Page 1

1


A global law firm & The Hague & more than lawyers & specialist experience & business thinkers & surprisingly colourful offices & that feeling you get when all the hard work pays off & that’s Bird & Bird is een snelgroeiend, internationaal advocatenkantoor dat verschillende disciplines verenigt onder één dak. Onze vestiging in Den Haag telt ongeveer 80 juristen. Wereldwijd zijn dat er ruim 1000. Onze advocaten, fiscalisten en (kandidaat-) notarissen zijn actief in hightech en gereguleerde markten als: telecom, IT, life sciences, media, energy, internet en electronics. Net als onze cliënten ontwikkelen we ons voortdurend en is onze blik altijd op de toekomst gericht. Daarom zijn we continu op zoek naar talenten die hogerop willen. Meer weten? Neem contact op met onze recruiter, Chantal van der Meeren, via tel. 070-353 88 00 of per e-mail: recruitment@twobirds.com.

www.werkenbijbirdenbird.nl

Abu Dhabi & Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Düsseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & Shanghai & Singapore & Stockholm & Warsaw

2


Het landelijke Jurist en Werk Congres 2013 Sinds 1987 wordt het Jurist en Werk congres georganiseerd. Het doel van Jurist en Werk is het vergemakkelijken en bevorderen van het contact tussen rechtenstudenten en potentiĂŤle werkgevers. Het congres bestaat uit een hele dag, die in het teken zal staan van een bepaald thema. Dit thema zal door verschillende sprekers worden belicht tijdens het symposium. Verder worden er verschillende workshops gegeven, is er een banenborrel en kan de student deelnemen aan een diner. Tijdens de workshops, de banenborrel en het afsluitende diner kan de student op een informele en ontspannen manier kennis maken met grote kantoren uit de juridische wereld. Het congres is een goede balans tussen een informatief symposium met vooraanstaande sprekers en een sociaal, toekomstgericht aspect door verschillende bedrijven met een juridische inslag beter te leren kennen. Wij heten u welkom in het Mediaplaza in Utrecht en wensen u een mooie dag toe.

3


4


Het landelijke Jurist en Werk Congres 2013

09:30 uur:

Ontvangst

10:00 uur:

Symposium deel 1

11:00 uur:

Pauze

11:30 uur:

Symposium deel 2

12:30 uur:

Lunch

13:45 uur:

Workshopronde 1

15:00 uur:

Pauze

15:30 uur:

Workshopronde 2

16:45 uur:

Banenborrel

18:00 uur:

Diner

21:15 uur:

Afsluiting diner

5


Voorwoord Caspar Bonnemaijer Na het succes van afgelopen jaar zijn wij vol enthousiasme begonnen aan de voorbereidingen van het 26e Jurist en Werk Congres 2013. Een jaar van inspanning heeft geresulteerd in dit landelijk juridisch congres, waarin de ambitieuze en talentvolle rechtenstudent centraal staat. Een selectie van de meest vooraanstaande juristen zal ons vandaag meenemen in hun kijk op het thema “De kracht van de vierde macht�. Jullie zijn de generatie studenten die zijn opgegroeid met een steeds grotere invloed van de media. Facebook, Twitter en LinkedIn zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Alle actualiteiten, ontwikkelingen en informatie zijn vrijwel per direct beschikbaar door de steeds verder groeiende kracht en macht van de (social) media. De klassieke machtenscheiding van Montesquieu moet wellicht meer rekening gaan houden met macht van de media. Deze steeds verder groeiende macht roept bij mij veel vragen op. Hoe verhoudt zich de macht van media ten aanzien van het recht? Worden verdachten ondanks vrijspraak niet toch veroordeeld door de beeldvorming van de media en hoe verhoudt zich dit met de onschuldpresumptie? Hoe moet worden omgegaan met het recht op privacy, mogen alle gegevens standaard openbaar gemaakt worden op Facebook? Hoe reageert het bedrijfsleven op de macht van de media, hebben zij de juridische mogelijkheden de media van onjuiste beeldvorming te weerhouden? Allemaal vragen waarop we vandaag hopelijk een antwoord krijgen van de juridische specialisten die zich maar al te bewust zijn van de kracht van de vierde macht. Na het ochtendprogramma biedt het congres de mogelijkheid om op informele wijze in contact te komen met de grote spelers op de juridische arbeidsmarkt. De bedrijven die het Jurist en Werk Congres al jaren mogelijk maken, bieden jullie studenten de mogelijkheid om ervaring op te doen in de praktijk, zoals business courses, bijbanen en stage mogelijkheden. Kortom: ik raad je aan om tijdens het congres met zoveel mogelijk kantoren en instanties in contact te komen. De kantoren willen zich graag aan jou presenteren en zullen graag je vragen beantwoorden. Maak gebruik van de informele sfeer en probeer een beeld te schetsen van waar je wellicht je universitaire kennis in de praktijk wilt brengen! Ik wens jullie een ontzettend leuke en informatieve dag toe en hoop jullie wellicht volgend jaar weer te zien op het Jurist en Werk Congres. Namens de Commissie Jurist en Werk 2013, Caspar Bonnemaijer 7


