Page 1


teme de reflecție și acțiune pentru un mediu armonios în școală și comunitate „Acțiunea este măsura reală a inteligenței ” – Napoleon

Cine suntem și ce ne-am propus Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 1998 de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă. CRJ acţionează pentru crearea şi funcţionarea unui cadru legal şi instituţional care să asigure respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse şi pentru accesul liber la un act de justiţie echitabil. Acest pachet informativ reprezintă o trecere în revistă a unora dintre cele mai importante concepte civice și sociale, scopul materialului fiind acela de a familiariza elevii și cadrele didactice cu astfel de teme, de a contribui la creșterea nivelului de înțelegere a importanței și a rolului acestora, precum și de a prezenta modalități concrete prin care aceste concepte pot fi aplicate. Materialul conține și o componentă de tip ”resurse” care să sprijine elevii și cadrele didactice în aplicarea adecvată a acestor concepte și principii, contribuind astfel la realizarea unui mediu armonios în școală și în comunitate. Pachetul informativ este realizat de către Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în cadrul proiectului ”Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative”.

Ce teme include pachetul informativ   Cetățenie activă și voluntariat   Dezvoltare durabilă   Diversitate și egalitate de șanse   Discriminare și excluziune socială   Drepturi şi responsabilităţi în mediul școlar   Conflictul și modalități pozitive de soluționare   Medierea și practici restaurative   Proiectele, oportunități de dezvoltare în școală și comunitate

teme de reflecție și acțiune pentru un mediu armonios în școală și comunitate

Pachetul informativ: Alege dialogul! Citește! Reflectează! Acționează!

www.crj.ro


teme de reflecție și acțiune pentru un mediu armonios în școală și comunitate

Pachetul informativ: Alege dialogul! Citește! Reflectează! Acționează!

Despre proiectul „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” Proiectul “Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” este implementat de Fundaţia Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în perioada 2010 – 2012. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.1. “Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.

Proiectul contribuie la:   Creşterea gradului de informare privind practicile europene în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şi conflictelor din mediul şcolar;   Promovarea și aplicarea unor noi metode de intervenţie, bazate pe abordarea situațiilor conflictuale prin intermediul medierii și practicilor restaurative (reparatorii);   Analiza unor dimensiuni privind manifestarea și combaterea violenței în școli, cu recomandări de acțiune și formularea de propuneri în aria politicilor educaționale. În cadrul acestui proiect, medierea și practicile restaurative sunt aplicate într-o rețea pilot constituită din 12 unități de învățământ din regiunea București-Ilfov. Colegiul Tehnic Mecanic “Griviţa” Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Colegiul Naţional “Ion Neculce” Bucureşti

Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţescu” Colegiul Tehnic Energetic Colegiul Tehnic “Dumitru Moţoc” Liceul Economic “Costin C. Kiriţescu” Şcoala cu clase I-VIII nr. 148 “George Călinescu” Grupul Şcolar “Dumitru Dumitrescu”, Buftea

Judeţul Ilfov

Liceul cu clasele I-XII Periş Liceul Teoretic cu clasele I-XII “Mihail Kogălniceanu”, Snagov

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! Proiectul: ”Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” Acest material este realizat de către Fundaţia Centrul de Resurse Juridice căreia îi revin în totalitate drepturile de autor. Materialul nu poate fi reprodus, integral sau parţial, fără permisiunea scrisă a Fundaţiei. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.crj.ro


Cetățenie activă și voluntariat Știați că ... În 2010, 29% dintre tinerii români au desfășurat activități de voluntariat în diverse domenii?* Cea mai mare acțiune de implicare civică din țara noastră, Let’s Do It Romania, a adunat în jurul ei peste 300.000 de voluntari? Acțiunea a avut loc pe 24 septembrie 2011, Ziua de Curățenie Națională.**

Ce reprezintă cetățenia activă? Cetățenia activă presupune asumarea de către cetăţeni a oportunităţilor de a deveni activi şi implicaţi din punct de vedere democratic în soluționarea problemelor din comunitate şi în îmbunătăţirea calităţii vieţii. Conceptul de cetățenie activă are la bază faptul că cetățenii trebuie să fie consultați și informați cu privire la deciziile care îi privesc și care îi afectează. Această consultare şi informare trebuie să plece de la nivel local, apoi la nivel regional și să fie extinsă la nivel național.

Cetățenia activă înseamnă   să te implici și să iei atitudine pentru găsirea unor soluții la problemele din școala și din comunitatea ta;   să participi la luarea deciziilor din clasa și din școala ta (prin intermediul structurilor reprezentative așa cum sunt Avocatul Elevilor, Consiliul Elevilor, etc); să participi la luarea deciziiilor din comunitate sau a celor de la nivel public;   să te informezi de pe paginile web ale autorităților sau organizaților nonguvernamentale cu privire la noile proiecte, să participi la dezbateri publice, etc;   să fii receptiv/ă la problemele care apar în școală sau în comunitate și să le semnalezi persoanelor care au atribuții în soluționarea lor;   să-ți exerciți drepturile pe care le ai în calitate de cetățean.

