Page 1

Van aparèixer fa 6000 anys. Són materials d'origen mineral, que normalment no es troben estat pur a la natura i per tant   s'han de separar. Els metalls en estat purs són: l’or, la plata i el coure.


• Coure:  Color vermellós. Conductor elèctric i tèrmic. Dúctil i  mal∙leable, resistent a l’oxidació.  • Aliatges: Bronze (amb Estany) i Llautó (amb Zinc)

• Alumini:  Blanc i brillant que té una gran semblança amb la plata.  Dúctil, lleuger i mal∙leable, poc tenaç i bon conductor del corrent  elèctric i la calor.  • Estany: Platejat. Tou, dúctil, molt mal∙leable. S’utilitza per fabricar  llauna i per diferents tipus de soldadura. • Zinc: Blavós, fràgil i mal∙leable, inalterable en sec i en ambients  humits es recobreix d’una capa que protegeix la resta del metall  d’oxidació.

tecno  

is agood job

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you