit monumentale werk ook nog uitpakken met ander, verrassend mooi cantatewerk. Dit programma rond deze magistrale cantate wordt u gebracht door één van Vlaanderens meest prominente ensembles. Currende is niet aan zijn proefstuk toe. De meer dan 40 CD-opnames zijn daarvan getuige. Het ensemble is ook niet in één categorie thuis te brengen. Het is een grote pleitbezorger van de Vlaamse polyfonie, maar voert met even grote overtuiging de vroeg barokke muziek van Schütz of Monteverdi uit. En ook de hoogbarok is hen zeer vertrouwd. Nieuwe composities staan steeds vaker op het programma, maar steeds in combinatie met oude muziek. Bij zijn oprichting in 1974 zong Erik Van Nevel zelf mee. Kenmerkend aan Currende is de aanstekelijke en overtuigende wijze waarop de muziek wordt uitgevoerd. Een bijzonder gevoel voor taal maakt de uitvoeringen transparant en helder, en daar waar nodig ook zeer retorisch. Samen met het streven naar een bijzonder zuivere intonatie maakt dat Currende zeer herkenbaar is. Erik Van Nevel studeerde hobo, zang en directie aan het Lemmensinstituut te Leuven en aan de Koninklijke Conservatoria te Brussel en Antwerpen. Nadien volgde hij specialisatiecursussen in Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland. Hij is stichter-dirigent van Currende, dat regelmatig te gast is op de grote Europese Festivals. In solistische bezetting zingt hij met het Currende Consort. Van 1983 tot 2000 was hij kapelmeester van de Brusselse kathedraal en heeft er de Capella Sancti Michaelis opgericht. Hij was gedurende vele jaren een enthousiast zanger in het Huelgas ensemble van zijn oom Paul

Praktisch: Locatie: Peer-centrum, Sint-Trudokerk.. Inschrijven bij Rosina Veyfeyken vóór 15 december op e-mail rosina@rosina-johan.be of GSM 0470 205 305. Prijs: 7,50- € voor leden, 8,50- € voor niet-leden, inclusief gratis luisteravond op 24 februari! Gelieve binnen de 7 dagen na inschrijving de deelnameprijs over te schrijven op rekening IBAN BE87 0003 0019 5394 BIC BPOTBEB1 van vtbKultuur L/H-E.


~ 23 ~

Tweedaagse all-in afdelingstrip:

Geraardsbergen, Le Grand Hornu en Lessines Za., 16 en zo., 17 april 2016 – in samenwerking met de afdeling Peer Deze tweedaagse busreis met overnachting in Mons biedt u het volgende: Zaterdagvoormiddag (gegidst): Welkom in Geraardsbergen met koffie en mattentaart. De Grote Markt met schepenhuis en “Manneken Pis”! De échte? Bezoek aan het kantmuseum, beroemd om de zwarte chantillykant. De sfeervolle Sint-Bartholomeuskerk De kapel op de Oudenberg (de “muur”!), met gelegenheid om de beentjes uit te gooien! Zaterdagmiddag: Broodlunch met regionale producten bij een hoeveslager. Zaterdagnamiddag: Le Grand Hornu met geleide rondleiding over de historische site. Daarna vrij bezoek aan één van de wisselende tentoonstellingen over hedendaagse kunst. Zaterdagavond: Avondmaal en overnachting in Mons. We zijn volop op zoek en hopen iets “extra” te vinden! Zondagvoormiddag: Rondrit vanuit Lessines met o. a. de porfiergroeven (kinderkopkes!), het romaanse kerkje van Wannebecq, het geboortehuis van René Magritte en het kasteel van Bois-de-Lessines met Engelse tuin (bezichtigingen van buitenaf). Zondagmiddag: Warm middagmaal in of nabij Lessines. Zondagnamiddag: Uitgebreid gegidst bezoek aan het Hôpital Notre-Dame à la Rose te Lessines. Koffie met gebak. Beknopt gegidst bezoek aan de medicinale kloostertuin of rust op het terrasje onder de grote linde (optie). Thuisrit (B & V Reizen – C 3297). ****** ****** Deelnameprijs en verdere info volgt in de loop van oktober; huidige raming: 230 € pp in tweepersoonskamer. Bedoeling is dat het een luxe all-in aanbod wordt met inbegrip busreis, drinkgeld chauffeur, alle inkomgelden en gidsbeurten, overnachting met diner en ontbijt, koffie met gebak zaterdagvoormiddag én zondagnamiddag en de broodmaaltijd op zaterdagmiddag. Dranken en persoonlijke uitgaven uiteraard niét inbegrepen!