... dar voluntariatul? Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care orice persoană își oferă timpul, cunoștințele, talentele și energia în sprijinul altora fără a primi o recompensă de natură financiară. Legea Voluntariatului nr. 195/2001 cu modificările și completările ulterioare reglementează participarea persoanelor fizice la acțiuni de voluntariat organizate de persoane juridice în România. * Studiul ”Voluntariat în România. Comportament și percepții”, 2010, Asociația Mai Mult Verde cu sprijinul GfK România. ** www.letsdoitromania.ro

Cetățenie activă și voluntariat

Pachetul informativ: Alege dialogul! Citește! Reflectează! Acționează!

www.crj.ro


Cetățenie activă și voluntariat

Pachetul informativ: Alege dialogul! Citește! Reflectează! Acționează!

A fi voluntar poate însemna   să participi la proiecte sau activități inițiate la nivelul școlii sau comunității: acțiuni de sprijin pentru grupuri vulnerabile, acțiuni de ecologizare și/sau colectare selectivă a deșeurilor, prevenirea și combaterea conflictelor și violenței, promovarea diversității și antidiscriminării sau alte proiecte de interes;   să inițiezi proiecte sau activități pe diverse teme care să corespundă unor nevoi identificate la nivelul școlii și/sau comunității din care faci parte;   să creezi în școală un Club al Voluntarului în care să implici câți mai mulți elevi și cât mai multe cadre didactice.

Ce avantaje ai dacă ești voluntar   Cursuri și seminarii. Poți participa la cursuri și seminarii de dezvoltare personală și profesională gratuite sau contra cost;   Valoare adaugată pentru CV-ul tău. De foarte multe ori, facultățile din țară sau din străinătate solicită experiență de voluntariat, aceasta fiind o condiție de admitere;   Experiență pentru o viitoare profesie sau pentru a-ți găsi un loc de muncă. Poți face voluntariat în domeniul în care dorești să lucrezi și astfel îți vei putea da seama dacă domeniul este unul potrivit pentru tine;   Oportunități de socializare.  Dacă te implici în activități de voluntariat ai șansa să cunoști alți oameni din țară sau din diferite părți ale lumii cu interese asemănătoare, alături de care poți realiza proiecte și poți împărtăși experiențe interesante.

Resurse   www.evoluntar.ro   www.voluntariat.ro   Pro Vobis - www.provobis.ro   European Voluntary Service – www.evsromania.ro   Let’s do it Romania - www.letsdoitromania.ro   CeRe Participare - www.ce-re.ro

  Legea Voluntariatului - accesibilă pe pagina web a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale (www.mmuncii.ro)

Fiind un cetățean activ al comunității din care faci parte contribui la dezvoltarea durabilă a acesteia, dar și a întregii societăți. Dezvoltarea durabilă este un concept relativ nou, care are însă un impact semnificativ asupra dezvoltării societății în ansamblu. Află mai multe informații despre acest subiect din materialul „Dezvoltare durabilă”.

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! Proiectul: ”Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” Acest material este realizat de către Fundaţia Centrul de Resurse Juridice căreia îi revin în totalitate drepturile de autor. Materialul nu poate fi reprodus, integral sau parţial, fără permisiunea scrisă a Fundaţiei. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.crj.ro


Dezvoltare durabilă Știați că ... Începând cu 1 septembrie 2012 Uniunea Europeană a interzis comercializarea becurilor cu incandescență? Măsura este menită să conducă la economisirea energiei.* Odată cu implementarea acestei măsuri se va reuși și reducerea emisiilor de carbon cu 32 milioane de tone pe an?**

Ce este dezvoltarea durabilă? Dezvoltarea durabilă reprezintă acea formă de dezvoltare care urmărește nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Conceptul de dezvoltare durabilă  se bazează pe asigurarea unui echilibru între dezvoltarea social-economică și modul în care sunt exploatate resursele naturale.

Trei direcții ale dezvoltării durabile

Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi caracterizat din următoarele puncte de vedere:   economic: eficiență, creștere, stabilitate;   societal: nivel de trai, echitate socială, dialog social și delegarea responsabilităților, protejarea culturii/patrimoniului;   ecologic: conservarea și protejarea resurselor naturale, biodiversitate, evitarea poluării. Dezvoltarea este durabilă atunci când are la bază atât obiective economice cât și obiective sociale și de mediu.

* http://europa.eu/index_en.htm ** idem

Dezvoltare durabilă

Pachetul informativ: Alege dialogul! Citește! Reflectează! Acționează!

www.crj.ro


Dezvoltare durabilă

Pachetul informativ: Alege dialogul! Citește! Reflectează! Acționează!