voorwoord prof. mr. c.j.j.m. stolker Vrouwe Justitia heeft op haar alleroudste weergaves haar ogen onbedekt. Pas aan het eind van de vijftiende eeuw zou zij voor het eerst zijn afgebeeld met een blinddoek. Want, echt onafhankelijke rechtspraak vindt, zoals welbekend, plaats zonder aanzien des persoons. We zijn nu vier eeuwen verder en het is de vraag of slechts een blinddoek nog volstaat als waarborg voor volledig objectieve rechtspraak. Die vraag heeft alles te maken met de fors toegenomen macht van televisie, internet en vooral ook sociale media. Onze rechters staan voortdurend bloot aan al deze informatie met soms breed gedragen sentimenten, én journalistieke twijfel over hun objectiviteit tot gevolg. Bovendien kan deze ‘macht van de media’ het lot van verdachten ernstig verzwaren. Mensen, die via Twitter aan de virtuele schandpaal zijn genageld, kunnen daarover meepraten. We onderzoeken en bespreken daarom de rol en de macht van de media in relatie tot onze rechtspraak. Hoe gaan we om met het feit dat communicatie op dit moment zoveel eenvoudiger, zoveel effectiever en – soms – zoveel desastreuzer is? Houden onze wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht elkaar nog wel in evenwicht, of is er sprake van een vierde macht: die van de media? Juristen en advocaten van vandaag zullen zich hoe dan ook, naast hun eigen vakgebied, moeten bekwamen in deze materie: hoe communiceer je effectief, hoe gebruik je nieuwe media in je voordeel, hoe bescherm je je cliënt, zo nodig ook langs deze weg? Een proactieve en, waar nodig, communicatieve houding is daarvoor cruciaal. Het juridische vakgebied wordt hierdoor mogelijk complexer, maar zonder meer ook rijker. En het antwoord lijkt me: Ja, er is sprake van een vierde macht. Ik juich het dan ook van harte toe dat jullie je, op een dag zoals vandaag, uitvoerig verdiepen in deze materie. Vrouwe Justitia heeft haar beide handen vol en legt wat mij betreft de macht van de media op haar weegschaal, om deze zorgvuldig mee te wegen bij haar beslissing. Ik wens jullie een inspirerend congres toe. Deel, toets en verrijk je eigen inzichten en leg waardevolle nieuwe contacten. Want alle nieuwe media ten spijt: een persoonlijke bijeenkomst zoals vandaag – met voor allen een open vizier - blijft natuurlijk de rijkste vorm van communicatie. Rector magnificus & voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden 9


Commissie Jurist en Werk 2013 Voorzitter:

Caspar Bonnemaijer

Penningmeester:

Christiaan van Gastel

Acquisitie:

Roxana de Bruin

Acquisitie:

Guido Heunen

Acquisitie:

Bart Vlasveld

Logistiek:

Charlotte Jacobs

Logistiek:

Vincent Verhulst

Symposium:

Paulien van Bottenburg

Symposium:

Mazdak Soltani

Public Relations:

Isabella Leeuwaarden

Public Relations:

Julius Kahn

11


ComitĂŠ van aanbeveling Mr. H. van den Broek prof. dr. P.B. Cliteur prof. drs. V. Halberstadt prof. mr. A.G. Castermans prof. mr. C.J.J.M Stolker prof. mr. dr. J.H.A. Lokin prof. mr. E.H. Hondius prof. mr. H. Franken prof. mr. J. Hijma prof. mr. M.V. Polak prof. mr. T. Hartlief prof. mr. W.J. Zwalve

12


Stichting Jurist & Werk Yskje van Schelven Voorzitter Pieter van Tilburg Penningmeester Freek Eveleens Maarse Bestuurslid Daan Schuringa Bestuurslid Caspar Bonnemaijer Bestuurslid Christiaan van Gastel Bestuurslid