~ 24 ~

Vrijdag, 20 mei 2016 om 20:15 u. – Lommel

Concert Trio Alba: Onstuimige gevoelens Met het Trio Alba staat er internationale klasse op het programma. De Duitse violiste Livia Sellin, de Oostenrijks/Italiaanse cellist Philipp Comploi en de Chinese pianiste Chengcheng Zhao leerden elkaar kennen aan de gereputeerde Kunstuniversiteit van Graz en richtten er in 2008 het Trio Alba op. Ondertussen concerteerden zij in China, Italië, Oostenrijk, Spanje, Duitsland en Zuid-Amerika en musiceerden zelfs op het Kammermusikfest van Gidon Kremer. Hun eerste cd’s (Felix Mendelssohn-Bartholdy en Joseph Marx) werden meermaals bekroond. Op het programma staat werk van R. Schumann en de Tsjechische meesters Suk en Smetana. Robert Schumann wordt ook wel de grote meester van de romantische klankpoëzie genoemd. Zijn klaviertrio's lopen over van muzikale vondsten en onstuimige gevoelens. Vooral zijn Op. 63, met zijn onverwachte stemmingswisselingen, behoort tot de meesterwerken uit de kamermuziek. Passioneel en donkerromantisch net als het leven van Schumann zelf. Tsjechen schrijven eerlijke muziek. Smetana’s Trio Op. 15 is een persoonlijke biecht. Bijna onbewerkt en regelrecht uit het hart is dit het autobiografische verhaal over de dood van zijn dochter. Smetana begint zijn trio met een intense kreet van pijn en verdriet, daarna gaat dit geweldige werk via gevoelig en overtuigend naar een krachtige en verfijnde finale vol gloedvolle herinneringen. Smetana weet een huiveringwekkende expressie in zijn noten te leggen. Trio Alba is een klasse-ensemble dat drijft op gevoelens en muzikale inventiviteit. Programma: Josef Suk (1874-1935): Elegie in Des-Dur Op. 23 / Robert Schumann (1810-1856): Klaviertrio Nr. 1, Op. 63 / Bedřich Smetana (1824-1884): Trio Op. 15

Praktisch: Inschrijven bij Rosina Veyfeyken vóór zondag, 15 december via e-mail rosina@rosinajohan.be of via GSM 0470 205 305. Meteen graag vermelden of uw wil carpoolen; meerijden dan wel iemand meenemen. Prijs: leden: 10,50 €, niet-leden 11,50 €. Betalen dadelijk na bevestiging van de inschrijving op rekening IBAN BE87 0003 0019 5394 BIC BPOTBEB1 van vtbKultuur L/H-E. Locatie: Raadhuis, Lommel (op de Markt)


~ 25 ~

Bij onze buurafdeling Peer: Reisreportage Schotland BICC Peer: 17 november 2015 : 20.00 u Een digitale audio-visuele montage van Jan en Rita Thienpont-Vanden Branden. Dit noordelijke deel van Groot-Brittannië heeft de reputatie afgelegen, koud en nat te zijn. Dat is natuurlijk maar gedeeltelijk waar en het regenweer kan op korte tijd omslaan naar aangename zonnige perioden. Afgelegen is het, maar daar zit ook de aantrekkingskracht in: vele gebieden zijn nog onbedorven door de industrie. De natuur is hier een enorme troef en wandelaars, flora- en fauna liefhebbers komen hier aan hun trekken. Schotland is ook een flinke brok cultuur en geschiedenis. Beroemde Schotse kunstenaars, schrijvers en industriëlen, zoals Robert Burns, Walter Scott, Charles Rennie Mackintosh, Thomas Telford, ... zijn bekend en zij brengen ons naar de mooiste plekjes in de Highlands en de Lowlands. Historische figuren zoals Mary, Queen of Scots en Bonnie Prince Charlie hebben het lot van talrijke van hun landgenoten bepaald en niet altijd in de gunstige zin. Maar hun gedachtenis wordt in vele kastelen levendig gehouden. We nemen u mee naar het mooie Edinburgh, de rustige heuvels van het zuiden, het ruwe indrukwekkende noorden en verscheidene eenzame mysterieuze eilanden. Een wereld van rust, schoonheid en romantiek wordt je voorgesteld in de montage en zal je doen verlangen om daar eens een kijkje te gaan nemen. Praktisch: Locatie: BICC Peer, kleine zaal.. Inschrijven bij Rosina Veyfeyken vóór 10 november op e-mail rosina@rosina-johan.be of GSM 0470 205 305. Prijs: 5- € voor leden, 7- € voor niet-leden.