Ce poți face pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a comunității în care trăiești Redu, refoloseşte şi reciclează! La școală:   Opreşte computerul, imprimanta şi alte aparate electrice la finalul zilei;   Scoate din priză încărcătorul telefonului mobil atunci când nu îl foloseşti;   Utilizează eficient hârtia imprimând doar documentele absolut necesare;   Nu lăsa în funcţiune prea mult aparatul de aer condiţionat.

Transportul:   Mergi pe jos sau foloseşte mijloacele de transport în comun, în locul maşinii personale;   Opreşte aerul condiţionat din maşină ori de câte ori este posibil, deoarece consumă combustibil.

Acasă:   Refoloseşte pungile de plastic drept saci de gunoi;   Foloseşte ciclul de spălare de 30 de grade la maşina de spălat;   Foloseşte baterii reîncărcabile.

Resurse   Asociația Regională pentru Dezvoltare Durabilă - www.dezvoltaredurabila.org   Ministerul Mediului - www.mmediu.ro   Portal despre dezvoltarea durabilă - www.comunitatedurabila.ro

Dezvoltarea durabilă implică atât drepturi cât și responsabilități. Este dreptul fiecăruia dintre noi de a beneficia de un mediu sănătos și armonios, de o societate care oferă oportunități egale tuturor cetățenilor. În același timp avem și o responsabilitate față de mediu și față de societate, dar și față de generațiile următoare pentru a nu le compromite accesul la resursele planetei. Educația, pe lângă faptul că este un drept al omului, este și o premisă pentru obținerea dezvoltării durabile.

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! Proiectul: ”Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” Acest material este realizat de către Fundaţia Centrul de Resurse Juridice căreia îi revin în totalitate drepturile de autor. Materialul nu poate fi reprodus, integral sau parţial, fără permisiunea scrisă a Fundaţiei. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.crj.ro


Diversitate și egalitate de șanse Știați că ... În România sunt aproximativ 1.200.000 de cetăţeni de etnie maghiară şi peste 600.000 de etnici romi, conform cifrelor oficiale?* Aproape 3.000.000 de români nu sunt de confesiune ortodoxă? În România există și greco-catolici, romano-catolici, protestanţi, penticostali, baptiști, dar și români care se declară atei sau fără religie.**

Ce este diversitatea?   Diversitatea este modul de a fi al vieții. Este o caracteristică intrinsecă și firească a naturii, culturii și societății, care se referă la diferenţe și la valorizarea pozitivă a acestora;   Diferențele se regăsesc pe toate palierele vieții, lumea fiind formată din oameni cu genuri, vârste, abilităţi, convingeri, origini etnice/rasiale, confesiuni religioase, apartenențe sociale, orientări sexuale diferite;   Diversitatea presupune recunoaşterea individuală şi a diferenţelor de grup, tratarea oamenilor ca indivizi şi valorizarea diversităţii în şcoală, comunitate, la locul de muncă, asigurându-se astfel premise pentru înțelegerea și respectarea fiecărui om și fiecărui grup.

Câteva exemple din sfera diversităţii   în şcoală există elevi şi cadre didactice care au situaţii financiare şi sociale foarte variate;   atât cadrele didactice cât și elevii provin din medii sociale și culturale diferite, pot aparține anumitor minorități etnice sau culturale, pot avea religii diferite sau pot să facă parte din cadrul unor confesiuni diferite;   fiecare cadru didactic și fiecare elev are o personalitate unică, ceea ce înseamnă că fiecare om gândește și simte în mod diferit, iar acest aspect îi conferă unicitate și individualitate;   elevii au stiluri de învățare diferite, precum și capacități diferite de asimilare a informațiilor;   în realizarea activităților școlare și extrașcolare este esențial să se țină cont de diferențele dintre elevi, astfel încât aceștia să fie acceptați și valorizați. * Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 - Rezultate preliminare, Institutul Național de Statistică ** idem

Diversitate și egalitate de șanse

Pachetul informativ: Alege dialogul! Citește! Reflectează! Acționează!

www.crj.ro


Diversitate și egalitate de șanse

Pachetul informativ: Alege dialogul! Citește! Reflectează! Acționează!

Ce înseamnă egalitatea de şanse? Când vorbim de egalitate vorbim despre a crea o societate echitabilă, în care oricine poate participa la viața publică, poate contribui la viaţa comunităţii din care face parte şi are posibilitatea de a-şi împlini potenţialul, indiferent de rasă, etnie, vârstă, dizabilitate, religie, gen, orientare sexuală, etc. ”68% din populația romă trăiește cu un venit lunar echivalent cu un procent de 40% al celor mai sărăci români, iar aproape două treimi dintre romii din țara noastră au precizat faptul că nu pot cumpăra suficientă mâncare, în comparație cu doar o treime din populația majoritară. Acest lucru se datorează accesului inegal la oportunitățile oferite de piața muncii în România.”, se arată în raportul ”Economic costs of Roma exclusion” al Băncii Mondiale, lansat în 2010.

Ce se poate face în școli pentru promovarea diversității și egalității de șanse?