13


De kracht van de vierde macht Anno 2013 hebben de media een rol gekregen in onze samenleving die niet langer onderschat kan en mag worden. Ons dagelijks leven wordt steeds meer beïnvloed door televisie, internet en andere social media. Waar Montesquieu met zijn Trias Politica destijds drie machten onderscheidde die elkaar in evenwicht hielden door onderlinge controle, zou tegenwoordig wellicht de media als vierde macht kunnen worden aangemerkt. Er moeten echter vraagtekens bij deze nieuwe rol worden gezet. De steeds groter wordende invloed van de media heeft consequenties voor alle facetten van rechtspraak en deze zijn lang niet altijd positief. Is de rechtspraak nog wel zo onafhankelijk als zij lijkt en behoort te zijn? Deze vermeende doch vereiste onafhankelijkheid lijkt door de steeds groter wordende rol van de media te worden aangetast; Vrouwe Justitia dreigt haar blinddoek te verliezen. De publieke opinie wordt steeds sterker gevormd door de media omdat zij bijvoorbeeld een eentonig beeld schetsen van verdachten. Feit is dat rechters zelf uiteindelijk ook gewone mensen zijn die bloot worden gesteld aan al deze invloeden. Hierdoor kan hun neutraliteit onbewust worden aangetast en kunnen zij wellicht zelfs een bepaalde druk van buitenaf voelen om strenger te straffen. Ook lijken de consequenties steeds fataler te worden wanneer er fouten worden gemaakt, door uitvergroting in de media. De belangrijkste vraag die op het symposium centraal staat is dan ook of tegenwoordig van rechters nog wel verwacht kan worden dat zij volkomen neutraal zijn. Indien dit niet mogelijk is, moet worden gekeken of dit dan als een ondermijning van onze rechtstaat kan worden gekwalificeerd. Ook voor de verdachten roept de uitdijende “vierde macht” belangrijke vragen op. Kan de enorme publiciteit voorafgaand aan een daadwerkelijke rechterlijke uitspraak niet al een straf op zich genoemd worden? En zou de rechter in zulke gevallen misschien strafvermindering moeten geven aan de verdachte? Kan en moet de schade die de media hebben aangericht bij onterecht veroordeelden nog op enige manier hersteld worden? En dan de media zelf. Brengt deze nieuwe rol van de media een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee, gezien het feit dat de media tegenwoordig zo’n grote invloed hebben op de beeldvorming van mensen, of zijn de media juist bij uitstek middelen om bepaalde opinies te uiten? Hierbij moet er ook aandacht gaan naar de nieuwe status van social media. Er is uit recente gebeurtenissen waaronder het drama in Haaren, gebleken dat dit fenomeen ingrijpende gevolgen kan hebben. De vraag die hierbij rijst is of en hoe het recht hierop eventueel aangepast zou moeten worden? Zouden bepaalde uitingen of gedragingen in de social media strafbaar gesteld moeten worden of is dit in strijd met de vrijheid van meningsuiting? Een interessante ontwikkeling dus, waar vanuit vele invalshoeken naar kan worden gekeken en over kan worden gediscussieerd. Het thema van het symposium 2013 is dan ook: De kracht van de vierde macht; over de invloed van de media op het recht. 15


boris van der ham dagvoorzitter De dagvoorzitter van het Jurist en Werk Congres 2013 is Boris van der Ham. Boris van der Ham is voormalig politicus, schrijver en acteur. Na zijn middelbare school volgde hij twee jaar lang de opleiding geschiedenis en studeerde in 1998 af aan de befaamde Toneelacademie van Maastricht. Hij was landelijk voorzitter van de Jonge Democraten, werkte onder andere als medewerker in het Europees Parlement. Hij werd in 2002 gekozen als Tweede Kamerlid. ?In het parlement ontpopte hij zich vanaf tot een spraakmakend Kamerlid en mediapersoonlijkheid. Hij schreef meer dan 10 verschillende initiatiefwetsvoorstellen, waaronder over de vrijheid van meningsuiting, onderwijs en Europa, en was lid van de Parlementaire Onderzoekscommissie inzake de onderwijshervormingen. Hij werd bovendien meerdere malen, als een van de weinige kamerleden, met voorkeurstemmen gekozen. Hij werd genomineerd voor de Thorbeckeprijs voor welsprekendheid, en werd diverse malen uitgeroepen tot webpoliticus van het jaar. Op www.vrijzinnig.com houdt Van der Ham een wekelijkse videocolumn over vrijheid. In 2007 schreef hij een boek ‘Voortrekkers en Baanbrekers’ over de Nederlandse identiteit in Europa na het Europees Referendum. In 2012 schreef hij bij zijn afscheid als Kamerlid ‘De Vrije Moraal’ waarin hij schrijft over het de ontstaansgeschiedenis van het vrijgevochten Nederland, rond zeden en drugswetgeving. Op toegankelijke wijze beschrijft Van der Ham hoe de vrijheid in Nederland tot stand kwam. “Een strak betoog”, recenseerde de Volkskrant zijn boek. In 2012 nam hij Time-out uit de politiek, en is hij zelfstandig ondernemer, schrijft hij een nieuw boek en is (onbezoldigd) voorzitter van het Humanistisch Verbond.