~ 26 ~

Bij de afdeling Hasselt: maandag, 23 november 19:30 – Lezing door Wim Vanhoorne

Smullen van de Harem. Achter de schermen van het Ottomaanse rijk. Wim Vanhoorne is voormalig docent aan de voorbereidende divisie van de Koninklijke Militaire School. Nu is hij eigenlijk meer turkofiel dan germanist. Al jaren leidt hij VTB en DF-cultuurreizen naar Turkije, Syrië en Jordanië, u krijgt van hem een inkijk is het epicentrum van de macht binnen het Ottomaanse Rijk (1453 – 1908). We proberen de waarheid te achterhalen achter de westerse beeldvorming in verband met sultans, odalisken en eunuchen. Tevens krijgt u een beter inzicht in de sterktes en zwaktes van een eeuwenlang beleid van de Sublime Porte met paleisintriges, broedermoorden en knapenvorderingen erop en eraan. Een harem is een afgesloten en bewaakte woonruimte in een serail of huis, waarin de vrouwen-echtgenote(s), (in de islam maximaal vier), en eventuele concubine(s)- van één echtgenoot samenleven, veelal met kinderen en eventueel personeel, zoals odalisken en/of haremwachters. De privacy van de vrouwen wordt zeer gerespecteerd. Ongeoorloofd binnentreden van deze vrouwenverblijven is haram, dat wil zeggen ten strengste verboden voor buitenstaanders, vandaar het woord harem.

Onder de vrouwen geldt een rangorde, die rekening kan houden met de volgorde van huwelijken, het krijgen van zonen (vooral de erfopvolger; vooral in afwachting daarvan kan de koningin-moeder bovenaan staan) en/of de actuele voorkeur van de heer des huizes; de ‘eerste vrouw’ kan gelden als een vorstin; ze kunnen zelf gezag hebben (vooral de eerste vrouw) en/of onder toezicht staan van (een) eunuch(en). Bekend zijn de harems geworden vanwege de intriges daarbinnen, maar ook als broedplaats voor kunst en cultuur. In tegenstelling tot wat men vaak denkt is een harem niet alleen het verblijf van de vrouwen, waarmee het familiehoofd seksuele relaties heeft (vrouwen en concubines), maar ook hun kinderen en huishoudelijk personeel (vrouwen en


~ 27 ~

eunuchen) kunnen deel uitmaken van deze hofhuishouding, die traditioneel gescheiden was van het mannenverblijf, de selamlik. Harems waren een geliefd onderwerp in de schilderkunst van het oriëntalisme, en lang niet altijd op een realistische manier.

Het Ottomaanse rijk is tussen 1299 en 1922 zowat de langst regerende dynastie ter wereld geweest. Tot de 16° eeuw bepaalden de sultans zelf het beleid en trokken mee op militaire campagnes. Vanaf de 17° eeuw deelden hun moeders de lakens uit. De sultans kwamen hun goeden kooi niet meer uit. Het verval zette in. Konden enkele markante sultanmoeders het tij niet meer keren? Werden de kiemen die “de zieke man van Europa” uiteindelijk op de knieën kregen in de harem van het Topkapi-paleis gezaaid? Alsof deze onbekende en mysterieuze wereld vol van paleisintriges, beeldschone favorites, witte en zwarte eunuchen nog niet fascinerend genoeg is, wordt het ook een interessante inleiding voor een city-trip naar Istanboel

Praktisch: Een activiteit van de afdeling Hasselt op 23/11 om 19:30 u. in het Cultureel Centrum Hasselt. Inschrijven bij Rosina Veyfeyken vóór 20 november op rosina@rosina-johan.be of GSM 0470 205 305. Meteen graag vermelden of uw wil carpoolen; meerijden dan wel iemand meenemen. Prijs: 4- € voor leden, 6- € voor niet-leden.


~ 28 ~

Colofon:

Bestuur Afdeling Leopoldsburg / Hechtel-Eksel Rosina Veyfeyken, voorzitter Marie JosĂŠe Drees, ondervoorzitter Luc Baldewijns, penningmeester Johan Torfs, secretaris Rita Vanden Poel & Carine Mentens, medewerkers Contact: Comansweg 72 3940 Hechtel-Eksel Tel.: 0496-57 85 11 rosina@rosina-johan.be Website: www.vtbKultuur.be/leopoldsburg Facebookpagina: www.facebook.com/pages/vtbKultuur-LeopoldsburgHechtel-Eksel/127536687427869?fref=ts

Provinciaal Bestuur Limburg Johan Torfs, voorzitter Tel.: 0496-57 85 11 www.vtbKultuur.be/limburg E-mail: johan.torfs@vtbkultuur.be

vtbKultuur Nationaal: Grotehondstraat 44 b1/1 2018 Antwerpen Tel.: 03-224 10 52 info@vtbkultuur.be www.vtbKultuur.be

Tijdschriftje 4de trimester 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you