  Este necesară asigurarea accesului egal la oportunităţi pentru ca elevii și personalul să participe pe deplin la procesul de educație astfel încât să-și dezvolte potenţialul lor maxim;   Este necesară instruirea elevilor şi cadrelor didactice cu privire la abilităţile necesare pentru a combate inegalitatea şi discriminarea din mediul lor de studiu şi de viaţă;   Actorii din sistemul educațional trebuie să se asigure că materialele didactice nu conțin aspecte discriminatorii, că promovează egalitatea de șanse și diversitatea;   Este important ca oamenii să înțeleagă faptul că egalitatea de şanse nu înseamnă doar tratament similar pentru persoane aflate în situaţii similare, ci şi tratament diferit pentru persoane aflate în situaţii diferite. De exemplu copiii cu dizabilităţi au uneori nevoie de condiţii adaptate în şcoală pentru a putea performa în rând cu ceilalţi elevi şi pentru a-şi atinge potenţialul maxim.

Resurse   Centrul Parteneriat pentru Egalitate - www.cpe.ro   Centrul Filia - www.centrulfilia.ro   Centrul de Resurse Juridice – www.crj.ro   Fundaţia Motivation – www.motivation.ro   Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării - www.cncd.org.ro   Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale – Direcția Egalitate de Șanse între femei și bărbați - www.mmuncii.ro

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! Proiectul: ”Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” Acest material este realizat de către Fundaţia Centrul de Resurse Juridice căreia îi revin în totalitate drepturile de autor. Materialul nu poate fi reprodus, integral sau parţial, fără permisiunea scrisă a Fundaţiei. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.crj.ro


Știați că ...

Discriminarea

Persoanele afectate de HIV/SIDA intră în categoria celor mai discriminați oameni din România? Mai mult de jumătate dintre români nu ar vrea să aibă un prieten apropiat cu HIV/SIDA* Mai mult de un sfert dintre români nu sunt de acord să aibă un vecin de etnie romă? **

Ce este discriminarea? Discriminarea reprezintă un fenomen negativ prin care unei persoane sau unui grup li se aplică un tratament nefavorabil sau le este limitat accesul la drepturi din cauza apartenenţei la o anumită categorie precum rasă, naționalitate, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boala cronică necontagioasă, infectare HIV, etc.

Exemple de cazuri de discriminare   Vrei să intri într-un restaurant însă nu ți se permite accesul deoarece ești de etnie romă sau te deplasezi într-un fotoliu rulant;   Ești părinte și vrei să-ți înscrii copilul la școală însă nu ți se permite acest lucru deoarece acesta are o dizabilitate fizică;   Colegii te șicanează sau chiar devin agresivi pentru că aparții unei confesiuni religioase diferită de cea a majorității;   Întrucât ai o altă orientare decât cea heterosexuală sau pentru că ești perceput ca având o altă orientare, colegii fac glume pe seama ta și îți limitează accesul la activitățile de grup;   Din cauza faptului că suferi de o boală cronică necontagioasă ești dat afară de la locul de muncă.

Ce poți face dacă vrei să raportezi o situație de discriminare?   Poți apela la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) care este autoritatea de stat autonomă ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul discriminării www.cncd.org.ro;   Pe pagina web www.antidiscriminare.ro te poți informa cu privire la organizațiile nonguvernamentale care luptă pentru prevenirea și combaterea discriminării. Discriminarea poate fi sancționată și în domeniul penal atunci când stă la baza unei infracțiuni.

Discriminarea reprezintă unul dintre factorii care contribuie la excluziunea socială a persoanelor și/sau grupurilor vulnerabile. Citește mai multe despre excluziunea socială de pe pagina următoare. * Raportul de cercetare ”Percepții și atitudini privind discriminarea în România”, 2012, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. ** idem

Discriminarea

Pachetul informativ: Alege dialogul! Citește! Reflectează! Acționează!

www.crj.ro


Excluziunea socială

Pachetul informativ: Alege dialogul! Citește! Reflectează! Acționează!

Excluziunea socială Știați că ...   În 2010 numărul copiilor săraci a crescut la 350.000, iar rata abandonului şcolar s-a triplat?*   Trei sferturi (75,9%) dintre copii romi care au abandonat educaţia nu au mers la grădiniţă?**

Ce este excluziunea socială? Excluziunea socială reprezintă o serie de circumstanţe prin care oameni sau grupuri de oameni sunt împiedicaţi să participe la viaţa socială, economică şi civică. Vorbim de excluziune socială atunci când avem de-a face, printre altele, cu oameni al căror venit sau alte resurse (personale, familiale, sociale etc) sunt atât de reduse şi inadecvate încât îi exclud de la un standard de viaţă şi o calitate a vieţii considerate acceptabile la nivelul societăţii în care aceştia trăiesc. Printre motivele care pot conduce la excluziune socială se numără sărăcia, accesul inegal la educație, accesul limitat al grupurilor vulnerabile pe piața muncii, discriminarea.