17


christiaan bramer spreker Christiaan Bramer (Hoofd afdeling Juridische Zaken, HEINEKEN, Nederland) zal een bijdrage leveren aan het congres van Jurist & Werk op 26 april 2013. De titel luidt: “De Bedrijfsjurist en Media? Het geheim van de 3 D’s!”. Ten eerste zal Bramer, met behulp van multimedia, ingaan op een aantal belangrijke raakvlakken tussen HEINEKEN en de verschillende media. Daarna zal hij stilstaan bij diverse uitdagingen voor de Bedrijfsjurist in verband met media. Daarbij zal hij uit te doeken doen hoe de 3 D’s een belangrijke basis vormen van het succesvol opereren van de Bedrijfsjurist. Christiaan Bramer (15 juni 1969) heeft fiscaal recht in Groningen gestudeerd en is inmiddels Hoofd afdeling Juridische Zaken, HEINEKEN, Nederland. In 1995 is Bramer begonnen met werken als belastingadviseur en als ondernemingsrechtadvocaat (Stibbe en Hogan Lovells). In die periode heeft Christiaan Bramer naast zijn werk de aantekening civielrecht gehaald en heeft hij daarna bij Grotius de postdoctorale studie “Fusies & Overnames” gedaan. Vervolgens is Bramer als Bedrijfsjurist bij de luchtvaartmaatschappij KLM gaan werken, waar hij met name werkte aan de fusie met Air France en de eventuele combinatie met Alitalia. Om zich verder te ontwikkelen, besloot Bramer v ervolgens om als Hoofd Juridische Zaken voor de entertainment onderneming Stage Entertainment (Joop van den Ende) te gaan werken. Niet lang daarna is Christiaan Bramer naar Parijs (Frankrijk) gegaan voor de liefde. Daar leerde hij Frans, Frans recht en kwam terecht bij oliemaatschappij TOTAL. Bij TOTAL is hij, met zijn team, vooral betrokken geweest bij een aantal Joint Ventures, veelal in Afrika. Vanuit de overtuiging dat vele dingen worden beïnvloed door alles behalve het rationele, heeft Christiaan naast zijn werk voor TOTAL, de studie “Counselling and Coaching for Change” aan INSEAD gedaan. Dit is een 2-jarige reflectieve en interactieve studie over de grondbeginselen van de klinische psychologie. Zijn scriptie “Changing and Coloring Counsels (Role)? Yeah Right, Get Into the Groove!” zal binnenkort worden gepubliceerd. Sinds januari 2012 is Christiaan weer terug in Nederland en werkt sindsdien als Hoofd van de afdeling Juridische Zaken van bierbrouwer HEINEKEN Nederland. De afdeling waar Christiaan mee werkt, bestaat uit 28 professionals. Christiaan is getrouwd met Jan-Tjitte Meindersma 19


