Page 1


Senyal d’audio


El so El so esta format per ones acústiques que es propaguen en un medi sòlid, líquid o gasos En el cas de l’aire, el so es transmet a una velocitat de 340 m/s, però en canvi a l’aigua és de 1.500 m/s això és degut a que en un medi líquid les partícules estan juntes i es propaga més ràpidament.


Existeixen molts tipus d’ones (ones de llum, de rà dio...) entre aquestes es troben les que produeixen el so. Dins de les del so trobem les que produeixen sons aguts, son les ones que estan mes juntes, i les que produeixen sons greus, on les ones dels quals es troben separades.


Le s o n e s de l s o


Aquests són uns del programes d’audio MusicFrost 2.6 Yacib Portable Mp3 3.1.1 StreamWriter 1.1.0.6 Free Audio Extractor 1.1


audio powerpoint  

audio powerpoint

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you