Cum poți contribui la promovarea incluziunii sociale?   prin facilitarea accesului la educație primară și gimnazială - încurajarea părinților, în special a celor cu o situație materială precară, să-și înscrie copiii la școală, prevenirea abandonului școlar prin măsuri speciale;   prin creșterea oportunităților de participare școlară a elevilor care aparțin unor grupuri vulnerabile - stimularea participării tuturor elevilor la viața clasei, includerea lor în structuri reprezentative ale școlii și încurajarea participării la luarea deciziilor;   prin asigurarea unui climat prietenos și armonios în școală - stimularea comunicării non-violente, bazată pe respect și înțelegere reciprocă, stimularea cooperării și implicării tuturor elevilor și cadrelor didactice în proiecte comune în beneficiul clasei și al școlii.

Resurse   Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - www.mmuncii.ro   Direcția Generală Protecția Persoanelor cu Handicap - www.anph.ro   Direcția Generală pentru Protecția Copilului - www.copii.ro   Agenția Naționala pentru Romi - www.anr.gov.ro   Organizația Națională a Persoanelor cu Handicap din România - www.onphr.ro   Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA - www.unopa.ro   Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil - www.fonpc.ro

* Cercetarea ”Studiul-diagnostic privind situația abandonului școlar și părăsirea timpurie a școlii în mediul rural”, 2011, Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES)

** Raportul ”Participare, Absenteism şcolar şi experienţa discriminării în cazul romilor din România”, 2011, Romani CRISS Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! Proiectul: ”Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” Acest material este realizat de către Fundaţia Centrul de Resurse Juridice căreia îi revin în totalitate drepturile de autor. Materialul nu poate fi reprodus, integral sau parţial, fără permisiunea scrisă a Fundaţiei. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.crj.ro


Drepturi şi responsabilităţi în mediul școlar

În școală și în comunitate este importantă realizarea unui echilibru între drepturi și responsabilități. În egală măsură trebuie să ne asigurăm că drepturile noastre sunt respectate și că fiecare dintre noi își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sale. Mai departe îți prezentăm o parte dintre aceste drepturi și responsabilități.

Dreptul la asociere   Fie că ești profesor, fie că ești elev, ai garantat prin lege dreptul la asociere;   Poți face parte din asociații științifice, culturale, artistice, sportive sau civice. În cazul elevilor, aceste asociații se organizează și funcționează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unității de învățământ;   Cadrele didactice pot face parte din asociații, organizații sindicale, naționale sau internaționale;   Făcând parte și implicându-te în cadrul unor astfel de structuri îți asumi un rol de cetățean activ în școala și în comunitatea ta. Astfel, poți contribui la luarea deciziilor, te poți dezvolta la nivel personal și profesional și poți avea acces la resurse și informații.

Dreptul la demnitate și nondiscriminare   Elevii și cadrele didactice au dreptul la demnitate și la un tratament bazat pe principiile egalității de șanse și nondiscriminării;   Orice tratament nefavorabil prin care unui elev sau unui cadru didactic îi este limitat accesul la drepturi din cauza apartenenței la o anumită categorie precum rasă, naționalitate, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, etc, este interzis prin lege;   Dacă cineva ți-a lezat demnitatea, a avut un comportament agresiv sau abuziv asupra ta sau dacă că ai fost discriminat, nu reacționa folosind aceeași metodă, deoarece asta va spori tensiunile dintre părți și există riscul apariției unor comportamente asemănătoare. Apelează la persoanele, structurile sau organizațiille responsabile de soluționarea unor astfel de situații (Avocatul Elevilor, Consiliul Elevilor, Consiliul Profesoral, Comisia de Prevenire și Combatere a Violenței din școală, organizațiile non-guvernamentale din domeniu, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării); Drepturi şi responsabilităţi în mediul școlar

Pachetul informativ: Alege dialogul! Citește! Reflectează! Acționează!

www.crj.ro


Drepturi şi responsabilităţi în mediul școlar

Pachetul informativ: Alege dialogul! Citește! Reflectează! Acționează!

Dreptul la siguranță   Conform Legii Educației Naționale, elevii, personalul didactic și auxiliar din sistemul educațional sunt protejați în incinta unităților de învățământ și în vecinătatea acestora de către autoritățile publice responsabile;  Reprezintă o responsabilitate comună să participăm la crearea unui climat de siguranță în cadrul școlii. Poți să sprijini acest demers fiind receptiv/ă și atent/ă la ce se întâmplă în jurul tău și să raportezi persoanelor responsabile (conducerea școlii, serviciul de pază, etc) orice situație suspectă care apare;  Este necesară respectarea regulilor cu privire la regimul armelor sau altor instrumente precum muniţie, petarde, pocnitori, care prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;  Este important să contribui la realizarea strategiei antiviolență din școala ta și să te implici în implementarea acesteia. Poți iniția acțiuni sau poți participa la proiecte de prevenire și combatere a violenței atrăgând sprijin din partea autorităților locale (Poliția, Primăria, etc).