FOTO RESOLUTIE TE LAAG

20


peter schouten spreker Peter Schouten zal op het Jurist en Werk congres 2013 spreken over de rol die de media tegenwoordig speelt in het strafproces en wat dit betekent voor de verdachte. Schouten verwoordt dit zelf als volgt: Naarmate de aangever, slachtoffer en nabestaanden steeds meer te zeggen krijgen in het strafproces, ligt het recht op privacy van de verdachte onder de sloophamer. Dat komt de media wel goed uit, want een volkstribunaal over schuld en onschuld trekt veel aandacht van lezers, kijkers en luisteraars. Wie beschermt de verdachte tegen een publieke veroordeling in geruchtmakende strafzaken? Pardon? Dat onderwerp hoeft toch niet op de rechtstatelijke agenda te staan nu de crimefighters de tijdgeest mee hebben. (En nog wat! Als zo’n verdachte in de krant staat, mag je toch wel meteen zijn arbeidsovereenkomst beëindigen?) Schouten is geboren in Haarlem, kwam in 1986 naar Breda en woonde vervolgens in Brussel en Kuala Lumpur (vanaf 1992). In 2009 vestigde hij zich weer in Breda om zijn studie af te ronden en zich voor te bereiden op een nieuwe carrière als strafrechtadvocaat. Peter Schouten studeerde rechtswetenschappen aan de Open Universiteit en de module mediarecht aan de Universiteit Leiden bij prof. mr. Wouter Hins. Hij studeerde april 2011 af op het verschijnsel trial by media, waarop bij Kluwer zijn boek ‘Trial by media. Wie beschermt de verdachte in een mediaproces?’ verscheen. Daarin breekt hij een lans voor een betere rechtsbescherming van verdachten tegen schadelijke berichtgeving en beeldvorming in de (nieuwe) media. In dit boek werden o.a. de gevolgen van de publiciteit in de zaak van de Bossche zwemschoolhouder Benno L. nader onderzocht. Voordat Schouten zich als advocaat vestigde, werkte hij ruim 30 jaar in de media, eerst als journalist (Staatscourant en Management Totaal) en daarna als uitgever, manager endirecteur/grootaandeelhouder van uitgeverijen, multimedia- en televisiebedrijven. Vanuit een grote professionele en sociale betrokkenheid wil Schouten optreden voor cliënten, die gemangeld worden in een mediaproces, of helemaal alleen komen te staan tegenover een machtige overheid en justitie, of het nu gaat om zedenmisdrijven, vermogensdelicten, fraude, levens- en geweldsdelicten, opiumdelicten, verkeersdelicten of economische misdrijven.

21


Christiaan Alberdingk Thijm spreker Christiaan Alberdingk Thijm is partner bij SOLV Advocaten en docent informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in het recht op privacy, vrijheid van meningsuiting en auteursrecht. Zijn werkzaamheden richten zich voornamelijk op het spanningsveld tussen nieuwe media en het recht. Een onderwerp dat zijn bijzondere interesse heeft, is de toepassing van het recht op sociale media. Vraag daarbij is: moet er speciale wetgeving komen voor sociale media? Christiaan is ook romanschrijver. In 2011 verscheen zijn debuutroman “Het proces van de eeuw�. Het boek beleeft momenteel de vijfde druk en is ook beschikbaar in een (goedkope) midprice editie.

23


de locatie Dit jaar wordt het landelijke Jurist & Werk Congres gehouden in Media Plaza te Utrecht. Deze locatie bleek al snel op alle gebieden uitermate geschikt te zijn voor het evenement dit jaar: een hypermoderne locatie, erg luxe uitgerust, maar tal van mogelijkheden om een goede, informele sfeer te bevorderen en bovenal: zeer goed aansluitend op ons thema ‘De kracht van de vierde macht’ – De invloed van de media op het recht. Media Plaza is een dynamische locatie, waar elke ruimte een uniek karakter heeft en uitgerust is met tal van technische mogelijkheden. Door de dag heen wordt, door middel van zowel bewuste en onbewuste prikkels, het contact tussen de kantoren en de studenten optimaal gestimuleerd. Dit gebeurt door zogeheten ‘moodmakers’. Voorbeelden hiervan zijn (subtiele) audiovisuele effecten zoals licht, geluid en beeld, maar ook bepaald eten dat op een specifiek tijdstip wordt geserveerd. Dit alles puur gericht om bij de aanwezigen de passende mindset bij een dagonderdeel te creëren. Zo gaan we bijvoorbeeld het symposium beleven in het Auditorium, waar, mede door de invloed van kleuren in combinatie met de comfortabele Perillo stoelen, het juiste enthousiaste gehalte wordt aangevuld door een ontspannen gevoel, waardoor de verhalen van de sprekers nog beter op je kunnen inwerken. Later op de dag, tijdens de workshops, zal elke student de tweede ronde wisselen van zaal. Omdat de workshopzaaltjes elk verschillend en anders ingericht zijn, en tussendoor een verfrissende amuse geserveerd wordt, kan iedereen ook in de tweede ronde weer goed van start gaan. Later na de Banenborrel, zullen we gaan dineren in de indrukwekkende Polar zaal, waar met behulp van licht, achtergrondmuziek en een glazen dak een meer ontspannen netwerksfeer gecreëerd wordt. Kortom: elke ruimte heeft een uniek karakter en zal op haar eigen manier een bijdrage leveren aan het congres. Laat Media Plaza je gedurende de dag de juiste mood en energie geven, als extra stimulans om ambities, enthousiasme, interesse, maar vooral een fantastische sfeer met elkaar te delen!

25


26


27


Laat je eigen geluid horen. Bij NautaDutilh krijg je de ruimte om jezelf te zijn. Zo kun jij het maximale uit jezelf halen. En komen we samen tot het beste resultaat. Meer weten? Ga naar werkenbijnautadutilh.nl.