Resurse    www.didactic.ro   www.calificativ.ro   www.profpoint.ro   www.pentrutineri.ro   Tinerii împotriva violenței - www.tineriimpotrivaviolentei.edumanager.ro   Institutul de Științe ale Educației – www.ise.ro (Raportul „Drepturi și responsabilități ale copilului în context școlar”)

Ce se întâmplă atunci când drepturile nu sunt respectate sau când cineva nu își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sale? În astfel de cazuri pot să apară tensiuni și conflicte. Citește mai multe despre conflicte și mai ales despre ce poți face tu pentru prevenirea lor din materialul ”Conflictul și modalități pozitive de soluționare”.

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! Proiectul: ”Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” Acest material este realizat de către Fundaţia Centrul de Resurse Juridice căreia îi revin în totalitate drepturile de autor. Materialul nu poate fi reprodus, integral sau parţial, fără permisiunea scrisă a Fundaţiei. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.crj.ro


Conflictul și modalități pozitive de soluționare

Știați că ... România figurează pe primele locuri la violență în școli, conform unui studiu internațional realizat în 2007 de Organizația Mondială a Sănătății în 37 de țări?* În România 70% dintre tineri se tem să se ducă la ore din cauza agresivității colegilor?**

Ce este conflictul? Conflictul reprezintă o neînțelegere, o ciocnire de interese, un dezacord, o ceartă, o discuție în contradictoriu. Conflictul apare atunci când două sau mai multe persoane/ grupuri aflate în interdependență sunt/se percep diferite sau incompatibile din punct de vedere al nevoilor, scopurilor, valorilor, resurselor sau intereselor.

Posibile cauze ale conflictelor în mediul școlar   Puncte de vedere diferite;   Încălcarea regulilor școlii (ținută indecentă, consum de băuturi alcoolice, droguri sau de tutun în spațiul școlii);   Nerespectarea și neacceptarea valorilor și/sau intereselor diferite;   Dezvăluirea unor informații confidențiale;   Prejudecăţi, jigniri, discriminare.

Ce poți face pentru prevenirea și soluționarea pozitivă a conflictelor

  Învață cum să gestionezi conflictul! El reprezintă o parte a vieții și rezultă din diversitatea umană și naturală care ne înconjoară;   Nu reacționa la primul impuls! Fă o pauză înainte, gândește-te care ar fi cea mai potrivită reacție și alege abordarea cea mai adecvată. Fii un bun model pentru ceilalți privind modul în care faci față mâniei și frustrării; * Raportul “Third Milestones of a Global Campaign for Violence Prevention”, 2007, Organizația Mondială a Sănătății ** idem

Conflictul și modalități pozitive de soluționare

Pachetul informativ: Alege dialogul! Citește! Reflectează! Acționează!

www.crj.ro


Conflictul și modalități pozitive de soluționare

Pachetul informativ: Alege dialogul! Citește! Reflectează! Acționează!

  Ascultă și învață! De multe ori conflictele pot să aibă la bază prejudecăți, informații eronate sau incomplete. Folosește termeni clari atunci când comunici, pentru a evita eventualele neînțelegeri și verifică dacă ai fost înțeles corect punând întrebări;   Oferă respect! Conflictele pot avea o încărcătură emoțională puternică. Este important ca orice s-ar întâmpla să respecți demnitatea celuilalt. Dacă te deranjează comportamentul unei persoane spune-i cum te simți și oferă soluții de îmbunătățire fără a învinui și fără a critica;   Găsește aspecte comune! Identificarea unor lucruri comune (nevoi, valori, interese) poate să-i apropie pe cei aflați în conflict și să-i ajute să descopere ce e cu adevărat important pentru ei. Acest lucru îi va face mai receptivi și mai motivați în găsirea unor soluții comune de rezolvare;   Fii creativ! Întotdeauna există mai multe variante pentru a veni în întâmpinarea unei nevoi și pentru a rezolva o problemă. Scopul îl reprezintă identificarea de alternative cu privire la rezolvarea conflictului;   Apelează la persoanele special pregătite din școală pentru a rezolva conflictele: consilierul școlar, dirigintele, elevii sau cadrele didactice care au fost instruite pentru a media conflicte.

Cum poți transforma conflictul într-o experiență educativă?   Tratează conflictul ca pe o oportunitate de creștere, învățare și de îmbunătățire a relațiilor;   Permite persoanelor implicate în conflict să-și exprime punctele de vedere și să vină cu propuneri de rezolvare a situației. Fiecare dintre noi are nevoie să fie ascultat și înțeles;   Încurajează asumarea responsabilității de către fiecare parte implicată în conflict. Nu te concentra pe căutarea de vinovați, ci pune accent pe găsirea soluțiilor de rezolvare a răului făcut și pe refacerea relațiilor dintre părți;   Folosește medierea și practicile restaurative pentru prevenirea și combaterea conflictelor întrucât ele oferă oportunitatea unui dialog real pentru soluționarea problemelor.