ADVOCATEN • NOTARISSEN • BELASTINGADVISEURS Amsterdam Brussel Londen Luxemburg New York Rotterdam

28

Room for you


Met opvallen en opstaan. Bij NautaDutilh krijg je de ruimte om jezelf te zijn. Dus als jij de lat voor jezelf hoog legt, juichen wij dat toe. Wil jij aan de slag als advocaat-stagiair(e), kandidaat-notaris, belastingadviseur óf zoek je een uitdagende studentstage? Kijk dan snel op werkenbijnautadutilh.nl of stuur een mail naar recruitment@nautadutilh.nl.

aDvocateN • NotarisseN • BelastiNgaDviseurs amsterdam Brussel londen luxemburg New York rotterdam

29

room for you


Heidi Dekker, jurist bij de directie Bestuursrechtspraak

Ik ben jurist bij de Raad van State Als jurist bij de hoogste bestuursrechter van het land zie ik met eigen ogen het effect van een overheidsbesluit en de invloed van onze uitspraken. Het maatschappelijk belang van de zaken is vaak groot en dat maakt mijn werk erg uitdagend! Bij de Raad van State ontwikkel ik mijn juridisch inzicht, analytisch vermogen ĂŠn vaardigheid in het logisch en trefzeker formuleren. De kennis die ik tijdens mijn studie heb opgedaan vormt een goede basis. De aanvullende kennis en kneepjes van het vak leer ik hier. Ik word hierbij begeleid door ervaren juristen en ik volg opleidingen en trainingen. Zo ontwikkel ik me bij de Raad van State tot specialist in het bestuursrecht!

Ook werken aan opvallende zaken en bepalende uitspraken? Kijk op www.raadvanstate.nl/werkenbij 30


31


HOUTHOFF BURUMA PROUDLY PRESENTS:

DO YOU HAVE WHAT IT TAKES TO CLOSE THE DEAL?

WWW.EXPERIENCEHOUTHOFF.COM CONTACT FLORINE KEIJZER, RECRUITER HOUTHOFF BURUMA F.KEIJZERHOUTHOFF.COM 020 605 62 60

32


WERKEN BIJ DAS DENKEN IN OPLOSSINGE N !

DAS maakt juridische en ďŹ nancieel-juridische expertise toegankelijk voor iedereen. Dat vergt een bepaalde mentaliteit. Denk jij ook in oplossingen? Dan zul je je als jurist snel bij ons thuis voelen. Tijdens je uitgebreide opleidingstraject ga je direct zelfstandig aan de slag, voor je eigen klanten. Wil je precies weten wat je carrièrekansen bij DAS zijn? Kijk dan op werkenbijdas.nl.

33

Werken bij DAS, denken in oplossingen.


Gezocht: aanpakkers met lef (m/v)

Niets is onmogelijk Mooie cliënten. Bevlogen collega’s. Hard werken, maar ook samen ontspannen als het werk erop zit. Dat is Ploum Lodder Princen. Een typisch Rotterdams kantoor: aanpakken, snel, no-nonsense, korte lijnen. Met altijd de cliënt voorop en het resultaat in het vizier. Bij ons krijg je als beginnend advocaat of kandidaat notaris volop kansen. Heb lef en pak die kansen ook. Want een beetje eigenzinnig, daar houden we wel van. Dat maakt werken bij ons duidelijk anders. Lees verder op www.werkenbijploum.nl.

34


De wet van Van Doorne:

Succes is geen keuze

Talent hebben is niet genoeg. Het gaat erom wat je ermee doet. Of je in staat bent om je talent om te zetten in succes. In het leveren van kwaliteit, het boeken van resultaten. Want alleen dan pas je bij de ambitieuze cultuur van ons kantoor. En kun je de klim naar de top maken. Natuurlijk helpen we je hierbij. Met deskundige en persoonlijke begeleiding en een uitgebreid opleidingsprogramma. Maar het vergt ook veel van jou: doorzettingsvermogen, lef en een flinke dosis ambitie. Beschik je hierover, dan is succes bij ons gegarandeerd. Kijk op www.werkenbijvandoorne.nl hoe je je talent op scherp kunt zetten. Maak kennis met je nieuwe collega’s, neem een kijkje op je nieuwe werkplek en kies de toekomst die je wilt. Heb je vragen of wil je solliciteren, neem dan contact op met onze recruiter, telefoon 020 6789 338, recruitment@vandoorne.com

Van Doorne houdt je scherp

35


Find us on facebook

ur o y t r sta re e h y e journ

Juridische dienstverlening bij Simmons & Simmons kent geen grenzen. We creĂŤren voortdurend innovatieve diensten en producten voor cliĂŤnten. Daarom krijgen toptalenten bij Simmons & Simmons de gelegenheid om met een kritische blik de juridische wereld in te kijken. Neem voor meer informatie contact op met onze recruiter: Willemijn van Bekkum E willemijn.vanbekkum@simmons-simmons.com T 020 722 2504 of kijk op www.werkenbijsimmons.nl.

36

See our world


Tips voor een perfect CV? Schrijf je dan nu in voor de Sollicitatietraining van YER

YER Campus Recruitment Legal Ben jij een bovengemiddelde rechtenstudent in de eindfase van je studie?

YER Campus Recruitment maakt deel uit van YER, marktleider in bemiddeling van Bachelors & Masters Leonie Verwer M 06 211 346 42 T 020 697 50 11 E leonieverwer@yer.nl

YER Campus Recruitment Legal werft voor diverse gerenommeerde (internationale) advocatenkantoren. In het woud van opties geeft YER Campus Recruitment Legal je objectief en persoonlijk advies om zo inzichtelijk te maken welke advocatenkantoren het beste aansluiten bij jouw profiel. Door deelname aan oriënterende events bij onze opdrachtgevers zoals Inhousedagen en de YER Legal Roadshow helpen wij je te oriënteren binnen de advocatuur. Daarnaast bemiddelen wij onze kandidaten voor uitdagende student- en werkstages, business courses en startfuncties als advocaat-stagiair, kandidaat-notaris of fiscalist. Voor meer informatie kijk op www.yer.nl/starter of neem contact op met Leonie Verwer.

www.yer.nl

37


elke dag ontmoeten ze elkaar bij de koffie

onze bibliotheek is de perfecte plek om je scriptie te schrijven

Kennismaken met De Brauw

“Een studentstage is volgens ons de

ideale manier om kennis te maken. Jij leert ons beter kennen, en wij jou. Van uur tot uur maak je mee wat het werk in de praktijk precies inhoudt. Dat kan in Amsterdam, maar ook op één van onze kantoren in het buitenland.

Ook kun je op kantoor je scriptie

schrijven. Je kunt dan gebruik maken van al ons bronnenmateriaal. Daarnaast hebben we

“ Wat is de beste manier om De Brauw goed te leren kennen?” 38

plek voor studerend medewerkers, bieden we oriënterende gesprekken aan en organiseren

we interessante business courses.”

werkenbijdebrauw.nl


“Details zijn er om gezien te worDen.” Sigrid Romijn, Advocaat Employment, Hogan Lovells

“Het zijn de details die het verschil maken. Net als in films kunnen details een zaak of mening 180 graden omdraaien. Dus moet ik continu scherp en alert blijven, want voor je het weet zie ik iets over het hoofd. Deze gedachte prikkelt mij om helemaal tot het uiterste te gaan. Dat doe ik ook bij Hogan Lovells, een internationaal advocatenkantoor met een wereldwijd netwerk, voortreffelijke opleidingsmogelijkheden, een collegiale sfeer en uitdagende zaken. Voor mij dé plek om het maximale uit mezelf te halen!” Ben jij ook uiterst gedreven en wil je samen tot het uiterste gaan? Kies dan voor Hogan Lovells, aan de Keizersgracht in hartje Amsterdam. www.werkenbijhoganlovells.nl

Uiterst geDreVen

Hogan lovells international llP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs 39


Dare to be an Angel

Freshfields is één van de meest toonaangevende internationale advocatenkantoren. Cliënten schakelen ons in voor juridische dienstverlening op het allerhoogste niveau. Wij zijn ambitieus en op zoek naar mensen die niet tevreden zijn met 90% en juist die extra stap willen zetten voor het beste resultaat. Met een gezonde dosis relativeringsvermogen en sense of humour. Ons favoriete selectiecriterium is dan ook “excellent, and not too serious”. Voor meer informatie: www.werkenbijfreshfields.com of neem telefonisch contact op met één van onze recruiters via 020-485 75 17.

40


Word jij een van de 24 insiders?