Resurse

  Asociaţia pentru Comunicare Non-Violentă - www.nonviolenta.org   Transforming Conflict - www.transformingconflict.org

Soluționarea conflictelor prin dialog și comunicare este specifică medierii și practicilor restaurative. Acestea sunt modele de intervenție inspirate din practicile internaționale, ele fiind utilizate din ce în ce mai mult și în România. Poți citi mai multe despre mediere și practici restaurative în cadrul acestui pachet informativ.

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! Proiectul: ”Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” Acest material este realizat de către Fundaţia Centrul de Resurse Juridice căreia îi revin în totalitate drepturile de autor. Materialul nu poate fi reprodus, integral sau parţial, fără permisiunea scrisă a Fundaţiei. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.crj.ro


Medierea și practicile restaurative

Medierea și practicile restaurative reprezintă abordări care au la bază dialogul, comunicarea și luarea deciziilor într-un mod participativ. Aceste abordări contribuie cu succes atât la prevenirea situațiilor conflictuale cât și la soluționarea acestora.

De ce să aplici practicile

restaurative în școala și în comunitatea ta?   Contribuie la îmbunătățirea calității relațiilor, la scăderea numărului de conflicte și la creșterea performanțelor școlare. Cu cât relațiile de la clasă vor fi mai bune (dintre profesori și elevi, dintre elevi și elevi) cu atât profesorii vor putea preda mai bine, elevii vor învăța mai bine, iar conflictele vor fi mai puține.   Refac relațiile dintre oameni. Atunci când apar tensiuni sau chiar conflicte, relațiile dintre oameni se pot rupe. Prin asumarea responsabilității și repararea răului făcut, fiecare poate învăța din propriile greșeli și poate merge mai departe fără să rămână cu resentimente legate de ce s-a întâmplat.   Reduc nivelul de stres, anxietatea şi resentimentele. Fiecare dintre persoanele afectate/implicate are posibilitatea să spună ce gândește și ce simte, în cadrul unui spațiu sigur, armonios, în care oamenii au încredere în persoana care conduce activitatea restaurativă și/sau ședința de mediere. Pentru că oamenii nu se simt criticați sau acuzați ei se deschid mai mult și astfel sunt mai receptivi la punctele de vedere ale celorlalți și la soluțiile propuse.   Au un puternic rol educativ. Deoarece persoanele au posibilitatea să se exprime deschis, neînțelegerile sunt clarificate. În același timp, există oportunitatea pentru reflecție, pentru înțelegerea efectelor pe care acțiunile fiecăruia le au asupra propriei persoane și asupra celorlalți, dar și pentru asumarea responsabilității de a face lucrurile altfel data viitoare.   Ajută la identificarea unor soluții de comun acord. Deciziile privind soluționarea unei probleme nu sunt impuse de o terță persoană ci soluțiile sunt stabilite de comun acord, printr-o abordare participativă în care toată lumea contribuie în mod activ.   Sunt eficiente și contribuie la crearea unui climat prietenos în unitatea de învățământ. Practicile restaurative au un rol important în prevenirea agravării situațiilor conflictuale și de violență, mai ales atunci când intervenția se face la începutul conflictului, ele contribuind totodată la dezvoltarea unei atmosfere de respect reciproc, dialog și cooperare.

Medierea și practicile restaurative

Pachetul informativ: Alege dialogul! Citește! Reflectează! Acționează!

www.crj.ro


Medierea și practicile restaurative

Pachetul informativ: Alege dialogul! Citește! Reflectează! Acționează!

Medierea și practicile restaurative bază într-o situație de conflict

răspund nevoilor de

Ori de câte ori a fost creat un prejudiciu, fie el material sau emoțional, fiecare dintre părțile implicate are nevoie:   să-și expună propria viziune cu privire la cele întâmplate;   să fie înțeleasă mai bine de către ceilalți;   să clarifice ce s-a întâmplat;   să înțeleagă cum pot fi evitate pe viitor situații asemănătoare;   să găsească o cale de a merge mai departe. Practicile restaurative aduc o schimbare reală, inclusiv pentru că accentul este pus pe:   Găsirea de soluții și nu pe căutarea de vinovați;   Încurajarea părților de a-și asuma responsabilitatea pentru cele întâmplate și pentru stabilirea soluțiilor;   Oportunitatea de a repara lucrurile.

Forme ale medierii și practicilor restaurative   Discuția restaurativă; Medierea directă și medierea indirectă; Peer-mediation;   Conferința restaurativă; Conferința familială; Cercurile de grup. În cadrul proiectului “Calitate în educație prin mediere și practici restaurative”, desfășurat în perioada noiembrie 2010 – decembrie 2012 și implementat de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, medierea și practicile restaurative se aplică în cadrul unei rețele de 12 unități de învățământ din regiunea București – Ilfov.