THE

INSIDERS

experience the life of a top lawyer Gedreven. Scherp. Businesswise. Dat moet je zijn als je een van de 24 insiders wilt worden. The Insiders is een unieke real life business course. Eén week lang ervaar je het leven van een topadvocaat. De zaken, de cliënten, de mensen en de cultuur. Het echte werk! Onder toezicht van kopstukken van Allen & Overy werk je samen met jouw team aan een reële en uiterst uitdagende case. Je gaat de strijd aan in binnen- en buitenland. The Insiders vindt plaats van 15 t/m 20 juli 2013 met een introductiedag op 5 juli 2013. Ben jij derde- of vierdejaars rechtenstudent en durf je het aan? Schrijf je voor 31 mei in op www.businesswiseadvocaten.nl

41


BASE B O S • A P P E L M A N • S I E S • VA N E I J C K

A D V O C AT E N T H E L I T I G AT I O N F I R M

42


Winnaar Gouden Zandloper: snelste groeier 2008 – 2012

Link up. Vind je het een spannende uitdaging om hechte relaties op te bouwen met gerenommeerde, internationale cliënten? Wil je de grenzen van je praktijkgebied verleggen naar een breed spectrum van sectoren? Heb je het talent, inzicht én de energie om de meest complexe transacties succesvol af te ronden? Link dan met Linklaters! Wij zijn een wereldwijd, toonaangevend kantoor met advocaten, notarissen en fiscalisten. We zijn altijd op zoek naar jong toptalent. Dus als jij carrière wilt maken in een open en toegankelijke omgeving, waarin pragmatisme en vernieuwend denken centraal staan, bekijk dan onze stagemogelijkheden en vacatures op www.linklatersgraduates.nl Delicious

Flickr

Twitter

Retweet

Facebook

MySpace

StumbleUpon

Digg

Slash Dot

Mixx

Skype

Technorati

43


Zaak # 00469

WAT

EN?

ONVINDBAAR...

GEZOCHT

SUPPORT

CONTAINER VERSCHEEPT

JIJ?

(AANKOMEND ADVOCAAT-STAGIAIR)

35 COLLEGA’S

2 PROFESSOREN 1 KOFFIEDAME

FOCUS

INTERNATIONALE HANDEL, TRANSPORT, VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

DUUR

GEVESTIGD

36 MAANDEN NL-ROTTERDAM

Van Traa is een heel leuk kantoor om te werken. Zou het onze passie zijn om zaken helder te maken? Of ligt het aan onze recht-door-zee-mentaliteit? De interne opleiding kan ook de doorslag geven. Misschien komt het doordat wij klein genoeg zijn om stagiairs direct mee te laten werken aan internationale zaken en groot genoeg om zowel multinationals als de beste professoren aan ons te binden. Voor meer informatie bel Eva Peeters op 010 2245513.

ZakEN HELDER MakEN 44


WIL JE BIJ EEN KANTOOR WERKEN DAT IN DE TOP 3 STAAT OF BRENG JE HET ER LIEVER ZELF NAAR TOE? YOU MATTER

YOUMATTER.NU 45


NEW YORK - SÀO PAULO - WASHINGTON D.C. - AMSTERDAM - BARCELONA - BRUSSEL- BOEKAREST - DŰSSELDORF FRANKFURT- KIEV - LONDEN - LUXEMBURG- MADRID MILAAN - MOSKOU - MŰNCHEN - PARIJS - PRAAG - ROME WARSCHAU - ABU DHABI - DUBAI - RIYAD - BANGKOK- PEKING - DELHI – HONG KONG - SJANGHAI - SINGAPORE – TOKIO

Select Class van de zaak? Dé masterclass van Clifford Chance Benieuwd of een carrière bij Clifford Chance past binnen jouw toekomstperspectief? Schrijf je dan in voor de Select Class en maak kennis met een van de meest toonaangevende advocatenkantoren ter wereld. Met een selecte groep derde- en vierdejaars rechtenstudenten brengen we een bezoek aan onze kantoren in Amsterdam en Londen en laten we je zien hoe het is om te werken aan de top van de internationale advocatuur. De Select Class vindt plaats van 14 t/m 17 mei 2013.

Heb jij het in je? Kijk dan op ontdekcliffordchance.nl en schrijf je in vóór 5 april 2013.

ontdekcliffordchance.nl

46


Sommige studenten hebben een wereldreis nodig om zichzelf te leren kennen. Anderen doen het in 5 dagen.

De Loyens & Loeff Summer Course 2013. Ben jij die talentvolle derde- of vierdejaars student Nederlands recht, notarieel recht, fiscaal recht en/of fiscale economie, die deze zomer zichzelf ĂŠn Loyens & Loeff nog beter wil leren kennen? Meld je dan aan voor deze ministage van 8 t/m 12 juli, waarbij je op onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Londen aan een actuele casus werkt en diverse trainingen volgt. Inschrijven kan tot 20 mei via www.loyensloeffacademy.com AC A D E M Y

47


dankwoord nog niet ontvangen

48


J&W_versie_1  

sdasdas sd erw f fb

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you