Tipuri de conflicte în care se poate aplica medierea   comunitare   școlare   de muncă   de familie   comerciale   civile

Resurse

  Consiliul de Mediere – www.cmediere.ro   Transforming Conflict – www.transformingconflict.org   International Institute for Restorative Practices – www.iirp.edu   The Safer Saner Schools Programme – www.safersanerschools.org   Restorative Practices International – www.rpiassn.org   Restorative Schools – www.restorativeschools.org.nz

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! Proiectul: ”Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” Acest material este realizat de către Fundaţia Centrul de Resurse Juridice căreia îi revin în totalitate drepturile de autor. Materialul nu poate fi reprodus, integral sau parţial, fără permisiunea scrisă a Fundaţiei. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.crj.ro


Proiectele, oportunități de dezvoltare în școală și comunitate

Știați că ... Elevii pot studia în străinătate, accesând o bază europeană de cursuri (www.llp-ro.ro), pe teme diverse și completând un formular de aplicație? Profesorii își pot completa formarea profesională, optând pentru cursuri în țări membre ale Uniunii Europene și urmând câțiva pași simpli? Proiectele Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci sunt printre cele mai cunoscute.

Ce este un proiect? Proiectul reprezintă o sumă de activităţi care conduc la realizarea unui scop comun şi care necesită un consum de resurse umane, materiale, financiare și de timp. Proiectul poate fi implementat de o singură persoană sau de mai multe (echipa de proiect) și are o perioadă de desfășurare determinată în timp.

Un proiect trebuie să răspundă la următoarele întrebări

  De ce? - Identificarea nevoilor/problemelor la care proiectul răspunde   Ce? - Obiective intermediare şi finale   Cum? - Definirea strategiei și a căilor de realizare a proiectului   Cine și în ce fel? - Echipa proiectului și definirea responsabilităților fiecărei persoane implicate în proiect   Cu ce? - Stabilirea resurselor umane, financiare și materiale, alocate pentru fiecare activitate   Când? - Fixarea termenelor   Cu ce rezultate? - Pentru măsurarea rezultatelor se folosesc o serie de indicatori, de obicei împreună cu o analiză a impactului acțiunilor implementate.

Care sunt avantajele implicării într-un proiect?   Îți poți dezvolta o serie de abilități necesare: comunicare, relaționare, gândire critică, rezolvare de probleme, lucru în echipă, etc; Proiectele, oportunități de dezvoltare în școală și comunitate

Pachetul informativ: Alege dialogul! Citește! Reflectează! Acționează!

www.crj.ro


Proiectele, oportunități de dezvoltare în școală și comunitate

Pachetul informativ: Alege dialogul! Citește! Reflectează! Acționează!

  Poți cunoaște oameni noi și locuri interesante;   Poți contribui la dezvoltarea comunității din care faci parte și te poți implica în rezolvarea problemelor acesteia;   Poți dezvolta relații de prietenie, de cooperare și poți lega parteneriate reciproc avantajoase. Proiectele pot viza domenii care te interesează și care te pot ajuta în dezvoltarea ta profesională și personală. Te poți implica în proiecte care vizează combaterea și prevenirea discriminării, a excluziunii sociale și a inegalității de șanse, combaterea conflictelor și violenței, promovarea voluntariatului și a cetățeniei active, sprijinirea grupurilor vulnerabile, promovarea unui stil de viață sănătos, protecția mediului, promovarea drepturilor omului, etc.

Resurse   Comisia Europeană, Programul Leonardo da Vinci - www.ec.europa.eu   Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale - www.anpcdefp.ro și www.llp-ro.ro   Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – www.fdsc.ro   Fundația Soros România – www.soros.ro   Fundația pentru o Societate Deschisă – www.soros.org   EEA and Norway Grants - www.eeagrants.org   Autoritatea de Management Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) - www.fseromania.ro   Organismul Intermediar Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (OI POSDRU) – www. posdru.edu.ro   Rețeaua Acționăm Responsabil - www.actionamresponsabil.ro   Programul Tineret în Acțiune - www.tinact.ro   eTwinning - www.etwinning.ro   Știri ONG – www.stiriong.ro

Participarea la realizarea și implementarea de proiecte se poate face pe bază de voluntariat sau în regim plătit. Implicarea în proiecte reprezintă o dovadă de cetățenie activă și o oportunitate de a contribui în mod real și autentic la dezvoltarea școlii și a comunității din care faci parte, dar și la dezvoltarea ta personală și profesională. Află mai multe despre ce înseamnă cetățenia activă și voluntariatul din acest pachet informativ.

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni! Proiectul: ”Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative” Acest material este realizat de către Fundaţia Centrul de Resurse Juridice căreia îi revin în totalitate drepturile de autor. Materialul nu poate fi reprodus, integral sau parţial, fără permisiunea scrisă a Fundaţiei. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.crj.ro


Pachet informativ  

8 voi volante cu informatii despre 8 teme relevante pentru dezvoltarea tinerilor.